Centrum nog zeker tot 1 juni 2021 gesloten

Naar aanleiding van de routekaart en het openingsplan van de rijksoverheid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hebben we voor Jewel Heart Nederland besloten om (nog) geen verdere versoepelingen door te voeren.

Dat betekent dat we (nog) geen activiteiten laten plaatsvinden in het centrum. De datum waarop we ons richtten voor verandering of verruiming van deze maatregel is daarmee verschoven van 26 mei 2021 naar 1 juni 2021 en wordt mogelijk verplaatst naar 11 juni 2021.

Dit is conform de afspraken met de rijksoverheid en ook volgens het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Al eerder was besloten om wel de mogelijkheid te bieden om Zoom of andere ‘beeldbijeenkomsten’ vanuit het centrum te mogen presenteren. Daarvoor is het toegestaan om met maximaal drie personen deze beeldbijeenkomst te organiseren en te presenteren. De gebruikelijke maatregelen zoals afstand, hygiëne, etc. zoals vermeld in het protocol zijn voor deze personen van toepassing.

Henk Dolfing
Voorzitter a.i. Jewel Heart

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst

Twee- en vierdaagse Vajrayogini retraite 2021

Zaterdag 14 t/m zondag 15, of zaterdag 14 t/m dinsdag 17 augustus

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst Deze Vajrayogini retraite zullen we het beoefenen van Vajrayogini  bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:
1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Vajrayogini?
2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in onze dagelijkse werkelijkheid?
Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lamrim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Vajrayogini initiatie hebt ontvangen. De dagindeling zal zijn zoals tijdens een Mantra-retraite. De focus zal echter niet liggen op het reciteren van een hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Vajrayogini. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.
De retraite zal ‘s middags en ‘s avonds plaatsvinden. In verband met de deelname van buitenlandse gasten is de voertaal eenvoudig Engels.

Praktische informatie:

Begeleiding: Ron Twisk
Duur: Geef je keuze s.v.p. aan op het inschrijfformulier.
Plaats: naar keuze in Jewel Heart Nijmegen (indien mogelijk in verband met Coronaprotocol) of online via Zoom.
Financiële bijdrage: kostendekkende donatie. Je donatie is kostendekkend vanaf € 70 voor de vierdaagse retraite en vanaf € 40 voor de tweedaagse. We zijn je zeer dankbaar is je iets meer kan geven.

Aanmelden: via dit inschrijfformulier.