Weekendretraite met Thubten Chodron 14/15 april 2018

Inschrijftermijn
Je inschrijving is geldig als je betaling is ontvangen.
Mensen voor wie de bijdrage in de kosten (deels) moeilijk is op te brengen, kunnen via het secretariaat een beroep doen op het Solidariteitsfonds.' 

Hierbij meld ik me aan voor het weekend met Thubten Chodron 'Wijsheid voor het dagelijks leven' op 14 en 15 april 2018

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl) Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. "Weekend Thubten Chodron 2018".
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.