Werkgroep ‘Rondom Sterven’

'Overdenking van en meditatie op de dood en sterven behoren tot de fundamentele bestanddelen van het boeddhistisch erfgoed en hebben van oudsher een intrinsiek onderdeel gevormd van zowel het filosofisch en spiritueel onderricht, alsook van de geestelijke beoefening van degenen die de boeddhistische leer bestuderen en in praktijk brengen.'

Citaat uit: Hélène van Hoorn, Een kaarsvlam in de tocht: Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende vragen:

  • Hoe te handelen rondom het sterven?
  • Welke spirituele zorg en ondersteuning heb ik nodig?
  • Welke spirituele zorg en ondersteuning kan de Jewel Heart mandala bieden?

Doel en functie is: het geven van informatie en ondersteuning aan Jewel-Heartleden en hun verwanten.
De informatie is gebaseerd op onderricht en uitspraken van Gelek Rimpoche en bijdragen van anderen.
Wij hopen dat deze pagina's een bron van ondersteuning en zorg in de laatste levensfase kunnen zijn.

Leden van de werkgroep begeleiden ook de Studie- en meditatiegroep Rondom Sterven.

Alle vragen kunnen gesteld worden aan:  chaplains@jewelheart.nl

Posted in .