Vajrayogini mantra retraite 6 tot en met 20 augustus 2018


In het Jewel Heart centrum te Nijmegen wordt er van 6 tot en met 20 augustus onder leiding van Carel Weevers en Ron Twisk een Vajrayogini-mantra retraite gehouden. Deze retraite wordt ook wel een ‘toenaderings-retraite’ genoemd en de bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief beoefenen en reciteren van mantra’s, meer en meer vertrouwd raken met Boeddha Vajrayogini en haar pad. Daardoor kun je je dieper met haar verbinden. De motivatie hiervoor is het grootse verlangen de Verlichting te willen bereiken voor alle wezens en hen zo op de best mogelijke manier te kunnen helpen (bodhicitta).

De basis van deze retraite is het reciteren van de mantra van Vajrayogini. Het streven is dat iedere deelnemer 100.000 Vajrayogini-mantra’s en 10.000 ‘Wisdom-showeringmantra’s’ reciteert. Dit wordt afgesloten met een vuurpuja. Hiermee voldoe je aan de verplichtingen van een officiële mantra-retraite. Hierna ben je gemachtigd de zelf-initiatie van Vajrayoginite doen. Daardoor kun je alle Vajrayanageloften die je bij de initiatie hebt genomen, zuiveren en vernieuwen.

Wanneer kun je aan deze retraite deelnemen?

  • Als je de Vajrayogini-initiatie hebt ontvangen in de traditie van Naropa zoals gegeven door Gelek Rimpoche en Dagyab Rimpoche.
  • Als je het bijbehorende commentaar van de lange sadhana mondeling van een leraar hebt ontvangen, bijv. van Dagyab Rinpoche.
  • Als je innerlijk enigszins stabiel bent. Als je daarover twijfelt, neem dan contact op met Carel of Ron.

Het is fijn als je min of meer vertrouwd bent met de lange sadhana, maar dit is geen strikte voorwaarde. Ter voorbereiding kan het lezen van (een deel van) een commentaar behulpzaam zijn, bijv. het transcript over Vajrayogini van Gelek Rimpoche. Maar ook dit is een advies en geen strikte voorwaarde.

Iedere dag zijn er vier sessies. De eerste sessie starten we gezamenlijk om 7.00 uur ’s ochtends met de lange sadhana tot en met de mantra-recitatie. Bij de tweede en de derde sessie doen we de korte sadhana met mantra-recitatie. De laatste sessie beginnen we met de korte en sluiten we weer af met de lange sadhana. Na het avondeten is er ruimte voor uitwisseling en het stellen van vragen.

We vinden het belangrijk dat de retraite in een ontspannen en rustige sfeer verloopt. Tot het middageten zal er om die reden niet worden gesproken. Zo blijf je gefocust en wordt verinnerlijking bevorderd.

Het is mogelijk ook een deel van de retraite mee te maken (van 6 tot en met 11 aug.) Dan raak je wel vertrouwd met de beoefening van Vajrayogini, maar mag je niet de zelfinitiatie doen. Je begint dan tegelijk met de anderen, maar stopt na vijf dagen.

Als je wél een volledige retraite wilt doen, maar je je geen twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de retraite deels thuis te doen. Neem hiervoor en voor eventuele andere vragen contact op met Carel Weevers  of Ron Twisk.

Als je aan de retraite wilt deelnemen, geef je dan uiterlijk vrijdag 6 juli op via dit inschrijfformulier.
Zorg ervoor dat voor die tijd ook je betaling is ontvangen.

Op zaterdag 30 juni is er van 10.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst. Geef je daarvoor s.v.p. op via het secretariaat: info@jewelheart.nl