Demo Rinpoche over Ethiek 19 september

Zaterdag 19 september 2020

In zijn eerste videoles over de zes paramita’s op 30 mei 2020 gaf Demo Rinpoche uitleg over de deugd van Vrijgevigheid. Deze les is door het bestuur vrij beschikbaar gesteld via deze link. Op 19 september gaat Demo Rinpoche verder met een les over ethiek; de tweede paramita.

In de boeddhistische filosofie wordt ethisch gedrag gezien als een verlichte kwaliteit, gebaseerd op het principe van liefde en mededogen. In essentie gaat het erom jezelf en anderen geen schade toe te brengen via je denken, spreken of handelen. Het boeddhisme geeft hiervoor een aantal handreikingen; een soort richtlijnen voor in het sociale verkeer. Het zijn nadrukkelijk geen opgelegde regels of onmogelijk hoge standaarden voor hoe we ons zouden moeten gedragen.

Demo Rinpoche zal ons in deze les op een liefdevolle manier heldere en praktische tips geven, waarmee we ons een aantal positieve kwaliteiten eigen kunnen maken. We zullen ervaren dat ethische gedragsregels geen inperking zijn van onze vrijheid, maar dat die juist zorgen voor meer vrijheid en meer verbondenheid met de goedheid in onszelf en met een intenser gevoel van geluk in ons leven. Het ons verbonden voelen met anderen zal groter worden dan de drang om onze eigen wensen en behoeften te willen bevredigen, soms ten koste van anderen.

Demo Rinpoche heeft deze videoles weer voor ons opgenomen, zodat wij hem kunnen vertonen in Jewel Heart en online. Aan het einde van het onderricht zal er online een interactieve ontmoeting met hem zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Gedurende de dag staan er ook begeleide meditaties op het programma.

Dagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Demo Rinpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Demo Rinpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-17.00 live verbinding met Demo Rinpoche

Praktische informatie
Datum: zaterdag 19 september 2020
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Ethiek door Demo Rinpoche.
Aanmelden: t/m donderdag 17 september 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je zowel in het centrum als online deelnemen.

Toezenden link naar video
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link naar de video.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de dagen los volgen.

Geplaatst in Announcements en getagd met .