Gelek RimpocheNgawang Gelek Rimpoche, achterneef van de dertiende Dalai Lama, werd in 1939 geboren binnen een religieus en politiek vooraanstaande familie in de hoofdstad van Tibet, Lhasa. Hij werd op zijn vierde door de grote Pabongka Rinpoche herkend als de reïncarnatie van de abt van het tantrisme Gyuto-klooster. Hij ontving zijn opleiding tot Geshe Lharampa in het grootste klooster van het land, Drepung, waar hij een begaafde maar ondeugende student was.

In 1959 behoorde Gelek Rimpoche tot de duizenden monniken en leken die Tibet ontvluchtten. In India werd hij uitgekozen om in een kleine groep monniken specifieke onderwerpen te bestuderen bij een aantal grote meesters, onder wie de persoonlijke leraren van de Dalai Lama. Hij werkte voor All India Radio, maakte deel uit van de Tibetaanse regering in ballingschap en hield zich bezig met het redigeren en publiceren van boeddhistische teksten die in Tibet waren vernietigd door de Chinese communisten.

Op vijfentwintigjarige leeftijd zei hij het kloosterleven vaarwel om als leek te gaan leven en werken. Over die tijd zegt hij: "De dharma heb ik nooit willen opgeven. Ik wilde alleen een andere manier van leven. Op een troon zitten en lesgeven is een manier; met de mensen meegaan en meedoen is een andere manier om hen te helpen bij hun spirituele ontwikkeling."

Halverwege de jaren zeventig werd hij aangemoedigd om in het Engels te gaan lesgeven. Dat deed hij eerst in India. Later verhuisde hij naar Amerika, werd o.a. onderzoeksadviseur en lector bij verschillende Amerikaanse universiteiten en verdiepte zich in de westerse samenleving. In 1985 stichtte hij Jewel Heart, een internationale organisatie die zich wijdt aan het in stand houden van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur.

Gelek Rimpoche woont in Ann Arbor, Michigan, van waaruit hij de wereld rondreist om zijn lessen te geven. Hij was een aantal jaren getrouwd, heeft twee kinderen geadopteerd en bezit het Amerikaans staatsburgerschap. Hij publiceerde een aantal boeken waaronder het Nederlandstalige 'Voor de dood niet bang', Altamira- Becht, 2003. Tweemaal per jaar bezoekt hij Nederland om les te geven.

English