Einde Covid-19 routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september jl. besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk weer te openen. De ingangsdatum was 25 september 2021.

Voor Jewel Heart Nederland verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. waren er alweer bijeenkomsten in het centrum mogelijk, mits dat op een verantwoorde manier gebeurde. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is, dat we een aantal zaken nog een keer op een rijtje zetten.

Leven met Corona
Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu af aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Onze basisregels
De basisregels als handhygiëne, hoesten en niezen in je elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig. Dat wil zeggen dat we de 1,5 meter afstand in het gebouw aanhouden. Let daar ook op bij het betreden of verlaten van (een ruimte in) het centrum. Maak daarbij gebruik van de bewegwijzering in het gebouw.

Samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is toegestaan op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over de opstelling (op dit moment ook 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte staan.

Geen Coronapas
De coronapas is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de pas niet te gebruiken. We zien hem als een middel en geen doel. Het voordeel van de pas is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest en dat daardoor de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we niet. Vandaar dat we zorgvuldig met dit middel omgaan.

Wel 1,5 meter afstand houden
Omdat we de pas niet gebruiken, kiezen we er wél voor om de 1,5 meter maatregel aan te houden en we richten onze ruimtes dan ook zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand hebben aangegeven, kan de coronapas wél worden gebruikt. Zo kan de pas bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren. Voor activiteiten van Jewel Heart besluit het Bestuur hierover.

Kwetsbaren beschermen
Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Deze maatregelen zijn in lijn met het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), die hierover samen met andere, religieuze organisaties overleg heeft gehad met de overheid.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

International Reunion Day met Demo Rinpoche

Zaterdag 30 oktober 15.00 - 16.30 uur

Bijzonder initiatief
Demo Rinpoche heeft het initiatief genomen om voor onze internationale sangha in Amerika, Maleisië en Nederland drie lessen te geven over de Drie Hoofdzaken van het Pad. De Drie Hoofdzaken van het Pad (het ontwikkelen van de bevrijdingsgeest, van compassie en wijsheid) is een bondige samenvatting van het Tibetaans boeddhistische spirituele pad, opgesteld door lama Je Tsong Khapa (1357-1419) en is eeuwenlang in een levende traditie van leraar aan leerling doorgegeven,

Waar gaat de lezing over?
Op zaterdag 30 oktober a.s. spreekt Demo Rinpoche over de eerste hoofdzaak van het pad. De eerste hoofdzaak gaat over de wens en de juiste motivatie om je te willen bevrijden van lijden en het ontwikkelen van zorgzaamheid voor jezelf. Daarbij stellen we ons vragen als: ‘Wat zijn de voor- en nadelen van het voortzetten van mijn huidige leven? En wat zijn de voor- en nadelen van een ander, meer spiritueel gericht leven?’ Dit soort vragen in jezelf te overwegen en vervolgens in vrijheid een keuze te maken over de richting die je in je leven wilt gaan, is waar het in deze lezing om gaat. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Voor wie?

Deze cyclus over de Drie Hoofdzaken van het Pad zijn uitermate geschikt voor belangstellenden en beginnende beoefenaren, omdat ze heel compact de basis weergeven van het spirituele pad binnen het Tibetaans boeddhisme. Daarnaast kan de gevorderde beoefenaar zich laven aan deze onuitputtelijke bron.

Unieke kans

Het moge duidelijk zijn, dat het bijwonen van deze cyclus een uitzonderlijke kans is om als internationale sangha samen lessen te volgen en elkaar online te ontmoeten. Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om mee te doen, is er vertaling naar het Nederlands.

Aanmelden noodzakelijk
Als je aan deze Reunion Day wilt meedoen, moet je je aanmelden op de website van Jewel Heart Amerika.  Op deze pagina kun je inloggen met je account of eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Dit account kun je vervolgens ook bij de andere lezingen gebruiken. Daarnaast is het nodig om je te aan te melden voor de Zoom link. In de bevestigingsmail van je inschrijving, krijg je hierover meer informatie.

Hulp nodig bij je aanmelding?
Als je je vóór 20 oktober aanmeldt, kunnen we je helpen als je bij bovenstaande stappen hulp nodig hebt. Je kunt daarvoor een mailtje sturen naar het secretariaat.

Demo Rinpoche over de Kracht van Enthousiasme

Zaterdag 2 oktober 2021 van 14.30 - 17.30 uur
In de serie over de zes paramita’s (of deugden) spreekt Rinpoche deze keer over vastberadenheid en enthousiasme. Waarom is het belangrijk om dit steeds verder te perfectioneren en hoe doen we dat? Hoe halen we meer uit ons leven en uit het beoefenen van compassie, zonder onszelf daarin af te remmen of te overvragen?

Sporters, artiesten, wetenschappers, vaklui, activisten en beoefenaren van het spirituele pad laten ons allemaal zien dat niets onmogelijk is. Hun succes is te danken aan eindeloos doorzettingsvermogen en het besef dat welslagen mogelijk is. Dezelfde enthousiaste vastberadenheid of vreugdevolle inzet kunnen wij in ons dagelijks leven goed gebruiken om elke dag en zelfs elk moment van de dag het goede te doen. We kunnen onze negatieve gewoontes verminderen en overwinnen door steeds weer te beseffen dat we daarmee onszelf en anderen helpen. Ofwel: enthousiast volharden met bloed, zweet en... vreugde.

'Whatever practice or anything you do, engage totally with enthusiasm and then there will be no obstacle called tiredness or thoughts like: I am not capable, or: I am not good enough. All of them will be blocked. What you have to pay attention to, is not to have attraction to uncalled-for activities.’

‘Walking into the river up to half your body, you will understand half way through, and when you go in all the way, you will understand all the way. That is enthusiasm.’

(Gelek Rimpoche, Oktober 2014)

Praktische informatie
Datum: zaterdag 2 oktober 2021
Tijd: 14.30 - 17.30 uur
Plaats: in Jewel Heart Nijmegen via een onlineverbinding met Demo Rinpoche. Ook vanuit je eigen huis via Zoom. Geef je keuze s.v.p. op, als je je aanmeldt.

Financiële bijdrage: vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf 20 euro. Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen, een lager bedrag doneren kan dus ook. Als je meer wilt geven, danken we je voor je vrijgevigheid. Daarnaast is het gebruikelijk om ook een donatie te geven voor de leraar. Geef op je overmaking alsjeblieft aan, welk bedrag je aan Demo Rinpoche doneert en hoeveel aan Jewel Heart. Je kunt het geld overmaken op NL95ING0005712289 o.v.v. Enthousiasme Demo Rinpoche.

Aanmelden: tot uiterlijk woensdag 29 september via het secretariaat.
Simultaanvertaling via Zoom: als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat tot uiterlijk 24 september aangeven.

Lees hier onze Coronamaatregelen voordat je ons centrum bezoekt.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de lessen los volgen.

 

De vijf krachten voor het leven en het sterven – lezing 6 en 7 juli 2021

Lezing door Hartmut Sagolla op 6 en 7 juli 20.00-22.00

Foto Hartmut SagollaOnverwachts zal Hartmut Sagolla ons centrum bezoeken en hebben we hem bereid gevonden om twee avonden een lezing te verzorgen. Dit zal zowel fysiek in ons centrum plaatsvinden als via zoom.
Hartmut was een van de eerste Westerse leerlingen van Gelek Rimpoche en is nu al vele jaren programm co- director van Jewel Heart USA. Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en workshops.

Het onderwerp van de lezingen, die één geheel vormen, is:

De vijf krachten voor het leven en het sterven

Het is een onderdeel van een belangrijke Tibetaans Boeddhistische beoefening, Lojong, ofwel de training van de geest in zeven punten. In deze twee maal vijf krachten wordt uitgelegd hoe je al je beoefeningen kunt integreren in één beoefening, die je voor de rest van je leven iedere dag kunt doen.
Het zal de kwaliteit en integriteit van je leven verbeteren en een gids en inspiratie zijn voor als je gaat sterven. Het biedt instructies over hoe te leven en hoe te sterven en hoe daar eigenlijk geen verschil tussen is.
Gelek Rimpoche noemde het de Lojong phowa ( overdracht van bewustzijn), ofwel de liefde-compassie phowa. Hierdoor, zegt hij, weten we wat te doen als het moment van sterven nadert en zullen we minder bang zijn voor de dood.

Praktische informatie

Dankzij de versoepelingen in het Coronabeleid zal Hartmut Sagolla in ons centrum les geven en is het mogelijk om de lessen aldaar te volgen ( met in achtneming van de anderhalve meter afstand en de nodige hygiënische maatregelen). Blijf als je klachten hebt thuis.
Daarnaast kunnen de lessen ook via Zoom bijgewoond worden, voor degenen die niet in staat zijn
naar het centrum te komen. De lessen zullen worden opgenomen en alle deelnemers ontvangen ook achteraf een link om de lessen later te kunnen bekijken.

