Aanmeldingsformulier bezoek Chungtsang rinpoche, oktober en november 2022

Bezoek Chungtsang Rinpoche najaar 2022

Inschrijftermijn:
Aanmelden svp. uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022.
Je inschrijving is definitief als ook je financiële bijdrage is ontvangen.

Hierbij meld ik me aan voor de volgende onderdelen van het bezoek van Chungtsang Rinpoche:

Vanaf €80,- is deze kostendekkend
Vanaf € 180,- is deze kostendekkend
Vanaf €15 is deze kostendekkend
Vanaf €80 is deze kostendekkend
Vanaf €15 is deze kostendekkend
Vanaf €80 is deze kostendekkend
Vanaf €25 is deze kostendekkend. Kinderen kunnen gratis mee.
Als je alle onderdelen wilt bezoeken is een bijdrage van €445 kostendekkend
Via het solidariteitsfonds kun je Jewel Heart helpen deze lessen toegankelijk te maken voor mensen met een kleine beurs
Het totaal bedrag maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. bezoek Chungtsang 2022
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gezamenlijk zorgdragen voor een goed verloop van de retraite inclusief alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden tijdens en na afloop van de retraite.
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.