Stupa voor relieken Gelek Rimpoche

Nu de 49 dagen voorbij zijn waarin we Gelek Rimpoche tijdens zijn overgang hebben herdacht, kunnen we verdergaan met bouwen aan de toekomst van onze sangha. Hoe mooi en goed is het dat te doen in aanwezigheid van een deel van de overblijfselen van Rimpoche in de vorm van zijn relieken.
Na de crematie op zaterdag 18 februari 2017 hebben de aanwezige monniken onder verantwoordelijkheid van Demo Rinpoche de overblijfselen (relieken) van Gelek Rimpoche verzameld. En sinds kort hebben we gehoord dat we een deel van deze relieken in Nederland mogen bijzetten.

Vanuit het bestuur hebben we daar enthousiast op gereageerd. Het zegenrijke en heilzame effect van het in ons midden hebben van deze relieken is geweldig en kunnen we gebruiken om de sangha voort te zetten in de traditie van Gelek Rimpoche en op de manier zoals hij dat zou hebben gewenst.

Naast de niet te beschrijven grote en waardevolle geestelijke nalatenschap van liefde, compassie, wijsheid en vriendschap, nu en in de toekomst terug te vinden in de vele transcripten, boeken, op audio- en videomateriaal, hebben we straks ook een ‘fysieke’ aanwezigheid in de vorm van Rimpoche’s relieken. Iedereen kan dan op zijn/haar manier respect en eerbied betuigen aan de stichter, spirituele leraar en leider van onze sangha. Om dit op een mooie en eervolle manier te doen, willen we de relieken op traditionele wijze bijzetten in een stupa die we bij het altaar in de Tsongkhapa (grote) zaal plaatsen.

Het bestuur heeft besloten de stupa niet uit de algemene middelen te betalen maar iedereen, leden en geïnteresseerden, de gelegenheid te geven daaraan bij te dragen. We hebben daarvoor het Stupa-Fonds ingesteld. Er is een aardig bedrag nodig om in Nepal, op voordracht van Demo Rinpoche,  een mooie stupa te laten maken en die met de relieken op passende en traditionele wijze te (laten) zegenen. We schatten dat het geheel rond € 7.000,- aan kosten met zich meebrengt. Donaties in de vorm van grotere bedragen zijn dus meer dan welkom, maar ook de meer bescheiden bijdragen leiden tot het uiteindelijke doel en zijn dus net zo welkom.

In de hal zullen we een herkenbare schaal zetten waarin je kunt doneren. Maar je kunt je donatie natuurlijk ook overmaken op de bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

We hebben afgesproken de donaties die vanaf nu t/m 31 juli 2017 binnenkomen voor dit fonds te bestemmen, tenzij je bij het secretariaat aangeeft dat je je donatie aan een ander doel wilt geven. Jewel Heart heeft een ANBI status, wat betekent dat je donatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Laten we met velen deze actie tot een succes maken, zodat we de relieken van onze Guru, Leraar en Spiritueel leider, Gelek Rimpoche, een waardige en respectvolle plek kunnen geven in ons centrum.

Donaties:
Bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’

Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de stand van zaken van zowel het fonds als de vorderingen rond de aanschaf van de stupa.

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Henk Dolfing secretariaat@jewelheart.nl of 06-33879876.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Bereikbaarheid Jewel Heart periode 24 april tot en met 12 mei 2017

Vanaf maandag 24 april tot en met vrijdag 12 mei voert Heijmans voor de gemeente Nijmegen werkzaamheden uit voor onderhoud en vernieuwing van de Hatertseveldweg tussen de Paddepoelseweg en de Groenestraat. De belangrijkste wijziging is dat de bestaande klinkerverharding wordt vervangen door rood asfalt aangezien de Haterseveldweg een snelfietsroute is.

In deze periode is de Hatertseveldweg afgesloten voor verkeer en is het dus niet mogelijk voor of op het terrein van Jewel Heart te parkeren. Als alternatief wordt er voor de buurt een tijdelijke parkeerplaats aangelegd op het grasveld aan de Cavaljeweg. Aan de andere kant van de Haterseveldweg (ter hoogte van nummer 26) voorbij de Groenestraat is er op de parkeerplaats bij de nieuwbouw ook gelegenheid tot parkeren.

Jewel Heart is in deze periode alleen te voet en met de fiets aan de hand te bereiken. Houd er s.v.p. rekening mee dat je daar extra tijd voor nodig hebt.

Aankondiging Yamantaka Mantra Retraite augustus 2017

Donderdag 10 augustus t/m zondag 27 augustus

Yamantaka Mantra Retraite

Jewel Heart is zeer verheugd van donderdag 10 tot en met zondag 27 augustus 2017 een toenaderingsretraite van Yamantaka Solitary Hero te kunnen aanbieden. Deze retraite wordt zelden aangeboden en zal plaatsvinden in het prachtige Jewel Heart centrum te Nijmegen (Nederland) onder leiding van Ron Twisk, senior student van Gelek Rimpoche.

De retraite staat open voor iedereen die een Yamantaka Solitary Hero initiatie heeft gehad en de daarbij behorende commentaarlessen heeft gevolgd. Verder vereist deze retraite een niet al te onrustige geest van de deelnemers.

De basis van de retraite is het reciteren van de vier mantra’s van Yamantaka. Hiermee voldoe je aan een van de verplichtingen van een officiële mantra retraite. Hoe meer je het reciteren binnen de visualisatie doet, hoe meer input je kunt verkrijgen.

Programma volledige retraite
We openen de dag met de lange sadhana van Yamantaka tot aan de mantra recitatie. Daarna begint het reciteren en visualiseren en sluiten we de sessie af met de korte sadhana. De volgende sessie openen en sluiten we weer met de korte sadhana. Er zijn minimaal vier sessies per dag. De laatste sessie sluiten we steeds af met het slot van de lange sadhana.

‘s Avonds is er de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Je kunt ervoor kiezen hier niet aan deel te nemen en ’s avonds nog een extra sessie te doen. Het is ook mogelijk een individueel gesprek te hebben met de begeleider van de retraite.

We willen de retraite in een ontspannen en rustige sfeer houden om ieder de gelegenheid te geven voor verinnerlijking. Om dit te bevorderen brengen we de ochtenden tot en met het middageten door in stilte. We sluiten de retraite af met een vuur-puja.

Na deze retraite ben je bevoegd een Yamantaka zelfinitiatie te doen. Door een zelfinitiatie kun je je geloften zuiveren en je nog beter uiteenzetten met de betekenis en kwaliteiten van Yamantaka.

Vijfdaagse retraite
Als je een deel van de retraite wilt meemaken, ben je van harte welkom van 10 tot en met 15 augustus. Je begint dan tegelijk met de anderen, waarna je de retraite na vijf dagen afsluit. Je hebt hiermee wel een toenadering tot Yamantaka gedaan, maar je kunt nog geen zelfinitiatie doen.

Als je de hele retraite wilt meedoen, maar je je onmogelijk twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk thuis al met de retraite te beginnen. Neem hiervoor contact op met Ron Twisk.

Praktische informatie
Als je wilt, kun je gebruik maken van een slaapplaats. Je kunt kiezen tussen het slapen op een slaapzaal en op een één- of tweepersoonskamer. Hiervan zijn er echter slechts enkele beschikbaar. Verder kan ieder zich opgeven voor ontbijt, warme maaltijd ’s middags en/of broodmaaltijd ‘s avonds.

Bijdragen in de kosten:
Volledige retraite: € 150 leden; 175 niet-leden; € 100 kleine beurs/ studenten

Vijfdaagse retraite: € 60 leden; € 75 niet-leden; 40 kleine beurs/ studenten

Vuur-puja: € 25 leden; € 30 niet-leden; € 15 kleine beurs/ studenten

Slaapplaats: € 10 per nacht op zaal; € 25 per nacht op één- of tweepersoons kamer

Ontbijt: € 7
Warme middagmaaltijd: € 10
Broodmaaltijd ‘s avonds: € 7
Jewel Heart kent een solidariteitsfonds. Wie moeite heeft de kosten op te brengen, kan een beroep doen op hetsolidariteitsfonds.

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op de website.

Om de organisatie vlot te laten verlopen, ontvangen wij je aanmelding graag vóór 15 juli. 

Meet Talk Meditate 20 april: Angermanagement? over de wijsheid in woede

Iedere donderdagavond : ‘Tijdloze wijsheid voor een nieuwe generatie’.

