Lezingencyclus Yangsi Rinpoche 26 en 27 juni 2018 ‘Een andere kijk op leven en sterven’

Inschrijfformulier

Hierbij meld ik me aan voor de volgende onderdelen van het programma van Yangsi Rinpoche op 26 en 27 juni 2018 in Jewel Heart, Nijmegen.
Mijn inschrijving is pas geldig als de betaling is ontvangen.

NB: De lezingen kunnen afzonderlijk worden gevolgd.

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl). Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. "Lezing(en) Yangsi Rinpoche juni 2018".
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.