Najaarsretraite over de ‘vier edele waarheden’

NAJAARSRETRAITE OVER DE ‘VIER EDELE WAARHEDEN’  

van donderdag 23 t/m zondag 26 november 2017

‘De vier edele waarheden’ was het eerste onderwerp waarover de Boeddha les gaf nadat hij de verlichting bereikte. Hij legde in vier radicale inzichten (waarheden) zijn visie neer op de aard van de werkelijkheid en hoe gelukkig te worden. Als eerste waarheid geldt dat er in het leven altijd ergens iets ‘schuurt’, dat er altijd lijden is. Als tweede waarheid gaf hij aan dat dit oorzaken heeft. Als derde waarheid leerde hij dat het mogelijk is dat lijden op te heffen. En de vierde waarheid die hij presenteerde, is het pad dat naar die bevrijding leidt.

Tot op de dag van vandaag worden de vier edele waarheden gezien als het fundament voor alle verdere leringen binnen de verschillende stromingen van het boeddhisme. Daarmee is het van groot belang voor eenieder die het boeddhisme wil beoefenen en wil blijven beoefenen – alsmede voor hen die nieuwsgierig zijn naar deze kern van de leer van de Boeddha.

De dagindeling van deze retraite concentreert zich rond de unieke opnames van lessen van Gelek Rimpoche over deze vier edele waarheden in 2007 en 2012. Een belangrijke bijdrage zal wederom worden geleverd door Hartmut Sagolla, een van Rimpoche’s oudste leerlingen die overkomt uit de VS en onder meer de video’s zal inleiden. Naast gelegenheid om de stof zelf te verwerken door middel van meditatie en discussie, zal Hartmut ook in gesprek gaan met de sangha over de behandelde onderwerpen.

Hoewel de dagen beginnen om tien uur, is er vanaf negen uur de mogelijkheid om onszelf voor te bereiden door een gezamenlijke meditatie.

Programma van de dagen (gewijzigd!)
09.00 uur:    Meditatie o.l.v. Gertjan Eldering (optioneel)
10.00 uur:    Gezamenlijke meditatie en voorbereidende recitaties
10.30 uur:    Video van Gelek Rimpoche over het thema, met inleiding door Hartmut Sagolla
ca. 13.00 uur:    Lunchpauze
14.30 uur:    Interactief gedeelte
16.00 uur:    Analytische meditatie over het thema van de dag
17.00 uur:    Afsluitende meditatie

Op zaterdag 25 november is er om 16.00 uur een sangha-meeting gepland om verder door te praten over de toekomst van Jewel Heart. Ook wie de retraite niet volgt is daarvoor van harte uitgenodigd.

Praktische informatie
Data:              23 tot en met 26 november 2017
Tijden:           10.00 tot na 17.00 (start meditatie 09.00 uur)
Bijdrage:        leden: € 110, niet leden: € 125, kleine beurs en studenten: € 80
Meer info:      info@jewelheart.nl
Vertaling:       Er wordt simultaan vertaald voor wie daar behoefte aan heeft
Aanmelden via het inschrijfformulier

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’ : 4 november

INTERACTIEVE LEZING DOOR MARION WIERDA OP 4 NOVEMBER:

VERGANKELIJKHEID: DE SCHOONHEID VAN TELEURSTELLING

Het leven zit vol teleurstelling, voortdurend gaan dingen anders dan we hopen en verwachten. Daardoor lijden we onder ziekte, ouderdom en dood en een heleboel dagelijks gedoe. Het boeddhisme geeft handvatten om hiermee om te gaan. Sterker nog, het maakt actief gebruik van teleurstelling om tot inzicht te komen en tantra laat je er zelfs van genieten. Verlichting is wellicht de ultieme teleurstelling…
Hoe werkt dat? Deze lezing is een verkenning naar de betekenis en de schoonheid van teleurstelling op het spirituele pad. Oftewel, hoe wat ons door de vingers glipt ons leven kan verrijken.

Marion Wierda is bijna 30 jaar leerling van Gelek Rimpoche en was jarenlang zijn vaste tolk-vertaler.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje. De volgende lezingen zijn op: 9 december, 13 januari ( Naomi Schieman) en 10 februari ( Ron Twisk).

Datum: zaterdag 4 november
Tijd: 15.00 -16.30 uur
Locatie: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)

Foto Gelek Rimpoche

Najaarsretraite 23 – 26 november 2017

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 november 2017 vindt de najaarsretraite plaats. Het thema is: ‘De vier edele waarheden’. Tijdens de retraite zullen er video’s van lessen van Gelek Rimpoche worden gebruikt die hij in 2012 speciaal over dit onderwerp heeft gemaakt voor een cursus voor het boeddhistische tijdschrift Tricycle. Tevens proberen we tijdens de retraite via Skype contact te hebben met Demo Rinpoche. Daarnaast zal Hartmut Sagolla, de rechterhand van Gelek Rimpoche, in levende lijve aanwezig zijn en een bijdrage leveren.

Nadere details over het programma en manier van inschrijven volgen spoedig. Namens de organisatie het verzoek je zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Vajrayana in het dagelijks leven met Harthut Sagolla

De laatste twee weken van november is Hartmut Sagolla op bezoek bij Jewel Heart. Naast zijn bijdrage aan de najaarsretraite van 23 tot en met 27 november zijn er in het weekend daarvoor een aantal activiteiten met hem gepland.

