Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 2 juni 2018 VERVALT

Beste Vajrayana-leden,

Zaterdag 2 juni a.s. gaat onze Vajrayana oefenochtend niet door in verband met het bezoek van Chungtsang Rinpoche. Hoewel we elkaar misschien nog zien bij een van de activiteiten in de komende weken, wens ik iedereen alvast een heel fijne zomer toe en ik hoop jullie op zaterdag 1 september weer te zien.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda hierbij alvast de data voor het komende seizoen: zaterdag 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2018.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk

Afbeelding Medicijn Boeddha

Feestelijke Lama Chöpa met Tsoh op dinsdag 29 mei

In verband met Saka Dawa organiseren we aanstaande dinsdag 29 mei vanaf 19:30 uur een feestelijke Lama Chöpa met Tsoh. Hiervoor willen we graag iedereen van harte uitnodigen.

Saka Dawa is de vierde maand van de Tibetaanse (maan-)kalender. In het bijzonder is het de 15e dag (volle maan) van deze maand. Tijdens Saka Dawa vieren we de geboorte, verlichting en paranirvana van Buddha Shakyamuni.

Meegebrachte offergaven en/of een donatie voor het Jewel Heart centrum zijn welkom.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de tsoh vind je hier.

16 juni 2018 Lesdag over Kostbaar menselijk leven en Vergankelijkheid door Chungtsang Rinpoche

Een zaak van leven en dood!
Kostbaarheid van het menselijk leven en vergankelijkheid.

Een directe confrontatie met de dood leidt er vaak toe dat we opnieuw naar ons leven kijken. In ieder geval stemt zo’n confrontatie ons tot nadenken over de eindigheid en vergankelijkheid van ons eigen leven. Voor Boeddha Shakyamuni was dat niet anders. Zijn nieuwsgierigheid en zoeken naar hoe de werkelijkheid echt is, werden mede gestimuleerd door zijn ontmoeting met de dood buiten zijn comfortabele paleis in zijn leven als Prins Siddartha. Zijn diepgaande begrip van zijn eigen sterfelijkheid en de sterfelijkheid van alle levende wezens bracht hem tot het besef van de kostbaarheid van ons leven als mens.

De Tibetaanse leraar Je Tsongkhapa omschreef deze samenhang tussen de dood en het kostbaar menselijk leven in zijn overzichtsmeditatie als volgt:

 

‘Een rijk begiftigd menselijk bestaan, zeer zeldzaam
en met enorme mogelijkheden, heb ik deze ene keer verworven.
Moge ik me dit onophoudelijk bewust zijn,
opdat ik er dag en nacht het wezen uit puur.
Moge ik de dood indachtig zijn, onverwacht slaat hij toe,
want de geest in het lichaam is fragiel als waterbel
en na de dood volgen mij de goede en slechte daden
zoals de schaduw het lichaam volgt.’

Met miljarden mensen op aarde lijkt het mens-zijn misschien geen zeldzaamheid. Maar tegenover elke mens afzonderlijk staan miljoenen andere levende wezens die de aarde ook bewonen. Hoeveel soorten hebben het zelfbewustzijn om zich spiritueel te ontwikkelen? Als we ons vervolgens realiseren dat alleen de mens die mogelijkheid heeft, verkeren alle mensen dan in de omstandigheid zich spiritueel te kunnen ontwikkelen? En nemen we die kans als we wel in de gelegenheid zijn? Welke keuze maken wij over wat we met ons leven willen doen?

                        ‘Als je de betekenis van je kostbare bestaan er nu niet uithaalt,
                        wanneer kun je dan ooit verwachten dat je die kans weer krijgt?’

(Shantideva)

Chungtsang Rinpoche zal een dag lesgeven over deze uitermate belangrijke aspecten van ‘Het Pad naar Verlichting’ volgens de overlevering van Boeddha Shakyamuni. Daarbij zal hij ook ingaan op de valkuilen en uitdagingen die we in onze huidige tijd tegenkomen. Hoe bewust zijn we ons in ons dagelijks leven van onze vergankelijkheid en van de kostbaarheid van ons leven? Draagt dat bewustzijn bij aan de intensiteit van onze beoefening? En ervaren we die inderdaad als een zaak van leven en dood?

 

Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 40; studenten/kleine beurs € 35; niet-leden € 50

Gelieve je op te geven via dit inschrijfformulierDaarop vind je ook de mogelijkheid van een passe-partout.

Woensdag 6 juni: Lezing in Den Bosch door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Gelijkmoedigheid

De vierde Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte luidt in de traditionele teksten:
‘Mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verkeren, zonder gehechtheid aan naasten en afkeer van anderen’.

Deze Hartskwaliteit heeft betrekking op het scheppen van voorwaarden voor onbelemmerde genegenheid voor onszelf en voor anderen. Wanneer onze geest vol is van boosheid, haat of woede naar anderen, zijn we zelf gevangen in lijden. Depressiviteit en schuldgevoelens kunnen daarvan het gevolg zijn, evenals afkeer van onszelf en anderen. Door het beoefenen van vergeving kunnen we die afkeer loslaten.
Pijn en verdriet uit het verleden loslaten betekent niet dat we vervelende herinneringen kunnen wegwerken. Maar we kunnen leren eraan te denken zonder opnieuw door de pijn te worden meegezogen; zonder boosheid of woede. Dat is gelijkmoedigheid!

Maar hoe zit dat in het dagelijks leven? Welke stappen moet ik zetten om gelijkmoedigheid te ontwikkelen? Hoe kan ik in vredesnaam loskomen van mijn pijnlijke en verdrietige herinneringen? Hoe kan ik omgaan met anderen die mij bewust of onbewust ‘uitdagen’ tot reacties van verdriet, boosheid of zelfs woede? Wat te doen bij onrecht en misbruik van mezelf of anderen? Wat vind ik van een uitspraak als: ‘Iemand vergeven wil niet zeggen dat je hem in je huis hoeft toe te laten?’

Chungtsang Rinpoche gaat in op het belang van gelijkmoedigheid in onze beoefening.
In een samenleving waarin alles lijkt afgestemd op snelheid en deadlines ligt ongeduld en irritatie voortdurend op de loer. De stap naar boosheid en woede is dan snel gemaakt. Het onderricht van Chungtsang Rinpoche zal gericht zijn op de manier waarop we dit proces met moed en doorzettingsvermogen kunnen stoppen.

Locatie: Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Vrijdag 1 juni : Lezing in Utrecht door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Geluk voorbij lijden

In de traditionele teksten luidt de tweede Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte:
‘Mogen alle wezens verlost worden van lijden en de oorzaken van lijden’.

Deze Hartskwaliteit omvat de wens ons vrij te maken van de kringloop van ons lijden. Er wordt ook wel gezegd: ‘moge ik veilig zijn voor innerlijke en uiterlijke gevaren’. Die veiligheid kunnen we bereiken door ons bewust te zijn van de voorbijgaande aard van onze gevoelens, gedachten en handelingen. Hier ligt ook een verbinding met begrippen als loslaten van gehechtheden, vrij worden van negatieve emoties en concentratie op de juiste intentie in onze geest. Deze hebben als oogmerk het ontwikkelen van mededogen met onszelf en met anderen.

Maar hoe werkt dat dan precies in ons dagelijks leven? Als ik me gelukkig voel op het ene moment, voel ik dan leegte op het andere moment wanneer dat geluksgevoel voorbij is? Wil ik een constant geluksgevoel nastreven zonder op- en neergaande emoties? Kan dat eigenlijk wel? Welk geluk is eigenlijk blijvend? Heb ik wel voldoende vertrouwen in het leven? Beschouw ik mezelf als een mislukkeling als ik geen constant geluksgevoel ervaar? Hoe zit dat in mijn relatie tot anderen in een steeds anoniemer wordende wereld?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op diverse aspecten van het omgaan met problemen in onze huidige tijd. Hij zal laten zien hoe de boeddhistische levensfilosofie niets aan actualiteit heeft ingeboet voor het hanteren van onze huidige problemen.

Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kostendekkende donatie: € 10,-

Woensdag 30 mei: Lezing in Tilburg door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Liefdevolle vriendelijkheid

De eerste Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte luidt in de traditionele teksten:
‘Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk’.

In feite gaat het hier om het verlangen alle wezens gelukkig te zien, inclusief jezelf. Het ontwikkelen en ervaren van geluk is nadrukkelijk verbonden met het opwekken van liefdevolle vriendelijkheid. Daarom wordt ook wel gezegd: ‘moge ik vervuld zijn van liefdevolle vriendelijkheid!’

