Chittamani Tara Mantra retraite augustus 2019

In Jewel Heart Nijmegen wordt er van zaterdagavond 3 tot en met vrijdag 16 augustus onder leiding van Marian van der Horst en Ron Twisk een Cittamani Tara Mantra retraite gehouden. Deze retraite wordt ook wel een ‘toenaderings-retraite’ genoemd. De bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief visualiseren en reciteren van mantra’s meer en meer vertrouwd raken met Cittamani Tara en haar pad. Hoe meer we ons met de diverse onderdelen van de visualisatie kunnen verbinden, hoe meer we de staat van het Boeddha-schap kunnen begrijpen. De motivatie om dit te doen, is het grootse verlangen de Verlichting te willen bereiken om daarmee alle wezens op de best mogelijke manier te kunnen helpen (Bodhicitta). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de retraite in het Nederlands gegeven.

De basis van de retraite is het reciteren van de mantra van Cittamani Tara. Het streven is dat iedere deelnemer 100.000 Cittamani Tara mantra’s en 10.000 Wisdom-showeringmantra’s reciteert. Dit wordt afgesloten met een vuur-puja. Hiermee voldoe je aan de verplichtingen van een officiële mantra-retraite en ben je gemachtigd de zelf-initiatie van Cittamani Tara te doen. Daardoor kun je alle geloften die je bij de initiatie hebt genomen zuiveren en vernieuwen.

Wanneer kun je aan deze retraite deelnemen?
• Als je de Cittamani Tara initiatie hebt ontvangen.
• Als je het bijbehorende commentaar erop hebt ontvangen.
• Als je innerlijk stabiel bent. Als je daarover twijfelt, neem dan contact op met Marian of Ron.

Het is fijn als je min of meer vertrouwd bent met de lange sadhana, maar dit is geen strikte voorwaarde. Ter voorbereiding kun je (een deel van) een commentaar lezen, bijv. het transcript over Cittamani Tara van Gelek Rimpoche. Maar ook dit is een advies en geen strikte voorwaarde.

We beginnen ‘s ochtends gezamenlijk met het openen van de lange sadhana tot aan de mantra recitatie. Daarna begint het reciteren en visualiseren. Deze sessie wordt afgesloten met het sluiten van de korte sadhana. De volgende sessie wordt geopend en gesloten met de korte sadhana. De laatste sessie wordt afgesloten met het sluiten van de lange sadhana. Er zijn minimaal vier sessies per dag. ‘s Avonds is er de mogelijkheid tot uitwisselen en het stellen van vragen. Tijdens deze uitwisseling proberen we ook te kijken hoe de retraite onze bodhicitta en onze wijsheid kan verrijken. Je kunt er echter ook voor kiezen om ’s avonds nog een extra sessie te doen. Op 16 augustus sluiten we de retraite af met een vuur-puja.

We vinden het belangrijk dat de retraite in een ontspannen en rustige sfeer verloopt. Tot het middageten zal er daarom niet worden gesproken. Zo blijf je gefocust en kun je je beoefening verinnerlijken.

Het is mogelijk een deel van de retraite mee te maken (van 3 tot en met 9 aug.) Dan is er wel een toenadering tot Cittamani Tara, maar mag je niet de zelfinitiatie doen. Als je voor deze mogelijkheid kiest, begin je de retraite tegelijk met de anderen en rond je deze na vijf dagen af met de afsluitende oefeningen.

Als je wel een volledige retraite wilt doen maar je je geen twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de retraite deels thuis te doen. Neem hiervoor en voor eventuele andere vragen contact op met Marian van der Horst of Ron Twisk.

Als je aan de retraite wilt deelnemen, geef je svp. vóór maandag 1 juli op via dit inschrijfformulier. Zorg ervoor dat voor die tijd ook je betaling is ontvangen.

Op zaterdag 26 mei is er van 10.30 - 15.00 uur een informatiebijeenkomst/oefendag.
Opgeven graag zo snel mogelijk via het secretariaat.

Posted in .