Videoles van Gelek Rimpoche over Geduld

Zaterdagmiddag 20 maart 14.00-17.00 uur

Als aanvulling op en ter verdieping van de serie lessen van Demo Rinpoche over de zes paramita’s of deugden, zullen we over elke deugd ook steeds een video van Gelek Rimpoche laten zien. We putten daarvoor uit ons rijk gevulde archief.

Op zaterdag 20 maart laten we een video zien over geduld. Geduld kan een krachtig tegengif zijn tegen gehechtheid en kwaadheid; twee uitingen van een ongetemde geest, die Gelek Rimpoche vaak de grote ‘troublemakers’ noemde. Het ontwikkelen van geduld is een doorgaand proces, dat vele lagen en nuances kent. Het tot deugd verheffen van geduld kan ons veranderen in een vriendelijker, zachter en wijzer mens.

Gelukkig biedt ons dagelijkse leven volop de gelegenheid om hiermee te oefenen. Tijdens het gesprek zullen we ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren en ondersteunen.

Praktische gegevens
Tijd: zaterdag 20 maart 14.00 - 17.00 uur - Online
Aanmelden: tot vrijdag 12.00 uur via het secretariaat.
Bijdrage in de kosten: vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 18,50
Begeleiding: senior studenten van Gelek Rimpoche

De link naar de Zoom meeting sturen we je toe zodra we je donatie hebben ontvangen.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 9 maart gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 is Jewel Heart tot 9 maart 2021 gesloten voor groepsbijeenkomsten.

Dat betekent dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot 9 maart alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de video van Gelek Rinpoche over de paramita Geduld op 20 maart van 14.00 - 17.00 uur alleen ONLINE kan worden bekeken,
- de Lama Chöpa met Tsoh op 27 februari 15.00 uur online is,
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 9 februari gesloten. Welke activiteiten gaan er online door?

Vanwege de op 12 januari 2021 door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 is Jewel Heart tot 9 februari 2021 gesloten voor groepsbijeenkomsten.

Dat betekent dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 -21.00 uur tot 9 februari alleen ONLINE plaatsvinden,
- de lesdag van Demo Rinpoche over de paramita Geduld op 16 januari alleen ONLINE kan worden gevolgd
- verplichte Tsoh Vajrayana beoefenaren op 23 januari 16.00 uur,
- de cursus Thangka tekenen tot 9 februari NIET doorgaat,
- de kennismakingscursussen pas in april 2021 van start gaan.

Voor alle overige groepsactiviteiten geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten al of niet online door laten gaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 19 januari 2021 gesloten – welke activiteiten gaan online of komen te vervallen?

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. HorstIn verband met de door de Overheid genomen maatregelen is Jewel Heart tot 19 januari 2021 gesloten voor groepsbijeenkomsten.

Dat betekent dat:
- de Yamantaka beoefening en studieretraite van 28 dec. 2020 t/m 3 januari 2021 alleen ONLINE doorgaat,
- de Witte Tara retraite van 28 t/m 30 december helaas komt te VERVALLEN,
- de open meditatieavonden op vrijdag van 20.00 -21.00 uur tot 19 januari alleen ONLINE plaatsvinden,
- de cursus Thangka tekenen tot 19 januari NIET doorgaat,
- de les van Demo Rinpoche over de paramita Geduld alleen ONLINE kan worden gevolgd,
- de meditatiedag op 3 januari alleen online doorgaat. En wel van 10.30-12.30 u. Inloggen kan vanaf 10.15 u.

Voor de overige groepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze al of niet online verdergaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Studie- en Meditatiedag Demo Rinpoche over Geduld

Zaterdag 16 januari 2021 van 10.00 - 17.00 uur

Op deze dag geeft Demo Rinpoche les over de derde deugd of paramita: geduld.
Geduld, niet zoals dat over het algemeen wordt opgevat: als het stil en passief verdragen van tegenslag. Dat dekt niet de gehele lading van de betekenis van geduld. Het beoefenen van geduld overstijgt dit en heeft een meer speciale en vollere betekenis. Het gaat hier om een zeer krachtige en essentiële methode, waarbij moeilijke omstandigheden worden gezien als onze bondgenoot en een waardevolle betekenis krijgen. Dit in tegenstelling tot onze neiging om moeilijkheden te ontkennen, niet te accepteren of de buitenwereld aan te wijzen als schuldige. Rinpoche zal in zijn eigen, kenmerkende stijl dit onderwerp onder de loep nemen en zijn verhaal illustreren met zeer herkenbare, alledaagse voorvallen

Demo Rinpoche heeft deze videoles weer voor ons opgenomen, zodat wij hem kunnen vertonen via Zoom. Aan het einde van het onderricht zal er online een interactieve ontmoeting met hem zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Gedurende de dag staan er ook begeleide meditaties op het programma.

Dagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Demo Rinpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Demo Rinpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-17.00 live verbinding met Demo Rinpoche

Praktische informatie
Datum: zaterdag 16 januari 2021
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Geduld door Demo Rinpoche.
Aanmelden: t/m donderdag 14 januari 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je alleen online deelnemen.

Toezenden link naar video
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link naar de video.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de dagen los volgen.

Meditatiedag 3 januari 2021

Foto hoofd van een boedha in meditatieVier keer per jaar is er op zondag een meditatiedag. Tijdens deze dag richten we de aandacht vooral op het lichaam en de adem door middel van bodyscan, eenvoudige yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. We lunchen in stilte. Iedereen is van harte welkom. In verband met Corona vragen we je om je via het secretariaat aan te melden voor zowel meedoen via Zoom als live in Jewel Heart.

In verband met de sluiting van het centrum tot 19 januari 2021 kun je op zondag 3 januari alleen online met de meditatiedag meedoen. We hebben daarvoor de tijden aangepast.

Praktische gegevens
Datum
: zondag 3 januari 2021 van 10.30 - 12.30 uur
Aanmelden: tot zaterdag 2 januari 16.00 uur via het secretariaat o.v.v. meditatiedag en datum.
Je krijgt dan een link toegestuurd, waarmee je vanaf 10.15 uur kunt inloggen.
Vrijwillige bijdrage in de kosten: op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. meditatiedag en datum.

Overige data 2021: zondag 11 april en 4 juli van 10.30-16.00 uur.

Foto Hartmut Sagolla

Compassie in tijden van Corona door Hartmut Sagolla

Zaterdag 12 december 14.00 - 17.00 uur 2020

Foto Hartmut SagollaDat ieder mens gelukkig wil zijn en vrij van problemen, is een waarheid als een koe. Maar hoe vaak staan wij daar bewust bij stil? Niet eerder dan in deze Corona tijd is het zo duidelijk geweest, hoezeer wij allemaal met elkaar zijn verbonden en elkaars leven beïnvloeden.

Door oog te hebben voor anderen, kunnen we tijdens een crisis het lijden van onszelf en anderen minimaliseren. Zorgen voor elkaar is geen luxe, maar pure noodzaak. Hierdoor kan iedere crisis, ondanks de moeilijke omstandigheden, ook positieve uitkomsten hebben. De boeddhistische filosofie kan hiervoor vele handreikingen geven.

Praktische gegevens
Datum: 12 december 2020
Tijden: 14.00 - 17.00 uur
Alleen online
Bijdrage in de kosten: leden € 10; niet leden: € 15; studenten/kleine beurs: donatie
Opgeven: door je voor donderdag 10 december 16.00 uur via het secretariaat op te geven, krijg je vrijdag 11 december de link toegestuurd.

Afbeelding Yamantaka geschilderd door Marian van der Horst

Drie- of zevendaagse Yamantaka retraite dec. 2020 – jan. 2021 – Alleen ONLINE!

Van maandag 28 t/m woensdag 30 december 2020 of van maandag 28 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

YamantakaTijdens deze Yamantaka retraite zullen we het beoefenen van Yamantaka bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:

  1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Yamantaka?
  2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in ons dagelijkse leven?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lam Rim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Yamantaka Solitary Hero initiatie en bijpassende lessen hebt ontvangen. Het al gedaan hebben van een mantra-retraite met vuurpuja is een aanbeveling.

De dagindeling zal zijn zoals tijdens een mantra retraite. De focus zal echter niet liggen op het reciteren van een bepaalde hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Yamantaka. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.

Praktische informatie
Begeleiding: Ron Twisk
Drie- of zevendaagse
maandag 28 t/m woensdag 30 december 2020 óf
maandag 28 december 2019 t/m zondag 3 januari 2021
Tijden: elke dag van 09.30 - 17.30 uur
Plaats: Alleen online

Bijdrage in de kosten
Zevendaagse retraite online
leden € 75; kleine beurs € 52,50; niet leden € 90,-
Driedaagse retraite online
leden € 45; kleine beurs € 30,-; niet leden € 60,-

Aanmelden: via dit inschrijfformulier tot uiterlijk woensdag 23 december.

 

Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor als je een deel van de kosten niet kunt opbrengen. Neem vooraf contact op met het secretariaat als je hiervan gebruik wilt maken.

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Witte Tara Kerstretraite 2020 – Komt te vervallen!

Ook dit jaar zal er tussen Kerst en Oud en Nieuw weer een Witte Tara retraite zijn van maandag 28 tot en met woensdag 30 december 2020.

Afbeelding Witte TaraIn een retraite gaat het er voornamelijk om dat je contact maakt met een Boeddhafiguur en op die manier kwaliteiten ontwikkelt, die je leven meer inhoud, begrip en mededogen geven. Onze houding en ons beleven kunnen daardoor intenser en dieper worden.

In deze retraite maak je verbinding met de kwaliteiten van Witte Tara. Zij is de vrouwelijke Boeddha bij uitstek om intuïtieve wijsheid te ontwikkelen. Deze wordt beschouwd als aangeboren en bij iedereen aanwezig. Door de diverse meditaties zullen we hierin verschillende nuances aanbrengen. Zo zullen we aandacht besteden aan haar uiterlijke vorm en de symbolische betekenis daarvan.

Omdat de huidige tijd zo verstorend en onrustig is, is en retraite een goed middel om onze gedachten en gevoelens in een juist kader te plaatsen.

Dagindeling
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur lunchen we in stilte. Ieder neemt daarvoor zelf een lunch mee. Samen zijn we verantwoordelijk voor het verloop van deze dagen. Daarom zijn we blij met je hulp bij de voorbereidingen, zoals: het klaarzetten van de zaal en bij alle voorkomende huishoudelijke taken tijdens de retraite. Je kunt je bijdrage hiervoor aangeven op het inschrijfformulier.

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om mee te doen, hebben we de kosten laag gehouden. Als je je geen drie dagen kunt vrijmaken, kun je ook voor een of twee dagen meedoen. Eventueel kan het secretariaat meedenken bij het vinden van een slaapplaats. Dit kun je ook op het inschrijfformulier aangeven.

Om de rust te waarborgen, kun je je alleen voor hele dagen inschrijven.

Praktische informatie
Begeleiding: Marian van der Horst en anderen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: maandag 28 t/m woensdag 30 december
Tijden: alle dagen 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 45; niet-leden € 60; studenten/ kleine beurs € 30.
Inschrijven: via inschrijfformulier
Lunch: zelf meenemen

Geef je s.v.p. uiterlijk 23 december vóór 16.00 uur op, zodat we deze dagen tijdig kunnen organiseren.

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Inschrijfformulier Witte Tara retraite dec. 2020

Hierbij meld ik me aan voor het Witte Tara retraite van 28 t/m 30 december 2020 in Jewel Heart, Nijmegen.

Ik stel me vooraf op de hoogte van het actuele Corona protocol op de website.

Je inschrijving is pas geldig als je betaling is ontvangen.

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan vóóraf contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl). Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. Witte Tara retraite december 2020.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.