DE VIJF KRACHTEN VOOR HET LEVEN EN HET STERVEN lezing 6 en 7 juli 2021

Lezing door Hartmut Sagolla op 6 en 7 juli 20.00-22.00

Foto Hartmut SagollaOnverwachts zal Hartmut Sagolla ons centrum bezoeken en hebben we hem bereid gevonden om twee avonden een lezing te verzorgen. Dit zal zowel fysiek in ons centrum plaatsvinden als via zoom.
Hartmut was een van de eerste Westerse leerlingen van Gelek Rimpoche en is nu al vele jaren programm co- director van Jewel Heart USA. Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en workshops.

Het onderwerp van de lezingen, die één geheel vormen, is:

DE VIJF KRACHTEN VOOR HET LEVEN EN HET STERVEN

Het is een onderdeel van een belangrijke Tibetaans Boeddhistische beoefening, Lojong, ofwel de training van de geest in zeven punten. In deze twee maal vijf krachten wordt uitgelegd hoe je al je beoefeningen kunt integreren in één beoefening, die je voor de rest van je leven iedere dag kunt doen.
Het zal de kwaliteit en integriteit van je leven verbeteren en een gids en inspiratie zijn voor als je gaat sterven. Het biedt instructies over hoe te leven en hoe te sterven en hoe daar eigenlijk geen verschil tussen is.
Gelek Rimpoche noemde het de Lojong phowa ( overdracht van bewustzijn), ofwel de liefde-compassie phowa. Hierdoor, zegt hij, weten we wat te doen als het moment van sterven nadert en zullen we minder bang zijn voor de dood.

Praktische informatie

Dankzij de versoepelingen in het Coronabeleid zal Hartmut Sagolla in ons centrum les geven en is het mogelijk om de lessen aldaar te volgen ( met in achtneming van de anderhalve meter afstand en de nodige hygiënische maatregelen). Blijf als je klachten hebt thuis.
Daarnaast kunnen de lessen ook via Zoom bijgewoond worden, voor degenen die niet in staat zijn
naar het centrum te komen. De lessen zullen worden opgenomen en alle deelnemers ontvangen ook achteraf een link om de lessen later te kunnen bekijken.

Data: Dinsdag 6 juli; Woensdag 7 juli
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Jewel Heart Nijmegen, online via Zoom is ook mogelijk
Financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Deze is kostendekkend vanaf 10 euro per avond. We stellen je vrijgevigheid zeer op prijs als je meer wil geven.
Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen, een lagere donatie geven kan ook. En een aparte donatie voor Hartmut is welkom.
Je kunt het geld overmaken op NL95ING0005712289 ovv De Vijf Krachten
Aanmelden: via het secretariaat, mail: info@jewelheart.nl
Geef in je aanmelding via het secretariaat aan of je fysiek aanwezig zal zijn of via zoom de les wil volgen en welke avond(en) je wil deelnemen, (ivm toesturen van zoomlinks en coronaproof inrichten van de zaal) . Geef ook aan of je vertaling nodig hebt.

GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK AANMELDEN! De vrijwilligers van Jewel Heart doen hun uiterste best om op zo’n korte termijn alles goed voor te bereiden.

 

Aandachtig en intensief leven als voorbereiding op sterven

Zondag 19 september 2021 van 10.00 - 17.00 uur

De werkgroep ‘Rondom Sterven’ heeft voor deze studiedag Sebo Ebbens uitgenodigd. Sebo is Tibetaans boeddhist en auteur van o.a. ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief!’

Sebo geeft een ochtend- en een middaglezing, inclusief een workshop en begeleide meditaties. In de ochtend gaat het over overgangen in het dagelijks leven, terwijl dit thema in de middag zal worden toegespitst op de bardo (overgang) van het sterven. Speciale thema’s in zijn lezingen zijn naast de bardo’s (de overgangen of tussenfasen), shamatha meditatie, alsook de innerlijke vriend/vriendin, de zorg voor jezelf naast de zorg voor de ander.

Sebo Ebbens is een gevorderd student bij Nalanda-bodhi (de organisatie van Dzogchen Ponlop Rinpoche). Hij geeft cursussen aan zowel praktiserende boeddhisten als aan geïnteresseerden. Zijn lezingen en cursussen zijn gebaseerd op de grondbeginselen van het Tibetaans boeddhisme. Ervaringen uit zijn persoonlijke leven gaven hem inzicht in het grote belang van de relatie tussen leven en sterven, waarbij de bardo-overgangen en andere overgangen zijn uitgangspunt vormen.

Sebo Ebbens zal delen uit bovengenoemd boek gebruiken. Dit boek zal die dag voor de aantrekkelijke prijs van € 15 worden verkocht.

Praktische informatie
Datum: zondag 19 september 2021
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Plaats: afhankelijk van de op dat moment geldende Coronamaatregelen zal deze dag in Jewel Heart plaatsvinden óf online, óf in een combinatie van beide.
Financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven een hoger bedrag te doneren.
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Studiedag 19 september.
Aanmelden: via het secretariaat.

Corona protocol per 26 juni 2021

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni j.l. is door het kabinet het einde van de lockdown aangekondigd. Deze verruiming van maatregelen geldt vanaf zaterdag 26 juni. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen. Hiermee komt er ook voor ons een einde aan een periode die moeilijk is geweest. Hoewel in deze periode door velen ook de uitgebreide mogelijkheden van online-activiteiten zijn ontdekt.

Alles mag weer open, maar er zijn nog wel beperkende maatregelen, die misschien wel een blijvend karakter hebben. De vraag is n.l. of corona wel geheel zal verdwijnen of van tijd tot tijd weer zal oplaaien. Beleidsmatig is het daarom verstandig ervan uit te gaan dat corona niet meer verdwijnt en dat we onze organisatie zo inrichten, dat we hiermee leren omgaan. We houden het coronaprotocol daarom onder handbereik en schaffen het niet af.

‘WAT’ zijn de basismaatregelen die blijven!

 • Was je handen
 • Afstand houden (1,5 meter)
 • Testen en Thuisblijven bij klachten
 • Registratie bezoekers en gezondheidscheck blijven nog nodig.

Verder nieuws

 • Er mag binnen weer samen worden gezongen en gereciteerd (op 1,5 meter).
 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers (wel moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden). Het aantal personen per ruimte wordt dus nog steeds bepaald door de 1,5 m afstand.
 • Mondkapjes hoeven niet meer (tenzij het te druk wordt).
 • Houd op plekken waar mensen geen zitplaats hebben de regel aan van 5 m² ruimte per persoon (denk hierbij aan doorstroomlocaties als gangen, trappen, toiletten).

Aandachtspunten

 • Gebruik zelftesten bij ‘evenementen’/ bijeenkomsten waar 1,5 m afstand niet kan worden aangehouden.
 • Ventileer de ruimte vóór, tijdens en na een bijeenkomst door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Gebruik daarvoor ook de luchtverversingsapparaten, die in elke ruimte aanwezig zijn.

Er is ons veel aan gelegen dat iedereen gezond blijft. Houd je daarom aan deze maatregelen. Voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter a.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Kennismakingscursussen najaar 2021

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. HorstDe kennismakingscursussen voor het najaar zijn bekend en gepland en vind je op deze pagina. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ze in het centrum kunnen geven. De aantallen cursisten zijn echter beperkt, omdat we nog steeds 1,5 meter afstand houden. Geef je daarom snel op als je zeker wilt zijn van je deelname. Lees, voordat je naar het centrum komt, zorgvuldig ons Corona protocol door. Je vindt dit op de Homepagina.

We hopen je weer te mogen begroeten!

Mondelinge overdracht Witte Tara door Chungtsang Rinpoche

Zondag 13 juni 11.00 - 13.00 uur

Tijdens Rinpoche’s vorige bezoek aan ons centrum in 2019 heeft hij een prachtige Witte Tara zegening gegeven en werd zijn sterke band met Witte Tara duidelijk. Deze keer zal Rinpoche ons ‘Lungs’ (mondelinge overdrachten) geven van de Mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s.

Gelek Rimpoche heeft in een van zijn laatste lessen aan Jewel Heart Nederland verteld: ‘Het geven van een Lung lijkt misschien enkel wat Tibetaans gebrabbel voor ons, maar let wel: het is de ruggengraat van onze spirituele beoefening.’ En over Chungtsang Rinpoche vertelde hij dat Chungtsang zeer rijk is aan mondelinge overleveringen en overdrachten heeft ontvangen van vele vooraanstaande leraren. Voor ons is dit daarom een buitenkans om hier verbinding mee te maken.

Deze overdracht is tevens een voorbereiding op de Witte Tara retraite van 21 t/m 25 juli. Tot en met juni 2021 is er elke donderdagavond om 20.30 uur een Witte Tara beoefening, waarvoor je je via het secretariaat kunt aanmelden. Aan alle activiteiten kun je ook afzonderlijk meedoen.

Praktische gegevens
Plaats: alleen via Zoom.
Financiële bijdrage
Een donatie is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven om een hoger bedrag te doneren. Daarnaast is ook een donatie voor de leraar zeer welkom.
Vertaling: Er is simultaanvertaling naar het Nederlands.
Je moet je hiervoor uiterlijk 4 juni 14.00 uur opgeven.

Aanmelden via het secretariaat. Geef s.v.p. duidelijk aan waarvoor je je aanmeldt. Doe dit vóór vrijdag 11 juni 14.00 uur.

Corona veiligheidsprotocol

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

In dit bericht vind je ons protocol tegen de verspreiding van Covid-19. Dit protocol geldt voor alle gebruikers van het centrum en dienen strikt te worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Dragen mondkapje
Draag bij binnenkomst van het gebouw een mondkapje en doe dat pas af als je op je plek van bestemming bent aangekomen. Zet je mondkapje ook steeds op als je je door het trappenhuis, de hal, gang, zaal, kantine, of door de ruimte waar je bent, verplaatst.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Ontsmet bij binnenkomst ook je handen met handgel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren na en/of voor gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de W.C.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en duidelijk aangegeven op wanden en de vloer.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/ gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt. Tijdens de bijeenkomst(en) (binnen) dient ook gebruik te worden gemaakt van de luchtreinigingsapparaten die in het centrum aanwezig zijn

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (exclusief begeleider).
Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst per mail of anderszins het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Centrum nog zeker tot 1 juni 2021 gesloten

Naar aanleiding van de routekaart en het openingsplan van de rijksoverheid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hebben we voor Jewel Heart Nederland besloten om (nog) geen verdere versoepelingen door te voeren.

Dat betekent dat we (nog) geen activiteiten laten plaatsvinden in het centrum. De datum waarop we ons richtten voor verandering of verruiming van deze maatregel is daarmee verschoven van 26 mei 2021 naar 1 juni 2021 en wordt mogelijk verplaatst naar 11 juni 2021.

Dit is conform de afspraken met de rijksoverheid en ook volgens het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Al eerder was besloten om wel de mogelijkheid te bieden om Zoom of andere ‘beeldbijeenkomsten’ vanuit het centrum te mogen presenteren. Daarvoor is het toegestaan om met maximaal drie personen deze beeldbijeenkomst te organiseren en te presenteren. De gebruikelijke maatregelen zoals afstand, hygiëne, etc. zoals vermeld in het protocol zijn voor deze personen van toepassing.

Henk Dolfing
Voorzitter a.i. Jewel Heart

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst

Twee- en vierdaagse Vajrayogini retraite 2021

Zaterdag 14 t/m zondag 15, of zaterdag 14 t/m dinsdag 17 augustus

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst Deze Vajrayogini retraite zullen we het beoefenen van Vajrayogini  bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:
1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Vajrayogini?
2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in onze dagelijkse werkelijkheid?
Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lamrim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Vajrayogini initiatie hebt ontvangen. De dagindeling zal zijn zoals tijdens een Mantra-retraite. De focus zal echter niet liggen op het reciteren van een hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Vajrayogini. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.
De retraite zal ‘s middags en ‘s avonds plaatsvinden. In verband met de deelname van buitenlandse gasten is de voertaal eenvoudig Engels.

Praktische informatie:

Begeleiding: Ron Twisk
Duur: Geef je keuze s.v.p. aan op het inschrijfformulier.
Plaats: naar keuze in Jewel Heart Nijmegen (indien mogelijk in verband met Coronaprotocol) of online via Zoom.
Financiële bijdrage: kostendekkende donatie. Je donatie is kostendekkend vanaf € 70 voor de vierdaagse retraite en vanaf € 40 voor de tweedaagse. We zijn je zeer dankbaar is je iets meer kan geven.

Aanmelden: via dit inschrijfformulier.

Afbeelding Witte Tara door Marian v.d. Horst

Witte Tara retraite 21 t/m 25 juli 2021

Woensdag 21 t/m zondag 25 juli 2021 

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Thangka: Marian van der Horst

Deze retraite is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan kennismaking met of verdieping van de beoefening van Witte Tara en is toegankelijk voor leden en niet-leden van Jewel Heart. Enige ervaring met meditatie is wel vereist. Voor de continuïteit is het raadzaam om alle vijf dagen mee te doen. Als dat niet mogelijk is, kun je je eventueel ook inschrijven voor enkele dagen of het weekend. 

Tara wordt ook wel de Moeder van alle Boeddha’s genoemd. Ze staat symbool voor vrouwelijke kracht en wijsheid zoals die in de hele kosmos en in elk individu aanwezig is. Ze representeert compassie en Witte Tara wordt specifiek geassocieerd met zuiverende, helende en levensverlengende kwaliteiten. Tijdens deze retraite is er ruimte om deze kwaliteiten te onderzoeken en er contact mee maken. Dit doen we door middel van (geleide) meditaties, visualisatie, mantra recitatie en concentratie oefeningen.

Oprichter van Jewel Heart en geliefde leraar Gelek Rimpoche had een bijzondere band met Witte Tara. Velen van ons hebben mogen ervaren hoe zijn handelen was doordrongen van warme liefde, medeleven en wijsheid. Zo stimuleerde hij ons het voorbeeld van Witte Tara te volgen.

Als voorbereiding op deze retraite zal Chungtsang Rinpoche op 13 juni  van 11.00 - 13.00 uur Lungs (mondelinge overdrachten) geven over de mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s. Tot en met juni 2021 is er elke donderdag een Witte Tara beoefening. Al deze activiteiten versterken elkaar, maar je kunt ze ook los van elkaar volgen.

Praktische gegevens:
Data
: woensdag 21 t/m zondag 25 juli 2021
Begeleiding: Naomi Schieman en Gertjan Eldering
Plaats: Zoals het er nu naar uitziet, is fysiek bij elkaar komen in beperkte mate mogelijk in Jewel Heart, en online
Tijden: 10.00 uur - 17.00 uur
Financiële bijdrage:
De bedragen hieronder zijn richtlijnen voor een minimale, kostendekkende donatie. Als je je waardering voor ons werk wilt uitdrukken door meer te geven, zijn we daar heel blij mee en danken je voor je vrijgevigheid.
Vijf dagen: kostendekkende donatie vanaf € 70
Weekend: kostendekkende donatie vanaf € 30
Losse dag: kostendekkende donatie vanaf € 15

Voor koffie/thee wordt gezorgd. Neem wel je eigen lunch mee!

Info en aanmelden: via het secretariaat o.v.v. Witte Tara retraite juli 2021