Voortgangsbericht vanuit het bestuur met betrekking tot het Corona virus

Maandag 30 maart 2020

Copyright Marian van der Horst

Gezien alle ontwikkelingen en de laatste overheidsmaatregelen én onze zorgen naar aanleiding van het Corona virus heeft het bestuur besloten om het opschorten van alle activiteiten te verlengen tot 1 juni 2020. Dat betekent dat alle activiteiten van Jewel Heart in het centrum of op andere locatie(s) met meer dan drie mensen in ieder geval tot 1 juni a.s. geen doorgang vinden.

Er wordt hard gewerkt om een aantal cursussen online voort te zetten en ook om lessen van Gelek Rimpoche als webinar met leden en belangstellenden te delen. Daarnaast zijn we bezig een vangnet te maken waarmee we sangha-leden voor wie dat nodig is een helpende hand kunnen bieden.

We hopen dat deze nieuwe activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het omgaan met de omstandigheden zoals ze zijn. We volgen de ontwikkelingen en zullen je op deze plek opnieuw informeren als er wijzigingen zijn.

Tot slot hopen we dat het direct of indirect door het virus veroorzaakte lijden voor iedereen zo beperkt mogelijk mag blijven en dat we hoop en kracht kunnen ontlenen aan de verbinding die we hebben met onze leraren. Moge onze beoefening ons steunen en inspireren om iets te betekenen voor onszelf en onze naasten.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing
Voorzitter a.i.

 

 

Korte Tara beoefening

Witte Tara

Korte Tara beoefening

Ik neem toevlucht tot de Boeddha, Dharma, Sangha en Tara.
Moge ik de Verlichting bereiken voor het welzijn van allen. (3x)

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Mogen zij vrij zijn van lijden.
Mogen zij de vreugde vinden, die nooit lijden heeft gekend.
Mogen zij bevrijd zijn van gehechtheid en haat.

Uit het zuivere land van Potala,
Geboren uit een groene letter TAM,
Uw hoofd gesierd door Amithaba,
Daadkrachtige moeder van de Boeddha’s van de drie tijden,
Tara, kom alstublieft hier met uw gevolg!

Goden en Titanen buigen met hun kronen voor uw lotusvoeten.
Bevrijdster van alle problemen, Moeder Tara – eerbied aan u!

Ik buig neer met mijn lichaam, spraak en geest.
Ik offer het beste dat ik te geven heb,
Zowel echt als gevisualiseerd, om de ruimte tussen ons te vullen.

Ik heb spijt van en zuiver al het onheilzame.
Ik verheug me in alle deugden.
Ik verzoek U om bij ons te blijven tot aan de verlichting.
Ik vraag om wijze en meedogende begeleiding.
Ik wijd mijn verdienste toe aan het welzijn van alle wezens.

Schitterend licht straalt uit van het klankteken TAM in haar hart
En bereikt oneindige universa,
En het verzamelt de essentie van onuitputtelijke vitaliteit,
En de krachtige zegeningen van de wijsheidsgeest.

Deze energie stroomt voort uit Tara haar hart en lichaam,
En ik absorbeer deze nectar van licht volledig.
Het reinigt en hernieuwt mijn lichaam, spraak en geest.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Als ik tekenen voorzie van vroegtijdig sterven,
Moge ik dan, door het voortdurend beoefenen van het pad van Edele Tara,
Een vat worden dat waardig is om de krachtige zegeningen van onsterfelijkheid te ontvangen.

Mag ik door deze positieve kracht, snel de essentie van Edele Tara bereiken,
En elk wezen, zonder uitzondering, in deze staat veiligstellen.

(Samengesteld door Demo Rinpoche in 2019, met toestemming vertaald vanuit het Engels
door Jewel Heart Nederland op 10 maart 2020)

 


Short Tara Practice

I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha and Tara.
May I reach enlightenment for the benefit of all. (3x)

May all beings have happiness.
May they be free from suffering.
May they find the joy that has never known suffering.
May they be freed from attachment and hatred.

