Inhoudelijke informatie over de Vajrayogini initiatie en voorbereidende Guhyasamaja Lokeshvara initiatie door Dagyab Rinpoche van 8 - 10 juni 2018 in Jewel Heart, Nijmegen

Bovengenoemde initiaties zijn een bijzondere vorm van begeleide meditatie waarin een van de kwaliteiten van onze Boeddhanatuur centraal staat. Door deze vorm van meditatie krijg je een eerste ervaring met deze kwaliteit, die je vervolgens verdiept door hem dagelijkse te beoefenen.

Er bestaan vier verschillende klassen van tantrische meditatie met een oplopend niveau van intensiteit van beoefening. De voorbereidende initiatie in Guhyasamaja Lokeshvaraen en de Vajrayogini vallen onder de Maha Annutara Yoga Tantra (hoogste Yoga Tantra) en kennen de verplichting van een dagelijkse beoefening.

Door het bijwonen van de Guhyasamaja Lokeshvara (Maha-Annutara-Yoga Tantra) initiatie is het voor nieuwe beoefenaren mogelijk in het Vajrayana in te stappen. Eventueel kunnen zij ervoor kiezen alleen deze initiatie te ontvangen.

Voor genoemde initiaties geldt het volgende:

Guhyasamaja Lokeshvara Initiatie

Wanneer je initiaties in de hoogste Yoga Tantra neemt, neem je daarin meteen ook de toevluchts-, Bodhisattva- en Vajrayana-geloften. Om het een en ander verder te verdiepen, beoefen je dagelijks een sadhana; een reeks meditaties die je toegang geeft tot deze kwaliteit. Iedere meditatieboeddha kent zijn eigen specifieke sadhana en verplichtingen. In al deze meditaties is de band met de leraar en zijn belichaming van deze kwaliteit essentieel.

Iedereen die een initiatie in de hoogste Yoga Tantra neemt, verbindt zich in ieder geval om iedere dag de zes-zittingen Guru-yoga te doen. In de zes-zittingen beoefen en onderhoud je de tantrische geloften en de verbinding met de vijf boeddhafamilies. Omdat het een moeder-tantra beoefening is, hoort hierbij ook dat je (minstens) tweemaal per jaar de verplichte tsog doet, waarin de beoefening gezamenlijk in Jewel Heart wordt gedaan. De data vallen meestal in januari en februari en worden aangekondigd op de website van Jewel Heart.

Vajrayogini Initiatie

De initiatie van Vajrayogini bouwt voort op de voorbereidende initiatie van de twee voorgaande dagen. Je kunt de korte Vajrayogini-initiatie namelijk enkel nemen als je voorafgaand een volledige initiatie in de hoogste Yoga Tantra hebt ontvangen (bijv. Heruka, Yamantaka, enz).

Neem je de Vajrayogini-initiatie, dan verbind je je aan het dagelijks beoefenen van de sadhana. Hiervoor kun je de korte sadhana van circa vier pagina's gebruiken of de middellange versie. De lange Vajrayogini-sadhana mag je alleen doen als je van Rinpoche ook de commentaarlessen hebt ontvangen. De teksten van de verschillende sadhana's zullen op Jewel Heart verkrijgbaar zijn evenals het transcript van commentaarlessen van Gelek Rimpoche over de Vajrayogini beoefening (mits je inschrijving en betaling voor de sluitingsdatum zijn ontvangen).

Om je beoefening te ondersteunen kun je na de initiaties deelnemen aan de maandelijkse Vajrayana-zaterdagen en specifieke beoefeningsgroepen (b.v. van Vajrayogini). Ook is het aan te bevelen op een gegeven moment een mantra-retraite te doen.

Om samen te vatten:

· Vajrayogini-initiatie kun je alleen nemen als je in de dagen vooraf een hoogste Yoga Tantra-initiatie hebt ontvangen. Dagyab Rinpoche heeft gekozen de Guhyasamaja Lokeshvara initiatie te geven.
· Als je nieuw instapt in het Vajrayana, kun je er eventueel voor kiezen alleen de voorbereidende initiatie te ontvangen.

Als je de voorbereidende initiatie hebt ontvangen, geldt het volgende:

· Je verdiept je in en houdt je aan de toevluchtsgelofte.
· Je verdiept je in en houdt je aan de verschillende Bodhisattva-geloften.
· Je reciteert dagelijks de zes zittingen Guru-yoga - je leven lang.
· Je voert (tenminste) op de twee daarvoor aangegeven data de verplichte tsog uit, individueel of bij voorkeur gezamenlijk.

Voor de initiatie in Vajrayogini gelden de volgende verplichtingen:

· Het dagelijks beoefenen van de Vajrayogini-sadhana (de korte of middellange versie - je leven lang; de lange sadhana mag je enkel beoefenen als je de commentaarlessen hebt gevolgd).
· (Tenminste) op de twee daarvoor geldende data de verplichte tsog uitvoeren, individueel of bij voorkeur gezamenlijk.

Het is belangrijk dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:

· Het hebben ontvangen van Lamrim-onderricht (b.v. de Odyssee naar Vrijheid, De Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting, enz.).
· Een goed begrip hebben van de hoofdpunten van de Lamrim en de intentie om deze in je dagelijks leven te willen toepassen, te weten:
1. Het opwekken van liefde/ mededogen voor jezelf.
2. Het opwekken van liefde/ mededogen voor anderen.
3. Enige ontwikkeling van wijsheid.
· Sterk aanbevolen: het voltooid hebben van 100.000 Migtsema's. Zo niet, dan 10.000 Migtsema-mantra’s te hebben voltooid in een retraite met de intentie de 100.0000 in dagelijkse beoefening te voltooien. Ook wordt aanbevolen een retraite te doen van 100.000 maal toevlucht nemen.

Binnen het programma van 8 -12 juni is er gelegenheid deel te nemen aan een introductiesessie waarin de zes-zittingen Guru-Yoga gezamenlijk wordt geoefend.