Foto Hartmut Sagolla

Compassie in tijden van Corona door Hartmut Sagolla

Zaterdag 12 december 14.00 - 17.00 uur 2020

Foto Hartmut SagollaDat ieder mens gelukkig wil zijn en vrij van problemen, is een waarheid als een koe. Maar hoe vaak staan wij daar bewust bij stil? Niet eerder dan in deze Corona tijd is het zo duidelijk geweest, hoezeer wij allemaal met elkaar zijn verbonden en elkaars leven beïnvloeden.

Door oog te hebben voor anderen, kunnen we tijdens een crisis het lijden van onszelf en anderen minimaliseren. Zorgen voor elkaar is geen luxe, maar pure noodzaak. Hierdoor kan iedere crisis, ondanks de moeilijke omstandigheden, ook positieve uitkomsten hebben. De boeddhistische filosofie kan hiervoor vele handreikingen geven.

Praktische gegevens
Datum: 12 december 2020
Tijden: 14.00 - 17.00 uur
Alleen online
Bijdrage in de kosten: leden € 10; niet leden: € 15; studenten/kleine beurs: donatie
Opgeven: door je voor donderdag 10 december 16.00 uur via het secretariaat op te geven, krijg je vrijdag 11 december de link toegestuurd.

Afbeelding Yamantaka geschilderd door Marian van der Horst

Drie- of zevendaagse Yamantaka retraite dec. 2020 – jan. 2021

Van maandag 28 t/m woensdag 30 december 2020 of van maandag 28 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

YamantakaTijdens deze Yamantaka retraite zullen we het beoefenen van Yamantaka bestuderen en verdiepen. De vragen die we ons daarbij stellen zijn:

 1. Hoe kan onze Bodhicitta zich uiten als Yamantaka?
 2. Hoe kan het beoefenen van Vajrayana ons ondersteunen in ons dagelijkse leven?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zal een proces zijn van onderlinge uitwisseling, studie en meditatie. Tijdens de retraite zullen we ook ontdekken hoe onderwerpen uit de Lam Rim nauw verweven zijn met het beoefenen van Vajrayana en omgekeerd.

Deze retraite is geschikt voor iedereen die haar/zijn vaardigheid wil vergroten om zichzelf en anderen te helpen. Voorwaarde is dat je een Yamantaka Solitary Hero initiatie en bijpassende lessen hebt ontvangen. Het al gedaan hebben van een mantra-retraite met vuurpuja is een aanbeveling.

De dagindeling zal zijn zoals tijdens een mantra retraite. De focus zal echter niet liggen op het reciteren van een bepaalde hoeveelheid mantra’s, maar op het vertrouwd raken met de Yidam Yamantaka. Er is veel ruimte voor ieders bijdrage en vragen.

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je maaltijden wilt gebruiken.

Praktische informatie
Begeleiding: Ron Twisk
Drie- of zevendaagse
maandag 28 t/m woensdag 30 december 2020 óf
maandag 28 december 2019 t/m zondag 3 januari 2021
Tijden: elke dag van 09.30 - 17.30 uur
Plaats: Jewel Heart Nijmegen en online

Bijdrage in de kosten
Zevendaagse retraite
leden € 100; kleine beurs € 70; niet-leden € 120
Zevendaagse retraite online
leden € 75; kleine beurs € 52,50; niet leden € 90,-
Driedaagse retraite
leden € 60; kleine beurs € 40; niet-leden € 80
Driedaagse retraite online
leden € 45; kleine beurs € 30,-; niet leden € 60,-

Aanmelden: een inschrijfformulier komt binnenkort beschikbaar.

Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor als je een deel van de kosten niet kunt opbrengen. Neem vooraf contact op met het secretariaat als je hiervan gebruik wilt maken.

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Witte Tara Kerstretraite 2020

Ook dit jaar zal er tussen Kerst en Oud en Nieuw weer een Witte Tara retraite zijn van maandag 28 tot en met woensdag 30 december 2020.

Afbeelding Witte TaraIn een retraite gaat het er voornamelijk om dat je contact maakt met een Boeddhafiguur en op die manier kwaliteiten ontwikkelt, die je leven meer inhoud, begrip en mededogen geven. Onze houding en ons beleven kunnen daardoor intenser en dieper worden.

In deze retraite maak je verbinding met de kwaliteiten van Witte Tara. Zij is de vrouwelijke Boeddha bij uitstek om intuïtieve wijsheid te ontwikkelen. Deze wordt beschouwd als aangeboren en bij iedereen aanwezig. Door de diverse meditaties zullen we hierin verschillende nuances aanbrengen. Zo zullen we aandacht besteden aan haar uiterlijke vorm en de symbolische betekenis daarvan.

Omdat de huidige tijd zo verstorend en onrustig is, is en retraite een goed middel om onze gedachten en gevoelens in een juist kader te plaatsen.

Dagindeling
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur lunchen we in stilte. Ieder neemt daarvoor zelf een lunch mee. Samen zijn we verantwoordelijk voor het verloop van deze dagen. Daarom zijn we blij met je hulp bij de voorbereidingen, zoals: het klaarzetten van de zaal en bij alle voorkomende huishoudelijke taken tijdens de retraite. Je kunt je bijdrage hiervoor aangeven op het inschrijfformulier.

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om mee te doen, hebben we de kosten laag gehouden. Als je je geen drie dagen kunt vrijmaken, kun je ook voor een of twee dagen meedoen. Eventueel kan het secretariaat meedenken bij het vinden van een slaapplaats. Dit kun je ook op het inschrijfformulier aangeven.

Om de rust te waarborgen, kun je je alleen voor hele dagen inschrijven.

Praktische informatie
Begeleiding: Marian van der Horst en anderen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: maandag 28 t/m woensdag 30 december
Tijden: alle dagen 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 45; niet-leden € 60; studenten/ kleine beurs € 30.
Inschrijven: via inschrijfformulier
Lunch: zelf meenemen

Geef je s.v.p. uiterlijk 23 december vóór 16.00 uur op, zodat we deze dagen tijdig kunnen organiseren.

Afbeelding QWitte Tara door Marian v.d. Horst

Inschrijfformulier Witte Tara retraite dec. 2020

Hierbij meld ik me aan voor het Witte Tara retraite van 28 t/m 30 december 2020 in Jewel Heart, Nijmegen.

Ik stel me vooraf op de hoogte van het actuele Corona protocol op de website.

Je inschrijving is pas geldig als je betaling is ontvangen.

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan vóóraf contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl). Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. Witte Tara retraite december 2020.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Viering Je Tsong Khapa dag 2020

Donderdag 10 december 2020

Je Tsong Khapa dag (Ganden Ngam Chu), ook wel festival van licht genoemd, is vooral een feestelijke gelegenheid om stil te staan bij het leven (en de verlichte activiteiten) van Je Tsong Khapa, grondlegger van de Gelug traditie; de traditie waar Jewel Heart deel van uitmaakt. We steken dan ook veel lichtjes aan om dit te vieren.

Je Tsongkhapa (1357-1419) is de grondlegger van het gedachtegoed van de Gelugpa traditie; de traditie waarin Jewel Heart haar wortels heeft. Hij was een zeer belangrijke hervormer binnen het Tibetaans boeddhisme en een innovatief denker. Hij wordt na Boeddha Shakyamuni, de tweede Boeddha genoemd. Zo schreef hij de Lamrim Chenmo, waarin het Sutra pad op een zeer verhelderende en toegankelijke manier wordt beschreven en de Nagrim Chenmo: een uiteenzetting van het Tantrische pad. Ook beschreef hij hoe Sutra en Tantra zijn samen te brengen.

Opdragen: Tijdens de Tsoh is er gelegenheid de naam te noemen van iemand aan wie je de Tsoh mede wilt opdragen. Dat kan bijv. iemand zijn die ziek is. Als je zelf niet aanwezig kunt zijn en je de Tsoh toch graag wilt opdragen, dan kun je de naam van die persoon uiterlijk tot de woensdag 9 december 16.00 uur doorgeven aan het secretariaat.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de Tsoh vind je hier.

Praktische informatie

Datum: 10 december 2020
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Je Tsong Khapa zaal Jewel Heart
Ook online
Bijdrage in de kosten: Een donatie in donatiebox ter plekke of op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Tsoh 10 dec. voor de al gekochte Tsoh is heel welkom.
Daarnaast kun je ook eigen offergaven meenemen.
Opgeven: via het secretariaat. Geef s.v.p. duidelijk aan of je live of online meedoet.

Bericht over actie beademingsapparatuur India

Naar aanleiding van de inzamelingsactie voor Chungtsang Rinpoche voor het aanschaffen van beademingsapparatuur in India, ontvingen we deze week een mail van Ujjen (USA), die als contactpersoon fungeert tussen Chuntsang Rinpoche en ons. Hieronder lees je zijn volledige bericht plus een aantal foto’s vanuit zijn klooster in India.