From the pure land of Potala,
one born from a green TAM letter,
your head adorned with Amithaba,
action mother of the three times’ Buddhas,
Tara, please come with your attendants!

Gods and titans with their crowns
bow down to your lotus feet.
Liberator from all problems,
Mother Tara – homage to you!

I bow down in body speech and mind.
I offer the best I have to give,
Both real and imagined to fill the space between us.
I regret and purify all transgressions.
I rejoice in all virtues.

I request you to remain until total enlightenment.
I request wise and compassionate guidance.
I dedicate my merit for the sake of all beings.

Brilliant light emanates from the syllable  TAM within her heart,
reaching infinite universes and collecting back the essence of inexhaustible vitality
and the powerful blessings of wisdom mind.

The energy streams forth from Tara’s heart and body
and I completely absorb this nectar of light,
cleansing and revitalizing my body speech and mind.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

If foreseeing signs of premature death, by consistently practicing the path of Noble Tara,
may I become a vessel worthy of receiving the powerful blessings of immortality.

By this virtue may I quickly attain the essence of Noble Tara
and secure every being without exception in that state.

(Compiled by Demo Rinpoche 2019)

Jaarlijkse herdenking Gelek Rimpoche

Foto Gelek RimpocheZaterdag 15 februari is het drie jaar geleden dat onze geliefde leraar Gelek Rimpoche is overleden. Om hem te gedenken en de band met hem levend te houden, hebben we voor deze dag een programma gemaakt waarvoor we je van harte uitnodigen. Ook mensen die Gelek Rimpoche niet persoonlijk hebben gekend, zijn van harte welkom.

Van 13.30-14.30 uur vertonen we een Sunday talk van Gelek Rimpoche, die hij in 2012 in Jewel Heart Nijmegen heeft gehouden. Hij spreekt daarin over 'Morality, Concentration and Wisdom: de sleutel voor een volledig spiritueel pad.'

Om 15.00 uur is er een Lama Chöpa met Tsoh (offergaven). Meegebrachte offergaven en/ of een donatie voor de al ingekochte Tsoh zijn welkom. De Tsoh zal ongeveer 1,5 uur duren.

Rond 16.30 uur is er tijd om samen te zijn en je herinneringen aan Gelek Rimpoche te delen. Neem daarvoor foto's en 'sterke verhalen' mee. We doen dit onder het genot van een (door onszelf meegebracht) hapje en drankje.

Als je de Tsoh voor iemand in het bijzonder wilt laten opdragen, kun je dat ter plekke melden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ziek is. In het geval dat je niet zelf aanwezig kunt zijn, kun je de naam/ namen van de betreffende persoon/ personen vooraf doorgeven aan het secretariaat.

Hier vind je meer info over de achtergronden van de Lama Chöpa en de Tsoh.

Vooraankondiging bezoek Chungtsang Rinpoche mei/ juni 2020

Wij zijn zeer verheugd dat Chungtsang Rinpoche in mei 2020 weer naar Jewel Heart zal komen.

Hieronder vind je alvast het programma. Zodra alle tijden bekend zijn, melden we dit via website en Sanghamail. Let op: Dit programma is gewijzigd ten opzichte van eerdere publicatie.

Op vrijdagavond 22 mei 19.30 uur - Openbare lezing over het Tibetaans boeddhisme
Zaterdag 23 mei 10.00-17.00 uur - Lesdag 'De Vier Edele Waarheden'
Zondagochtend 24 mei 11.00 uur - Zegening Avalokiteshvara
(Vertaling Tibetaans/Nederlands)

Vrijdagavond 29 en zaterdag 30 mei (tijden nog niet bekend) - Initiatie Yamantaka
Zondag 31 mei, maandag 1, dinsdag 2 juni - Commentaarlessen over Yamantaka
(Vertaling Tibetaans/Engels en simultaan Engels/Nederlands)

Vrijdagavond 5 juni 19.30 uur - Lesdag 'De Twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan'
Zaterdag 6 juni 10-17 uur - Lesdag 'De Twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan'
Zondagochtend 7 juni 10-13 uur
- Lesdag 'De Twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan'
(Vertaling Tibetaans/Engels en simultaan Engels/ Nederlands)
Aansluitend gezamenlijke lunch van Sangha en Chungtsang Rinpoche.

