Over de ‘Mind Only’ school – Lezing Demo Rinpoche

Zaterdag 29 juni 15.00 - 17.30 uur

In de serie lessen van Demo Rinpoche, spiritueel leider van Jewel Heart Amerika, over de vier filosofische scholen binnen het Tibetaans boeddhisme, spreekt hij in deze lezing over de derde school, de ‘Mind Only’ school.
Rinpoche zal vanuit deze school de manier waarop wij onszelf, anderen en onze omgeving waarnemen en beleven diepgaand onder de loep nemen. Hierdoor kan ons inzicht zich meer en meer verdiepen. Deze verdieping is nodig, omdat we vaak op een heel subtiele manier vastzitten in onze beperkte, egocentrische blik op de werkelijkheid.

Het bestuderen van de eerste drie scholen bereidt ons voor op het leren begrijpen en waarderen van de vierde school: de zogenoemde ‘Hogere school’, de Madhyamika school, ofwel Middenweg geheten. Over de Madhyamaka school zal Demo Rinpoche in september lesgeven en daarmee de serie afsluiten. Gaandeweg leren we de onjuiste constructies van onze geest, die ons perspectief op ons leven bepalen, te doorzien.

Praktische gegevens
Datum: zaterdag 29 juni
Plaats: live via Zoom in het Jewel Heart Centrum, of thuis via Zoom
Tijd: 15.00-17.30 uur
Voertaal: Engels
Eigen bijdrage: leden door een vrijwillige donatie. Deze is kostendekkend vanaf € 12,50. Niet-leden betalen € 17,50.

Aanmelden: via het secretariaat tot vrijdag 28 juni 16.00 uur

Geplaatst in Lerarenbezoek.