Corona protocol augustus 2020

Voortgangsbericht vanuit het Bestuur

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Dit najaar gaat ons volledige cursusprogramma weer van start en daar zijn we blij mee. In dit bericht geven we een update van onze maatregelen tegen Corona.

Van overheidswege mogen we met groepen tot 100 personen bij elkaar komen. Om dit in ons centrum op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid. 

  Registratie
  Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

  Oproep met betrekking tot de hygiëne
  Bij binnenkomst word je verzocht je handen te ontsmetten met hand-gel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

  In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren voor en/of na gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de WC.
  Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

  Looproutes
  De looproutes in het centrum zijn aangepast en worden aangegeven en/of kenbaar gemaakt bij binnenkomst.

  Gebruik kantine
  In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

  Ventileren/luchten van de ruimtes
  Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt.

  Inrichten van de zalen op 1,5 meter
  De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

  Tsong Khapa zaal: 50; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

  Zingen en reciteren
  Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger. 

  Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
  Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

  Handhaving
  De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

  Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

  Bestuur Jewel Heart

Demo Rinpoche over Ethiek 19 september

Zaterdag 19 september 2020

In zijn eerste videoles over de zes paramita’s op 30 mei 2020 gaf Demo Rinpoche uitleg over de deugd van Vrijgevigheid. Deze les is door het bestuur vrij beschikbaar gesteld via deze link. Op 19 september gaat Demo Rinpoche verder met een les over ethiek; de tweede paramita.

In de boeddhistische filosofie wordt ethisch gedrag gezien als een verlichte kwaliteit, gebaseerd op het principe van liefde en mededogen. In essentie gaat het erom jezelf en anderen geen schade toe te brengen via je denken, spreken of handelen. Het boeddhisme geeft hiervoor een aantal handreikingen; een soort richtlijnen voor in het sociale verkeer. Het zijn nadrukkelijk geen opgelegde regels of onmogelijk hoge standaarden voor hoe we ons zouden moeten gedragen.

Demo Rinpoche zal ons in deze les op een liefdevolle manier heldere en praktische tips geven, waarmee we ons een aantal positieve kwaliteiten eigen kunnen maken. We zullen ervaren dat ethische gedragsregels geen inperking zijn van onze vrijheid, maar dat die juist zorgen voor meer vrijheid en meer verbondenheid met de goedheid in onszelf en met een intenser gevoel van geluk in ons leven. Het ons verbonden voelen met anderen zal groter worden dan de drang om onze eigen wensen en behoeften te willen bevredigen, soms ten koste van anderen.

Demo Rinpoche heeft deze videoles weer voor ons opgenomen, zodat wij hem kunnen vertonen in Jewel Heart en online. Aan het einde van het onderricht zal er online een interactieve ontmoeting met hem zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Gedurende de dag staan er ook begeleide meditaties op het programma.

Dagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Demo Rinpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Demo Rinpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-17.00 live verbinding met Demo Rinpoche

Praktische informatie
Datum: zaterdag 19 september 2020
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Ethiek door Demo Rinpoche.
Aanmelden: t/m donderdag 17 september 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je zowel in het centrum als online deelnemen.

Toezenden link naar video
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link naar de video.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de dagen los volgen.

Najaarsprogramma 2020

De folder met het najaarsprogramma 2020 is uit!
Met daarin open activiteiten, kennismakings- en basiscursussen.
Informatie over de Verdiepingsgroepen vind je elders op deze pagina onder de knop Cursussen.

Je kunt de folder hier downloaden.

Download