Retraites

Meerdaagse studieretraites
Tot aan zijn overlijden in 2017 kwam onze leraar en inspirator Gelek Rimpoche tweemaal per jaar naar Nijmegen voor een studieretraite in april/mei en in november/december. Na zijn overlijden proberen we dit voort te zetten door andere leraren uit te nodigen, waaronder Demo Rinpoche, Chungtsang Rinpoche, Dagyab Rinpoche, Zong Rinpoche, Ling Rinpoche, Yangsi Rinpoche.

Korte (weekend) en langlopende retraites (vijf tot veertien dagen)
Meermaals in het jaar vinden er korte en langere retraites plaats, waaronder retraites over aandachtsmeditatie, Shamata, Mahamudra en Vajrayana retraites (augustus en december)

Toenaderings retraites
Elk jaar augustus wordt er een langere mantra retraite van veertien dagen gehouden. Deze retraites worden ook wel ‘toenaderings-retraite’ genoemd. De bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief visualiseren en reciteren van mantra’s meer en meer vertrouwd raken met een bepaalde Boeddha en de kwaliteit, die deze Boeddha vertegenwoordigt. Deze retraites zijn toegankelijk voor mensen die een (Hoogste Yoga) Tantra initiatie hebben ontvangen.

Naast de retraites die door Gelek Rimpoche werden geleid, bezochten ook regelmatig andere leraren ons centrum om onderricht te geven. Het onderricht werd en wordt vaak gegeven in de vorm van studieretraites, workshops en lezingen.

Aankondigingen van aanstaande retraites staan op deze pagina.
Lessen en lezingen door leraren en gastsprekers vind je op de pagina: Bezoek leraren en gastsprekers

De eerstvolgende retraites vind je hieronder.

FAQ