Vajrayogini retraite 2 tot en met 16 augustus 2020

Vajrayogini_from_Thangka r2020In het Jewel Heart Nijmegen wordt er van 2 tot en met 16 augustus onder leiding van Carel Weevers en Ron Twisk een Vajrayogini-mantra retraite gehouden. Deze retraite wordt ook wel een ‘toenaderings-retraite’ genoemd. De bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief beoefenen en reciteren van mantra’s meer en meer vertrouwd raken met Boeddha Vajrayogini en haar pad en zich daardoor dieper met haar verbinden. De motivatie hiervoor is het grootse verlangen de Verlichting te willen bereiken voor alle wezens en hen zo op de best mogelijke manier te kunnen helpen (Bodhicitta).

De basis van deze retraite is het reciteren van de mantra van Vajrayogini. Het streven is dat iedere deelnemer 100.000 Vajrayogini-mantra’s en 10.000 ‘Wisdom-showeringmantra’s reciteert. Dit wordt afgesloten met een vuurpuja. Hiermee voldoe je aan de verplichtingen van een officiële mantra-retraite. Hierna ben je gemachtigd de zelf-initiatie van Vajrayogini te doen. Daardoor kun je alle Vajrayana geloften die je bij de initiatie hebt genomen, zuiveren en vernieuwen.

Wanneer kun je aan deze retraite deelnemen?

  •  Als je de Vajrayogini-initiatie hebt ontvangen in de traditie van Naropa zoals gegeven door Gelek Rimpoche en Dagyab Rimpoche.
  •  Als je het bijbehorende commentaar van de lange sadhana mondeling van een leraar hebt ontvangen, bijv. van Dagyab Rinpoche.
  •  Als je innerlijk stabiel bent. Als je daarover twijfelt, neem dan contact op met Carel of Ron.

Het is fijn als je enigszins vertrouwd bent met de lange sadhana van Vajrayogini, maar dit is geen strikte voorwaarde. Ter voorbereiding kan het lezen van (een deel van) een commentaar behulpzaam zijn, bijv. het transcript over Vajrayogini van Gelek Rimpoche. Maar ook dit is een advies en geen strikte voorwaarde.

We beginnen de retraite met een Vajrayogini zelfinitiatie. Daarna zijn er iedere dag vier sessies. De eerste sessie starten we gezamenlijk om 7.00 uur ’s ochtends met de lange sadhana tot en met de mantra-recitatie. Bij de tweede en de derde sessie doen we de korte sadhana met mantra-recitatie. De laatste sessie beginnen we met de korte en sluiten we weer af met de lange sadhana. Tijdens het reciteren van de sadhana zullen we steeds enkele onderdelen van de Sadhana en visualisatie verdiepen. ‘s Avonds is er tijd voor vragen, uitleg, verdieping en uitwisseling.

Stilte

We vinden het belangrijk dat de retraite in een ontspannen en rustige sfeer verloopt. Tot het middageten zal er om die reden niet worden gesproken. Zo blijf je gefocust en wordt verinnerlijking bevorderd.

Duur van de retraite

Het is mogelijk een deel van de retraite mee te maken van zondagavond 2 tot en met vrijdag 7 augustus. Dan raak je wel vertrouwd met de beoefening van Vajrayogini, maar mag je niet de zelfinitiatie doen. Je begint dan tegelijk met de anderen, maar stopt na vijf dagen.

Als je wél een volledige retraite wilt doen, maar je je geen twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de retraite deels thuis te doen. Neem hiervoor en voor eventuele andere vragen rechtstreeks of via het secretariaat contact op met Carel Weevers of Ron Twisk.

Retraite in Jewel Heart of online?

Vanzelfsprekend heeft het onze voorkeur tijdens de retraite in Jewel Heart samen te komen. Als dat echter vanwege het coronavirus niet verantwoord is, zullen we de retraite online aanbieden. En mogelijk kiezen we voor een tussenvorm. We volgen daarbij natuurlijk nauwlettend de voorschriften vanuit de overheid.

