Centrum nog zeker tot 1 juni 2021 gesloten

Naar aanleiding van de routekaart en het openingsplan van de rijksoverheid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hebben we voor Jewel Heart Nederland besloten om (nog) geen verdere versoepelingen door te voeren.

Dat betekent dat we (nog) geen activiteiten laten plaatsvinden in het centrum. De datum waarop we ons richtten voor verandering of verruiming van deze maatregel is daarmee verschoven van 26 mei 2021 naar 1 juni 2021 en wordt mogelijk verplaatst naar 11 juni 2021.

Dit is conform de afspraken met de rijksoverheid en ook volgens het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Al eerder was besloten om wel de mogelijkheid te bieden om Zoom of andere ‘beeldbijeenkomsten’ vanuit het centrum te mogen presenteren. Daarvoor is het toegestaan om met maximaal drie personen deze beeldbijeenkomst te organiseren en te presenteren. De gebruikelijke maatregelen zoals afstand, hygiëne, etc. zoals vermeld in het protocol zijn voor deze personen van toepassing.

Henk Dolfing
Voorzitter a.i. Jewel Heart

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst

Twee- en vierdaagse Vajrayogini retraite 2021

Zaterdag 14 t/m zondag 15, of zaterdag 14 t/m dinsdag 17 augustus

Afbeelding Vajrayogini_M.vd. Horst Deze Vajrayogini retraite zullen we het beoefenen van Vajrayogini  bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:
1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Vajrayogini?
2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in onze dagelijkse werkelijkheid?
Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lamrim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Vajrayogini initiatie hebt ontvangen. De dagindeling zal zijn zoals tijdens een Mantra-retraite. De focus zal echter niet liggen op het reciteren van een hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Vajrayogini. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.
De retraite zal ‘s middags en ‘s avonds plaatsvinden. In verband met de deelname van buitenlandse gasten is de voertaal eenvoudig Engels.

Praktische informatie:

Begeleiding: Ron Twisk
Duur: Geef je keuze s.v.p. aan op het inschrijfformulier.
Plaats: naar keuze in Jewel Heart Nijmegen (indien mogelijk in verband met Coronaprotocol) of online via Zoom.
Financiële bijdrage: kostendekkende donatie. Je donatie is kostendekkend vanaf € 70 voor de vierdaagse retraite en vanaf € 40 voor de tweedaagse. We zijn je zeer dankbaar is je iets meer kan geven.

Aanmelden: via dit inschrijfformulier.

Afbeelding Witte Tara door Marian v.d. Horst

Witte Tara retraite 21 t/m 25 juli 2021

Woensdag 21 t/m zondag 25 juli 2021 

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Thangka: Marian van der Horst

Deze retraite is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan kennismaking met of verdieping van de beoefening van Witte Tara en is toegankelijk voor leden en niet-leden van Jewel Heart. Enige ervaring met meditatie is wel vereist. Voor de continuïteit is het raadzaam om alle vijf dagen mee te doen. Als dat niet mogelijk is, kun je je eventueel ook inschrijven voor enkele dagen of het weekend. 

Tara wordt ook wel de Moeder van alle Boeddha’s genoemd. Ze staat symbool voor vrouwelijke kracht en wijsheid zoals die in de hele kosmos en in elk individu aanwezig is. Ze representeert compassie en Witte Tara wordt specifiek geassocieerd met zuiverende, helende en levensverlengende kwaliteiten. Tijdens deze retraite is er ruimte om deze kwaliteiten te onderzoeken en er contact mee maken. Dit doen we door middel van (geleide) meditaties, visualisatie, mantra recitatie en concentratie oefeningen.

Oprichter van Jewel Heart en geliefde leraar Gelek Rimpoche had een bijzondere band met Witte Tara. Velen van ons hebben mogen ervaren hoe zijn handelen was doordrongen van warme liefde, medeleven en wijsheid. Zo stimuleerde hij ons het voorbeeld van Witte Tara te volgen.

Als voorbereiding op deze retraite zal Chungtsang Rinpoche op 13 juni  van 11.00 – 13.00 uur Lungs (mondelinge overdrachten) geven over de mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s. Lees hier verder voor meer inhoudelijke en praktische informatie.