Data: Dinsdag 6 juli; Woensdag 7 juli
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Jewel Heart Nijmegen, online via Zoom is ook mogelijk
Financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Deze is kostendekkend vanaf 10 euro per avond. We stellen je vrijgevigheid zeer op prijs als je meer wil geven.
Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen, een lagere donatie geven kan ook. En een aparte donatie voor Hartmut is welkom.
Je kunt het geld overmaken op NL95ING0005712289 ovv De Vijf Krachten
Aanmelden: via het secretariaat, mail: info@jewelheart.nl
Geef in je aanmelding via het secretariaat aan of je fysiek aanwezig zal zijn of via zoom de les wil volgen en welke avond(en) je wil deelnemen, (ivm toesturen van zoomlinks en coronaproof inrichten van de zaal) . Geef ook aan of je vertaling nodig hebt.

GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK AANMELDEN! De vrijwilligers van Jewel Heart doen hun uiterste best om op zo’n korte termijn alles goed voor te bereiden.

 

Sebo Ebbens

Aandachtig en intensief leven als voorbereiding op sterven

Zondag 19 september 2021 van 10.00 - 17.00 uur

De werkgroep ‘Rondom Sterven’ heeft voor deze studiedag Sebo Ebbens uitgenodigd. Sebo is Tibetaans boeddhist en auteur van o.a. ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief!’

Sebo geeft een ochtend- en een middaglezing, inclusief een workshop en begeleide meditaties. In de ochtend gaat het over overgangen in het dagelijks leven, terwijl dit thema in de middag zal worden toegespitst op de bardo (overgang) van het sterven. Speciale thema’s in zijn lezingen zijn naast de bardo’s (de overgangen of tussenfasen), shamatha meditatie, alsook de innerlijke vriend/vriendin, de zorg voor jezelf naast de zorg voor de ander.

Sebo Ebbens is een gevorderd student bij Nalanda-bodhi (de organisatie van Dzogchen Ponlop Rinpoche). Hij geeft cursussen aan zowel praktiserende boeddhisten als aan geïnteresseerden. Zijn lezingen en cursussen zijn gebaseerd op de grondbeginselen van het Tibetaans boeddhisme. Ervaringen uit zijn persoonlijke leven gaven hem inzicht in het grote belang van de relatie tussen leven en sterven, waarbij de bardo-overgangen en andere overgangen zijn uitgangspunt vormen. Sebo Ebbens zal delen uit bovengenoemd boek gebruiken. Dit boek zal die dag voor de aantrekkelijke prijs van € 15 worden verkocht.

Praktische informatie
Datum: zondag 19 september 2021
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Plaats: Niet online, maar alléén live in Jewel Heart Nijmegen.
Financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven een hoger bedrag te doneren. Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Studiedag 19 september.

Aanmelden: via het secretariaat.
Vanwege Corona is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geef je dus snel op als je er zeker van wilt zijn dat er plek voor je is.
De sluitingstermijn voor inschrijven is: vrijdag 17 september 2021 om 14.00 uur.

Lees hier onze Coronamaatregelen voordat je ons centrum bezoekt.

 

Corona protocol per 26 juni 2021

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni j.l. is door het kabinet het einde van de lockdown aangekondigd. Deze verruiming van maatregelen geldt vanaf zaterdag 26 juni. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen. Hiermee komt er ook voor ons een einde aan een periode die moeilijk is geweest. Hoewel in deze periode door velen ook de uitgebreide mogelijkheden van online-activiteiten zijn ontdekt.

Alles mag weer open, maar er zijn nog wel beperkende maatregelen, die misschien wel een blijvend karakter hebben. De vraag is n.l. of corona wel geheel zal verdwijnen of van tijd tot tijd weer zal oplaaien. Beleidsmatig is het daarom verstandig ervan uit te gaan dat corona niet meer verdwijnt en dat we onze organisatie zo inrichten, dat we hiermee leren omgaan. We houden het coronaprotocol daarom onder handbereik en schaffen het niet af.

‘WAT’ zijn de basismaatregelen die blijven!

 • Was je handen
 • Afstand houden (1,5 meter)
 • Testen en Thuisblijven bij klachten
 • Registratie bezoekers en gezondheidscheck blijven nog nodig.

Verder nieuws

 • Er mag binnen weer samen worden gezongen en gereciteerd (op 1,5 meter).
 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers (wel moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden). Het aantal personen per ruimte wordt dus nog steeds bepaald door de 1,5 m afstand.
 • Mondkapjes hoeven niet meer (tenzij het te druk wordt).
 • Houd op plekken waar mensen geen zitplaats hebben de regel aan van 5 m² ruimte per persoon (denk hierbij aan doorstroomlocaties als gangen, trappen, toiletten).

Aandachtspunten

 • Gebruik zelftesten bij ‘evenementen’/ bijeenkomsten waar 1,5 m afstand niet kan worden aangehouden.
 • Ventileer de ruimte vóór, tijdens en na een bijeenkomst door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Gebruik daarvoor ook de luchtverversingsapparaten, die in elke ruimte aanwezig zijn.

Er is ons veel aan gelegen dat iedereen gezond blijft. Houd je daarom aan deze maatregelen. Voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter a.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Kennismakingscursussen najaar 2021

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. HorstDe kennismakingscursussen voor het najaar zijn bekend en gepland en vind je op deze pagina. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ze in het centrum kunnen geven. De aantallen cursisten zijn echter beperkt, omdat we nog steeds 1,5 meter afstand houden. Geef je daarom snel op als je zeker wilt zijn van je deelname in levende lijve.We zullen ook zoveel mogelijk cursussen online aanbieden.

Lees, voordat je naar het centrum komt, zorgvuldig ons Corona protocol door.
Je vindt dit op de Homepagina.

We hopen je weer te mogen begroeten!

Mondelinge overdracht Witte Tara door Chungtsang Rinpoche

Zondag 13 juni 11.00 - 13.00 uur

Tijdens Rinpoche’s vorige bezoek aan ons centrum in 2019 heeft hij een prachtige Witte Tara zegening gegeven en werd zijn sterke band met Witte Tara duidelijk. Deze keer zal Rinpoche ons ‘Lungs’ (mondelinge overdrachten) geven van de Mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s.

Gelek Rimpoche heeft in een van zijn laatste lessen aan Jewel Heart Nederland verteld: ‘Het geven van een Lung lijkt misschien enkel wat Tibetaans gebrabbel voor ons, maar let wel: het is de ruggengraat van onze spirituele beoefening.’ En over Chungtsang Rinpoche vertelde hij dat Chungtsang zeer rijk is aan mondelinge overleveringen en overdrachten heeft ontvangen van vele vooraanstaande leraren. Voor ons is dit daarom een buitenkans om hier verbinding mee te maken.

Deze overdracht is tevens een voorbereiding op de Witte Tara retraite van 21 t/m 25 juli. Tot en met juni 2021 is er elke donderdagavond om 20.30 uur een Witte Tara beoefening, waarvoor je je via het secretariaat kunt aanmelden. Aan alle activiteiten kun je ook afzonderlijk meedoen.

Praktische gegevens
Plaats: alleen via Zoom.
Financiële bijdrage
Een donatie is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven om een hoger bedrag te doneren. Daarnaast is ook een donatie voor de leraar zeer welkom.
Vertaling: Er is simultaanvertaling naar het Nederlands.
Je moet je hiervoor uiterlijk 4 juni 14.00 uur opgeven.

Aanmelden via het secretariaat. Geef s.v.p. duidelijk aan waarvoor je je aanmeldt. Doe dit vóór vrijdag 11 juni 14.00 uur.

Corona veiligheidsprotocol

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

In dit bericht vind je ons protocol tegen de verspreiding van Covid-19. Dit protocol geldt voor alle gebruikers van het centrum en dienen strikt te worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Dragen mondkapje
Draag bij binnenkomst van het gebouw een mondkapje en doe dat pas af als je op je plek van bestemming bent aangekomen. Zet je mondkapje ook steeds op als je je door het trappenhuis, de hal, gang, zaal, kantine, of door de ruimte waar je bent, verplaatst.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Ontsmet bij binnenkomst ook je handen met handgel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren na en/of voor gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de W.C.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en duidelijk aangegeven op wanden en de vloer.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/ gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt. Tijdens de bijeenkomst(en) (binnen) dient ook gebruik te worden gemaakt van de luchtreinigingsapparaten die in het centrum aanwezig zijn

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (exclusief begeleider).
Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst per mail of anderszins het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Centrum nog zeker tot 1 juni 2021 gesloten

Naar aanleiding van de routekaart en het openingsplan van de rijksoverheid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hebben we voor Jewel Heart Nederland besloten om (nog) geen verdere versoepelingen door te voeren.

Dat betekent dat we (nog) geen activiteiten laten plaatsvinden in het centrum. De datum waarop we ons richtten voor verandering of verruiming van deze maatregel is daarmee verschoven van 26 mei 2021 naar 1 juni 2021 en wordt mogelijk verplaatst naar 11 juni 2021.

Dit is conform de afspraken met de rijksoverheid en ook volgens het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Al eerder was besloten om wel de mogelijkheid te bieden om Zoom of andere ‘beeldbijeenkomsten’ vanuit het centrum te mogen presenteren. Daarvoor is het toegestaan om met maximaal drie personen deze beeldbijeenkomst te organiseren en te presenteren. De gebruikelijke maatregelen zoals afstand, hygiëne, etc. zoals vermeld in het protocol zijn voor deze personen van toepassing.

Henk Dolfing
Voorzitter a.i. Jewel Heart