Informatiebijeenkomst

Zaterdag 20 juni is er van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst. Geef je daarvoor s.v.p. uiterlijk woensdag 17 juni op via het secretariaat.

Bijdrage in de kosten

Retraite: leden: € 150,-/ niet-leden: € 175,-/ kleine beurs: € 100,- euro
Online: leden: € 115,-/ niet leden: € 130,-/ kleine beurs: € 75,-
Vuurpuja: leden: € 25,-/ niet-leden: € 35,-/ kleine beurs: € 15,-

Overnachten

In het vinden van een slaapplaats kunnen we bemiddelen.

Maaltijden

Afhankelijk van de actuele situatie rondom het Corona virus zullen we wel of geen maaltijden kunnen aanbieden. Als dat wel mogelijk is, zijn de bijdrage in de kosten als volgt:
Warme maaltijd € 12,50
Ontbijt: € 5
Broodmaaltijd: € 7,50

Aanmelden

Als je aan de retraite wilt deelnemen, geef je dan uiterlijk vrijdag 3 juli via dit inschrijfformulier. Zorg ervoor dat voor die tijd ook je betaling is ontvangen.

Open activiteiten online update mei

Wijziging in data gezamenlijke beoefening Witte Tara
Elke dinsdag van 20.00 – 22.00 uur

Thangka: Marian van der Horst

Elke week op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 is er een Tara-meditatie die worden begeleid door Gert Jan Eldering en Naomi Schieman. De bijeenkomsten kun je bijwonen via Zoom en vinden vooralsnog plaats tot en met eind mei 2020.

Witte Tara is een vrouwelijke Boeddha, die staat voor een lang en gezond leven.
Wil je een beoefening voor iemand speciaal laten opdragen, dan kun je de naam van deze persoon tot een dag van te voren doorgeven via het secretariaat. Je kunt de naam van de persoon natuurlijk ook doorgeven aan het begin van de beoefening.

Praktische informatie
Wekelijks op dinsdag vanaf 7 april van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wil je hier aan meedoen, meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de Zoom link doorgestuurd. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, blijft de eerder gepubliceerde Zoom link geldig.)

Inloggen vanaf 19.45 uur
Log s.v.p. op tijd in om je verbinding te checken.

De Witte Tara beoefeningen op donderdagavond zijn vervallen.


Shamatha meditatie
Woensdags van 20.00 – 21.00 uur

Elke woensdagavond is er van 20.00 – 21.30 uur Shamatha meditatie. Shamatha of concentratie-meditatie is een open activiteit, waaraan je per keer kunt meedoen. De begeleiding is in handen van Ine Albers. Lees hier verder voor meer info over Shamatha.

Deelnemen?
Meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de link voor de online sessie doorgestuurd. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, blijft de eerder gepubliceerde Zoom link geldig.)


Open meditatie avonden
Vanaf vrijdag 3 april 20.00 – 21.00 uur

Witte lotusbloemJuist in deze spannende tijden is het fijn om even bij jezelf te komen en stabiliteit en balans te vinden door middel van meditatie. Daarom zetten we de Open Meditatie-avonden op vrijdagavond de komende tijd online voort.

Praktische informatie
De begeleiding
is in handen van Onno, Roland, Ine en Olga.
Data: vrijdag 10, 17, 24 april; 1, 8, 15, 22 en 29 mei.
Inloggen: vanaf 19.45 uur
Meditatie: 20.00 – 21.00 uur

Deelnemen?

Meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de link doorgestuurd om online te kunnen meedoen. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, de eerder gepubliceerde Zoom link blijft geldig)

Zorg dat je van tevoren het programma Zoom hebt gedownload. Hier is een handleiding hoe je dat kunt doen. We vragen je om de eerste keer ruim van tevoren in te loggen, zodat je kunt testen of de verbinding goed werkt.

Mocht je anderen kennen die graag aan deze activiteiten zouden willen deelnemen, voel je dan vrij om hen op dit bericht attent te maken.