Een nieuw gebouw voor het Nyagre Khangtsen

Wil je meebouwen? Klik dan hier.

Wat is Nyagre Khangtsen?

Nyagre is de naam van een regio in Oost-Tibet. In de 16e eeuw – in de tijd van de eerste Kyabgön van Dagyab – werd het verenigd met andere regio’s om een ​​district te worden dat nu bekend staat als Dagyab. Een Khangtsen is een “eenheid van huizen” in een Tibetaans klooster, dat meestal bestaat uit een vergaderzaal en verschillende woongebouwen. Drepung, Sera en Ganden waren de grootste kloosters in Tibet. De kloosteruniversiteiten bestonden uit colleges (Dratsang) die waren onderverdeeld in afzonderlijke ‘huiseenheden’ (Khangtsen). Deze eenheden werden toegewezen aan de verschillende regio’s van Tibet. In elk van de bovengenoemde universiteiten was er een Nyagre Khangtsen of Tre-Nyag Khangtsen.

Traditioneel mochten monniken die boeddhistische filosofie in Centraal-Tibet studeerden alleen lid worden van “hun” huiseenheden. Tot 1959 woonden er tot 600 monniken uit het Dagyab-district in de Nyagre Khangtsen van het Drepung-klooster. Na de opstand van het Tibetaanse volk in 1959 en de ontsnapping van de Dalai Lama en duizenden landgenoten naar India, werden Drepung, Sera, Ganden en Ratö in Zuid-India herbouwd. De kloosters zijn duidelijk kleiner dan hun ‘moederhuizen’ in Tibet. Bijvoorbeeld: slechts twee van de zeven Dratsangs van de Drepung-universiteit leven voort in India: Gomang Dratsang en Loseling Dratsang. Samen bieden de twee Dratsangs plaats aan ongeveer 9000 monniken.

Vooraanstaande leraren van het Nyagre Khangtsen

Het Drepung Nyagre Khangtsen behoort tot Loseling Dratsang. Het is de thuisbasis van 130 monniken. Die monniken behoren tot de allerbeste studenten. Verschillende leidende figuren van het Drepung klooster behoren tot Nyagre Khangtsen. Sommige Geshes zijn gerespecteerde leraren op de Loseling Dratsang, anderen zijn teruggegaan naar Dagyab, waar ze monniken en nonnen helpen met hun monastieke studies en de algemene bevolking met hun boeddhistische en andere sociale activiteiten. Veel reïncarnaties (Tulkus) leven in de Nyagre Khangtsen van Drepung: Dagyab Kyabgön Rinpoche, die nu in Duitsland leiding geeft aan het Tibet Haus in Frankfurt, wordt beschouwd als de uitvoerende leider van alle Nyagre Khangtsen. Dagyab Chungtsang Rinpoche is zijn vertegenwoordiger. Ook Tokden Rinpoche, vice-abt van Tantric Monastic College (Gyütö Dratsang) maakt deel uit van het Nyagre Khangtsen. Gelek Rinpoche heeft een heel speciale relatie met alle Nyagre Khangtsen, waar hij bekend staat als Nyagre Khentul Rinpoche. Als monnik studeerde Gelek Rimpoche niet alleen aan de Nyagre Khangtsen van Drepung, Tibet. Hij trad ook toe tot de kloostergemeenschap in de Nyagre Khangtsen van Ganden en Ratö. Later stichtte hij Jewel Heart, in de VS, Nederland en Maleisië. Die centra werken nauw samen met het Nyagre Khangtsen van Drepung.

Een nieuw gebouw voor het Nyagre Khangtsen

binnenplaats
gompa
keuken

Het Nyagre Khangtsen is momenteel gevestigd in een sympathiek, maar oud, gebouwencomplex in. Het gebouw begint allerlei mankementen te vertonen. Het dak lekt op steeds meer plaatsen. En de kloostergemeenschap groeit. De monniken leven in zeer eenvoudige omstandigheden: meestal met meerderen op een kamer met alleen een ventilator voor verkoeling. Ze wassen zich in algemene wasruimtes. Douches zijn slechts beperkt beschikbaar. Eten wordt in de centrale keuken bereid. Ze zijn volledig gericht op studie, meditatie en hun rituele verantwoordelijkheden.

Er is dus dringend behoefte aan een nieuw en groter gebouw dat voldoet aan de huidige behoeftes en dat groei mogelijkheden biedt voor de toekomst. Het nieuwe gebouw moet weer zorgen voor een veilige en betrouwbare omgeving met genoeg woonruimte, met een betere keuken en hygiënische wasruimtes. Daarnaast moet het voorzien het in betere lesruimtes voor de monniken en een grotere Gompa voor de dagelijkse samenkomsten.

wasmachine op het dakterras
buiten groente wassen
wastafel

Een appartement voor Gelek Rimpoche

In het nieuwe gebouw worden ook twee speciale Lama-appartementen opgenomen. Op de allerhoogste verdieping van het centrale gebouw komen appartementen voor Dagyab Kagyön Rinpoche, die nu in Duitsland woont, en voor Nyagre Khentul Rinpoche, die wij hebben leren kennen als onze voorman Gelek Rimpoche. Zijn nieuwe incarnatie zal in het Nyagra Khangtsen warm onthaald worden. Is het geen prachtig idee dat een nieuwe jonge Rimpoche opnieuw op kan groeien in zijn eigen geliefde Nyagre Khangtsen? Daar helpen wij graag aan mee.

Voortgang van de bouw

December 2022 heeft Dagyab Rinpoche de bouwgrond voor het nieuwe gebouw gezegend: