We zijn weer open!

Het kabinet heeft op 25 januari jl. de Corona maatregelen verder versoepeld. Dat betekent dat ons centrum verder open gaat. Daar zijn we blij mee. Maar we doen het echter alleen op de door de Rijksoverheid gestelde voorwaarden. Welke dat zijn zetten we hieronder op een rijtje. We gaan ervan uit dat elke bezoeker aan ons centrum zich aan deze voorwaarden houdt. Daarbij staat ieders eigen verantwoordelijkheid voor het geheel voorop.

Leven met Covid-19
Zoals het er nu naar uitziet, zal Covid-19 niet meer weggaan en zullen we er samen voor moeten zorgen dat de pandemie beheersbaar wordt.

Daarom zijn dit onze basisregels
- blijf thuis bij klachten als hoesten, verkoudheid, keel- of hoofdpijn
- was vaak je handen
- desinfecteer je handen bij binnenkomst in het gebouw
- hoest en nies in je elleboog
- houd 1,5 meter afstand
- maak gebruik van de bewegwijzering in het gebouw
- draag een (medisch) mondkapje als je het gebouw binnenkomt
- doe een mondkapje op telkens als je je door het gebouw beweegt
- doe je mondkapje pas af als je op je plaats van bestemming bent
- doe een zelftest of laat je testen als je aan een activiteit wilt meedoen

Niet samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is tot nader bericht NIET toegestaan.

Kantine
Het gebruik van de kantine is tot 22.00 uur toegestaan.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Deze maatregel geldt ook voor de kantine. Zorg ervoor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte aanwezig zijn.

QR code niet verplicht
Een QR code is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de QR code (nog) niet te gebruiken. Het voordeel van de QR code is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid zichtbaar is tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we vermijden.

Oproep je te laten vaccineren en/of te (laten) testen
Juist omdat we geen QR code gebruiken, vragen we je dringend en nadrukkelijk om je te laten vaccineren tot en met de boosterprik en/of bij deelname aan een activiteit je vooraf te (laten) testen.

Aanhouden 1,5 meter afstand en een beperkt aantal mensen per ruimte
Omdat we geen QR code gebruiken, is het ook extra belangrijk je aan de 1,5 meter afstand te houden. Van overheidswege is dit ook verplicht. We richten onze ruimtes zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand voor een ruimte hebben aangegeven, kunnen we besluiten de QR code wél te gebruiken of pas toegang te verlenen na het tonen van een negatieve (zelf)test. Denk bijvoorbeeld aan retraites of bij het bezoek van een leraar. Voor activiteiten die Jewel Heart organiseert, besluit het Bestuur hierover.

Onsite en/of online
Groepsbegeleiders kunnen zelf bepalen of ze fysiek in het centrum en/of online hun activiteit (bege)leiden. Jewel Heart spant zich in om alle activiteiten indien nodig of gewenst (ook) online aan te bieden.

Kwetsbaren beschermen
Al deze maatregelen zijn bedoeld om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

Duur maatregelen
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met de volgende persconferentie op 15 februari 2022.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

Geplaatst in Geen categorie.