Praktische gegevens:
Data
: woensdag 21 t/m zondag 25 juli 2021
Begeleiding: Naomi Schieman en Gertjan Eldering
Plaats*: indien mogelijk fysiek in Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen en online
Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur
Financiële bijdrage:
De bedragen hieronder zijn richtlijnen voor een minimale, kostendekkende donatie. Als je je waardering voor ons werk wilt uitdrukken door meer te geven, zijn we daar heel blij mee en danken je voor je vrijgevigheid.
Vijf dagen: kostendekkende donatie vanaf € 70
Weekend: kostendekkende donatie vanaf € 30
Losse dag: kostendekkende donatie vanaf € 15

Voor koffie/thee wordt gezorgd. Neem wel je eigen lunch mee!
*Mocht fysiek bij elkaar komen nog niet mogelijk zijn, wordt de retraite geannuleerd

Info en aanmelden: via het secretariaat o.v.v. Witte Tara retraite juli 2021

Mondelinge overdrachten Witte Tara door Chungtsang Rinpoche

Zondag 13 juni van 11.00-13.00 uur

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Thangka: Marian van der Horst

Tijdens Rinpoche’s vorige bezoek aan ons centrum in 2019 heeft hij een prachtige Witte Tara zegening gegeven en werd zijn sterke band met Witte Tara duidelijk. Deze keer zal Rinpoche ons ‘Lungs’ (mondelinge overdrachten) geven van de mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s.

Gelek Rimpoche heeft in een van zijn laatste lessen aan Jewel Heart Nederland verteld: ‘Het geven van een Lung lijkt misschien enkel wat Tibetaans gebrabbel voor ons, maar let wel: het is de ruggengraat van onze spirituele beoefening.’ En over Chungtsang Rinpoche vertelde hij dat Chungtsang zeer rijk is aan mondelinge overleveringen, en overdrachten heeft ontvangen van vele vooraanstaande leraren. Voor ons is dit daarom een buitenkans om hier verbinding mee te maken.

Deze mondelinge overdrachten vormen een mooie voorbereiding op de Witte Tara retraite van 21 t/m 25 juli 2021.

Praktische gegevens
Plaats: Indien mogelijk online in Jewel Heart, anders alleen via Zoom.
Financiële bijdrage
Een donatie is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven om een hoger bedrag te doneren. Daarnaast is ook een donatie voor de leraar zeer welkom.

Han de Wit over: Waarom mediteren we? Waarom willen we ontwaken?

Vrijdagavond 7 en zaterdag 8 mei 2021

Han de Wit is al geruime tijd een zeer geliefd gastspreker voor Jewel Heart. Hij is psycholoog en oprichter en leraar van het Shambala centrum Nederland. Zijn onderricht ontving hij van Chögyam Trungpa Rinpoche.
Zijn onderzoek als contemplatief psycholoog bracht hem in nauw contact met de dialoog tussen westerse en niet-westerse psychologie en interreligieuze dialoog. Han is schrijver van diverse boeken over boeddhisme en psychologie, waaronder: ‘Het Open veld van ervaring, de Boeddha over inzicht, compassie en levensgeluk’ en ‘Boeddhisme voor denkers’.

Dit weekend gaat Han met ons terug naar fundamentele vragen als: ‘Waarom willen we ontwaken? En Waarom mediteren we eigenlijk?’

'In deze tijd van Corona zijn we misschien nog meer dan anders geneigd om ons te bezinnen op wat in ons leven werkelijk belangrijk is. Dan vragen we ons misschien ook af: waarom mediteer ik en waarom bestudeer ik de boeddhistische traditie nu ook al weer? En heeft dat nog steeds iets met de Boeddha te maken? Voor de Boeddha was het heel duidelijk: hij ontwaakte en gaf onderricht over hoe dat te doen. Maar waaruit zegt de Boeddha dat we beter kunnen ontwaken? Daar gaan we in dit weekend naar kijken.' (Han de Wit)

Op vrijdagavond zal er een inleidende lezing zijn en op zaterdag zullen we via lessen van Han, meditaties en vraag- en antwoordsessies deze vragen onder de loep nemen.

