Einde Covid-19 routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september jl. besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk weer te openen. De ingangsdatum was 25 september 2021.

Voor Jewel Heart Nederland verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. waren er alweer bijeenkomsten in het centrum mogelijk, mits dat op een verantwoorde manier gebeurde. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is, dat we een aantal zaken nog een keer op een rijtje zetten.

Leven met Corona
Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu af aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Onze basisregels
De basisregels als handhygiëne, hoesten en niezen in je elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig. Dat wil zeggen dat we de 1,5 meter afstand in het gebouw aanhouden. Let daar ook op bij het betreden of verlaten van (een ruimte in) het centrum. Maak daarbij gebruik van de bewegwijzering in het gebouw.

Samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is toegestaan op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over de opstelling (op dit moment ook 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte staan.

Geen Coronapas
De coronapas is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de pas niet te gebruiken. We zien hem als een middel en geen doel. Het voordeel van de pas is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest en dat daardoor de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we niet. Vandaar dat we zorgvuldig met dit middel omgaan.

Wel 1,5 meter afstand houden
Omdat we de pas niet gebruiken, kiezen we er wél voor om de 1,5 meter maatregel aan te houden en we richten onze ruimtes dan ook zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand hebben aangegeven, kan de coronapas wél worden gebruikt. Zo kan de pas bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren. Voor activiteiten van Jewel Heart besluit het Bestuur hierover.

Kwetsbaren beschermen
Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Deze maatregelen zijn in lijn met het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), die hierover samen met andere, religieuze organisaties overleg heeft gehad met de overheid.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

International Reunion Day met Demo Rinpoche

Zaterdag 30 oktober 15.00 - 16.30 uur

Bijzonder initiatief
Demo Rinpoche heeft het initiatief genomen om voor onze internationale sangha in Amerika, Maleisië en Nederland drie lessen te geven over de Drie Hoofdzaken van het Pad. De Drie Hoofdzaken van het Pad (het ontwikkelen van de bevrijdingsgeest, van compassie en wijsheid) is een bondige samenvatting van het Tibetaans boeddhistische spirituele pad, opgesteld door lama Je Tsong Khapa (1357-1419) en is eeuwenlang in een levende traditie van leraar aan leerling doorgegeven,

Waar gaat de lezing over?
Op zaterdag 30 oktober a.s. spreekt Demo Rinpoche over de eerste hoofdzaak van het pad. De eerste hoofdzaak gaat over de wens en de juiste motivatie om je te willen bevrijden van lijden en het ontwikkelen van zorgzaamheid voor jezelf. Daarbij stellen we ons vragen als: ‘Wat zijn de voor- en nadelen van het voortzetten van mijn huidige leven? En wat zijn de voor- en nadelen van een ander, meer spiritueel gericht leven?’ Dit soort vragen in jezelf te overwegen en vervolgens in vrijheid een keuze te maken over de richting die je in je leven wilt gaan, is waar het in deze lezing om gaat. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Voor wie?

Deze cyclus over de Drie Hoofdzaken van het Pad zijn uitermate geschikt voor belangstellenden en beginnende beoefenaren, omdat ze heel compact de basis weergeven van het spirituele pad binnen het Tibetaans boeddhisme. Daarnaast kan de gevorderde beoefenaar zich laven aan deze onuitputtelijke bron.

Unieke kans

Het moge duidelijk zijn, dat het bijwonen van deze cyclus een uitzonderlijke kans is om als internationale sangha samen lessen te volgen en elkaar online te ontmoeten. Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om mee te doen, is er vertaling naar het Nederlands.

Aanmelden noodzakelijk
Als je aan deze Reunion Day wilt meedoen, moet je je aanmelden op de website van Jewel Heart Amerika.  Op deze pagina kun je inloggen met je account of eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Dit account kun je vervolgens ook bij de andere lezingen gebruiken. Daarnaast is het nodig om je te aan te melden voor de Zoom link. In de bevestigingsmail van je inschrijving, krijg je hierover meer informatie.

Hulp nodig bij je aanmelding?
Als je je vóór 20 oktober aanmeldt, kunnen we je helpen als je bij bovenstaande stappen hulp nodig hebt. Je kunt daarvoor een mailtje sturen naar het secretariaat.

Demo Rinpoche over de Kracht van Enthousiasme

Zaterdag 2 oktober 2021 van 14.30 - 17.30 uur
In de serie over de zes paramita’s (of deugden) spreekt Rinpoche deze keer over vastberadenheid en enthousiasme. Waarom is het belangrijk om dit steeds verder te perfectioneren en hoe doen we dat? Hoe halen we meer uit ons leven en uit het beoefenen van compassie, zonder onszelf daarin af te remmen of te overvragen?

Sporters, artiesten, wetenschappers, vaklui, activisten en beoefenaren van het spirituele pad laten ons allemaal zien dat niets onmogelijk is. Hun succes is te danken aan eindeloos doorzettingsvermogen en het besef dat welslagen mogelijk is. Dezelfde enthousiaste vastberadenheid of vreugdevolle inzet kunnen wij in ons dagelijks leven goed gebruiken om elke dag en zelfs elk moment van de dag het goede te doen. We kunnen onze negatieve gewoontes verminderen en overwinnen door steeds weer te beseffen dat we daarmee onszelf en anderen helpen. Ofwel: enthousiast volharden met bloed, zweet en... vreugde.

'Whatever practice or anything you do, engage totally with enthusiasm and then there will be no obstacle called tiredness or thoughts like: I am not capable, or: I am not good enough. All of them will be blocked. What you have to pay attention to, is not to have attraction to uncalled-for activities.’

‘Walking into the river up to half your body, you will understand half way through, and when you go in all the way, you will understand all the way. That is enthusiasm.’

(Gelek Rimpoche, Oktober 2014)

Praktische informatie
Datum: zaterdag 2 oktober 2021
Tijd: 14.30 - 17.30 uur
Plaats: in Jewel Heart Nijmegen via een onlineverbinding met Demo Rinpoche. Ook vanuit je eigen huis via Zoom. Geef je keuze s.v.p. op, als je je aanmeldt.

Financiële bijdrage: vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf 20 euro. Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen, een lager bedrag doneren kan dus ook. Als je meer wilt geven, danken we je voor je vrijgevigheid. Daarnaast is het gebruikelijk om ook een donatie te geven voor de leraar. Geef op je overmaking alsjeblieft aan, welk bedrag je aan Demo Rinpoche doneert en hoeveel aan Jewel Heart. Je kunt het geld overmaken op NL95ING0005712289 o.v.v. Enthousiasme Demo Rinpoche.

Aanmelden: tot uiterlijk woensdag 29 september via het secretariaat.
Simultaanvertaling via Zoom: als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat tot uiterlijk 24 september aangeven.

Lees hier onze Coronamaatregelen voordat je ons centrum bezoekt.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de lessen los volgen.