Han de Wit over: Waarom mediteren we? Waarom willen we ontwaken?

Vrijdagavond 7 en zaterdag 8 mei 2021

Han de Wit is al geruime tijd een zeer geliefd gastspreker voor Jewel Heart. Hij is psycholoog en oprichter en leraar van het Shambala centrum Nederland. Zijn onderricht ontving hij van Chögyam Trungpa Rinpoche.
Zijn onderzoek als contemplatief psycholoog bracht hem in nauw contact met de dialoog tussen westerse en niet-westerse psychologie en interreligieuze dialoog. Han is schrijver van diverse boeken over boeddhisme en psychologie, waaronder: ‘Het Open veld van ervaring, de Boeddha over inzicht, compassie en levensgeluk’ en ‘Boeddhisme voor denkers’.

Dit weekend gaat Han met ons terug naar fundamentele vragen als: ‘Waarom willen we ontwaken? En Waarom mediteren we eigenlijk?’

'In deze tijd van Corona zijn we misschien nog meer dan anders geneigd om ons te bezinnen op wat in ons leven werkelijk belangrijk is. Dan vragen we ons misschien ook af: waarom mediteer ik en waarom bestudeer ik de boeddhistische traditie nu ook al weer? En heeft dat nog steeds iets met de Boeddha te maken? Voor de Boeddha was het heel duidelijk: hij ontwaakte en gaf onderricht over hoe dat te doen. Maar waaruit zegt de Boeddha dat we beter kunnen ontwaken? Daar gaan we in dit weekend naar kijken.' (Han de Wit)

Op vrijdagavond zal er een inleidende lezing zijn en op zaterdag zullen we via lessen van Han, meditaties en vraag- en antwoordsessies deze vragen onder de loep nemen.

Praktische informatie
Datum: vrijdagavond 7 en zaterdag 8 mei 2021
Tijden: vrijdag 19.30 - 21.00 uur. Zaterdag: 9.30 - 16.30 uur

Financiële bijdrage:
Jewel Heart heeft het aangeven van vaste bedragen voor verschillende inkomensgroepen losgelaten en werkt sinds kort met vrijwillige donaties. De bedragen hieronder zijn richtlijnen voor een minimale, kostendekkende donatie. Als je je waardering voor ons werk wilt uitdrukken door meer te geven, zijn we daar heel blij mee. Daarnaast is het gebruikelijk te doneren voor de leraar. We danken je bij voorbaat voor je vrijgevigheid. IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart

Vrijdagavond: kostendekkende donatie vanaf € 10
Zaterdag: kostendekkende donatie vanaf € 40
Beide dagen: kostendekkende donatie vanaf € 45

Online: vanwege de Corona maatregelen zullen beide dagen alleen online plaatsvinden.
Inloggen: na ontvangst van je betaling, ontvang je een link waarmee je kunt inloggen.

Aanmelden: tot vrijdagmiddag 7 mei 14.00 uur via het secretariaat o.v.v. Han de Wit + aantal dagen

Centrum tot 1 juni gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 houden we Jewel Heart nog zeker tot 1 juni 2021 nog gesloten. Een kleine aanpassing is wel dat het sinds 28 april mogelijk is om bepaalde activiteiten vanuit het centrum via Zoom of andere online mogelijkheden te presenteren in aanwezigheid van maximaal drie personen en met inachtneming van de in het protocol beschreven maatregelen (1,5 m afstand, mondkapje op, handen wassen, etc. en altijd in overleg met het secretariaat). Na 1 juni zullen we met ons programma inspelen op eventuele, verruimende mogelijkheden. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk activiteiten online te laten doorgaan.

Dat betekent concreet dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot dan alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de wekelijkse Witte Tara beoefeningen op donderdag van 20.30 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Twee weekenden met Glenn Mullin

Zaterdag 10 en zondag 11 april + zaterdag 17 en zondag 18 april 2021
Telkens 14.00 -17.30 uur

Glenn Mullin is Tibetoloog, schrijver van meer dan vijfentwintig boeken over het Tibetaans boeddhisme, vertaler van klassiek boeddhistische literatuur en een veelgevraagd spreker, onder andere over het Tantrisch boeddhisme.

Op verzoek van wijlen Gelek Rimpoche geeft hij nog regelmatig les in diverse Jewel Heart centra over de hele wereld. Wij zijn bijzonder verheugd dat hij in april twee weekenden zal lesgeven voor Jewel Heart Nederland. Hij doet dat in zijn eigen unieke en humorvolle stijl. Glenn ontving vanaf de jaren zeventig les van diverse grote leraren en ontmoette Gelek Rimpoche in India. Sinds die tijd heeft hij een schat aan kennis verworven en wil deze graag met ons delen. Glenn is een inspirerende spreker.

Weekend 10 en 11 april 14.00 - 17.30 uur
Vajrayanaweekend over Vajrayogini
Dit weekend is alleen voor mensen die een initiatie hebben ontvangen in Vajrayogini, zowel voor de meer ervaren beoefenaren als voor degenen die voor hun gevoel nog aan het begin van de beoefening staan.

Glenn zal onder andere aandacht besteden aan het belang en de betekenis van de overleveringslijn. Ook zal hij de werking bespreken van de subtiele geest en het subtiele lichaam en de relatie tussen deze twee toelichten. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de vraag hoe het beoefenen van Vajrayana zich verhoudt tot ons dagelijkse leven.
We hopen dat deze les meer diepgang en/of nieuwe invalshoeken in onze meditaties brengt. Een boeiend weekend wordt het zeker!

Weekend 17 en 18 april 2021
14.00 -17.30 uur

Wijsheid en ethiek voor een nieuw millennium
Inzichten van Dalai Lama’s uitgedrukt in mystieke, visionaire verzen en lessen

In dit weekend - dat voor iedereen toegankelijk is - zal Glenn favoriete onderwerpen van de huidige Dalai Lama voor het voetlicht brengen. We hebben het dan over onderwerpen als: wijsheid, compassie en seculiere ethiek. Ook zal hij ingaan op de vraag hoe we de inzichten van het boeddhisme kunnen toepassen in ons leven anno 2021, waarin we worden geconfronteerd met klimaatverandering, de Coronacrisis, discriminatie en economische ongelijkheid.
Glenn zal putten uit de wijsheid van met name de huidige Dalai Lama en de tweede en zevende Dalai Lama.

‘Ik bewonder de volharding waarmee Glenn zijn interesse in de werken van de Dalai Lama’s is blijven volgen en heb me soms afgevraagd of hij er niet meer over te weten is gekomen dan ik.'  H.H. Dalai Lama

Praktische informatie
Via Zoom vinden beide weekenden plaats.
Toesturen link: zodra we je betaling hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging en daags tevoren een link.
Aanmelden vertaling: voor de simultaanvertaling naar het Nederlands kun je je tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden via het secretariaat. Deze termijn hebben de vertalers nodig om zich in te lezen in het onderwerp en zich af te stemmen op de leraar.

Doneren
Kostendekkende donatie vanaf € 40 per weekend.
Donatie voor de leraar. Het is gebruikelijk ook een donatie aan de leraar te doen. Als je daaraan wilt bijdragen, vermeld dan s.v.p. bij je donatie hoeveel daarvan is bedoeld voor de leraar en hoeveel voor Jewel Heart.
Overmaken: op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart. Vermeld s.v.p. duidelijk waarvoor je je aanmeldt.

Meditatieweekend 15 en 16 mei 2021

Compassie voor lichaam, hart en geest

‘Ware compassie begint bij je zelf!’
Gelek Rimpoche

Wijsheid en compassie zijn in het boeddhisme de twee vleugels waarmee we ons op het spirituele pad kunnen ontwikkelen. Het beoefenen van compasie of mededogen maakt dat we misschien wat gelijkmoediger in het leven staan. In dit weekend oefenen we ons in het ontwikkelen van compassie voor al wat is vanuit een open, zachte houding.

De eerste dag richten we ons op het ontwikkelen van een belichaamd gewaarzijn door middel van verschillende meditaties op lichaam, adem en zintuigen. Dit breiden we geleidelijk aan uit met gewaarzijn van zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en gedachten. Dit gewaarzijn vraagt om een zachtmoedige houding; een toelaten en zelfs het verwelkomen van alles wat zich aan ons toont. En daarin proberen we te ontspannen.

De tweede dag zullen we van daaruit de compassie, de zachtheid en de vreugde in onszelf aanraken. Liefdevol aanwezig zijn bij wat is, in een tijd waarin we meer dan ooit behoefte hebben aan liefdevolle aanraking!

Praktische gegevens
Data: zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 2021
Begeleiding: Fons Aranda en Ine Albers
Plaats: indien mogelijk fysiek in Jewel Heart en online, anders alleen online
Tijden: beide dagen 9.30 - 16.45 uur
Donatie: naar financiële draagkracht. Vanaf € 45 is je donatie kostendekkend. We zijn blij als je iets meer kunt geven.
Voor koffie/thee wordt gezorgd. Neem wel je eigen lunch mee!

Info en aanmelden: via het secretariaat o.v.v. meditatieweekend mei