Na het aankondigen van de actie hadden we al snel een aardig bedrag bij elkaar. Vooruitlopend op het definitieve resultaat hebben we toen meteen  € 5000 (INR 420,000.00) overgemaakt,  zodat Chuntsang Rinpoche alvast een paar apparaten kon aanschaffen. Dat heeft hij gedaan en inmiddels zijn deze beademingsapparaten ook in gebruik genomen.

Dat betekent dat het meeste geld dat we door de vrijgevigheid van velen van ons hebben ontvangen reeds is besteed. Maar zoals je in het bericht hieronder kunt lezen, is Chungtsang Rinpoche bezig met meerdere projecten en ideeën.

Een bijzonder gegeven is, dat Rinpoche maandag 26 oktober a.s. jarig is. Daarom zouden we hem heel graag als verjaardagscadeau nog meer geld willen geven, zodat hij zijn projecten kan voeren. Het is daarom nog steeds mogelijk om geld over te maken op het rekeningnummer van Jewel Heart  IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 onder vermelding van ‘Donatie India’.

Bericht van Ujjen
'Chungtsang Rinpoche received the Indian rupees 420,000.00 from Jewel Heart Netherlands. He bought 5 ventilator machines. On behalf of JH Netherlands he donated two ventilators to Drepung Loseling Monastery hospital, two for Tibetan Refugee camp hospital and one he gave to an orderly/senior retirement place. He also gave/offered Rs. 500.00 each to monks with traditional scarf, those working or volunteering during covid 19 time in the monastery. Next week he is going to organize dinner for those doctors, nurses, staff members and volunteer people in tibetan refugee camp hospital.

Coming Monday Oct 26th is Chungtsang Rinpoche's birthday and that day he will arrange Rice, Dal, and other dried food for around 200 homeless people. Just update you on what he did and he is planning to do the rest of the donation money. 

Once again Chungtsang Rinpoche is really appreciates and thanks to all of the donors!

With regards,
Ujjen'

Corona protocol 16 oktober 2020

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

In dit bericht geven we een update van onze maatregelen tegen Corona.

Van overheidswege mogen we opnieuw met niet meer dan 30 personen bij elkaar komen. Om dit in ons centrum op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Dringend verzoek dragen mondkapje
We verzoeken je heel dringend bij binnenkomst van het gebouw een mondkapje te dragen en dat pas af te doen als je op je plek van bestemming bent aangekomen. Zet je mondkapje ook steeds op als je je door het trappenhuis, de hal, gang, zaal, kantine, of door de ruimte waar je bent, verplaatst.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
We verzoeken je om bij binnenkomst ook je handen te ontsmetten met hand-gel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren na en/of voor gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de W.C.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en duidelijk aangegeven op wanden en de vloer.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt.

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Lessen van Gelek Rimpoche met aansluitend Lama Chöpa met tsoh

Zaterdag 7 november 2020

Vrijgevigheid en Ethiek
Een studie- en meditatiedag met lessen van Gelek Rimpoche

In het boeddhisme is het beoefenen van de zes paramita's of deugden een belangrijke pijler. In mei en september j.l. gaf Demo Rinpoche ons op zijn eigen, inspirerende wijze les over de eerste twee deugden: vrijgevigheid en ethiek. Om ons inzicht in deze thema's nog verder te verdiepen, bieden we op 7 november ook de lessen van onze geliefde leraar Gelek Rimpoche over deze onderwerpen aan. Rond 16.00 uur sluiten we af met een Lama Chopa ter ere van Lha Bab Dü Chen; de dag waarop een van de vier grootse daden van Boeddha wordt herdacht.

Foto Gelek RimpocheDagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Gelek Rimpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Gelek Rimpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-18.00 Lama Chöpa met tsoh

Praktische informatie
Datum: zaterdag 7 november 2020
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Aansluitend Lama Chöpa met tsoh 16.00 - 18.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. lessen Gelek Rimpoche.
Aanmelden: t/m vrijdag 6 november 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je alleen online deelnemen.

De Lama Chöpa en de studie- en meditatiedag kun je los van elkaar volgen.

Toezenden link
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link om aan de dag deel te nemen.

Corona protocol oktober 2020

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Dit najaar gaat ons volledige cursusprogramma weer van start en daar zijn we blij mee. In dit bericht geven we een update van onze maatregelen tegen Corona.

Van overheidswege mogen we met groepen tot 30 personen bij elkaar komen. Om dit in ons centrum op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Bij binnenkomst word je verzocht je handen te ontsmetten met hand-gel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren voor en/of na gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de WC.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en worden aangegeven en/of kenbaar gemaakt bij binnenkomst.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt.

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart