Aanmeldingsformulier lesdag Zong Rinpoche ‘Een lamp voor het pad naar Verlichting’

Hierbij meld ik me aan voor de volgende onderdelen van de lesdag ‘Een lamp voor het pad naar Verlichting’ met Zong Rinpoche op 11 november 2017 in Jewel Heart, Nijmegen:

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Als je hieraan wilt bijdragen kun je een bedrag invullen. Wil je een beroep doen op het solidariteitfonds, neem dan contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl).
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. "Lesdag met Zong Rinpoche 2017".
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.