Verdere versoepeling openstelling Jewel Heart

Het kabinet heeft op 15 februari jl. de Covid-19 maatregelen verder versoepeld. Dat gebeurt in twee stappen. Dat betekent dat ook ons centrum stapsgewijs verder opengaat. Daar zijn we blij mee.

Met ingang van vrijdag 18 februari verandert er nog niet zo heel veel ten opzichte van de huidige maatregelen, maar bij de volgende stap per 25 februari wel. Wat dat betekent zetten we hieronder op een rijtje. We gaan ervan uit dat elke bezoeker aan ons centrum zich aan deze voorwaarden houdt. Daarbij staat ieders eigen verantwoordelijkheid voor het geheel voorop.

Belangrijkste wijzigingen per 18 februari 2022
- er zijn geen beperkingen meer zijn met betrekking tot de openingstijden.
- samen zingen en reciteren is weer toegestaan.
- de kantine kan weer gewoon worden gebruikt.

Hieronder lees je de overige Covid-19 maatregelen
- blijf thuis bij klachten als hoesten, verkoudheid, keel- of hoofdpijn
- blijf thuis als je positief test bij zelf- en of GGD test.
- was vaak je handen
- desinfecteer je handen bij binnenkomst in het gebouw
- hoest en nies in je elleboog
- houd 1,5 meter afstand
- maak gebruik van de bewegwijzering in het gebouw
- draag een (medisch) mondkapje als je het gebouw binnenkomt
- doe een mondkapje op telkens als je je door het gebouw beweegt
- doe je mondkapje pas af als je op je plaats van bestemming bent
- we adviseren je een zelftest te doen of te laten testen als je aan een activiteit gaat meedoen. 

Openingstijden
Er zijn met ingang van 18 februari geen restricties meer voor de openingstijden.

Samen zingen en reciteren
Samen zingen en reciteren is weer toegestaan.

Kantine
De kantine kan weer gewoon gebruikt worden.
We verzoeken je echter dringend om gebruikt servies en bestek met heet water en zeep af te wassen.

Ventileren
Ventileren blijft belangrijk. Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen daarom goed en zorg ervoor dat de ruimte vooraf, in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer tien minuten wordt gelucht. Deze maatregel geldt ook voor de kantine. Zorg ervoor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte aanwezig zijn.

QR-code niet verplicht
Een QR-code is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de QR-code niet te gebruiken. We volgen wel de overheidsadviezen voor gelegenheden waar QR-codes niet verplicht zijn nl. de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen.

Oproep je te laten vaccineren en/of te (laten) testen
Juist omdat we geen QR-code gebruiken, vragen we je dringend en nadrukkelijk om je te laten vaccineren tot en met de boosterprik en/of bij deelname aan een activiteit je vooraf te (laten) testen.

Aanhouden 1,5 meter afstand en een beperkt aantal mensen per ruimte
Omdat we geen QR-code gebruiken, is het ook extra belangrijk je aan de 1,5 meter afstand te houden. We richten onze ruimtes zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders tot 25 februari bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand voor een ruimte hebben aangegeven, kunnen we besluiten de QR-code wél te gebruiken of pas toegang te verlenen na het tonen van een negatieve (zelf)test. Denk bijvoorbeeld aan retraites of bij het bezoek van een leraar. Voor activiteiten die Jewel Heart organiseert, besluit het Bestuur hierover.

Onsite en/of online
Groepsbegeleiders kunnen zelf bepalen of ze fysiek in het centrum en/of online hun activiteit begeleiden. Jewel Heart blijft zich inspannen om alle activiteiten indien nodig of gewenst (ook) online aan te bieden.

Aanmelden voor onsite activiteiten
Als je aan een activiteit wilt meedoen die in het centrum plaatsvindt, moet je je vooraf bij het secretariaat aanmelden. Zo voorkomen we dat er te veel mensen in een ruimte zijn.

Duur maatregelen
Deze maatregelen gelden tot 25 februari 2022.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

 

 

Geplaatst in Mededelingen.