Nadere informatie over tijden en hoe je je kunt aanmelden volgt spoedig.

Data Lama Chöpa’s 2019-2020

Zondag 24 november 2019 van 11.00 - 13.00 uur

Op deze dag organiseren we weer een gezamenlijke Lama Chöpa met Tsoh. We willen hiervoor graag iedereen van harte uitnodigen!

De Lama Chöpa is een Guru Yoga beoefening van Lama Je TsongKhapa, stichter van de Tibetaanse Gelugpa traditie. De essentie van Guru Yoga voor beoefenaren van zowel Soetrayana als Vajrayana is het versterken van de verbinding met je eigen spirituele leraar.

Tijdens de Tsoh worden offergaven aangeboden. Het is daarmee in feite een groot feest dat aangeboden wordt aan alle verlichte en niet verlichte wezens, inclusief onszelf. Het is een goede oefening in vrijgevigheid en enorm effectief voor het genereren van verdiensten. Je kunt je eigen offergaven meenemen. Daarnaast is een donatie voor de ingekochte Tsoh heel welkom.

Wil je de Tsoh mede opdragen aan iemand uit je omgeving, denk bijvoorbeeld aan iemand die ziek is, maar ben jezelf niet in staat om te komen, dan kun je de naam van deze persoon doorgeven aan het secretariaat.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de Tsoh plus een Verklarende woordenlijst vind je via deze link.
Je kunt eventuele vragen natuurlijk ook stellen aan de aanwezige begeleiders.

 

De (overige) data voor het gezamenlijk beoefenen van Lama Chöpa zijn:
2019
Zondag 24 november 11.00 - 13.00 uur
Zaterdag 21 december 11.00 - 13.00 uur Je Tsongkhapa dag

2020
Zaterdag 15 februari - Herdenkingsdag Gelek Rimpoche. Nadere info en tijdstip volgen.
Zondag 22 maart 11.00 - 13.00 uur - DEZE LAMA CHÖPA EN HUWELIJKSCEREMONIE WORDT VERPLAATST IVM VERSPREIDING CORONA VIRUS
Zondag 26 april 11.00 - 13.00 uur   - DEZE LAMA CHÖPA VERVALT IVM VERSPREIDING CORONA VIRUS
Vrijdag 5 juni 19.30 - 22.00 Sakadawa

Afbeelding Je Tsong Khapa

Viering 600 jaar Lama Je Tsongkhapa dag

Zaterdag 21 december 2019 van 11.00 - 17.00 uur
Met Lama Chöpa met Tsoh en live Webinar door Demo Rinpoche

Afbeelding Je Tsong KhapaOp zaterdag 21 december a.s. vieren we de Lama Je Tsongkhapa dag met een Lama Chöpa met Tsoh. Dit jaar combineren we deze viering met een live webinar door Demo Rinpoche over het leven van Je Tsongkhapa. Wie was hij? Wat waren zijn bijzondere activiteiten en waarom is hij, tot op de dag van vandaag, zo’n inspirerend persoon voor beoefenaren van het Tibetaans boeddhisme?

Op de Lama Tsongkhapa dag wordt het leven en het overlijden van Je Tsongkhapa herdacht; de oprichter van de veertiende-eeuwse en grootste boeddhistische school in Tibet: de Gelugpa. Deze dag wordt traditioneel gevierd met het offeren van veel licht in de vorm van extra veel boterlampen in de kloosters. Daarom wordt deze dag ook wel 'lichtjesdag' genoemd. Over de hele wereld wordt Lama Tsongkhapa-dag gevierd in kloosters en Tibetaans-boeddhistische centra. Het is dit jaar 600 jaar geleden dat Lama Je Tsongkhapa het Paranirvana heeft bereikt. Ter gelegenheid hiervan geeft de Dalai Lama hierover extra lessen in Zuid India.

