Meditatiegroep: ‘From doing to being’ : Start 6 november 2017

Heb je altijd al willen mediteren of heb je behoefte aan meer instructie daarbij? In vier wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur leer je aan de hand van verschillende oefeningen de dingen in je dagelijkse leven minder op de automatische piloot te doen en wat meer in het hier-en-nu aanwezig te zijn.

Je maakt kennis met verschillende vormen van meditatie, zoals meditatie op de adem, op lichamelijke gewaarwordingen en op de zintuigen. De zit-meditaties worden afgewisseld met lichaamswerk, aandachtig bewegen, yoga en loopmeditatie. We gaan in op wat meditatie precies is en wat de beste houding is om te mediteren en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Begeleiding: Marja de Lint: psychosomatisch oefentherapeut, Mindfulnesstrainer en meditatiebegeleider bij Jewel Heart en Karin Landsbergen: meditatiebegeleider bij Jewel Heart
Plaats: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284 in Nijmegen
Data: Maandag 6, 13, 20 en 27 november 2017
Tijd: Maandagavond 20.00 tot 21.30 uur
Bijdrage in de kosten: € 50,-; Studenten/ kleine beurs: € 30,-.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Vooraankondigingen najaarsretraite 2017 en lerarenbezoek 2017-2018

Najaarsretraite 23 – 26 november 2017
Het bestuur heeft de data van de najaarsretraite vastgesteld op donderdag 23 tot en met zondag 26 november 2017. Het thema is: ‘De vier edele waarheden’. Tijdens de retraite zullen er video’s van lessen van Gelek Rimpoche worden gebruikt die hij in 2012 speciaal over dit onderwerp heeft gemaakt voor een cursus voor het boeddhistische tijdschrift Tricycle.

Bezoek Zong Rinpoche
Op zaterdag 11 november 2017 komt Zong Rinpoche een hele dag lesgeven in Jewel Heart Nijmegen. Hij baseert zijn les op: ‘Een Lamp voor het Pad naar Verlichting’. Dit is de beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Die bevat in een paar bladzijden de essentie van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting. Deze samenvatting van de leringen van Boeddha geldt als blauwdruk voor alle verdere literatuur over de ‘stadia van het pad’, die later werd ontwikkeld in de voornaamste boeddhistische tradities van Tibet.

Vooruitblik 2018 bezoek leraren en gastsprekers
Voor het jaar 2018 kan het bestuur alvast verklappen dat Dagyab Rinpoche, Chungtsang Rinpoche en Demo Rinpoche hebben toegezegd te komen lesgeven. Dayab Rinpoche zal een Vajrayogini initiatie geven, zodat mensen die in het Vajrayana willen instappen hieraan kunnen deelnemen. Ook zal hij een of twee dagen commentaarlessen geven over Vajrayogini.

Verder hebben er ook een aantal gastsprekers toegezegd te komen. Onder hen: Thubten Chödron, Glenn Mullin en Han de Wit. En wie weet volgen er meer. Het belooft dus een fantastisch jaar te worden!

Na de zomer volgt nadere informatie via de Sanghamail en op de website.

Lama Chöpa met Tsoh zaterdag 14 oktober 2017

Aanstaande zaterdag 14 oktober om 19:00 uur is er een Lama Chöpa met Tsoh waarvoor we graag iedereen willen uitnodigen. Meegebrachte offergaven en/of een donatie zijn heel welkom.

Wanneer je zelf niet kunt komen, kun je namen van personen die je graag mee wilt nemen in de Tsoh (denk aan iemand die ziek is) doorgeven aan het secretariaat.

Hier kun je meer info vinden over de achtergronden van de Lama Chöpa en de Tsoh.

Stupa onthuld

Op zaterdag 16 september j.l. heeft scheidend voorzitter Hans Op den Buijsch – een handje geholpen door de nieuwe voorzitter Jan Reinierse – de stupa voor de relieken van Gelek Rimpoche onthuld. Vervolgens konden de aanwezigen de stupa uitgebreid bewonderen. Op een later moment zullen mantra’s en relieken worden bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Wanrooij heeft onderstaande foto’s gemaakt, die we graag met je willen delen.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

 

Vajrayana oefenochtend zaterdag 7 oktober 2017

Beste Vajrayana-leden,

Voor de vakantie hebben we ons twee zaterdagen beziggehouden met de 8 stadia van het stervensproces, volgende week gaan we daaruit verrijzen als Vajrasattva. (Zie hoofdstuk: ‘Rising as Vajrasattva’ tot ‘Practicing Generosity’, in het transcript ‘Six-session Guru-Yoga’ van Gelek Rimpoche).