Benieuwd naar de ideeën van de Boeddha over allerlei kwesties? Niet tevreden met het gebruikelijke en op zoek naar meer diepgang? Leren mediteren? Iedere donderdagavond organiseren wij avonden waarin vraagstukken van ons alledaagse leven worden belicht vanuit de eeuwenoude wijsheid van de boeddhistische traditie. Hoe zou de Boeddha reageren op conflicten? Wat heeft hij gezegd over relaties, kende hij keuzestress? Je kunt vrijblijvend binnenlopen als een thema je interesseert.

Het thema van deze week is :  ‘Angermanagement? ’ : over de wijsheid in woede

Waar:      Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284 in Nijmegen
Tijd:        19.30 tot 21.00 uur
Wie:        In principe voor mensen onder de 45 jaar
Bijdrage:    Donatie

Meet Talk Meditate 13 april: Vorm is leegte, de meest gebruikte meditatie-tekst in het boeddhisme

Iedere donderdagavond : ‘Tijdloze wijsheid voor een nieuwe generatie’.

Benieuwd naar de ideeën van de Boeddha over allerlei kwesties? Niet tevreden met het gebruikelijke en op zoek naar meer diepgang? Leren mediteren? Iedere donderdagavond organiseren wij avonden waarin vraagstukken van ons alledaagse leven worden belicht vanuit de eeuwenoude wijsheid van de boeddhistische traditie. Hoe zou de Boeddha reageren op conflicten? Wat heeft hij gezegd over relaties, kende hij keuzestress? Je kunt vrijblijvend binnenlopen als een thema je interesseert.

Het thema van deze week is :  ‘Vorm is leegte ’ : De meest gebruikte meditatie-tekst in het boeddhisme

Waar:      Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284 in Nijmegen
Tijd:        19.30 tot 21.00 uur
Wie:        In principe voor mensen onder de 45 jaar
Bijdrage:    Donatie

Chungtsang Rinpoche geeft les op voorjaarsretraite

Deze week hebben we te horen gekregen dat Chungtsang Rinpoche een visum heeft gekregen om naar Nederland te komen!

Chungtsang Rinpoche werd in 1980 geboren in Kathmandu, Nepal en op zijn vijfde herkend als de achtste reïncarnatie van Dagyab Chungtsang Rinpoche, een van de belangrijkste lama’s van de Dagyab regio in Oost-Tibet.
Hij studeerde in Zuid-India in het Drepung-klooster, hetzelfde klooster waar ook Gelek Rimpoche een belangrijk deel van zijn opleiding genoot. Ze behoorden zelfs tot hetzelfde Loseling-college en daarbinnen tot hetzelfde ‘huis’: Nyare Khangtsen.
In 2012 verwierf Rinpoche de titel van geshe, equivalent van doctor in de boeddhistische filosofie.

In 2014 begon Chungtsang Rinpoche zijn training aan het Gyuto College om zich verder te verdiepen in het Vajrayana-pad. Hij ontving belangrijke initiaties van o.a. Z.H. de Dalai Lama en Denma Locho Rinpoche en wordt gezien als een belofte voor de toekomst van het Tibetaans boeddhisme en voor Jewel Heart.

Rinpoche’s rol in de voorjaarsretraite (22-30 april)

Bij de retraite ‘Mastermind: meester over eigen geest’ (za. 22 – wo. 26 april) zullen de video’s van Gelek Rimpoche’s lessen over die thema centraal staan. We nodigen Chungtsang Rinpoche uit om op de eerste en laatste dag een bijdrage te leveren aan het programma.

Op de studiedag ‘De kostbaarheid van ons leven als grond voor spirituele ontwikkeling’ (za. 29 april) zal Rinpoche een talk houden en de langleven-zegening van Witte Tara (zo. 30 april) zal geheel door hem worden verzorgd.

Taal en vertaling

Chungtsang Rinpoche spreekt voldoende Engels voor alledaags contact, maar wanneer hij lesgeeft, zal hij dat in het Tibetaans doen. Meestal wordt er daarbij naar het Nederlands vertaald, maar het ziet er nu naar uit dat er deze keer een vertaling naar (goed begrijpelijk) Engels zal zijn.
Bij de hele voorjaarsretraite wordt er simultaanvertaling van Engels naar Nederlands via koptelefoons aangeboden, dus ook bij de Tibetaans-Engelse vertaling. (Als je hier gebruik van wilt maken, geef het dan aan op het aanmeldingsformulier, of mail het secretariaat.) Verder zal er natuurlijk bij de video’s van Gelek Rimpoche worden vertaald en ook wanneer er gesproken wordt door Engelstalige sprekers zoals Hartmut Sagolla.