Op zondag 19 november wordt er in de ochtend een bijeenkomst met hem georganiseerd voor alle vajrayana-beoefenaren  waarin vraagstukken over onze beoefening aan de orde gesteld kunnen worden. Het accent zal daarbij liggen op de integratie van het beoefenen in het dagelijks leven, de plaats van vajrayana in het meditatieve spectrum, etc. We doen dit in de vorm van een ‘open space’ waarbij direct gewerkt wordt met vragen uit de groep. Ook zal Hartmut het een en ander vertellen over hoe in Amerika wordt gedacht over de voortzetting van het vajrayana-onderwijs na het overgaan van Rimpoche. We hopen dat het een inspirerende bijeenkomst gaat worden.

Datum: zondag 19 november
Tijd:     10.00 tot 13.00 uur

Vajrayogini-zelfinitiatie op zaterdag 28 oktober

Op zaterdagmiddag 28 oktober is er weer een Vajrayogini-zelfinitiatie. Iedereen die een Vajrayogini-initiatie heeft ontvangen en dagelijks de Vajrayogini-beoefening doet, kan aan deze middag deelnemen. De eigenlijke zelfinitiatie is echter voorbehouden aan hen die een Vajrayogini mantra-retraite hebben gehouden en deze hebben afgerond met een vuurpuja. Op deze middag zal op dat moment aan de anderen worden gevraagd een half uurtje de zaal te verlaten. Daarna kan iedereen weer terugkomen en deelnemen aan de tsoh. Het is fijn als iedereen daarvoor iets meeneemt aan eten, fruit, e.d.

Een zelfinitiatie doe je om je Vajrayana geloften te zuiveren, je connectie met je beoefening te versterken en je kunt dit ook doen voor een snelle terugkeer van Gelek Rimpoche.

De Vajrayogini-beoefening begint om 13.30 uur in het Jewel Heart-centrum in Nijmegen. De middag zal zo’n 3 à 4 uur duren.
Bijdrage in de kosten op basis van donatie.

Vergeet niet het rode boekje “Zelfmanifestatie- en zelfinitiatie-sadhana van Vajrayogini” mee te nemen. Op het centrum zijn weinig of geen exemplaren aanwezig.  

Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) van Vajrayogini vereist!

Zong Rinpoche over de essentie van het spirituele pad

Op zaterdag 11 november 2017 is Zong Rinpoche weer op bezoek bij Jewel Heart. Hij geeft dan les over ‘Een Lamp voor het Pad naar Verlichting’, een beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Deze geeft in een paar bladzijden de essentie weer van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting en geldt als blauwdruk voor alle verdere literatuur over de ‘stadia van het pad’ in de Tibetaanse traditie.

Zong Rinpoche – sinds kort naast Dagyab Rinpoche de spirituele leraar van het Tibethaus in Frankfurt – is een jonge leraar van de nieuwe generatie Tibetaanse Lama’s en wordt gezien als belangrijk voor de toekomst. Hij werd in 1985 in India geboren als reïncarnatie van Kyabje Zong Rinpoche, een van de leraren van Gelek Rimpoche. Naast zijn traditionele opleiding in de verschillende paden van de Tibetaanse traditie is hij ook opgeleid aan Westerse (Amerikaanse) onderwijsinstituten. Dat maakt hem bij uitstek een leraar die de brug kan slaan tussen de oude traditie en onze vraagstukken van de 21ste eeuw. Hij heeft een eigen stijl van lesgeven waarin hij o.a. door dialoog probeert ons deelgenoot te maken van wat het Tibetaans boeddhisme de moderne mens te bieden heeft.

Praktische informatie
Datum en tijd: zaterdag 11 november 2017 van 10.00-17.00 uur
Plaats: Jewel Heart centrum te Nijmegen, Hatertseveldweg 284
Bijdrage in de kosten: niet-leden € 45; leden € 40; kleine beurs/studenten: € 25.

Je kunt je – graag zo spoedig mogelijk – aanmelden door middel van dit inschrijfformulier.

 

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’ : 4 november en 9 december

In de nieuwe lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’ zal Marion Wierda spreken vanuit haar persoonlijke ervaringen over ‘Vergankelijkheid: de schoonheid van teleurstelling’.

Carel Weevers zal dit doen over het onderwerp: ‘Intentie, het halve werk’.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. In hun lezingen staan vragen centraal als: ‘Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden?’ En ‘Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn?’ Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal elk van de sprekers de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven toelichten.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er tijd om verder te praten onder het genot van een drankje.

Praktische informatie
Datum: 4 november Marion Wierda
Datum: 9 december Carel Weevers
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur met na afloop een drankje.
Plaats: Jewel Heart centrum te Nijmegen, Hatertseveldweg 284
Bijdrage in de kosten: € 5,00 inclusief drankje.

Lama Chöpa met Tsoh zaterdag 14 oktober 2017

Aanstaande zaterdag 14 oktober om 19:00 uur is er een Lama Chöpa met Tsoh waarvoor we graag iedereen willen uitnodigen. Meegebrachte offergaven en/of een donatie zijn heel welkom.

Wanneer je zelf niet kunt komen, kun je namen van personen die je graag mee wilt nemen in de Tsoh (denk aan iemand die ziek is) doorgeven aan het secretariaat.

Hier kun je meer info vinden over de achtergronden van de Lama Chöpa en de Tsoh.

Stupa onthuld

Op zaterdag 16 september j.l. heeft scheidend voorzitter Hans Op den Buijsch – een handje geholpen door de nieuwe voorzitter Jan Reinierse – de stupa voor de relieken van Gelek Rimpoche onthuld. Vervolgens konden de aanwezigen de stupa uitgebreid bewonderen. Op een later moment zullen mantra’s en relieken worden bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Wanrooij heeft onderstaande foto’s gemaakt, die we graag met je willen delen.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing