Cursus: ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’ : Start september 2017

De iconografie van het boeddhisme kent velerlei manifestaties en een algehele onderverdeling in 11 verschillende categorieën. Iedere categorie heeft een eigen maatvoering. Om het tekenen te vergemakkelijken maak je daarom eerst een raster waarop je de specifieke Boeddha neerzet.

Vanuit het raster werk je systematisch aan de opbouw van het lichaam. Je doet dit op basis van een aantal gegeven maten. Na voldoende oefening en meerdere figuren te hebben getekend, kun je eventueel beginnen met schilderoefeningen en leren hoe een THANGKA – een schildering van een Boeddha op geprepareerde stof – tot stand komt. Als beginner leer je eerst het hoofd van een Boeddha te tekenen, daarna het lichaam en vervolgens een Boeddha-figuur met kleding. Omdat iedere iedere cursist persoonlijk wordt begeleid, kun je op elk moment instromen.

De cursus biedt niet alleen het tekenen en schilderen aan, maar geeft je ook de mogelijkheid een innerlijk proces door te maken waarin je tot (diep) inzicht kunt komen in de specifieke krachten, werkzaamheden en symboliek van de diverse mannelijke en vrouwelijke Boeddha’s en bijv. beschermers van de leer van de Boeddha.

Aan het begin van iedere cursusavond beginnen we met concentratie op het lichaam en de ademhaling en het leegmaken van de geest. Vervolgens visualiseren we de betreffende Boeddha in een geleide meditatie.

Marian van der Horst die de cursus begeleidt is een in binnen- en buitenland erkend Thangka schilderes en geeft deze cursus al vele jaren. Zij is een van de weinige geautoriseerde thangka-schilders die het westen momenteel kent. Ze geeft o.a. les in de Verenigde Staten, Rusland en Duitsland. Thangka’s van Marian kunt u zien op haar website.

Data: 20 sept; 4, 18 okt; 1, 15, 29 nov; 13 dec. 2017; 10, 24 jan. 2018.
Tijd: negen woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur
Bijdragen in de kosten: € 112,50 / € 67,50 voor kleine beurs/ studenten
Materialen: voor de cursus heb je goed stevig tekenpapier in formaat A4 nodig, twee hardheden van potloden: HB en 2H, gum, ruime driehoek en eventueel een passer en een opschrijfboekje.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Meditatiedag op zondag 2 juli 2017

Met enige regelmaat organiseert Jewel Heart een meditatiedag. De eerstvolgende keer is dat op zondag 2 juli van 10.30-16.30 uur.

Tijdens de meditatiedag is de aandacht vooral gericht op lichaam en adem, door middel van een bodyscan, oefeningen in mindful bewegen, zit- en loopmeditatie. Er zal veel ruimte zijn voor stilte. Ook de zelfmeegebrachte lunch zal in stilte en met aandacht worden genuttigd.

Aanmelden voor deze dag is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden; donaties zijn welkom.

De dag wordt begeleid door Ine Albers, Paula Boon en Olga Jans

Vooraankondiging Chittamani-Tara retraite december 2017

Hierbij alvast de vooraankondiging van de Chittamani-Tara retraite van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december 2017 in Jewel Heart Nijmegen, zodat je tijdig je agenda kunt reserveren. Deze retraite is toegankelijk voor mensen die een Chittamani-Tara initiatie hebben ontvangen.

De retraite wordt begeleid door Marian van der Horst en Gert Jan Eldrink.
Nadere bijzonderheden volgen na de zomer.

Extra Vajrayana oefenochtend zaterdag 1 juli 2017

Beste Vajrayanaleden,

Tijdens de afgelopen bijeenkomst hebben we afgesproken dit seizoen een keer extra bij elkaar te komen i.v.m. het onderwerp: ‘De acht stadia van het stervensproces’, waarin we ons binnen de Zes Zittingen Goeroe Yoga aan het verdiepen zijn. De eerste bijeenkomst in september komt hierdoor te vervallen. We beginnen na de vakantie dus weer op 7 oktober 2017. Zie onderaan de pagina voor de overige data.

09.30 uur – Deur open met koffie en thee
10.00 uur – Beoefening van de lange Zes Zittingen Goeroe Yoga Sadhana
Rond 11.30 uur – Koffie-/theepauze
12.45 uur – Afsluiting, mededelingen en opruimen

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen tijdens de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355)

Voor jullie agenda alvast de data voor het volgende seizoen:
7 oktober, 4 november, 2 december 2017 en 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk

PS: Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) vereist!

Update stand Stupa fonds.

Hoera!! Het is ons gelukt het geld voor de stupa en het aanpassen van het altaar bij elkaar te brengen. Op woensdag 14 juni j.l. was de stand € 11.000,=

We houden de mogelijkheid tot doneren echter nog open tot 1 juli a.s. Van het totaalbedrag kunnen we dan ook nog de rituele inzegening bekostigen en mogelijk wat ruimer vormgeven.

Onze boodschap voor nu is, dat er voldoende is opgehaald voor de aanschaf van de stupa en de aanpassing van het altaar én dat de actie nog doorloopt tot 1 juli a.s.

Onze welgemeende dank aan iedereen die aan dit doel heeft bijgedragen. Zodra er vanuit Demo Rinpoche nieuws is over de stupa, delen we dat via de sanghamail mede. We houden je uiteraard ook op de hoogte van de eindstand op 1 juli.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing

Update Yamantaka Mantra Retraite donderdag 10 augustus t/m zondag 27 augustus 2017

Yamantaka Mantra Retraite
Wij zijn blij te kunnen meedelen dat er vanuit verschillende delen van de wereld belangstelling is voor de toenaderingsretraite van Yamantaka Solitary Hero. Mensen uit Polen, Duitsland, Maleisië en Amerika hebben zich hiervoor opgegeven. Daarmee krijgt de retraite een internationaal tintje. Mogelijk zullen daarom de lange Sadhana’s aan het begin en aan het einde van de dag in het Engels worden gereciteerd.

De retraite staat open voor iedereen die een Yamantaka Solitary Hero initiatie heeft gehad en de daarbij behorende commentaarlessen heeft gevolgd. Verder vereist deze retraite een niet al te onrustige geest.

Deze retraite, die zelden wordt aangeboden, staat onder leiding van Ron Twisk, senior student van Gelek Rimpoche.
Klik hier voor meer informatie over o.a. de vijfdaagse variant van deze retraite en over de mogelijkheden voor overnachting en catering.

Opgeven kan nog tot 15 juli a.s. via het inschrijfformulier.

Sundays Webinar met Demo Rinpoche

Het webinar dat tot voor kort elke zondagochtend door Gelek Rimpoche werd gegeven, wordt aanstaande zondag 11 juni gegeven door Demo Rinpoche. Demo Rinpoche is de reïncarnatie van de vader van Gelek Rinpoche en is door Gelek Rimpoche samen met Chungtsang Rinpoche aangewezen als zijn opvolger.

Het webinar vindt live plaats vanuit Ann Arbor om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Klik hier om je te registreren voor ‘the free 2017 ‘Sundays’ Webinar series’. Of ga naar GoToWebinar en vul als ID in: 431-881-339

 

Stupa en altaar

Geweldig!! In korte tijd is het gelukt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen voor de stupa waarin de relieken van Gelek Rimpoche zullen worden bijgezet. En zelfs meer dan dat, want op 30 mei was de stand € 8.000. Dat is € 1.000 meer dan het streefbedrag. Toch verzoekt het bestuur nog even door te sparen.

Toen we besloten iedereen de gelegenheid te geven bij te dragen aan dit prachtige doel hadden we n.l. al voor ogen dat we het altaar wilden aanpassen om het geschikt te maken voor het plaatsen van de stupa. We hebben toen afgesproken eerst te zien of het mogelijk was het bedrag voor de stupa bijeen te brengen en daarna te besluiten of we zouden doorgaan tot een bedrag van € 10.000. En dat durven we met de stand van zaken zoals die nu is wel aan, want er is nog ‘maar’ € 2.000 te gaan.

Dus heel erg bedankt alle gulle gevers. Misschien is het mogelijk nog één keer in de buidel te tasten en voor diegenen die er nog niet toe zijn gekomen is dit een ideale gelegenheid alsnog mee te doen en te doneren aan dit bijzondere doel. Je kunt dat doen op rekeningnummer NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

Zodra we de het totale bedrag hebben opgehaald, melden we dat. Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Lama Chöpa met Tsoh

In verband met Saka Dawa organiseren we aanstaande vrijdag 9 juni vanaf 19:30 uur een feestelijke Lama Chöpa met Tsoh. Hiervoor willen we graag iedereen van harte uitnodigen.

Saka Dawa is de vierde maand van de Tibetaanse (maan-)kalender. In het bijzonder is het de 15e dag (volle maan) van deze maand. Tijdens Saka Dawa worden de geboorte, verlichting en paranirvana van Buddha Shakyamuni gevierd.

Meegebrachte offergaven en/of een donatie voor het Jewel Heart centrum zijn welkom.

Wanneer je zelf niet naar de Puja kunt komen, maar het wel fijn vindt dat we de oefening ook opdragen aan iemand speciaal in je directe omgeving (denk aan iemand die ziek is), dan kun je de naam van die persoon doorgeven aan het secretariaat.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de Tsoh vind je hier.