De Boeddha onderwees dat onze geest van nature stralend, zuiver, open en vredig is. Deze gedachte is van belang op momenten dat we negatieve emoties ervaren. De liefdevolle geest – vervuld van genegenheid – kan het ene moment vreugde en vrede voelen en het volgende moment verdriet ervaren, maar raakt door die verandering niet van slag. Op die manier word je een ware vriend voor jezelf en voor je omgeving. Dat betekent niet dat je jezelf tekortdoet om het geluk van anderen in stand te houden. Boven alles betekent liefdevolle vriendelijkheid liefde voor jezelf en voor anderen, waarbij jij en de ander gelijkwaardig zijn.

Maar hoe ga ik in de huidige tijd van Twitter en Facebook om met liefdevolle vriendelijkheid? Hoe kan ik warmte en genegenheid ontwikkelen in een omgeving die meer nadruk lijkt te leggen op individuele gerichtheid? Is liefdevolle vriendelijkheid een soft ding voor losers? Wat helpt het mij eigenlijk? Hoe voorkom ik dat anderen misbruik maken van mijn goede bedoelingen?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis van liefde en liefdevolle vriendelijkheid in ons dagelijks leven: voor het ontwikkelen van een betere wereld voor onszelf en voor onze omgeving.

Locatie: Boerke Mutsaears, Restaurant, Party-& Congrescentrum, Vijverlaan2, 5042 PZ
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Dinsdag 5 juni: Lezing in Deventer door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Je verheugen in de voorspoed van een ander

In de traditionele teksten luidt de derde Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte:
‘Mogen alle wezens de vreugde van de bevrijding ervaren’.

Deze Hartskwaliteit heeft betrekking op het scheppen van vreugde in het geluk en de voorspoed van anderen. Belangrijk is om je te richten op de ontwikkeling van je eigen geluk, maar tevens blij te zijn om de voorspoed en het geluk van anderen. Deze blijdschap werkt vervolgens naar twee kanten: zij versterkt het richten van de eigen geest op liefde en mededogen en bevordert het altruïstisch handelen ten opzichte van anderen. Het resultaat is dat het gemakkelijker wordt om afstand te doen van verlangens en gehechtheden en om haat en afkeer te vermijden of die op zijn minst beter te kunnen hanteren.

Maar hoe zit dat dan in het dagelijks leven? Hoe kan ik de uitdagingen hanteren van een sterk materialistische wereld, waarin hebzucht centraal lijkt te staan? Hoe voorkom ik dat mededogen en medevreugde het karakter krijgen van gedogen of onverschilligheid? Hoe kan ik mijn grenzen bewaken zonder in luiheid te vervallen? Of moet ik juist leren over mijn grenzen heen te stappen? Hoe ga ik om met teleurstellingen of misschien wel wanhoop, wanneer mededogen en medevreugde zonder resultaat lijken te blijven?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis mededogen en medevreugde in deze tijd. Elke dag worden we in ons persoonlijk leven en in de wereld geconfronteerd met problemen die juist vragen om het beoefenen van mededogen en medevreugde. Zijn onderricht kan ons helpen aan deze beide aspecten vorm en inhoud te geven.

Locatie: Het Pakhuis, Boeddhistisch Centrum Deventer, Raamstraat 59, 7411 CT
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Afbeelding Je Tsong Khapa

Lezing en lesweekend met Chungtsang Rinpoche over De Drie Hoofdzaken Van Het Pad.

De Drie Hoofdzaken van het Pad

Lezing op vrijdagavond 25 mei 2018 met aansluitend een lesweekend op 26 en 27 mei 2018.

Het ontwikkelen van compassie, het verwerven van wijsheid en de drang naar bevrijding ofwel de Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting

Lama Je Tsongkhapa, grondlegger van de Gelugpa traditie binnen het Tibetaans boeddhisme, schreef de grondtekst voor de Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting. Deze grondtekst vormt een algemene inleiding in de boeddhistische levensfilosofie.

Deze tekst is kortweg te herleiden tot drie hoofdzaken:
·      Het opwekken van de vastberaden wil jezelf te bevrijden
·      Het ontwikkelen van mededogen voor jezelf en anderen
·      Het verwerven van een juist inzicht in de werkelijkheid

Maar wat betekenen deze drie hoofdzaken nu concreet? Waarvan zal ik me bevrijden? Waarom en hoe dan? Waarom moet ik een altruïstische houding van liefde en compassie ontwikkelen? Wat hangt hier allemaal mee samen? Wat is een juist en zuiver inzicht in de werkelijkheid? Welke werkelijkheid? Welke verbindingen hebben deze vragen eigenlijk met elkaar? Waar leidt dat allemaal naar toe?

