foto van lotusbloem

Meditatiedag 5 juli 2020

Meditatiedag zondag 5 juli 2020

foto van lotusbloemMet enige regelmaat organiseert Jewel Heart een meditatiedag. De eerstvolgende keer is dat op zondag 5 juli van 10.30-16.00 uur.

Tijdens de meditatiedag is de aandacht vooral gericht op het lichaam en de adem. We doen dit door bodyscan, oefeningen in mindful bewegen, zit- en loopmeditatie. Er is veel ruimte voor stilte. Ook de zelf meegebrachte lunch zullen we in stilte en met aandacht nuttigen.

De bijeenkomst zal zowel fysiek als online via Zoom plaatsvinden. In verband met het Corona-virus heeft Jewel Heart een Corona-protocol opgesteld. Lees hier van tevoren aan welke maatregelen je je moet houden om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden om weer bij elkaar te komen.

Fysiek in Jewel Heart
Als je naar het centrum komt, is het niet nodig dat je je voor deze dag aanmeldt. Met inachtneming van de 1,5 meter kunnen er echter maar maximaal 30 deelnemers in de zaal. Het kan daarom zijn dat je niet wordt toegelaten, wanneer er al 30 deelnemers binnen zijn.

Via Zoom
Je kunt aan de meditatiedag ook vanuit huis meedoen. Je moet je daarvoor wel via het secretariaat aanmelden. Dat kan tot vrijdag 3 juli 16.00 uur. Je krijgt dan kort van te voren een link toegestuurd, waarmee je toegang krijgt tot de dag. We doen dit om ieders privacy te waarborgen.

Een donatie voor deze meditatiedag is heel welkom.

Praktische informatie

Begeleiding: Ine Albers en Olga Jans.
Datum: zondag 5 juli 2020
Tijd: 10.30-16.00 uur
Zaal open: 10.00 uur.
Bijzonderheden: zelf lunch meenemen
Aanmelden online: tot vrijdag 3 juli 16.00 via het secretariaat.

Open meditatieavonden juni 2020

Vanaf vrijdag 12 juni 2020 kunnen we de open meditatieavonden op vrijdagavond van 20.00 – 21.00 uur weer in het centrum houden. De deur gaat open om 19.30 uur. Lees vóórdat je komt wel de Corona maatregelen die er in het centrum gelden! Er kunnen maximaal 28 mensen worden binnengelaten.

Je kunt de meditatieavonden ook via Zoom meemaken. De open meditatie op vrijdag 5 juni a.s. kan alleen via Zoom worden bijgewoond. Je moet je daarvoor aanmelden via het secretariaat. Je krijgt dan een link toegestuurd waarmee je tot de avond wordt toegelaten. Dit doen we om je privacy te waarborgen.

Praktische informatie
Data:
vrijdag 12, 19 en 26 juni 2020 in Jewel Heart én online
Vrijdag 5 juni:
alleen via Zoom
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Zaal open:
19.30 uur
Aanmelden online:
tot vrijdag 16.00 uur via het secretariaat
Inloggen online:
vanaf 19.45 uur.

In juli en augustus houden we een zomerstop.

Corona Protocol

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten en externe huurders van Jewel Heart,

Per 1 juni a.s. gaan er in ons centrum voorzichtig weer enkele cursussen en groepen van start. Om dit op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd.
Dit betekent:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Nies en hoest in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg
 • Was vaak je handen met water en zeep
 • Schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen
 • Blijf thuis:
  - als je last hebt van koorts, verkoudheidsklachten, zoals
  neusverkoudheid, loopneus,
  keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden;
  - als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus;
  - als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Samen tegen Corona
Bij de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen hebben zowel de groepsbegeleider als de cursisten een cruciale rol. Daarom informeren wij je over de volgende aanpassingen die we in het centrum hebben gedaan.

Looproutes
Allereerst zijn de looproutes in het centrum aangepast. Je komt binnen via de hoofdingang en verlaat het gebouw via de kantine.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er in de kantine nog geen koffie en thee worden gebruikt. 

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal   : 30
Atisha zaal                : 8
Shantideva zaal       : 7
Asanga zaal              : 19 in rijen, 13 in een cirkel
Nagarjuna zaal        : 6
Aryadeva zaal          : 7

Luchten van de ruimtes
De groepsbegeleider zorgt ervoor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst tenminste vijf minuten wordt gelucht.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Oproep met betrekking tot de hygiëne

 • Bij binnenkomst word je verzocht je handen te ontsmetten met handgel. Deze is bij de ingang aanwezig.
 • Groepsbegeleiders en cursisten nemen hun jas en tas mee naar de zaal. Schoenen kun je buiten de zaal neerzetten.
 • In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, doorspoelknop en wc-bril kan desinfecteren.
  Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de WC.
 • Bij de wasbakken in de toiletten beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.
 • Laat deuren van zalen en kantine zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Voorafgaand aan de eerste groepsbijeenkomst ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij de eerste bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen doornemen.

Handhaving

 • De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden.
 • Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte.
 • De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum weer openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van jezelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Vajrayogini retraite 2 tot en met 16 augustus 2020

Vajrayogini_from_Thangka r2020In het Jewel Heart Nijmegen wordt er van 2 tot en met 16 augustus onder leiding van Carel Weevers en Ron Twisk een Vajrayogini-mantra retraite gehouden. Deze retraite wordt ook wel een ‘toenaderings-retraite’ genoemd. De bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief beoefenen en reciteren van mantra’s meer en meer vertrouwd raken met Boeddha Vajrayogini en haar pad en zich daardoor dieper met haar verbinden. De motivatie hiervoor is het grootse verlangen de Verlichting te willen bereiken voor alle wezens en hen zo op de best mogelijke manier te kunnen helpen (Bodhicitta).

De basis van deze retraite is het reciteren van de mantra van Vajrayogini. Het streven is dat iedere deelnemer 100.000 Vajrayogini-mantra’s en 10.000 ‘Wisdom-showeringmantra’s reciteert. Dit wordt afgesloten met een vuurpuja. Hiermee voldoe je aan de verplichtingen van een officiële mantra-retraite. Hierna ben je gemachtigd de zelf-initiatie van Vajrayogini te doen. Daardoor kun je alle Vajrayana geloften die je bij de initiatie hebt genomen, zuiveren en vernieuwen.

Wanneer kun je aan deze retraite deelnemen?

 •  Als je de Vajrayogini-initiatie hebt ontvangen in de traditie van Naropa zoals gegeven door Gelek Rimpoche en Dagyab Rimpoche.
 •  Als je het bijbehorende commentaar van de lange sadhana mondeling van een leraar hebt ontvangen, bijv. van Dagyab Rinpoche.
 •  Als je innerlijk stabiel bent. Als je daarover twijfelt, neem dan contact op met Carel of Ron.

Het is fijn als je enigszins vertrouwd bent met de lange sadhana van Vajrayogini, maar dit is geen strikte voorwaarde. Ter voorbereiding kan het lezen van (een deel van) een commentaar behulpzaam zijn, bijv. het transcript over Vajrayogini van Gelek Rimpoche. Maar ook dit is een advies en geen strikte voorwaarde.

We beginnen de retraite met een Vajrayogini zelfinitiatie. Daarna zijn er iedere dag vier sessies. De eerste sessie starten we gezamenlijk om 7.00 uur ’s ochtends met de lange sadhana tot en met de mantra-recitatie. Bij de tweede en de derde sessie doen we de korte sadhana met mantra-recitatie. De laatste sessie beginnen we met de korte en sluiten we weer af met de lange sadhana. Tijdens het reciteren van de sadhana zullen we steeds enkele onderdelen van de Sadhana en visualisatie verdiepen. ‘s Avonds is er tijd voor vragen, uitleg, verdieping en uitwisseling.

Stilte

We vinden het belangrijk dat de retraite in een ontspannen en rustige sfeer verloopt. Tot het middageten zal er om die reden niet worden gesproken. Zo blijf je gefocust en wordt verinnerlijking bevorderd.

Duur van de retraite

Het is mogelijk een deel van de retraite mee te maken van zondagavond 2 tot en met vrijdag 7 augustus. Dan raak je wel vertrouwd met de beoefening van Vajrayogini, maar mag je niet de zelfinitiatie doen. Je begint dan tegelijk met de anderen, maar stopt na vijf dagen.

Als je wél een volledige retraite wilt doen, maar je je geen twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de retraite deels thuis te doen. Neem hiervoor en voor eventuele andere vragen rechtstreeks of via het secretariaat contact op met Carel Weevers of Ron Twisk.

Retraite in Jewel Heart of online?

Vanzelfsprekend heeft het onze voorkeur tijdens de retraite in Jewel Heart samen te komen. Als dat echter vanwege het coronavirus niet verantwoord is, zullen we de retraite online aanbieden. En mogelijk kiezen we voor een tussenvorm. We volgen daarbij natuurlijk nauwlettend de voorschriften vanuit de overheid.

Informatiebijeenkomst

Zaterdag 20 juni is er van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst. Geef je daarvoor s.v.p. uiterlijk woensdag 17 juni op via het secretariaat.

Bijdrage in de kosten

Retraite: leden: € 150,-/ niet-leden: € 175,-/ kleine beurs: € 100,- euro
Online: leden: € 115,-/ niet leden: € 130,-/ kleine beurs: € 75,-
Vuurpuja: leden: € 25,-/ niet-leden: € 35,-/ kleine beurs: € 15,-

Overnachten

In het vinden van een slaapplaats kunnen we bemiddelen.

Maaltijden

Afhankelijk van de actuele situatie rondom het Corona virus zullen we wel of geen maaltijden kunnen aanbieden. Als dat wel mogelijk is, zijn de bijdrage in de kosten als volgt:
Warme maaltijd € 12,50
Ontbijt: € 5
Broodmaaltijd: € 7,50

Aanmelden

Als je aan de retraite wilt deelnemen, geef je dan uiterlijk vrijdag 3 juli via dit inschrijfformulier. Zorg ervoor dat voor die tijd ook je betaling is ontvangen.

Open activiteiten online update mei

Wijziging in data gezamenlijke beoefening Witte Tara
Elke dinsdag van 20.00 – 22.00 uur

Thangka: Marian van der Horst

Elke week op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 is er een Tara-meditatie die worden begeleid door Gert Jan Eldering en Naomi Schieman. De bijeenkomsten kun je bijwonen via Zoom en vinden vooralsnog plaats tot en met eind mei 2020.

Witte Tara is een vrouwelijke Boeddha, die staat voor een lang en gezond leven.
Wil je een beoefening voor iemand speciaal laten opdragen, dan kun je de naam van deze persoon tot een dag van te voren doorgeven via het secretariaat. Je kunt de naam van de persoon natuurlijk ook doorgeven aan het begin van de beoefening.

Praktische informatie
Wekelijks op dinsdag vanaf 7 april van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wil je hier aan meedoen, meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de Zoom link doorgestuurd. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, blijft de eerder gepubliceerde Zoom link geldig.)

Inloggen vanaf 19.45 uur
Log s.v.p. op tijd in om je verbinding te checken.

De Witte Tara beoefeningen op donderdagavond zijn vervallen.


Shamatha meditatie
Woensdags van 20.00 – 21.00 uur

Elke woensdagavond is er van 20.00 – 21.30 uur Shamatha meditatie. Shamatha of concentratie-meditatie is een open activiteit, waaraan je per keer kunt meedoen. De begeleiding is in handen van Ine Albers. Lees hier verder voor meer info over Shamatha.

Deelnemen?
Meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de link voor de online sessie doorgestuurd. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, blijft de eerder gepubliceerde Zoom link geldig.)


Open meditatie avonden
Vanaf vrijdag 3 april 20.00 – 21.00 uur

Witte lotusbloemJuist in deze spannende tijden is het fijn om even bij jezelf te komen en stabiliteit en balans te vinden door middel van meditatie. Daarom zetten we de Open Meditatie-avonden op vrijdagavond de komende tijd online voort.

Praktische informatie
De begeleiding
is in handen van Onno, Roland, Ine en Olga.
Data: vrijdag 10, 17, 24 april; 1, 8, 15, 22 en 29 mei.
Inloggen: vanaf 19.45 uur
Meditatie: 20.00 – 21.00 uur

Deelnemen?

Meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de link doorgestuurd om online te kunnen meedoen. (NB. voor diegene die eerder hebben deelgenomen, de eerder gepubliceerde Zoom link blijft geldig)

Zorg dat je van tevoren het programma Zoom hebt gedownload. Hier is een handleiding hoe je dat kunt doen. We vragen je om de eerste keer ruim van tevoren in te loggen, zodat je kunt testen of de verbinding goed werkt.

Mocht je anderen kennen die graag aan deze activiteiten zouden willen deelnemen, voel je dan vrij om hen op dit bericht attent te maken.

Verzamelen van vijf miljoen Tara mantra’s

Afbeelding Chittamani Tara

Thangka Groene Tara: Marian van der Horst

Naar aanleiding van de Corona pandemie is er in alle internationale afdelingen van Jewel Heart een Tara mantra verzameling gestart. We willen graag iedereen uitnodigen hieraan mee te doen. De mantra’s worden speciaal opgedragen aan het verwijderen van obstakels en het verlichten van de effecten van deze pandemie. Door dit gezamenlijk beoefenen, kunnen we onze krachten bundelen en daarmee onze intenties nadrukkelijk en wereldwijd verbreiden.

Demo Rinpoche heeft ons geadviseerd te streven naar een totaal van vijf miljoen Tara mantra’s:

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
 
Je kunt de mantra’s reciteren binnen de beoefening van de Witte Tara, Cittamani Tara of Groene Tara. Op bladzijde 83 van het grijze boek met Jewel Heart beoefeningen staat een Witte Tara oefening. Deze kun je gebruiken als  basis voor de mantra’s, maar je kunt ze ook los daarvan reciteren.

Je kunt je aantallen mantra’s bijvoorbeeld één keer per week of in aantallen van 10.000 mailen naar het secretariaat of rechtstreeks naar:  mantracollection@jewelheart.org.
Witte lotusbloem

Open activiteiten online

Gezamenlijke beoefening Witte Tara

Vanaf dinsdag 7 en donderdag 9 april 20.00 - 22.00 uur

Thangka: Marian van der Horst

Elke week op dinsdagavond en elke veertien dagen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 zijn er Tara-meditaties die worden begeleid door Gert Jan Eldering en Naomi Schieman. Op dinsdagavond gebeurt dat in het Nederlands en op donderdagavond in het Engels, zodat ook leden van de sangha's in Amerika kunnen meedoen. De bijeenkomsten worden gedeeld via Zoom en vinden vooralsnog plaats tot en met eind mei 2020.

Witte Tara is een vrouwelijke Boeddha, die staat voor een lang en gezond leven.
Wil je een beoefening voor iemand speciaal laten opdragen, dan kun je de naam van deze persoon tot een dag van te voren doorgeven via het secretariaat.

Praktische informatie
Wekelijks op dinsdag vanaf 7 april van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Nederlands. Wil je hier aan meedoen, meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de Zoom link doorgestuurd
(NB voor diegene die eerder hebben deelgenomen, de eerder gepubliceerde Zoom link blijft geldig)

Elke veertien dagen op donderdag vanaf 9 april van 20.00 - 22.00 uur in het Engels.
Wil je hieraan meedoen, dan is de link hiervoor: (is vervallen)

Inloggen vanaf 19.45 uur
Log s.v.p. op tijd in om je verbinding te checken.

 

Open meditatie avonden

Vanaf vrijdag 3 april 20.00 - 21.00 uur

Witte lotusbloemJuist in deze spannende tijden is het fijn om even bij jezelf te komen en stabiliteit en balans te vinden door middel van meditatie. Daarom zetten we de Open Meditatie-avonden op vrijdagavond de komende tijd online voort.

Praktische informatie
De begeleiding
is in handen van Onno, Roland, Ine en Olga.
Data: vrijdag 10, 17, 24 april; 1, 8, 15, 22 en 29 mei.
Inloggen: vanaf 19.45 uur
Meditatie: 20.00 - 21.00 uur
Deelnemen?
Meld je dan aan bij het secretariaat. Je krijgt dan de Zoom link doorgestuurd
(NB voor diegene die eerder hebben deelgenomen, de eerder gepubliceerde Zoom link blijft geldig)

Zorg dat je van tevoren het programma Zoom hebt gedownload. Hier is een handleiding hoe je dat kunt doen. We vragen je om de eerste keer ruim van tevoren in te loggen, zodat je kunt testen of de verbinding goed werkt.

Mocht je anderen kennen die graag aan deze activiteiten zouden willen deelnemen, voel je dan vrij om hen op dit bericht attent te maken.

Voortgangsbericht vanuit het bestuur met betrekking tot het Corona virus

Maandag 30 maart 2020

Gezien alle ontwikkelingen en de laatste overheidsmaatregelen én onze zorgen naar aanleiding van het Corona virus heeft het bestuur besloten om het opschorten van alle activiteiten te verlengen tot 1 juni 2020. Dat betekent dat alle activiteiten van Jewel Heart in het centrum of op andere locatie(s) met meer dan drie mensen in ieder geval tot 1 juni a.s. geen doorgang vinden. We volgen de ontwikkelingen en zullen je op deze plek opnieuw informeren als er wijzigingen zijn.

Er is hard gewerkt om een aantal cursussen online voort te zetten. Hieronder kun je lezen welke open activiteiten we daarnaast online aanbieden. Tevens willen we binnenkort ook lessen van Gelek Rimpoche als webinar met leden en belangstellenden delen.

Naast dit alles zijn we ook bezig met het maken van een vangnet waarmee we sangha-leden voor wie dat nodig is een helpende hand kunnen bieden. We hopen dat deze nieuwe activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het omgaan met de omstandigheden zoals ze zijn.

Tot slot hopen we dat het direct of indirect door het virus veroorzaakte lijden voor iedereen zo beperkt mogelijk mag blijven en dat we hoop en kracht kunnen ontlenen aan de verbinding die we hebben met onze leraren. Moge onze beoefening ons steunen en inspireren om iets te betekenen voor onszelf en onze naasten.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing
Voorzitter a.i.

Lees hier verder voor meer info over ons online aanbod aan open activiteiten.

Korte Tara beoefening

Witte Tara

Korte Tara beoefening

Ik neem toevlucht tot de Boeddha, Dharma, Sangha en Tara.
Moge ik de Verlichting bereiken voor het welzijn van allen. (3x)

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Mogen zij vrij zijn van lijden.
Mogen zij de vreugde vinden, die nooit lijden heeft gekend.
Mogen zij bevrijd zijn van gehechtheid en haat.

Uit het zuivere land van Potala,
Geboren uit een groene letter TAM,
Uw hoofd gesierd door Amithaba,
Daadkrachtige moeder van de Boeddha’s van de drie tijden,
Tara, kom alstublieft hier met uw gevolg!

Goden en Titanen buigen met hun kronen voor uw lotusvoeten.
Bevrijdster van alle problemen, Moeder Tara – eerbied aan u!

Ik buig neer met mijn lichaam, spraak en geest.
Ik offer het beste dat ik te geven heb,
Zowel echt als gevisualiseerd, om de ruimte tussen ons te vullen.

Ik heb spijt van en zuiver al het onheilzame.
Ik verheug me in alle deugden.
Ik verzoek U om bij ons te blijven tot aan de verlichting.
Ik vraag om wijze en meedogende begeleiding.
Ik wijd mijn verdienste toe aan het welzijn van alle wezens.

Schitterend licht straalt uit van het klankteken TAM in haar hart
En bereikt oneindige universa,
En het verzamelt de essentie van onuitputtelijke vitaliteit,
En de krachtige zegeningen van de wijsheidsgeest.

Deze energie stroomt voort uit Tara haar hart en lichaam,
En ik absorbeer deze nectar van licht volledig.
Het reinigt en hernieuwt mijn lichaam, spraak en geest.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Als ik tekenen voorzie van vroegtijdig sterven,
Moge ik dan, door het voortdurend beoefenen van het pad van Edele Tara,
Een vat worden dat waardig is om de krachtige zegeningen van onsterfelijkheid te ontvangen.

Mag ik door deze positieve kracht, snel de essentie van Edele Tara bereiken,
En elk wezen, zonder uitzondering, in deze staat veiligstellen.

(Samengesteld door Demo Rinpoche in 2019, met toestemming vertaald vanuit het Engels
door Jewel Heart Nederland op 10 maart 2020)

 


Short Tara Practice

I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha and Tara.
May I reach enlightenment for the benefit of all. (3x)

May all beings have happiness.
May they be free from suffering.
May they find the joy that has never known suffering.
May they be freed from attachment and hatred.

From the pure land of Potala,
one born from a green TAM letter,
your head adorned with Amithaba,
action mother of the three times’ Buddhas,
Tara, please come with your attendants!

Gods and titans with their crowns
bow down to your lotus feet.
Liberator from all problems,
Mother Tara – homage to you!

I bow down in body speech and mind.
I offer the best I have to give,
Both real and imagined to fill the space between us.
I regret and purify all transgressions.
I rejoice in all virtues.

I request you to remain until total enlightenment.
I request wise and compassionate guidance.
I dedicate my merit for the sake of all beings.

Brilliant light emanates from the syllable  TAM within her heart,
reaching infinite universes and collecting back the essence of inexhaustible vitality
and the powerful blessings of wisdom mind.

The energy streams forth from Tara’s heart and body
and I completely absorb this nectar of light,
cleansing and revitalizing my body speech and mind.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

If foreseeing signs of premature death, by consistently practicing the path of Noble Tara,
may I become a vessel worthy of receiving the powerful blessings of immortality.

By this virtue may I quickly attain the essence of Noble Tara
and secure every being without exception in that state.

(Compiled by Demo Rinpoche 2019)