Verdere versoepeling openstelling Jewel Heart

De overheid heeft met ingang van 23 maart 2022 alle maatregelen ingetrokken. Dat betekent dat er voor Jewel Heart ook geen beperkingen meer zijn. Wel adviseren we - net als de overheid - de basisregels nog steeds in acht te nemen. 

Leven met Covid-19
Zoals het er nu naar uitziet, zal Covid-19 niet meer weggaan en zullen we er samen voor moeten zorgen dat de pandemie beheersbaar blijft. Ook uit zorg voor de meest kwetsbaren is het van groot belang om met respect met elkaar om te gaan en individuele keuzes te respecteren. 

Daarom zijn dit onze basisregels
- blijf thuis bij klachten als hoesten, verkoudheid, keel- of hoofdpijn.
- blijf thuis als je positief test bij zelf- en of GGD test.
- was vaak je handen.
- desinfecteer je handen bij binnenkomst in het gebouw.
- hoest en nies in je elleboog.
- houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Deze maatregel geldt ook voor de kantine. Zorg ervoor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak ook gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte aanwezig zijn.

On-site en/of online
We gaan ervan uit dat studiegroepen en overige activiteiten weer in ons centrum worden aangeboden. Groepsbegeleiders kunnen in overleg met de deelnemers echter kiezen of ze hun activiteit alleen fysiek in het centrum en/of online begeleiden.
Jewel Heart blijft zich inspannen om activiteiten indien nodig of gewenst ook online aan te bieden.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

Geplaatst in Mededelingen.