Vervolg Corona maatregelen bestuur

Samen tegen Corona
Bij de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleider als cursisten een cruciale rol. Daarom informeren wij jullie over de volgende aanpassingen die we in het centrum hebben gedaan.

Looproutes
Allereerst zijn de looproutes in het centrum aangepast. Je komt binnen via de hoofdingang en verlaat het gebouw via de kantine.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne, kan er in de kantine nog geen koffie en thee worden gebruikt of gezet.

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal : 30
Atisha zaal : 8
Shantideva zaal : 7
Asanga zaal : 19 in rijen, 13 in een cirkel
Nagarjuna zaal : 6
Aryadeva zaal : 7

Luchten van de ruimtes
De groepsbegeleider zorgt ervoor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst tenminste vijf minuten wordt gelucht.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Bij binnenkomst word je verzocht je handen te ontsmetten met handgel. Deze is bij de ingang aanwezig.
Groepsbegeleiders en cursisten nemen hun jas en tas mee naar de zaal. Schoenen kun je buiten de zaal neerzetten.
In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, doorspoelknop en wc-bril kan desinfecteren.
Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de WC.
Bij de wasbakken in de toiletten beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.
Laat deuren van zalen en kantine zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Voorafgaand aan de eerste groepsbijeenkomst ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij de eerste bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden.
Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte.
De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum weer openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van jezelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart