Corona protocol 16 oktober 2020

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

In dit bericht geven we een update van onze maatregelen tegen Corona.

Van overheidswege mogen we opnieuw met niet meer dan 30 personen bij elkaar komen. Om dit in ons centrum op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

  • houd 1,5 meter afstand.
  • vermijd drukte.
  • nies en hoest in je elleboog.
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
  • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
  • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

  • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
  • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
  • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Oproep voor dragen mondkapje
We verzoeken je heel dringend bij binnenkomst van het gebouw een mondkapje te dragen en dat pas af te doen als je op je plek van bestemming bent aangekomen. Zet je mondkapje ook steeds op als je je door het trappenhuis, de hal, gang, zaal, kantine, of door de ruimte waar je bent, verplaatst.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
We verzoeken je om bij binnenkomst ook je handen te ontsmetten met hand-gel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren na en/of voor gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de W.C.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en duidelijk aangegeven op wanden en de vloer.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt.

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart

Demo Rinpoche over Ethiek 19 september

Zaterdag 19 september 2020

In zijn eerste videoles over de zes paramita’s op 30 mei 2020 gaf Demo Rinpoche uitleg over de deugd van Vrijgevigheid. Deze les is door het bestuur vrij beschikbaar gesteld via deze link. Op 19 september gaat Demo Rinpoche verder met een les over ethiek; de tweede paramita.

In de boeddhistische filosofie wordt ethisch gedrag gezien als een verlichte kwaliteit, gebaseerd op het principe van liefde en mededogen. In essentie gaat het erom jezelf en anderen geen schade toe te brengen via je denken, spreken of handelen. Het boeddhisme geeft hiervoor een aantal handreikingen; een soort richtlijnen voor in het sociale verkeer. Het zijn nadrukkelijk geen opgelegde regels of onmogelijk hoge standaarden voor hoe we ons zouden moeten gedragen.

Demo Rinpoche zal ons in deze les op een liefdevolle manier heldere en praktische tips geven, waarmee we ons een aantal positieve kwaliteiten eigen kunnen maken. We zullen ervaren dat ethische gedragsregels geen inperking zijn van onze vrijheid, maar dat die juist zorgen voor meer vrijheid en meer verbondenheid met de goedheid in onszelf en met een intenser gevoel van geluk in ons leven. Het ons verbonden voelen met anderen zal groter worden dan de drang om onze eigen wensen en behoeften te willen bevredigen, soms ten koste van anderen.

Demo Rinpoche heeft deze videoles weer voor ons opgenomen, zodat wij hem kunnen vertonen in Jewel Heart en online. Aan het einde van het onderricht zal er online een interactieve ontmoeting met hem zijn om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Gedurende de dag staan er ook begeleide meditaties op het programma.

Dagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Demo Rinpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Demo Rinpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-17.00 live verbinding met Demo Rinpoche

Praktische informatie
Datum: zaterdag 19 september 2020
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. Ethiek door Demo Rinpoche.
Aanmelden: t/m donderdag 17 september 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je zowel in het centrum als online deelnemen.

Toezenden link naar video
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link naar de video.

Hoewel de zes perfecties één geheel vormen, kun je de dagen los volgen.

Announcement Yamantaka Mantra Retreat 2017

Thursday August 10th to Sunday August 27th

Jewel Heart Netherlands is offering a Yamantaka Solitary Hero close retreat. The retreat will be led by Ron Twisk, senior student of Gelek Rimpoche, and will take place at the Jewel Heart center in Nijmegen (Netherlands).
The retreat will be based on reciting the four mantras of Yamantaka.

Requirements for participants are:

·       having obtained a Yamantaka Solitary Hero initiation

·       having received teachings on the commentary of this practice

·       having a mind that is not too unstable.

The retreat counts as an official mantra retreat. Those who complete the full retreat will be permitted to conduct the Yamantaka self-initiation, a means to purify your vows and improve your understanding of the meaning and quality of Yamantaka.

 

Programme
During the retreat we will do a minimum of four meditation sessions a day. Each day will start by reciting the long Yamantaka sadhana up to the mantra recitation. After reciting and visualizing, we will close the first session with the short sadhana. The following sessions will start and conclude with the short sadhana. The final session of the day will be concluded with the last part of the long sadhana.

In the evening, participants can either exchange experiences and ask questions, or choose to do an extra session. Also, they will have the opportunity to have a private session with the retreat supervisor. The retreat will be concluded with a fire puja.

In order to be able to offer participants the relaxed and peaceful atmosphere needed to internalize the practice, we will observe silence in the mornings until after lunch.

 

Partial participation
Should you just want to participate in part of the retreat, you are welcome to join us from Thursday August 10th to Tuesday August 15th. You can start together with the rest of the group, and conclude your retreat after five days, while the others continue. In this way you will have done a small approximation retreat, but you will not be qualified to conduct self-initiation.

If you want to do the full retreat, but are unable to spend the full two weeks at Jewel Heart, under certain conditions you might be able to start the retreat from your home and conclude it at Jewel Heart. Should this apply to you, please contact Ron Twisk

 

Meals and accomodation
Participants can sign up for breakfast, warm lunches and/or modest evening meals (bread). For those who would like to stay at the Jewel Heart center, we offer dorm beds and single or double rooms. Unfortunately, however, availability is limited.

 

Suggested donations:

·       Full retreat: € 150 for Jewel Heart members; € 175 for non-members; € 100 for low income / students

·       Five-day retreat: € 60 for members; € 75 for non-members; € 40 for low income / students

·       Fire puja: € 25 for members; € 30 for non-members; € 15 for low income / students

·       Accommodation: € 10 per night for a dorm bed; € 25 per night for a bed in a single or double room

·       Breakfast: € 7

·       Hot lunch: € 10

·       Evening meal (bread): € 7

 

Jewel Heart has a solidarity fund. Those who have trouble covering the cost can rely on this fund.

You can register by sending an email to info@jewelheart.nl

Please indicate whether you want to make use of accommodation and meals.
We appreciate receiving your application by July 15.