Praktische informatie
Datum: vrijdagavond 7 en zaterdag 8 mei 2021
Tijden: vrijdag 19.30 - 21.00 uur. Zaterdag: 9.30 - 16.30 uur

Financiële bijdrage:
Jewel Heart heeft het aangeven van vaste bedragen voor verschillende inkomensgroepen losgelaten en werkt sinds kort met vrijwillige donaties. De bedragen hieronder zijn richtlijnen voor een minimale, kostendekkende donatie. Als je je waardering voor ons werk wilt uitdrukken door meer te geven, zijn we daar heel blij mee. Daarnaast is het gebruikelijk te doneren voor de leraar. We danken je bij voorbaat voor je vrijgevigheid. IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart

Vrijdagavond: kostendekkende donatie vanaf € 10
Zaterdag: kostendekkende donatie vanaf € 40
Beide dagen: kostendekkende donatie vanaf € 45

Online: vanwege de Corona maatregelen zullen beide dagen alleen online plaatsvinden.
Inloggen: na ontvangst van je betaling, ontvang je een link waarmee je kunt inloggen.

Aanmelden: tot vrijdagmiddag 7 mei 14.00 uur via het secretariaat o.v.v. Han de Wit + aantal dagen

Centrum tot 1 juni gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 houden we Jewel Heart nog zeker tot 1 juni 2021 nog gesloten. Een kleine aanpassing is wel dat het sinds 28 april mogelijk is om bepaalde activiteiten vanuit het centrum via Zoom of andere online mogelijkheden te presenteren in aanwezigheid van maximaal drie personen en met inachtneming van de in het protocol beschreven maatregelen (1,5 m afstand, mondkapje op, handen wassen, etc. en altijd in overleg met het secretariaat). Na 1 juni zullen we met ons programma inspelen op eventuele, verruimende mogelijkheden. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk activiteiten online te laten doorgaan.

Dat betekent concreet dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot dan alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de wekelijkse Witte Tara beoefeningen op donderdag van 20.30 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Twee weekenden met Glenn Mullin

Zaterdag 10 en zondag 11 april + zaterdag 17 en zondag 18 april 2021
Telkens 14.00 -17.30 uur

Glenn Mullin is Tibetoloog, schrijver van meer dan vijfentwintig boeken over het Tibetaans boeddhisme, vertaler van klassiek boeddhistische literatuur en een veelgevraagd spreker, onder andere over het Tantrisch boeddhisme.

Op verzoek van wijlen Gelek Rimpoche geeft hij nog regelmatig les in diverse Jewel Heart centra over de hele wereld. Wij zijn bijzonder verheugd dat hij in april twee weekenden zal lesgeven voor Jewel Heart Nederland. Hij doet dat in zijn eigen unieke en humorvolle stijl. Glenn ontving vanaf de jaren zeventig les van diverse grote leraren en ontmoette Gelek Rimpoche in India. Sinds die tijd heeft hij een schat aan kennis verworven en wil deze graag met ons delen. Glenn is een inspirerende spreker.

Weekend 10 en 11 april 14.00 - 17.30 uur
Vajrayanaweekend over Vajrayogini
Dit weekend is alleen voor mensen die een initiatie hebben ontvangen in Vajrayogini, zowel voor de meer ervaren beoefenaren als voor degenen die voor hun gevoel nog aan het begin van de beoefening staan.

Glenn zal onder andere aandacht besteden aan het belang en de betekenis van de overleveringslijn. Ook zal hij de werking bespreken van de subtiele geest en het subtiele lichaam en de relatie tussen deze twee toelichten. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de vraag hoe het beoefenen van Vajrayana zich verhoudt tot ons dagelijkse leven.
We hopen dat deze les meer diepgang en/of nieuwe invalshoeken in onze meditaties brengt. Een boeiend weekend wordt het zeker!

Weekend 17 en 18 april 2021
14.00 -17.30 uur

Wijsheid en ethiek voor een nieuw millennium
Inzichten van Dalai Lama’s uitgedrukt in mystieke, visionaire verzen en lessen

In dit weekend - dat voor iedereen toegankelijk is - zal Glenn favoriete onderwerpen van de huidige Dalai Lama voor het voetlicht brengen. We hebben het dan over onderwerpen als: wijsheid, compassie en seculiere ethiek. Ook zal hij ingaan op de vraag hoe we de inzichten van het boeddhisme kunnen toepassen in ons leven anno 2021, waarin we worden geconfronteerd met klimaatverandering, de Coronacrisis, discriminatie en economische ongelijkheid.
Glenn zal putten uit de wijsheid van met name de huidige Dalai Lama en de tweede en zevende Dalai Lama.

‘Ik bewonder de volharding waarmee Glenn zijn interesse in de werken van de Dalai Lama’s is blijven volgen en heb me soms afgevraagd of hij er niet meer over te weten is gekomen dan ik.'  H.H. Dalai Lama

Praktische informatie
Via Zoom vinden beide weekenden plaats.
Toesturen link: zodra we je betaling hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging en daags tevoren een link.
Aanmelden vertaling: voor de simultaanvertaling naar het Nederlands kun je je tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden via het secretariaat. Deze termijn hebben de vertalers nodig om zich in te lezen in het onderwerp en zich af te stemmen op de leraar.

Doneren
Kostendekkende donatie vanaf € 40 per weekend.
Donatie voor de leraar. Het is gebruikelijk ook een donatie aan de leraar te doen. Als je daaraan wilt bijdragen, vermeld dan s.v.p. bij je donatie hoeveel daarvan is bedoeld voor de leraar en hoeveel voor Jewel Heart.
Overmaken: op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart. Vermeld s.v.p. duidelijk waarvoor je je aanmeldt.

Meditatieweekend 15 en 16 mei 2021

Compassie voor lichaam, hart en geest

‘Ware compassie begint bij je zelf!’
Gelek Rimpoche

Wijsheid en compassie zijn in het boeddhisme de twee vleugels waarmee we ons op het spirituele pad kunnen ontwikkelen. Het beoefenen van compasie of mededogen maakt dat we misschien wat gelijkmoediger in het leven staan. In dit weekend oefenen we ons in het ontwikkelen van compassie voor al wat is vanuit een open, zachte houding.

De eerste dag richten we ons op het ontwikkelen van een belichaamd gewaarzijn door middel van verschillende meditaties op lichaam, adem en zintuigen. Dit breiden we geleidelijk aan uit met gewaarzijn van zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en gedachten. Dit gewaarzijn vraagt om een zachtmoedige houding; een toelaten en zelfs het verwelkomen van alles wat zich aan ons toont. En daarin proberen we te ontspannen.

De tweede dag zullen we van daaruit de compassie, de zachtheid en de vreugde in onszelf aanraken. Liefdevol aanwezig zijn bij wat is, in een tijd waarin we meer dan ooit behoefte hebben aan liefdevolle aanraking!

Praktische gegevens
Data: zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 2021
Begeleiding: Fons Aranda en Ine Albers
Plaats: indien mogelijk fysiek in Jewel Heart en online, anders alleen online
Tijden: beide dagen 9.30 - 16.45 uur
Kostendekkende donatie: vanaf € 45. We zijn blij als je iets meer kunt geven.
Voor koffie/thee wordt gezorgd. Neem wel je eigen lunch mee!

Info en aanmelden: via het secretariaat o.v.v. meditatieweekend mei

Videoles van Gelek Rimpoche over Geduld

Zaterdagmiddag 20 maart 14.00-17.00 uur

Als aanvulling op en ter verdieping van de serie lessen van Demo Rinpoche over de zes paramita’s of deugden, zullen we over elke deugd ook steeds een video van Gelek Rimpoche laten zien. We putten daarvoor uit ons rijk gevulde archief.

Op zaterdag 20 maart laten we een video zien over geduld. Geduld kan een krachtig tegengif zijn tegen gehechtheid en kwaadheid; twee uitingen van een ongetemde geest, die Gelek Rimpoche vaak de grote ‘troublemakers’ noemde. Het ontwikkelen van geduld is een doorgaand proces, dat vele lagen en nuances kent. Het tot deugd verheffen van geduld kan ons veranderen in een vriendelijker, zachter en wijzer mens.

Gelukkig biedt ons dagelijkse leven volop de gelegenheid om hiermee te oefenen. Tijdens het gesprek zullen we ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren en ondersteunen.

Praktische gegevens
Tijd: zaterdag 20 maart 14.00 - 17.00 uur - Online
Aanmelden: tot vrijdag 12.00 uur via het secretariaat.
Bijdrage in de kosten: vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 18,50
Begeleiding: senior studenten van Gelek Rimpoche

De link naar de Zoom meeting sturen we je toe zodra we je donatie hebben ontvangen.

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 31 maart gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 is Jewel Heart tot 20 april 2021 gesloten. Na 20 april zullen we met ons programma inspelen op eventuele, verruimende mogelijkheden. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk activiteiten online te laten doorgaan.

Dat betekent dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot dan alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de twee weekenden op 10/11 en 17/18 april met Glenn Mullin via live stream zijn,
- de meditatiedag op 11 april alleen online plaatsvindt,
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.