Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 7 oktober 2017

Beste Vajrayana-leden,

Voor de vakantie hebben we ons twee zaterdagen beziggehouden met de 8 stadia van het stervensproces, volgende week gaan we daaruit verrijzen als Vajrasattva. (Zie hoofdstuk: ‘Rising as Vajrasattva’ tot ‘Practicing Generosity’, in het transcript ‘Six-session Guru-Yoga’ van Gelek Rimpoche).

09.30 uur – Deur open met koffie en thee
10.00 uur – Beoefening van de lange Zes Zittingen Goeroe Yoga Sadhana
Rond 11.30 uur – Koffie-/theepauze
12.45 uur – Afsluiting, mededelingen en opruimen

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen tijdens de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355)

Voor jullie agenda alvast de data voor de rest van het studiejaar:
4 november, 2 december 2017 en 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk

PS: Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) vereist!

Afbeelding Je Tsong Khapa

Extra info-avond Migtsema retraite woensdag 27 september 20.00 tot 22.00 uur

Voor de mensen die 28 mei j.l. niet konden deelnemen aan de informatie- en oefendag is er een extra informatie-avond over de Migtsema retraite op woensdag 27 september.

Als je wel op die dag aanwezig was en juist naar aanleiding daarvan nog vragen hebt, ben je ook van harte welkom. En natuurlijk ook als je gewoon geïnteresseerd bent.

De Migtsema retraite vindt plaats van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober en zaterdag 14 t/m zondag 15 oktober.

Voor meer informatie over de retraite klik hier.

Varjayana-verdiepingsgroep in Waalwijk

Deze groep wisselt met elkaar uit over hun varjayana-beoefeningen, studeert samen op thema’s en beoefenen iedere keer een specifieke, daarbij behorende meditatie.Het eerst thema dat aan de orde komt is: de dood en meditaties op de dood.

De informatie over thema’s wordt door de beoefenaren zelf uit de transcripten bij elkaar gezocht en vragen hierover worden aan elkaar gemaild. De avond is voor meditatie en uitwisseling.

Data: Woensdagavond 6 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017
Plaats: Waalwijk
Meer info: amelissen@hotmail.com

Jewel Heart tijdens de vredesweek op zondag 17 september met ‘De kracht van visualisatie’

Ook dit jaar nemen we als Jewel Heart weer deel aan de activiteiten van de Vredesweek in de Valkhofkapel. Het thema van deze week is: ‘De kracht van de verbeelding. Als Jewel Hearters kennen we als geen ander deze kracht omdat ‘verbeelding’ nun juist het hart van onze beoefening is. Vandaar dat we dachten een mooie bijdrage te kunnen leveren met een interactieve duo-lezing gevolgd door een meditatie over ‘de kracht van visualisatie’. Hoe werkt visualisatie en hoe kan deze een kracht zijn in ons leven? De avond wordt verzorgd door Gert Jan Eldering en Frances Nijssen. Je bent van harte welkom op die avond en breng gerust iedereen mee die hierin geinteresseerd is. Wellicht wil je deze mail ook doorsturen naar andere belangstellenden die graag eens willen kennismaken met Jewel Heart en haar meditatieve praktijk?

Datum:   zondag 17 september
Plaats:    Valkhofkapel, Valkhofpark ( bij Trajanusplein)
Tijd:        van 20.30 tot 22.00 uur
Toegang: gratis.

Wil je mee helpen organiseren? Meld dat even bij het secretariaat.

 

Foto Voorkant boek How the Mind Works

Meesterschap over onze geest: Een online-studiegroep

Meester worden over onze geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan. Om dat te kunnen moeten we allereerst begrijpen hoe de verschillende aspecten van onze geest samenwerken in onze ervaring van de werkelijkheid. Zo ontdek je ook hoe je in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunt houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen.
Gelek Rimpoche zet in het transcript ‘How the Mind Works’ loepzuiver en gedetailleerd uiteen hoe onze geest werkt. Dit transcript bestuderen we samen in deze online-cursus, wat betekent dat je via Skype kunt aanhaken.

Frequentie:    om de veertien dagen
Start:               maandagavond 2 oktober
Begeleiding:   Inge Eijkhout en Frances Nijssen
Transcript:     te bestellen via het secretariaat

Meld je vroeg aan zodat we de technische kant van te voren kunnen organiseren; je krijgt dan ook te horen welk gedeelte we als eerste bespreken.

Tilburg
De verdiepingsgroep in Tilburg zal dit transcript ook elke twee weken gaan bestuderen, maar dan op de voor hen gebruikelijke fysieke locatie.

Start:               woensdagavond 13 september
Begeleiding:  Hans op den Buijsch
Plaats:            Yogacentrum Oost-West, Zouavenlaan 8, Tilburg

Afbeelding Je Tsong Khapa

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’ : 16 september

MARIANNE DE KOK EN CLEO MELIS STARTEN IN DE LEZINGENCYCLUS ‘BOEDDHISME.NU’

Op zaterdagmiddag 16 september bijten Marianne de Kok en Cleo Melis, de spits af in de lezingencyclus’boeddhisme.nu’ met het thema:

Vreugdes en valkuilen in de relatie leraar-leerling 

In onze traditie is de relatie met de leraar een belangrijke bron van inspiratie en beoefening. Zij wordt gezien als voorwaarde voor het gaan van het spirituele pad. Tegelijkertijd kan dit ook een valkuil zijn, zoals we de laatste tijd hebben kunnen zien. Wat is eigenlijk een gezonde relatie met de leraar in de praktijk? Wat zegt de traditie daar nu precies over en hoe moeten we als sangha omgaan met de grensoverschrijdingen die daarbinnen kunnen gebeuren?

Marianne de Kok is leraar speciaal onderwijs, een van de oudste leerlingen van Gelek Rimpoche en was vele jaren lid van het Dharma Coordinatie Team. Cleo Melis is leidinggevende in de opvang van vluchtelingen en asielzoekers en sinds 1998 lid van Jewel Heart. Beiden zijn onlangs door Gelek Rimpoche benoemd tot chaplains waarmee onder andere de zorg voor het welzijn van de sangha aan hen is toevertrouwd.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd en zullen steeds worden aangekondigd via Facebook en website. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje. De volgende lezingen zijn op: 21 oktober, 4 november en 9 december.

Locatie:   Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijd:        Van drie tot half vijf
Bijdrage:  €5,- inclusief consumptie ( knipkaart voor alle lezingen: € 35,-)