Chungtsang Rinpoche zal op vrijdagavond 25 mei een lezing geven over dit onderwerp. Op 26 en 27 mei zal hij twee dagen dieper ingaan op de Drie Hoofdzaken. Zowel de lezing als de lesdagen zijn een geschikte gelegenheid voor een eerste, gedegen kennismaking met het Tibetaans boeddhisme. Voor wie al langer met boeddhistische beoefening vertrouwd is, biedt het de mogelijkheid de kennis van de Drie Hoofdzaken op te frissen en te hernieuwen.

Praktische informatie
Nijmegen – Vrijdagavond 25 mei – Lezing De Drie Hoofdzaken van het Pad
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Nijmegen – Zaterdag 26 en zondag 27 mei – Lesweekend De Drie Hoofdzaken van het Pad
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 90; studenten/kleine beurs € 65; niet-leden € 100

Gelieve je op te geven via dit inschrijfformulierDaarop vind je ook de mogelijkheid van een passe-partout.

 

Bezoek Chungtsang Rinpoche

Van 25 mei tot 17 juni bezoekt Chungtsang Rinpoche Jewel Heart. Voor zijn verblijf is er een gevarieerd programma gemaakt. Zo zal hij niet alleen in Nijmegen lesgeven, maar ook in een viertal steden. Het programma ziet er als volgt uit:

In elk van de onderstaande steden zal Chungtsang Rinpoche ‘s avonds een lezing geven over een van De Vier Onmetelijkheden uit het Tibetaans boeddhisme, soms ook wel De Vier Hartskwaliteiten genoemd.

Bovenstaande vier lezingen vormen samen een geheel, maar kunnen ook heel goed afzonderlijk worden gevolgd.

 • Nijmegen – zaterdag 2 juniYamantaka zelfinitatie en Inzegening stupa
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd Yamantaka zelfinitiatie: 10.00 – 13.00 uur
  Alleen toegankelijk voor mensen die een Yamantaka initiatie hebben ontvangen.
  Tijd Inzegening stupa: 14.00 – 17.00 uur . Voor iedereen toegankelijk.
  Bijdrage in de kosten: vrijwillige donatie
 • Nijmegen – zondag 3 juni – Lezing over de betekenis en symboliek van de stupa door Marian van der Horst.
  Deze lezing vindt plaats in de Asanghazaal op de bovenverdieping en is van 10:30 – 11:10 uur
 • Nijmegen – zondag 3 juniWitte Tara zegening, voor iedereen toegankelijk
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 11:30 – 12:30 uur. (LET OP: tijden zijn gewijzigd)
  Bijdrage in de kosten: leden € 20; studenten/kleine beurs € 15; niet-leden € 25
 • Nijmegen – zaterdag 16 juni – ‘Kostbaar menselijk leven’ en ‘Vergankelijkheid’
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 10.00 – 17.00 uur
  Bijdrage in de kosten: € leden € 40; studenten/kleine beurs € 30; niet-leden € 50
 • Nijmegen – zondag 17 juni – Zegening Avalokiteshvara, voor iedereen toegankelijk
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 13.00 – 15.00 uur
  Bijdrage in de kosten: € leden € 20; studenten/kleine beurs € 15; niet-leden € 25

Voor het programma in Nijmegen kun je je inschrijven via dit inschrijfformulier.
Daarop vind je ook de mogelijkheid van een passe-partout.

Voor mensen die (een deel van) de kosten niet kunnen opbrengen heeft Jewel Heart een solidariteitsfonds. Als je daar gebruik van wilt maken, kun je je wenden tot het secretariaat.

Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 5 mei 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding van de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 5 mei a.s. lezen we uit het transcript van Gelek Rimpoche ‘Six-Session guru-Yoga’ Hoofdstuk 6  ‘Appendices, Visualizing in tantra – Lecture Alexander Berzin’.

De deur is open vanaf 9.30 uur. Dan is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefenochtend. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda alvast de datum voor de laatste bijeenkomst in dit cursusjaar:
zaterdag 2 juni.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk.