Rituelen en Ceremonies

Foto van Hand met Vajra en BelBinnen Jewel Heart worden regelmatig rituelen en gebeden uitgevoerd. Zoals de voor iedereen toegankelijke Lama Chöpa met Tsoh en de verplichte Tsoh voor beoefenaren van Vajrayana.

Aanvragen rituelen en ceremonies
Vaak worden de gebeden en rituelen opgedragen voor mensen die ziek zijn, of het moeilijk hebben of zijn overleden. Als je iemand kent, voor wie je een ritueel of gebed wilt laten opdragen, kun je dit ter plekke aangeven. In het geval je niet zelf bij een ritueel aanwezig kunt zijn, kun je de naam van de persoon doorgeven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Kijk voor het aanvragen van een ceremonie voor geboorte, huwelijk, overlijden of andere levensgebeurtenis bij Compassie in Actie.