Organisatie

Missie en activiteiten
De naam Jewel Heart is gekozen omdat het hart staat voor de liefdevolle warmte die we allemaal nodig hebben om te kunnen bestaan. Juweel verwijst naar het zuivere, innerlijke wezen van elk mens. We gaan ervan uit dat ons leven uitermate waardevol en kostbaar is en dat de innerlijke vrede zal toenemen naarmate we onze kwaliteiten steeds blijven ontplooien. Daarmee zal ons handelen in het teken komen te staan van liefdevolle zorg voor anderen. Hieraan is het werk van het instituut gewijd.

Gelek Rimpoche's Jewel Heart is een educatief en cultureel instituut waar iedereen welkom is. Het doel van dit instituut is de essentie van het Tibetaanse Boeddhisme over te dragen op een authentieke en toegankelijke manier. Jewel Heart biedt begeleiding en praktische methoden voor iedereen die is geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling als ook voor degenen die zich willen bezig houden met boeddhistische beoefening.

Om dit te bereiken worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op de eerste plaats zijn er in diverse steden studie- en meditatiegroepen, waarin lessen en commentaren van Gelek Rimpoche worden vertaald naar het leven van alledag van de deelnemers. Dit scholingsprogramma loopt van korte cursussen voor beginners tot en met een doorlopend verdiepingsprogramma voor de gevorderde studenten.
Daarnaast is er een programma van leraren die worden uitgenodigd om in het centrum te komen lesgeven. Hoogtepunt daarvan zijn de halfjaarlijkse bezoeken van Gelek Rimpoche in het voor- en najaar.

Jewel Heart organiseert ook culturele activiteiten waarin de Tibetaans cultuur in haar spirituele werking voor het voetlicht wordt gebracht. Verder zijn er een klein aantal groepen die zich bezighouden met maatschappelijke dienstverlening vanuit een boeddhistisch perspectief. Hieronder vallen informatieverstrekking over het stervensproces en voorlichting aan jongeren. We hopen deze activiteiten in de toekomst verder uit te bouwen.

Jewel Heart heeft een bescheiden maar kwalitatief goede bibliotheek en werkt hard aan het beschikbaar maken van lessen in digitale vorm.

Maandelijks wordt praktische informatie via het elektronische bulletin Sanghanieuws via email verspreid. Je kunt je daarop gratis abonneren via het contactformulier.

Juridische Structuur
Jewel Heart is een Kerkgenootschap. Aan het hoofd van de organisatie staat haar geestelijk leidsman, die zijn bevoegdheden grotendeels heeft gedelegeerd aan een bestuur. Het bestuur wordt door hem benoemd op voordracht van een kiescommissie. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en het scheppen van de juiste voorwaarden voor de activiteiten. Ieder bestuurslid heeft een of meer portefeuilles van waaruit de interne organisatie wordt vormgegeven.

Daarnaast is er een Dharma Coördinatie Team (DCT), dat onder leiding van de geestelijk leidsman de inhoudelijke lijn uitzet in de vorm van sturing en regie aan de verschillende scholings- en andere activiteiten. Het team is ook verantwoordelijk voor een opleidingsprogramma voor groepsbegeleiders.

Als derde platform kent het Kerkgenootschap een Raad van Ouderen die een toezichthoudende rol vervult en bij het overlijden van de geestelijk leidsman tijdelijk belast zal worden met zijn bevoegdheden.

Jewel Heart kent ook een beheersstichting die als doel heeft de activiteiten van het Kerkgenootschap te ondersteunen. De beheersstichting is ook eigenaar van het pand van Jewel Heart in Nijmegen.

 

Werkstructuur
De organisatie van Jewel Heart wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden die nodig zijn om te organisatie haar functie te laten vervullen op vrijwillige basis worden verricht. Zij kent daarom een zeer grote arbeidsdeling, waarin taken tot kleine onderdelen zijn teruggebracht.

De werkorganisatie kent een achttal clusters die elk een gedeelte van de organisatie omvatten:

 • Dharma-artikelen: Dirk Visser
 • Gebouw: Karin Wilbrink
 • Secretariaat: Mien Jansen
 • PR: Hanneke van Bakelen
 • Huishoudelijke dienst: vacant
 • Stedencoördinatie: vacant
 • Rituelengroep: Marion Reinartz
 • Archief: Marion Reinartz

Daarnaast kent de organisatie verschillende werk- en projectgroepen, zoals de bouwcommissie, die zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling en onderhoud van het pand.

Bestuur kerkgenootschap

Voorzitter - Henk Dolfing
Penningmeester - Harry van Deur
Zij vormen tevens het Dagelijkse Bestuur

Secretaris - Jeroen Hijzelaar
Leden
Hanneke van Bakelen
Vincent Wuisman

 

Raad van ouderen

- Marianne de Kok (vz)
- Marian van der Horst
- Len Kosse
- Hans Op den Buijsch
- Nynke Ravensbergen
- Ineke Vrolijk
- Carel Weevers

ANBI

De organisatie van Jewel Heart bestaat uit twee rechtsvormen: een kerkgenootschap en een stichting.

Het Kerkgenootschap Jewel Heart is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI genoemd. Vanwege deze ANBI-status zijn giften aan het Kerkgenootschap Jewel Heart volledig aftrekbaar. De Stichting Jewel Heart heeft geen ANBI-status.

Download ANBI gegevens Kerkgenootschap Jewel Heart.

FAQ

nieuw hier?Benieuwd naar wat het boeddhisme je te bieden heeft? Of ben je op zoek naar innerlijke vrede of antwoorden op persoonlijke levensvragen?
Dan kan het boeddhisme je vergezellen op een boeiende ontdekkingstocht. Door trainingen in meditatie en boeddhistische psychologie leer je je eigen geest te begrijpen. Je doorziet hoe je gedachten en gewoontes je gelukkig of ongelukkig maken. Oefeningen om je geest en hart te onderzoeken brengen je in contact met positieve gevoelens en helende energie. Je ervaart daardoor meer rust en vrijheid in je dagelijkse leven en je ontdekt hoe je dagelijkse bezigheden een bron van groei en ontwikkeling kunnen worden. Het cursusprogramma van Jewel Heart Nederland bestaat uit een doorlopend studie- en meditatieprogramma en kent drie niveaus
 1. kennismaken
 2. basis
 3. verdieping
Wil je je niet vastleggen voor een cursus? Loop dan eens binnen bij een open activiteit of de wekelijkse open meditatieavonden. Hier lees je verder over de opbouw van het cursusprogramma.

grbrugNgawang Gelek Rimpoche, achterneef van de dertiende Dalai Lama, werd in 1939 geboren binnen een religieus en politiek vooraanstaande familie in de hoofdstad van Tibet, Lhasa. Hij werd op zijn vierde door de grote Pabongka Rinpoche herkend als de reïncarnatie van de abt van het Tantrische-Gyuto-klooster. Hij ontving zijn opleiding tot Geshe Lharampa in het grootste klooster van het land, Drepung, waar hij een begaafde maar ondeugende student was. Lees verder

Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Telefoon: 024-322 6985
E-mail: info@jewelheart.nl
IBAN NL95 INGB 0005 7122 89

Voor route en contactformulier zie:  contact

Dat door je naam en e-mail op te sturen via het contact formulier o.v.v. Sangha nieuws