09.30 uur – Deur open met koffie en thee
10.00 uur – Beoefening van de lange Zes Zittingen Goeroe Yoga Sadhana
Rond 11.30 uur – Koffie-/theepauze
12.45 uur – Afsluiting, mededelingen en opruimen

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen tijdens de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355)

Voor jullie agenda alvast de data voor de rest van het studiejaar:
4 november, 2 december 2017 en 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk

PS: Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) vereist!

Extra info-avond Migtsema retraite woensdag 27 september 20.00 tot 22.00 uur

Voor de mensen die 28 mei j.l. niet konden deelnemen aan de informatie- en oefendag is er een extra informatie-avond over de Migtsema retraite op woensdag 27 september.

Als je wel op die dag aanwezig was en juist naar aanleiding daarvan nog vragen hebt, ben je ook van harte welkom. En natuurlijk ook als je gewoon geïnteresseerd bent.

De Migtsema retraite vindt plaats van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober en zaterdag 14 t/m zondag 15 oktober.

Voor meer informatie over de retraite klik hier.

Varjayana-verdiepingsgroep in Waalwijk

Deze groep wisselt met elkaar uit over hun varjayana-beoefeningen, studeert samen op thema’s en beoefenen iedere keer een specifieke, daarbij behorende meditatie.Het eerst thema dat aan de orde komt is: de dood en meditaties op de dood.

De informatie over thema’s wordt door de beoefenaren zelf uit de transcripten bij elkaar gezocht en vragen hierover worden aan elkaar gemaild. De avond is voor meditatie en uitwisseling.

Data: Woensdagavond 6 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017
Plaats: Waalwijk
Meer info: amelissen@hotmail.com

Jewel Heart tijdens de vredesweek op zondag 17 september met ‘De kracht van visualisatie’

Ook dit jaar nemen we als Jewel Heart weer deel aan de activiteiten van de Vredesweek in de Valkhofkapel. Het thema van deze week is: ‘De kracht van de verbeelding. Als Jewel Hearters kennen we als geen ander deze kracht omdat ‘verbeelding’ nun juist het hart van onze beoefening is. Vandaar dat we dachten een mooie bijdrage te kunnen leveren met een interactieve duo-lezing gevolgd door een meditatie over ‘de kracht van visualisatie’. Hoe werkt visualisatie en hoe kan deze een kracht zijn in ons leven? De avond wordt verzorgd door Gert Jan Eldering en Frances Nijssen. Je bent van harte welkom op die avond en breng gerust iedereen mee die hierin geinteresseerd is. Wellicht wil je deze mail ook doorsturen naar andere belangstellenden die graag eens willen kennismaken met Jewel Heart en haar meditatieve praktijk?

Datum:   zondag 17 september
Plaats:    Valkhofkapel, Valkhofpark ( bij Trajanusplein)
Tijd:        van 20.30 tot 22.00 uur
Toegang: gratis.

Wil je mee helpen organiseren? Meld dat even bij het secretariaat.

 

Meesterschap over onze geest: Een online-studiegroep

Meester worden over onze geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan. Om dat te kunnen moeten we allereerst begrijpen hoe de verschillende aspecten van onze geest samenwerken in onze ervaring van de werkelijkheid. Zo ontdek je ook hoe je in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunt houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen.
Gelek Rimpoche zet in het transcript ‘How the Mind Works’ loepzuiver en gedetailleerd uiteen hoe onze geest werkt. Dit transcript bestuderen we samen in deze online-cursus, wat betekent dat je via Skype kunt aanhaken.

Frequentie:    om de veertien dagen
Start:               maandagavond 2 oktober
Begeleiding:   Inge Eijkhout en Frances Nijssen
Transcript:     te bestellen via het secretariaat

Meld je vroeg aan zodat we de technische kant van te voren kunnen organiseren; je krijgt dan ook te horen welk gedeelte we als eerste bespreken.

Tilburg
De verdiepingsgroep in Tilburg zal dit transcript ook elke twee weken gaan bestuderen, maar dan op de voor hen gebruikelijke fysieke locatie.

Start:               woensdagavond 13 september
Begeleiding:  Hans op den Buijsch
Plaats:            Yogacentrum Oost-West, Zouavenlaan 8, Tilburg

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’ : 16 september

MARIANNE DE KOK EN CLEO MELIS STARTEN IN DE LEZINGENCYCLUS ‘BOEDDHISME.NU’

Op zaterdagmiddag 16 september bijten Marianne de Kok en Cleo Melis, de spits af in de lezingencyclus’boeddhisme.nu’ met het thema:

Vreugdes en valkuilen in de relatie leraar-leerling 

In onze traditie is de relatie met de leraar een belangrijke bron van inspiratie en beoefening. Zij wordt gezien als voorwaarde voor het gaan van het spirituele pad. Tegelijkertijd kan dit ook een valkuil zijn, zoals we de laatste tijd hebben kunnen zien. Wat is eigenlijk een gezonde relatie met de leraar in de praktijk? Wat zegt de traditie daar nu precies over en hoe moeten we als sangha omgaan met de grensoverschrijdingen die daarbinnen kunnen gebeuren?

Marianne de Kok is leraar speciaal onderwijs, een van de oudste leerlingen van Gelek Rimpoche en was vele jaren lid van het Dharma Coordinatie Team. Cleo Melis is leidinggevende in de opvang van vluchtelingen en asielzoekers en sinds 1998 lid van Jewel Heart. Beiden zijn onlangs door Gelek Rimpoche benoemd tot chaplains waarmee onder andere de zorg voor het welzijn van de sangha aan hen is toevertrouwd.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd en zullen steeds worden aangekondigd via Facebook en website. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje. De volgende lezingen zijn op: 21 oktober, 4 november en 9 december.

Locatie:   Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijd:        Van drie tot half vijf
Bijdrage:  €5,- inclusief consumptie ( knipkaart voor alle lezingen: € 35,-)

 

Eindstand Stupafonds

De termijn voor het doneren aan het Stupa Fonds is per 1 augustus gesloten en de eindstand is: € 12.171,47.
Dat is een geweldig resultaat!!! Zoals al eerder aangegeven, zullen we dit bedrag besteden aan het laten maken van de stupa, het aanpassen van het altaar en aan de ceremonies rondom de inzegening.

In Amerika heeft Demo Rinpoche de keuze gemaakt voor een stupa van 4 Ft (1.20m) hoog voor Jewel Heart in Ann Arbor en voor stupa’s van 2,5 Ft (0,75m) voor Jewel Heart New York en Jewel Heart Cleveland. Het bestuur heeft daarop besloten voor eenzelfde stupa te kiezen als die van New York en Cleveland. De stupa’s worden gemaakt in Nepal en deze week hebben we van Ujjen, de rechterhand van Gelek Rimpoche, gehoord dat de eerste stupa van 2,5 Ft klaar is. We hebben aangegeven dat deze stupa wat ons betreft naar Nederland kan komen en het eerste bedrag hiervoor naar Nepal overgemaakt.

Wanneer we de stupa kunnen laten zien en wanneer we de overblijfselen van onze leraar Gelek Rimpoche kunnen bijzetten, is nog niet precies te zeggen. Zodra we daar meer over weten, zullen we die informatie delen via het sangha-nieuws en de website. Ron Twisk, begint na de zomervakantie met het maken van een nieuw altaar, zodat de stupa daar een mooie plaats op krijgt. Een financiële verantwoording van de besteding van het ingezamelde bedrag geven we na afronding van het project eveneens via het sangha-nieuws en de website.

Nogmaals onze hartelijke dank voor alle donaties! We gaan daar op gepaste wijze een mooi monument van maken om daarmee onze leraar nog meer in ons midden hebben.

Namens bestuur,
Henk Dolfing

Van sangha-lid Hubert Bastiaens is onlangs het boek ‘Stoepa’s en manistenen – de kleurrijke wereld van het Tibetaans boeddhisme’ verschenen met daarin o.a. informatie over stupa’s. Via onderstaande link vind je een korte beschrijving van zijn boek.

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/boekbespreking/88884-boeken-stoepas-en-manistenen/

Overzicht cursussen en activiteiten najaar 2017

We zijn blij het nieuwe cursusprogramma te kunnen presenteren. Vele mensen hebben het mogelijk gemaakt dat er voor ieder wat wils is. Zo is er het open cursusaanbod met activiteiten waaraan je per avond kunt meedoen en activiteiten met een doorgaand karakter voor de beginnende en gevorderde beoefenaar. Wil je meer weten over de inhoud van een cursus, de data en tarieven, klik dan op de betreffende link. Soms word je dan verwezen naar een verzameling van activiteiten op een pagina van onze website. Scrol in dat geval naar de cursus die je zoekt. Tenzij anders is aangegeven vinden alle cursussen plaats in Nijmegen.

De curriculumgroep wenst je veel leesplezier en een leerzaam najaar!

* Open cursusaanbod

Ook dit najaar zijn er vanaf vrijdagavond 1 september (20:00-21:00) weer de vertrouwde, wekelijkse open meditatie avonden, de beoefening van Shamatha(concentratie) vanaf woensdagavond 6 september (20:00-22:00)  en voor iedereen die jong is of zich jong voelt, de bijeenkomsten van Meet, Talk, Meditate op donderdagavond.

Nieuw in dit open aanbod is de cyclus van maandelijkse lezingen onder de naam‘Boeddhisme.nu.’ In deze serie lezingen komen senior leerlingen van Gelek Rimpoche aan het woord. Zij spreken vanuit hun kennis van de traditie en hun eigen ervaring over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Dat belooft interessant, leerzaam en leuk te worden! Start zaterdagmiddag 16 september (15:00-17:00).

བོད་ཡིག
Nieuw is ook de taaldag waarop Inge Eijkhout een tipje oplicht van de Tibetaanse Taalsluier. Aan het einde van de dag zullen de kiemklanktekens als ‘bam’, ‘hum’ enz. minder geheimen voor ons hebben. Maar het gaat op die dag ook om het Tibetaanse schrift, de uitspraak, het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven of gesproken tekst en waarom het Tibetaans zo moeilijk te vertalen is. Zondag 3 december (11:00 – 16:00).

 

* Kennismakingsaanbod

Wil je nader kennismaken met mediteren, dan kun je meedoen aan de meditatiecursus ‘In aandacht aanwezig zijn’. Daarin leer je een aantal basisvaardigheden op het gebied van lichaamswerk en meditatie. Het lichaamswerk bestaat uit eenvoudige oefeningen; het is een mindful bewegen, met respect voor je eigen grenzen. Er worden verschillende vormen van meditatie geleerd, zoals zitmeditatie, loopmeditatie en visualisatiemeditatie. De cursus is geschikt voor beginnende beoefenaars. Start vrijdagochtend 15 september (09:30-11:30).

Naast in aandacht aanwezig zijn, zijn er ook de meditatiecursussen ‘De vier hartskwaliteiten’ vanaf dinsdagavond 5 september (20:00-22:00) en ‘From doing to being’ vanaf maandagavond 6 November (20:00-21:30).

 

Op dinsdagavond 26 september (20:00-22:00) start de kennismakingscursus ‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’, die een grondige inleiding geeft in de stappen van het spirituele pad binnen de Gelugpa-traditie. Zowel studie als meditatie en ritueel komen aan de orde.

In Tilburg is er een ‘Introductiecursus Tibetaans boeddhisme’. Je komt daarin meer te weten over wat het boeddhisme en met name het Tibetaans boeddhisme te zeggen heeft over een aantal belangrijke levensthema’s. Dit gebeurt aan de hand van het boek ’Voor de dood niet bang’ van Gelek Rimpoche dat je een eenvoudige en praktische kennismaking biedt met enkele belangrijke thema’s van het Tibetaans boeddhisme, zoals het creëren van je eigen geluk, anders omgaan met pijn en verdriet, het verschil tussen liefde en gehechtheid en de betekenis van leven en dood. Vrijblijvende introductie woensdagavond 4 oktober (20:00-22:00).

 

* Basistraining

Om een goede basis te leggen voor het gaan van het spirituele pad kun je de training ‘Odyssee naar vrijheid’ volgen. Het gelijknamige transcript van Gelek Rimpoche is de leidraad voor deze training. Deze meester in het Tibetaans Boeddhisme legt daarin op een duidelijke en gestructureerde manier uit hoe ons handelen wordt bepaald door de patronen van onze geest. Hij geeft ook aan hoe we die gewoontepatronen kunnen veranderen, waardoor we op een vrijere manier met ons leven en de dingen die daarin gebeuren kunnen omgaan. Zoals de titel al aangeeft, is dit een Odyssee: een tocht met omzwervingen en leerzame ervaringen. Het is een zoektocht naar onze ware aard van vreugde en liefdevol aanwezig zijn.

Deze basistraining bestaat uit meerdere modules gedurende twee jaar. Elke module kan los worden gevolgd. Op maandagavond 4 september (20:00-22:00) start module 4 met als thema ‘Karma: hoe ons leven wordt gevormd door oorzaak en gevolg’. De groep komt elke week bij elkaar.

 

* Verdiepingsgroepen

Om verdere te stappen te zetten op het pad naar verlichting is er een ruime keuze aan studiegroepen. Zo zijn er verschillende Lamrim-studiegroepen in Deventer, Nijmegen, Utrecht en Arnhem, die zich verdiepen in de transcripten van de ‘Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen.

Lamrim-groepen zijn geschikt voor ‘oudgedienden’ die zich verder willen verdiepen in deze stof. Wanneer er cursussen Lamrim deel I van start gaan, kunnen degenen die de basistraining ‘Odyssee naar vrijheid’ hebben afgerond daaraan deelnemen.

Deventer: Lamrim II elke dinsdagavond (19:30-21:30) vanaf 5 september
Nijmegen: Lamrim II elke dinsdagavond (19:30-21:30) vanaf 5 september
Utrecht: Lamrim IV tweewekelijks op donderdagavond (20:00-22:00) vanaf 31 augustus
Utrecht: Lamrim IV tweewekelijks op zaterdagochtend (10:30-12:30) vanaf 2 september
Arnhem: Lamrim IV elke donderdagmiddag (14.45-16.45)  vanaf 7 september.

De verdiepingsgroep ‘Burger van de wereld heeft vorig jaar het boek ‘De Boeddha en ik’van Ulrich Libbrecht doorgewerkt en gaat dit jaar verder met een tweede boek van dezelfde auteur: ‘Burger van de wereld’. In dit boek wordt een vergelijking gemaakt tussen Oosters en Westers denken en gezocht naar een manier deze filosofische culturen te integreren. Elke week vanaf donderdagavond 7 september (20:00-22:00).

 

Bodhisattvacharyavatara: Het pad van de bodhisattva

‘All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself.
All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others’.
(Shantideva)

In deze studiepgroep wordt de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de bodhisattva) bestudeerd en bemediteerd. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie is er geen werk te vinden dat meer vereerd en beoefend wordt dan dit. De lessen van de Bodhisattvacharyavatara geven handvatten om liefde en compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen, en daardoor gelukkiger, vrijer en behulpzamer te worden. In het transcript ‘The Bodhisattva’s Way of Life’ geeft Gelek Rimpoche stap voor stap mondeling uitleg over ieder vers van de Bodhisattvacharyavatara. Hierdoor maken we kennis met de manier van leven van de grote bodhisattva’s en hoe wij kunnen leren hetzelfde te doen. De groep komt vanaf 12 september eenmaal per veertien dagen op dinsdagavond (19:30-21:30) bij elkaar.

 

 

Witte Tara-groepen

Als vrouwelijke Boeddha wordt Witte Tara speciaal geassocieerd met heling en zelfheling, lang leven en bescherming tegen angsten. Vanwege Gelek Rimpoche’s speciale connectie met haar, stellen zijn gedetailleerde lessen ons in staat een speciale verbinding te maken met deze verlichte kwaliteiten. Dit jaar zijn er in Den Bosch twee Witte Tara-groepen: de beoefeningsgroep ‘Heling en zelfheling door Witte Tara’ eenmaal per maand vanaf maandagavond 11 september (19.30-21.30) en de wekelijkse studie- en meditatiegroep ‘Practice of the Triumphant Ma’ op woensdagavond vanaf 6 september (19.30-21.30).

Vajrayana-oefenochtenden

Eenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke beoefening. Momenteel staat in deze ochtenden de Zes-zittingen goeroe-yoga centraal, die stapsgewijs wordt doorgewerkt. Wanneer dat voltooid is, zal men weer terugkeren naar de oorspronkelijke opzet zoals uitgezet door Gelek Rimpoche: zich binnen het raamwerk van de Lama Chöpa te verdiepen in een sadhana naar keuze. Start vanaf 7 oktober elke maand op zaterdagochtend (10.00-13.00).

Introductie in Vajrayana

Deze groep is bedoeld voor diegenen die overwegen in het Vajrayana in te stappen en een initiatie willen ontvangen, voor hen die al met het Vajrayana zijn begonnen of voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiept deze groep zich aan de hand van Lama Yeshe’s boek ‘Introductie in Tantra’ (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe wordt er in Vajrayana met symboliek gewerkt en hoe moet ik dat begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? etc. etc. Maandelijks op donderdagavond (19.30-21.30) vanaf 21 september.

 

Online cursus ‘Meesterschap over onze geest’

Aan de hand van het transcript ‘How the Mind Works’ontdek je hoe je in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunt houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Als experiment komt deze groep elke veertien dagen online via Skype bij elkaar. Start maandagavond 2 oktober (20:00 – 22:00).

Tilburg
De verdiepingsgroep in Tilburg zal dit transcript ook elke twee weken gaan bestuderen, maar dan op de voor hen gebruikelijke fysieke locatie. Start woensdagavond 13 september (20:00 – 22:00).

 

Werkplaats voor analytische meditatie

Analytische meditatie is binnen de Tibetaans-boeddhistische traditie een onmisbaar onderdeel van de beoefening, Het is ook een bijzondere vorm van meditatie waardoor, meer dan door een stabiele geest alleen, het dieper inzicht in de werkelijkheid kan ontstaan. Dat vraagt wel enige oefening. Voor ons drukke Westerse mensen is het een fantastische manier om via meditatie tot realisatie te komen van thema’s uit de Lamrim, of andere onderwerpen zoals compassie, leegte/wijsheid, de wijze van functioneren van onze geest en waarneming, enz. Wekelijks op maandagavond (20:00-22:00) vanaf 4 september.

Samen met de shamatha-avonden op woensdagavond kan deze werkplaats een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening. Voor deelnemers van deze groep is er wel een zekere vrijheid in de frequentie waarop ze de avonden bijwonen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk de analytische meditatie af te wisselen met shamatha-meditatie. Het is ook mogelijk later in het jaar nog in te stromen. Wekelijks vanaf 6 september (20:00-22:00).

 

Lojong: Training van de geest in 7 punten

In het transcript ‘Lojong: Training the Mind in Seven Points’geeft Gelek Rimpoche zijn commentaar op de klassieke tekst van Geshe Chekawa uit de twaalfde eeuw. Door kogels af te vuren op het ego, tonglen te oefenen (geven en nemen op de adem) en te kijken naar de ware aard van de werkelijkheid, maken we een transformatie van onze geest mogelijk. Vanaf 21 september elke twee weken op donderdagavond (20.00-22.00).

 

 

Cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’.

Deze cursus is reeds apart aangekondigd en vindt plaats eenmaal per veertien dagen op woensdagavond. Start 20 september (20.00-22.00).

 

Naast dit cursusaanbod zijn er in het najaar de volgende activiteiten:

Bezoek Zong Rinpoche
Op zaterdag 11 november 2017 komt Zong Rinpoche een hele dag lesgeven in Jewel Heart Nijmegen. Hij baseert zijn les op ‘Een Lamp voor het Pad naar Verlichting’. Dit is de beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Die bevat in een paar bladzijden de essentie van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting. Deze samenvatting van de leringen van Boeddha geldt als blauwdruk voor alle verdere literatuur over de ‘stadia van het pad’, die later werd ontwikkeld in de voornaamste boeddhistische tradities van Tibet.

 

 

Migtsema retraite 6-7-8 oktober en 14-15 oktober.

Najaarsretraite 23 – 26 november met als thema ‘De vier edele waarheden’.

Winterretraite 28 tot en met 30 december met als thema Witte Tara.

Klik hier voor een handig overzicht van bovenstaande cursussen en activiteiten.