Tibetaans Boeddhistische geestelijke dienstverleners

Compassie-geelOp verzoek van de oprichter en vaste leraar van Jewel Heart Gelek Rimpoche heeft Jewel Heart internationaal een opleidingsprogramma voor Tibetaans Boeddhistische geestelijk dienstverleners opgezet om de kwaliteit van zorg en ondersteuning verder te ontwikkelen in de verschillende afdelingen wereldwijd.

De coördinatie en afstemming van alle bovengenoemde activiteiten worden verzorgd door de door Gelek Rimpoche officieel gecertificeerde Jewel Heart geestelijk dienstverleners in Nederland.

Alle vragen kunnen gesteld worden aan: chaplains@jewelheart.nl

Gebieden:

 • Dharma Counseling, begeleiding en ondersteuning voor degenen met spirituele vragen en moeilijkheden.
 • Heb je vragen rondom je studie of beoefening of zit je met andere vragen en heb je behoefte daar verder over door te praten, laat het dan weten dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.
 • Begeleiding en ondersteuning bij allerhande levensvragen, ziekte en sterven.
 • Heb je een begeleidings- en/of ondersteuningsvraag op één van deze gebieden dan willen we graag samen met jou kijken wat er mogelijk is om jou te helpen.
 • Intern vertrouwenspersoon
  Heb je een vraag voor een vertrouwenspersoon, dan fungeren de Jewel Heart geestelijke dienstverleners als eerste aanspreekpunt.
  Er zijn binnen JH vier opgeleide en door Gelek Rimpochee in februari 2017 gecertificeerde “chaplains”,  “Tibetaans boeddhistisch geestelijk dienstverleners”, die de rol van intern vertrouwenspersoon hebben. Dit zijn Ineke Vrolijk, Karin Wilbrink, Cleo Melis en Marianne de Kok.
  Wij hopen dat iedereen de vrijheid voelt ons te benaderen waar nodig en willen graag iedereen ondersteunen die nadenkt over het aan de orde stellen van een gevoelig vraagstuk. Het e-mailadres is chaplains@jewelheart.nl
 • Veiligheid en integriteit
  Ongewenste situaties en omgangsvormen kunnen zich overal in de samenleving voor doen. Iedere organisatie heeft daarom de taak daarop alert te zijn en beleid te ontwikkelen. Het bestuur van Jewel Heart volgt hierbij de richtlijn van de BUN (Boeddhistische Unie Nederland) en wil meewerken aan het bekendmaken van deze mogelijkheden."De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat mensen met vragen of problemen altijd ergens terecht kunnen. De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te steunen en kennis uit te wisselen. De BUN moedigt personen aan die een leraar of een boeddhistische organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan. De BUN moedigt slachtoffers van seksueel misbruik aan hulp te zoeken in hun eigen omgeving of bij officiële instanties. De BUN heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon van de BUN vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst door naar relevante instanties en hulpverlening.
  Er zal op geen enkele manier persoonlijke informatie worden doorgeven, tenzij op verzoek van de melder zelf. Het bestuur hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn en nodigt iedereen uit welke vorm van twijfel dan ook eerst binnen de eigen Jewel Heart sangha te bespreken.
Posted in .