Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 7 april 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding op de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 7 april a.s. lezen we uit het transcript van Gelek Rimpoche Six-Session Guru-Yoga: ‘Upholding the Dharma’ en ‘Conclusion – Dedication’, blz. 50 – 52 (grote uitgave) of blz. 81 – 86 (kleine uitgave).

De deur is open vanaf 9.30 uur. Er is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Hierbij de data voor de rest van het studiejaar: zaterdag 5 mei en 2 juni 2018.

Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) verkregen van een gekwalificeerde Tantrische leraar vereist!

Meditatiedag – zondag 8 april 2018

Wil je even uit de maalstroom van je leven stappen en je dagelijkse routine doorbreken?  Maak dan een pas op de plaats en schep ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar-zijn en open staan voor wat zich aandient. Los van gedachten en verplichtingen. Aan het einde van de dag kun je verfrist en met nieuwe energie je dagelijkse leven weer oppakken.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van de adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Ook is er ruimte voor stilte.

Het programma heeft gedurende de dag een opbouw.

Voel je je uitgenodigd? Kom dan 8 april naar Jewel Heart en neem een lunchpakketje mee.

Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Tijd: zondag 8 april 2018 van 10.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen
Begeleiding: Olga Jans en Fons Aranda
Bijdrage in de kosten:
Een vrijwillige bijdrage in de kosten is meer dan welkom. Richtbedrag € 10,00.

Foto van cursusbegeleider Paula Boon

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’: Interactieve lezing door Paula Boon op 7 april

‘De moed om naar binnen te gaan’ met aansluitend Sangha-meeting

Interactieve lezing over het ‘natuurlijke moment van compassie’

Veel mensen vinden het moeilijk om met hun aandacht naar binnen te gaan, in het dagelijks leven én in hun meditatie. Een reden daarvoor is dat we dan niet alleen prettige maar ook de onprettige gewaarwordingen ervaren. Toch zijn onprettige ervaringen een belangrijk terrein voor het trainen van de geest, omdat juist in de opmerkzaamheid van het onbehaaglijke de tederheid van het hart zich kan openen.
In deze lezing zullen we dit proces verkennen en er door meditatie contact mee maken.

Paula Boon is bijna 30 jaar lid van Jewel Heart en student van Gelek Rimpoche. Zij heeft zich gespecialiseerd in het geven van meditatiecursussen. Na vier en dertig jaar werkzaam te zijn geweest in de zorg voor doofblinden, is zij nu gepensioneerd.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje.

De volgende lezing is op 12 mei.

Datum: zaterdag 7 april
Tijd: 15.00 -16.30 uur
Locatie: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)

Vrijwilligerswerk voor en door leden Jewel Heart

Na het heengaan van onze leraar Gelek Rimpoche voelt de Sangha van Jewel Heart een sterke verantwoordelijkheid zijn spirituele nalatenschap in zijn stijl te beheren en uit te dragen. Een nieuwe generatie leraren treedt in zijn voetsporen en senior Jewel Heart-leden dragen zorg voor een goede voortgang van het studie- en meditatieprogramma.

Met een zekere voortvarendheid zijn er het afgelopen jaar dan ook nieuwe cursussen ontwikkeld, (Vajrayana) retraites georganiseerd en is er een nieuwe lezingencyclus: Boedhhisme.nu van start gegaan. Ook zijn er werkgroepen als Compassie in Actie (o.a. Sangha Care en Chaplains) en Jewel Heart Junior actief.

Veel Jewel Heart-leden steken hier veel energie en tijd in. En daar zijn we blij mee. We merken echter dat het aantal helpende handen geen gelijke tred houdt met het aantal interne en openbare activiteiten. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om met enige regelmaat een (extra) bijdrage te leveren aan al die werkzaamheden die nodig zijn om Jewel Heart draaiende te houden. Ook mensen die geen lid zijn en Jewel Heart een warm hart toedragen, nodigen we van harte uit te reageren op deze oproep. Je bijdrage kan eruit bestaan dat je één of twee uurtjes of wellicht meer beschikbaar bent voor uitvoerende taken.

Concreet gaat het om werkzaamheden als: het (in je eigen buurt) verspreiden van flyers, het helpen inrichten van de zaal voor een activiteit, thee en koffiezetten voor lezingen, soep maken voor een studiedag, het helpen bij een grote opruim- en schoonmaakactie in en rondom het gebouw voor het bezoek van een leraar of voorafgaand aan een retraite en het opruimen/ schoonmaken na een lezing.

 

Jewel Heart is er niet alleen voorde Sangha, maar vooral ook doorde Sangha. Alleen met vereende krachten kunnen we ons gevarieerde aanbod aan cursussen en inspirerende activiteiten blijven aanbieden. Bovendien houden we door de vrijwillige inzet van vele mensen de door ons georganiseerde activiteiten voor iedereen betaalbaar en kunnen we ons centrum en het gebouw in stand houden.

Wil jij er mede zorg voor dragen dat we een inspirerend programma kunnen blijven aanbieden en Jewel Heart laten floreren nu en in de toekomst? Meld je dan aan en stuur een mail naar Karin Wilbrink. Je kunt Karin ook persoonlijk aanspreken. Samen kijk je dan naar een goede afstemming tussen jouw wensen en mogelijkheden en waar Jewel Heart behoefte aan heeft.

Met enige regelmaat organiseren we een gezamenlijke werkdag. Dan is er ook tijd voor gezelligheid en een kop thee of koffie.

 

JEWEL HEART: DAT ZIJN EN DOEN WE SAMEN!