Videoboodschap Chungtsang Rinpoche over inzamelingsactie beademingsapparatuur

Toen we eind september 2020 aan Chungtsang Rinpoche vroegen of we vanwege de corona situatie iets konden betekenen voor zijn klooster en de dorpen in de omgeving, reageerde hij meteen met de vraag om financiële steun voor het aanschaffen van beademingsapparaten voor het ziekenhuis van het klooster en de omliggende dorpen.

We zijn toen direct begonnen met het vragen van donaties aan sangha-leden en belangstellenden en hadden al snel een mooi bedrag bij elkaar. Vooruitlopend op de totale opbrengst hebben we toen op korte termijn € 5.000 overgemaakt, waarvoor Rinpoche vijf beademingsapparaten kon aanschaffen. We hebben daarover bericht in de sanghamail van 10 oktober 2020.

Tegen eind december was er in totaal € 7.000 geschonken, wat natuurlijk geweldig is: zoveel geld in zo’n korte tijd! De laatste € 2.000 hebben we in december overgemaakt. Daarmee kan Rinpoche het verplegen van zieken in de ziekenhuizen ondersteunen en mensen die niet in staat zijn om voldoende voedsel te kopen.

Al eerder liet hij weten namens alle zieken en inwoners van de Tibetaanse nederzetting Mundgod erg dankbaar te zijn voor onze ondersteuning. Rinpoche heeft nadien ook een videoboodschap voor ons opgenomen die we van een Engelse vertaling hebben voorzien. Door te klikken op onderstaande link kun je de video zien met de Engelse vertaling. De Nederlandse vertaling kun je vinden via onderstaande link. Onze dank gaat uit naar Tashi en Linda Docter voor respectievelijk de Engelse en Nederlandse vertaling.

Video boodschap Chungtsang Rinpoche met Engelse vertaling

De opname is van enige tijd geleden en Rinpoche heeft het er daarin over dat er binnen onze sangha geen mensen zijn (geweest) met corona. Dit is intussen achterhaald. Bij verschillende sangha-leden is helaas corona geconstateerd en een aantal is daar ook alweer van genezen of nog aan het opknappen. Er zijn ook sangha-leden die op dit moment nog ziek zijn. Desondanks zijn er tot op heden nog geen heel ernstige situaties bekend.

Met deze berichtgeving sluiten deze inzamelactie actie af. We blijven echter alert op eventuele nieuwe behoeftes in de komende tijd.

Nogmaals willen we daarom namens Chungtsang Rinpoche en alle mensen in de kloosters en omliggende dorpen aldaar iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken! En aan degenen die hadden willen geven maar daar niet aan zijn toegekomen, kan ik beloven dat er zich in de toekomst zeker nieuwe gelegenheden zullen voordoen, waarvoor je bijdragen nodig zijn.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing