Foto Z.E.Tokden Rinpoche

Lessen en Zegening van Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche op 25 en 26 april 2019

The Foundation of All Perfections door Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche
De Grondslag voor Alle Vervolmaking

Foto Z.E.Tokden RinpocheIn de veertiende eeuw schreef Je Tsong Khapa – grondlegger van de Gelugpa traditie – ‘De Grondslag voor Alle Vervolmaking’. In slechts veertien verzen beschrijft hij het gehele spirituele pad naar Verlichting inclusief het ontwikkelen van de zgn. zes perfecties: vrijgevigheid, ethiek, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid.

Z.E. Tokden Rinpoche zal ons aan de hand van deze tekst vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen om dit doel te bereiken. Tevens geeft hij les in hoe we de mentale houding kunnen ontwikkelen die daarvoor nodig is. Hij sluit deze twee dagen af met een Zegening van Je Tsong Khapa. Mensen die zich overdag niet kunnen vrijmaken, maar toch de zegening willen ontvangen, kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier.

Er wordt vertaald vanuit het Tibetaans naar het Nederlands en niet van Engels naar Nederlands, zoals abusievelijk in de Sanghamail stond vermeld.

Korte biografie
Z.E. Tokden Rinpoche is een van de belangrijkste hedendaagse leraren in de Gelugpa traditie. Op zijn beurt is hij leerling van de twee belangrijkste leraren van Z.H Dalai Lama: Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche. Hij heeft alle belangrijke overleveringslijnen ontvangen en is kandidaat om de Ganden Tripa te worden; de hoogste waardigheidsbekleder binnen de Gelugpa.

Op dit moment is hij abt van Drepung Loseling, het klooster waar Dagyab Rinpoche en spiritueel leider van Jewel Heart Gelek Rinpoche hun opleiding hebben ontvangen. Ook was hij abt van het Rato klooster en het Gyüto tantrisch college. Hij heeft een aantal jaren in Londen en Georgia (VS.) gewoond en lesgegeven. Jonge leraren als Chungtsang Rinpoche, Demo Rinpoche en ook Zong Rinpoche krijgen nog steeds les van hem.

Z.E. Tokden Rinpoche is een zeer gewaardeerde en capabele leraar met veel ervaring. Het is dan ook een buitenkans lessen van hem te mogen ontvangen.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Data en tijden: Donderdag 25 april 14.00 – 17.00 en 19.30 – 21.30 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagmiddag 26 april: 14.00 – 16.00 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagavond 19.00 uur: Zegening van Lama Je Tsong Khapa
Bijdrage lessen plus zegening: Leden: € 92,50; niet-leden: € 105; kleine beurs/studenten: € 68,50
Bijdrage voor alleen lessen: Leden: € 67,50; niet-leden: € 80; kleine beurs/ studenten: € 43,50
Bijdrage voor alleen zegening: Leden: € 25; niet-leden: € 30; kleine beurs/studenten: € 20
Inschrijven: graag vóór 23 april via dit inschrijfformulier.

Verstild Boeddha hoofd

Meditatiedag zondag 7 juli

Verstild Boeddha hoofdDeze meditatiedag biedt je de gelegenheid uit de maalstroom van je leven te stappen en je dagelijkse routine te doorbreken. Door een pas op de plaats te maken, schep je ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar zijn en stil worden. Open voor wat zich aandient. Na deze time-out kun je verfrist en met nieuwe energie de zomer tegemoet.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van onze adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Het programma heeft gedurende de dag een opbouw. We lunchen in stilte.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan 7 juli naar Jewel Heart. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Neem wel je eigen lunch mee.

Praktische gegevens
Tijd: zondag 7 juli van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen
Begeleiding: Paula Boon en Ine Albers
Aanmelden: niet nodig
Vrijwillige bijdrage in de kosten

De volgende meditatiedagen zijn op zondag 8 sept. 2019; 5 jan.; 5 april en 5 juli 2020