Je Tsongkhapa (1357-1419) is de grondlegger van het gedachtegoed van de Gelugpa traditie; de traditie waarin Jewel Heart haar wortels heeft. Hij was een zeer belangrijke hervormer binnen het Tibetaans boeddhisme en een innovatief denker. Hij wordt na Boeddha Shakyamuni, de tweede Boeddha genoemd. Zo schreef hij de Lamrim Chenmo, waarin het Sutra pad op een zeer verhelderende en toegankelijke manier wordt beschreven en de Nagrim Chenmo: een uiteenzetting van het Tantrische pad. Ook beschreef hij hoe Sutra en Tantra zijn samen te brengen.

Programma viering Lama Tsongkhapa dag
Datum: Zaterdag 21 december
Plaats: Jewel Heart, Nijmegen
Tijden:
Lama Chöpa met Tsoh 11.00 - 13.00 uur
Lunchpauze met soep 13.00 - 14.00 uur
Webinar Demo Rinpoche over Lama Je Tsongkhapa 14.00 - 17.00 uur
Aanmelden: via het secretariaat o.v.v. Webinar Lama Tsongkhapa dag
Bijdrage in de kosten Tsoh: Donatie
Bijdrage in de kosten webinar: Leden € 18; Niet-leden € 21; Studenten/ kleine beurs € 13.

Meer informatie over de Lama Chöpa en Tsoh vind je hier.

Foto Hartmut Sagolla

Compassie en Wijsheid: de twee vleugels naar de Verlichting

Twee weekenden analytische meditatie met Hartmut Sagolla op 7, 8 en 14, 15 december 2019

Hartmut Sagolla is ruim 35 jaar student van Gelek Rimpoche en werkt als programmacoördinator bij Jewel Heart USA. Daar organiseert hij studiegroepen, geeft hij lessen en workshops en verzorgt hij meditatieretraites. Hij draagt ook zorg voor het op schrift stellen van de lessen van Gelek Rimpoche. In deze twee weekenden zullen we onder zijn begeleiding ons vermogen tot compassie en ons inzicht in de leegte verdiepen.

Weekend 1 over Compassie - zaterdag 7 en zondag 8 december 2019
In dit eerste weekend richten we ons vooral op de vleugel van Compassie.
In een wereld onderhevig aan geweld, hebzucht, angst en sociaal isolement is compassie meer dan ooit nodig. We beginnen met het ontwikkelen van compassie voor onszelf en breiden dat vervolgens uit naar familie, vrienden, buren, vreemden en uiteindelijk naar alle mensen. We maken gebruik van begeleide meditaties, uitleg en uitwisseling als inspiratie voor eigen contemplatie over het vergroten van ons vermogen tot liefde en compassie.

Weekend 2 over Wijsheid - zaterdag 14 en zondag 15 december 2019
Dit weekend leggen we de nadruk op de tweede vleugel: het ontwikkelen van Wijsheid. Dit hangt samen met het verkrijgen van inzicht in de leegte. Bij al onze activiteiten hebben we wijsheid nodig. Vooral in het omgaan met negatieve emoties en met name in het omgaan met onze onwetendheid, die aan de basis ligt van al ons lijden.
We maken ook hier weer gebruik van begeleide meditaties, uitleg en uitwisseling als inspiratie voor eigen contemplatie over de aard van de werkelijkheid van onszelf en van de wereld om ons heen.

Compassie en Wijsheid zijn de twee vleugels waarop we de Verlichting kunnen bereiken. Beide hebben we nodig. Daarom vormen deze twee weekenden een geheel. Mensen die zich maar één weekend kunnen vrijmaken, willen we echter ook de gelegenheid geven om mee te doen.

Deze weekenden zijn bedoeld voor mensen die bekend zijn met de Lamrim of de Odyssee en met analytische meditatie.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijden: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten voor beide weekenden: leden: 60, niet-leden: € 80, studenten/kleine beurs: € 40
Bijdrage in de kosten voor één weekend: leden: € 35, niet-leden: € 45, studenten/kleine beurs: € 25
Aanmelden: via inschrijfformulier
Op dit formulier kun je ook aangeven of je bemiddeling wilt bij het vinden van een slaapplaats.
Neem je eigen lunch mee.

 

Yamantaka geschiderd door Marian van der Horst

Driedaagse of zevendaagse Yamantaka retraite

Van zaterdag 28 t/m maandag 30 december 2019 of van zaterdag 28 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

YamantakaIn deze Yamantaka retraite zullen we het beoefenen van Yamantaka bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:
1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Yamantaka?
2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in onze dagelijkse werkelijkheid?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lamrim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Yamantaka Solitary Hero initiatie en bijpassende lessen hebt ontvangen. Het al gedaan hebben van een mantra retraite met vuurpuja is een pré.

De dagindeling zal zijn zoals tijdens een Mantra retraite. De focus zal echter niet liggen op het behalen van een hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Yamantaka. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je bemiddeling wilt bij het vinden van een slaapplaats en of je maaltijden wilt gebruiken.

In verband met de deelname van buitenlandse gasten is de voertaal eenvoudig Engels.

Praktische informatie
Begeleiding: Ron Twisk
Duur: Je keuze s.v.p. aangeven op het inschrijfformulier.
Zaterdag 28 t/m maandag 30 december 2019 of zaterdag 28 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Tijden: 09.30 - 20.30 uur
Plaats: Jewel Heart Nijmegen

Bijdrage in de kosten:
Zevendaagse retraite: leden € 100; kleine beurs € 70; niet-leden € 120
Driedaagse retraite: leden € 60; kleine beurs € 40; niet-leden € 80

Voertaal: eenvoudig Engels
Aanmelden: via het inschrijfformulier.

Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor als je een deel van de kosten niet kunt opbrengen. Neem vooraf contact op met het secretariaat als je hiervan gebruik wilt maken.

Gelijkmoedigheid, de stilte van het hart

City-retreat van 15 tot en met 21 december 2019

Gelijkmoedigheid wordt in de verschillende tradities gezien als het begin van het openen van het hart én als het resultaat daarvan. Het begin, omdat het een keerpunt vormt in onze geest om haar defensieve patronen om te zetten naar openheid. Het is in het niemandsland van die stilte dat een dergelijke transformatie kan plaatsvinden. Het is ook het eindpunt van dat proces omdat 'geen beweging' ook een karakteristiek is van de diepste geest.

In deze turbulente tijden wordt het steeds meer van belang deze stilte van het hart te beoefenen. Om meer innerlijke rust en vrede te vinden, maar ook om minder defensief en wijzer om te gaan met de wereld van alledag.

De kern van het programma is een proces van meditatie in stilte (zitten en eventueel lopen) met een aantal korte inleidingen over het thema. Zo kunnen we het contact verdiepen met deze kwaliteit in onszelf en de wereld om ons heen.

De retraite is voor iedereen die in deze ‘donkere dagen’ voor Kerstmis behoefte heeft aan verdieping, stilte en innerlijk licht. Enige ervaring met meditatie is vereist.

Praktische informatie:
Plaats: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Tijden: zondag 15 december (10.00-17.30)
maandag 16 t/m vrijdag 20 december (19.30-21.45)
zaterdag 21 december (10.00-16.00)
Bijdrage in de kosten: € 60,- (studenten/ kleine beurs: € 50,-) en vrijwillige donatie
Bijdrage graag tijdig overmaken op: NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen o.v.v. ‘city-retreat 2019.’
Inschrijven: via Marij Geurts o.v.v. naam, telefoon en meditatie ervaring.
Begeleiding en meer info: Marij Geurts (Vipassana-retraitebegeleider) en Frances Nijssen (senior student Jewel Heart)

Mensen die deelnemen aan de lessen van Hartmut Sagolla op zondag 15 december in Jewel Heart en ook aan de city-retreat willen meedoen, kunnen op maandag 16 december instappen. Je kunt dat bij je inschrijving aangeven.