Nieuwe homepage

Homepage JH website vernieuwd

Zoals aangekondigd is nu ook de Homepage vernieuwd, wat vereenvoudigd en meer aangepast aan de status van nu (na het overlijden van onze leraar Gelek Rimpoche).

Er zijn enkele pagina’s toegevoegd, met name voor de nieuwe bezoeker, concreet “Nieuw hier?” en “Meditatie
plus (onder Organisatie) “Lidmaatschap” en “Vrijwilligers”.

Daarnaast is “Compassie in actie” meer zichtbaar geworden door dit nu in het hoofmenu te plaatsen

Verder nog wat samenvoegingen, opsplitsingen en verschuivingen die hopelijk alles meer toegankelijk zal maken

Voor opmerkingen/vragen/ideeën, contact Hanneke, Annemiek, Jan (R), Jos of via webmaster@jewelheart.nl

Handen in meditatiehouding

Geen open meditatie avond op vrijdag 26 april

Vrijdag 26 april is er geen open meditatie avond in verband met het bezoek van Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche.

Rinpoche geeft donderdag en vrijdag les over de Grondslag van Vervolmaking. Vrijdagavond geeft hij Zegening van Je Tsong Khapa. Als je hieraan wilt meedoen, klik dan hier voor meer informatie en hoe je je kunt opgeven.

Foto Jan Rijnierse

Oude wijsheid voor deze tijd

Foto Jan RijnierseIntroductiecursus in de kernthema’s van het Tibetaans boeddhisme
Start woensdag 10 april 2019

Lijden, karma, reïncarnatie, ego, gehechtheid, compassie, wijsheid zijn begrippen uit het Tibetaans boeddhisme die vertellen over het leven en hoe daarin geluk te vinden. Het zijn echter niet de makkelijkste concepten en de vertaling naar Westerse talen is vaak beperkt. Daarom is het goed deze begrippen uitgebreider te bestuderen en erop te mediteren, zodat ze hun belang voor deze tijd openbaren.

In deze cursus van zes wekelijkse bijeenkomsten maak je kennis met deze basisbegrippen. Je doet dit aan de hand van het boek ‘Voor de dood niet bang’. De schrijver van dit boek en leraar van Jewel Heart, Gelek Rimpoche, is opgeleid in de oude Tibetaanse traditie. In dit boek vertelt hij over zijn ervaringen met leven en dood. Het is verrassend hoe eigentijds deze thema’s blijken te zijn.

Praktische informatie
Begeleiding: Jan Rijnierse
Data: woensdag 10, 17, 24 april en 8, 15, 22 mei 2019
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage in de kosten: € 75, studenten/kleine beurs € 45
Opgeven z.s.m. via het secretariaat o.v.v. Oude Wijsheid voor deze tijd.

Demo Rinpoche terwijl hij lesgeeft

Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting door Demo Rinpoche 10-12 mei

Demo Rinpoche terwijl hij lesgeeftLive Webinar door Demo Rinpoche van 10 t/m 12 mei 2019
Het ontwikkelen van compassie, het verwerven van wijsheid en de drang naar bevrijding

Vaardigheden als mededogen en ethisch handelen zijn van essentieel belang om harmonieus te kunnen samenleven. Handreikingen voor het ontwikkelen van deze vaardigheden vinden we in een tekst van Lama Je Tsongkhapa: ‘Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting’. Deze tekst vormt de basis van de boeddhistische levensfilosofie en is kortweg te herleiden tot drie hoofdzaken:

  • Het opwekken van de vastberaden wil jezelf te bevrijden
  • Het ontwikkelen van mededogen voor jezelf en anderen
  • Het verwerven van een juist inzicht in de werkelijkheid

Demo Rinpoche zal dit weekend ingaan op vragen als: Wat betekenen deze drie hoofdzaken nu concreet? Waarvan zal ik me bevrijden? Waarom en hoe dan? Waarom zou ik een altruïstische houding van liefde en compassie ontwikkelen? Wat hangt hier allemaal mee samen? Wat is een juist en zuiver inzicht in de werkelijkheid? Welke werkelijkheid? Welke relatie hebben deze vragen tot elkaar? En waar leidt dit allemaal toe? In Jewel Heart wordt hiervoor een live verbinding met Demo Rinpoche in Ann Arbor (V.S.) gemaakt. Het weekend heeft het karakter van een studieretraite met lessen van Demo Rinpoche en meditatie en uitwisseling onder leiding van senior studenten. Op zaterdag en zondag zijn er vraag- en antwoordsessies met Demo Rinpoche.

Er wordt simultaan vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Korte biografie
Demo Rinpoche (1982) ging op vijfjarige leeftijd naar het Drepung Loseling klooster in Mundgod, Zuid India, waar hij zo’n dertig jaar ononderbroken onderwijs genoot onder de directe supervisie van Z.H. Dalai Lama. Nadat hij zijn studies had afgerond, ontving hij in 2011 de graad van Geshe Lharampa; de hoogste aan de Gelugpa universiteit. Hij vervolgde zijn studie aan het Gyume Tantric College en kreeg - wederom onder supervisie van de Dalai Lama - les aan het Sera College of Higher Tibetan Studies in Dharamsala. Op verzoek van onze spirituele leider Gelek Rimpoche ging hij naar Amerika om daar in 2018 zijn Master te behalen in Inter-religious Engagement aan het Union Theological Seminary in New York. Op dit moment is Rinpoche Resident Spiritual Advisor van Jewel Heart Amerika.

Tijdschema Live Webinar
Vrijdag: 20.00 - 22.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur - Meditatie en uitwisseling
Zaterdag: 14.30 - 17.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad
Zondag: 10.00 - 13.00 uur - Meditatie en uitwisseling
Zondag: 14.30 - 17.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad

Praktische informatie
Locatie
: Jewel Heart, Hatertseveldweg284, 67532 XX Nijmegen
Data: vrijdagavond 10 t/m zondagmiddag 12 mei 2019
Tijden: Vrijdag 20.00 - 22.00 uur; zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 95; studenten/kleine beurs € 70; niet-leden € 105
Bemiddeling bij vinden slaapplaats: aangeven op inschrijfformulier
Inschrijven: via dit inschrijfformulier

 

Foto Z.E.Tokden Rinpoche

Lessen en Zegening van Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche op 25 en 26 april 2019

The Foundation of All Perfections door Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche
De Grondslag voor Alle Vervolmaking

Foto Z.E.Tokden RinpocheIn de veertiende eeuw schreef Je Tsong Khapa – grondlegger van de Gelugpa traditie – ‘De Grondslag voor Alle Vervolmaking’. In slechts veertien verzen beschrijft hij het gehele spirituele pad naar Verlichting inclusief het ontwikkelen van de zgn. zes perfecties: vrijgevigheid, ethiek, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid.

Z.E. Tokden Rinpoche zal ons aan de hand van deze tekst vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen om dit doel te bereiken. Tevens geeft hij les in hoe we de mentale houding kunnen ontwikkelen die daarvoor nodig is. Hij sluit deze twee dagen af met een Zegening van Je Tsong Khapa. Mensen die zich overdag niet kunnen vrijmaken, maar toch de zegening willen ontvangen, kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier.

Er wordt vertaald vanuit het Tibetaans naar het Nederlands en niet van Engels naar Nederlands, zoals abusievelijk in de Sanghamail stond vermeld.

Korte biografie
Z.E. Tokden Rinpoche is een van de belangrijkste hedendaagse leraren in de Gelugpa traditie. Op zijn beurt is hij leerling van de twee belangrijkste leraren van Z.H Dalai Lama: Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche. Hij heeft alle belangrijke overleveringslijnen ontvangen en is kandidaat om de Ganden Tripa te worden; de hoogste waardigheidsbekleder binnen de Gelugpa.

Op dit moment is hij abt van Drepung Loseling, het klooster waar Dagyab Rinpoche en spiritueel leider van Jewel Heart Gelek Rinpoche hun opleiding hebben ontvangen. Ook was hij abt van het Rato klooster en het Gyüto tantrisch college. Hij heeft een aantal jaren in Londen en Georgia (VS.) gewoond en lesgegeven. Jonge leraren als Chungtsang Rinpoche, Demo Rinpoche en ook Zong Rinpoche krijgen nog steeds les van hem.

Z.E. Tokden Rinpoche is een zeer gewaardeerde en capabele leraar met veel ervaring. Het is dan ook een buitenkans lessen van hem te mogen ontvangen.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Data en tijden: Donderdag 25 april 14.00 – 17.00 en 19.30 – 21.30 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagmiddag 26 april: 14.00 – 16.00 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagavond 19.00 uur: Zegening van Lama Je Tsong Khapa
Bijdrage lessen plus zegening: Leden: € 92,50; niet-leden: € 105; kleine beurs/studenten: € 68,50
Bijdrage voor alleen lessen: Leden: € 67,50; niet-leden: € 80; kleine beurs/ studenten: € 43,50
Bijdrage voor alleen zegening: Leden: € 25; niet-leden: € 30; kleine beurs/studenten: € 20
Inschrijven: graag vóór 23 april via dit inschrijfformulier.

Verstild Boeddha hoofd

Meditatiedag zondag 7 april

Verstild Boeddha hoofdDeze meditatiedag biedt je de gelegenheid uit de maalstroom van je leven te stappen en je dagelijkse routine te doorbreken. Door een pas op de plaats te maken, schep je ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar zijn en stil worden. Open voor wat zich aandient. Na deze time-out kun je verfrist en met nieuwe energie je dagelijkse leven weer oppakken.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van onze adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Het programma heeft gedurende de dag een opbouw. We lunchen in stilte.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan 7 april naar Jewel Heart. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Neem wel je eigen lunch mee.

Tijd: zondag 7 april van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen
Begeleiding: Karin Landsbergen en Fons Aranda
Aanmelden: niet nodig
Vrijwillige bijdrage in de kosten

De volgende meditatiedag is op zondag 7 juli 2019

 

website vernieuwd

Vormgeving JH website is vernieuwd

De vormgeving (dus niet de inhoud) van de website is vernieuwd met als doel de site informatie gemakkelijker toegankelijk te maken en overzichtelijker. Hieronder de grootste veranderingen:

Er wordt gebruik gemaakt van zg “accordeons”, tekst/beeld delen die uitklappen als je erop klikt/drukt (zie rechts)

Er wordt gebruik gemaakt van “knoppen met afbeelding en ondertitel”, als je daarop klikt/drukt krijg je de bijbehorende informatie. (zie links)

Op hoofdmenu niveau heeft (bijna) iedere pagina een (zelfde) kolom FAQ (Frequently Asked Questions), met veelgestelde vragen (en bijbehorend antwoord), dit is vooral bedoeld voor nieuwe bezoekers.

Verder zijn er kleine naamsveranderingen van wat menu items en zijn enkele pagina’s gecombineerd.

V.w.b. de “agenda” houden we het bij “het kalender overzicht” en is het “chronologisch activiteiten overzicht” vervallen.

De Home page is nog niet aangepast, daar wordt binnenkort apart naar gekeken.

Voor opmerkingen/vragen/ideeën, contact Hanneke, Annemiek, Jos of via webmaster@jewelheart.nl