Inschrijfformulier zegening Z.E.Kyabje Ling Rinpoche 2 april 2019

Hierbij schrijf ik me in voor de zegening van Medicijn Boeddha door Z.E. Ling Rinpoche in Jewel Heart, Nijmegen

Inschrijftermijn: tot uiterlijk donderdag 28 maart 2019

Je wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. De deur is open vanaf 09.00 uur. Omdat Z.E. Ling Rinpoche voorbereidingen moet treffen, wordt je verzocht in de kantine te wachten totdat de zaal opengaat. In de kantine is koffie en thee.

Let op: je aanmelding is pas geldig als je betaling is ontvangen.

Voor de reis- en verblijfskosten en organisatie rondom het bezoek van Ling Rinpoche en zijn assistenten worden aanzienlijke kosten gemaakt. Als je daarvoor een donatie wilt geven, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag activiteiten willen bijwonen, maar dit financieel niet volledig kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan ruim vóóraf contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl). Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaalbedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. Zegening Ling Rinpoche 2019
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.