Nederlandse vertaling video boodschap Chungtsang Rinpoche

'Ik stuur mijn groeten en Tashi Delek aan het Bestuur van Jewel Heart en alle andere mensen die er werken.

Ik zou Jewel Heart in april 2020 komen bezoeken, maar vanwege reisbeperkingen in verband met Covid-19 kon ik niet komen. In contact met de begeleider van Gelek Rimpoche (Ujjen) hoorde ik dat niemand van het Nederlandse Jewel Heart centrum ernstig ziek was van Covid-19 en ik was daar erg blij mee.

Hoewel veel mensen in de wereld ziek werden en zelfs stierven, hoorde ik dat niemand in de Jewel Heart-gemeenschap ernstig ziek was en ik was erg blij dat te horen. Ik denk dat het goed is om ons Gelek Rimpoche te herinneren en ons te verheugen en zijn vriendelijkheid te herinneren, want in een tijd waarin de hele wereld problemen heeft met Covid-19, zijn de mensen in het Jewel Heart-centrum nog allemaal gezond. Dit heeft iets te maken met de leringen die we van Gelek Rimpoche hebben ontvangen en omdat we ons gedragen volgens de lessen die we hebben ontvangen. We moeten ons dus verheugen en de vriendelijkheid van de leraar in gedachten houden.

Er zijn mensen in de wereld die alleen uit angst voor deze ziekte ziek worden. Wanneer ze Covid-19 krijgen bezwijken ze aan de ziekte omdat ze het min of meer opgeven. Wij, die de nectar van de leer van Gelek Rimpoche hebben geproefd, worden nu in deze moeilijke tijd van deze ziekte gespaard. Hoewel er veel moeilijkheden zijn vanwege lockdowns en Covid-19, zijn de mensen nog steeds in goede gezondheid en in een goed humeur. En dit, denk ik, is een direct gevolg van het gehoord hebben van het onderricht en het min of meer genieten van de resultaten van dat onderricht. Ik denk dat leerlingen van Gelek Rimpoche dit weten, maar ik wil jullie er toch aan herinneren.

Nu we de tweede golf van Covid-19 ervaren, denk ik dat het goed is om gebeden te doen of onze beoefening toe te wijden aan het spoedig verdwijnen van de ziekte. Wat mijzelf betreft zou ik één of zelfs twee keer per jaar Jewel Heart Nederland willen bezoeken. Dit jaar heb ik dat niet kunnen doen en daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden. Ik wil mijn toewijding hernieuwen om te doen wat ik kan voor de gemeenschap van Jewel Heart en ons les te geven.

Eén van de redenen waarom ik minder in staat ben contact te houden met de gemeenschap van Jewel Heart, is vanwege mijn Engels. Daarom studeer en train ik in het Engels, zodat dit kan verbeteren. Het leren van een taal hangt mede af van de omgeving en in mijn omgeving spreken mensen Tibetaans, Hindi of Karnataka. Daardoor gaat het Engels leren minder snel dan ik zou willen. Ik vraag daarom om nog iets meer geduld.

Vanwege Covid-19 hadden de nederzettingen rond het klooster van Drepung Nyagre Khamtsen en bij Drepung-Loseling problemen. De Jewel Heart-gemeenschap heeft twee ademhalingsmachines gesponsord. Er zijn nog twee andere plaatsen die ook ademhalings- of zuurstofmachines hebben gekregen. Jewel Heart sponsorde in totaal vijf van deze zuurstofmachines. Ze kostten ongeveer driehonderdduizend roepies.

Jewel Heart heeft deze machines gesponsord via Ujjen Tsona als contactpersoon. Mij werd gevraagd hoe Jewel Heart kon helpen en ik zei dat als ze dit soort zuurstof- of beademingsmachines hadden, het nuttig zou zijn. Er is toen snel sponsoring voor gekomen. Ik wil heel Jewel Heart hiervoor bedanken. Met het geld dat overbleef werd een diner voor al het (verplegend) personeel dat betrokken is bij de strijd tegen Covid-19 betaald. Als gevolg van de lockdown kwamen sommige families in de nederzettingen in grote problemen. Ik sponsorde hen met rijst, olie en andere benodigdheden, in totaal voor ongeveer tweehonderd gezinnen. Het voedsel in de nederzettingen werd als volgt verdeeld: in elk van de tien kampen kregen twintig mensen hulp. Ik kon deze mensen helpen door de vriendelijkheid van de Jewel Heart-gemeenschap. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Alle hulp werd verdeeld uit mijn naam, maar ik besteedde natuurlijk alleen mijn tijd. Alle financiën kwamen van de Jewel Heart-gemeenschap en ik wil jullie daarvoor allemaal bedanken.

Eerder is op Jewel Heart de Guyasamaja-retraite en de Yamantaka en Hajagriva retraite gedaan. Ik hoop dat we onze toewijding aan onze beoefening voortzetten zoals Gelek Rimpoche dat voor ogen stond. Het lijkt erop dat de Jewel Heart-gemeenschap eerdere lessen van Gelek Rimpoche momenteel herhaalt over onderwerpen als de Twaalf schakels van afhankelijk ontstaan en de Lam Rim-onderwerpen. Ook worden zijn lessen momenteel gedigitaliseerd en ik wil jullie verzoeken om daarmee door te gaan.

Zoals eerder vermeld, ben ik erg blij dat geen van ons Covid-19 heeft. Het is belangrijk dat we voorzichtig blijven met onze gezondheid. Ik denk dat ik jullie niets over hygiëne hoef te vertellen. Vergelijk het met lesgeven aan de Boeddha, want we weten heel goed hoe we de hygiëneregels moeten volgen. Ik wil jullie op het hart drukken voor je gezondheid te zorgen en altijd goed op te passen. Als bijvoorbeeld vijf mensen elkaar ontmoeten, weten we niet wie besmet is en wie niet, dus daarom is het erg belangrijk om voorzichtig te zijn.

Ik wil jullie in herinnering brengen dat wanneer Gelek Rimpoche of Dagyab Rinpoche lesgaven, ze begonnen met de voorbereidende beoefeningen. Het verzoek aan ons is deze voorbereidende beoefeningen in herinnering te brengen en ze in gedachten te houden.

Zodra de situatie met Covid-19 beter wordt, hoop ik Nederland te bezoeken. Mijn lichaam is niet in Nederland, maar mijn geest wel degelijk! Ik volg onze online aanwezigheid, ik zie de foto's online en ben daar erg blij mee. Ik wil jullie vragen om de lessen die we van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche hebben ontvangen, met je mee te dragen.
Verder zou ik jullie willen vragen om te onthouden hoe Gelek Rimpoche zich tot de dingen verhield, hoe zijn denken ging, enzovoort. Ik vraag jullie om met dat in je achterhoofd te bidden dat we spoedig zijn wedergeboorte zullen ontmoeten en dat we weer in staat zullen zijn om te luisteren naar zijn lessen.

Hoewel Dagyab Rinpoche het behoorlijk druk heeft, kunnen we hem opnieuw vragen om les te komen geven in Jewel Heart. Net zoals in 2018 of 2019 toen we ook discussies met hem organiseerden. We kunnen dat weer doen.

Dan is er ook nog Tokden Rinpoche en ik zal proberen hem uit te nodigen bij Jewel Heart voor lessen. We zouden onderricht kunnen vragen over Yamantaka, Guyasamaja en Heruka, of, als we lessen willen hebben over Vajrayogini enzovoort, ben ik blij om het verzoek voor te leggen aan Thokden Rinpoche.

Ik zelf probeer al mijn verplichtingen aan Gelek Rimpoche met betrekking tot mijn beoefening na te komen. Ik denk dat we elkaar snel weer zullen zien.

We hadden een paar zieke mensen in Jewel Heart Amerika, maar ze zijn nu allemaal gezond en hersteld. Dagyab Rinpoche, Gelek Rimpoche en Tokden Rinpoche zijn als ouders voor mij. Ik bid voor alle wensen van deze leraren, van wie we allemaal samen studenten zijn, of het nu in India of in Nederland is. Ik heb gebeden dat al hun wensen en doelen, of het nu aan de Boeddhadharma-kant of anderszins is, volledig vervuld mogen worden.

Van mijn kant betuig ik graag mijn oprechte dank, want sinds ik een klein kind was, werd ik verzorgd door de vriendelijkheid van de Jewel Heart-gemeenschap. Ik ben erg erkentelijk en dankbaar voor alle zorg die de Jewel Heart-gemeenschap biedt.

Bij het maken van dit soort opnames zijn er dingen herhaald en sommige dingen kunnen klinken zonder duidelijk begin of einde. Voor vertalingen van Tibetaans naar Nederlands raad ik Inge aan, haar Tibetaans is behoorlijk goed. Als zij niet beschikbaar is kunnen we overwegen een beroep te doen op Pelha.

Hartelijk dank aan iedereen, ik verheug me erop jullie allemaal te zien.'