Corona protocol per 26 juni 2021

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni j.l. is door het kabinet het einde van de lockdown aangekondigd. Deze verruiming van maatregelen geldt vanaf zaterdag 26 juni. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen. Hiermee komt er ook voor ons een einde aan een periode die moeilijk is geweest. Hoewel in deze periode door velen ook de uitgebreide mogelijkheden van online-activiteiten zijn ontdekt.

Alles mag weer open, maar er zijn nog wel beperkende maatregelen, die misschien wel een blijvend karakter hebben. De vraag is n.l. of corona wel geheel zal verdwijnen of van tijd tot tijd weer zal oplaaien. Beleidsmatig is het daarom verstandig ervan uit te gaan dat corona niet meer verdwijnt en dat we onze organisatie zo inrichten, dat we hiermee leren omgaan. We houden het coronaprotocol daarom onder handbereik en schaffen het niet af.

‘WAT’ zijn de basismaatregelen die blijven!

 • Was je handen
 • Afstand houden (1,5 meter)
 • Testen en Thuisblijven bij klachten
 • Registratie bezoekers en gezondheidscheck blijven nog nodig.

Verder nieuws

 • Er mag binnen weer samen worden gezongen en gereciteerd (op 1,5 meter).
 • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers (wel moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden). Het aantal personen per ruimte wordt dus nog steeds bepaald door de 1,5 m afstand.
 • Mondkapjes hoeven niet meer (tenzij het te druk wordt).
 • Houd op plekken waar mensen geen zitplaats hebben de regel aan van 5 m² ruimte per persoon (denk hierbij aan doorstroomlocaties als gangen, trappen, toiletten).

Aandachtspunten

 • Gebruik zelftesten bij ‘evenementen’/ bijeenkomsten waar 1,5 m afstand niet kan worden aangehouden.
 • Ventileer de ruimte vóór, tijdens en na een bijeenkomst door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Gebruik daarvoor ook de luchtverversingsapparaten, die in elke ruimte aanwezig zijn.

Er is ons veel aan gelegen dat iedereen gezond blijft. Houd je daarom aan deze maatregelen. Voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter a.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Kennismakingscursussen najaar 2021

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. HorstDe kennismakingscursussen voor het najaar zijn bekend en gepland en vind je op deze pagina. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ze in het centrum kunnen geven. De aantallen cursisten zijn echter beperkt, omdat we nog steeds 1,5 meter afstand houden. Geef je daarom snel op als je zeker wilt zijn van je deelname in levende lijve.We zullen ook zoveel mogelijk cursussen online aanbieden.

Lees, voordat je naar het centrum komt, zorgvuldig ons Corona protocol door.
Je vindt dit op de Homepagina.

We hopen je weer te mogen begroeten!

Mondelinge overdracht Witte Tara door Chungtsang Rinpoche

Zondag 13 juni 11.00 - 13.00 uur

Tijdens Rinpoche’s vorige bezoek aan ons centrum in 2019 heeft hij een prachtige Witte Tara zegening gegeven en werd zijn sterke band met Witte Tara duidelijk. Deze keer zal Rinpoche ons ‘Lungs’ (mondelinge overdrachten) geven van de Mantra van Witte Tara, haar sadhana en de lofprijzing op de eenentwintig Tara’s.

Gelek Rimpoche heeft in een van zijn laatste lessen aan Jewel Heart Nederland verteld: ‘Het geven van een Lung lijkt misschien enkel wat Tibetaans gebrabbel voor ons, maar let wel: het is de ruggengraat van onze spirituele beoefening.’ En over Chungtsang Rinpoche vertelde hij dat Chungtsang zeer rijk is aan mondelinge overleveringen en overdrachten heeft ontvangen van vele vooraanstaande leraren. Voor ons is dit daarom een buitenkans om hier verbinding mee te maken.

Deze overdracht is tevens een voorbereiding op de Witte Tara retraite van 21 t/m 25 juli. Tot en met juni 2021 is er elke donderdagavond om 20.30 uur een Witte Tara beoefening, waarvoor je je via het secretariaat kunt aanmelden. Aan alle activiteiten kun je ook afzonderlijk meedoen.

Praktische gegevens
Plaats: alleen via Zoom.
Financiële bijdrage
Een donatie is kostendekkend vanaf € 20. We waarderen je vrijgevigheid als je het je kunt veroorloven om een hoger bedrag te doneren. Daarnaast is ook een donatie voor de leraar zeer welkom.
Vertaling: Er is simultaanvertaling naar het Nederlands.
Je moet je hiervoor uiterlijk 4 juni 14.00 uur opgeven.

Aanmelden via het secretariaat. Geef s.v.p. duidelijk aan waarvoor je je aanmeldt. Doe dit vóór vrijdag 11 juni 14.00 uur.

Centrum nog zeker tot 1 juni 2021 gesloten

Naar aanleiding van de routekaart en het openingsplan van de rijksoverheid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hebben we voor Jewel Heart Nederland besloten om (nog) geen verdere versoepelingen door te voeren.

Dat betekent dat we (nog) geen activiteiten laten plaatsvinden in het centrum. De datum waarop we ons richtten voor verandering of verruiming van deze maatregel is daarmee verschoven van 26 mei 2021 naar 1 juni 2021 en wordt mogelijk verplaatst naar 11 juni 2021.

Dit is conform de afspraken met de rijksoverheid en ook volgens het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Al eerder was besloten om wel de mogelijkheid te bieden om Zoom of andere ‘beeldbijeenkomsten’ vanuit het centrum te mogen presenteren. Daarvoor is het toegestaan om met maximaal drie personen deze beeldbijeenkomst te organiseren en te presenteren. De gebruikelijke maatregelen zoals afstand, hygiëne, etc. zoals vermeld in het protocol zijn voor deze personen van toepassing.

Henk Dolfing
Voorzitter a.i. Jewel Heart

Afbeelding Je Tsong Khapa Marian v.d. Horst

Centrum tot 31 maart gesloten

Vanwege de door de Overheid genomen maatregelen inzake Covid-10 is Jewel Heart tot 20 april 2021 gesloten. Na 20 april zullen we met ons programma inspelen op eventuele, verruimende mogelijkheden. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk activiteiten online te laten doorgaan.

Dat betekent dat:
- de open meditatieavonden elke vrijdag van 20.00 - 21.00 uur tot dan alleen ONLINE plaatsvinden,
- de shamatha meditatieavonden elke woensdag van 20.00 - 22.00 uur alleen ONLINE plaatsvinden,
- de twee weekenden op 10/11 en 17/18 april met Glenn Mullin via live stream zijn,
- de meditatiedag op 11 april alleen online plaatsvindt,
- de kennismakingscursussen dit voorjaar helaas niet meer van start gaan.

Voor alle studiegroepen geldt dat de deelnemers onderling afspreken of ze hun bijeenkomsten online laten doorgaan.

Voor de online activiteiten kun je je - tenzij anders is aangegeven - tot 16.00 uur op de dag ervoor aanmelden via het secretariaat.

Afbeelding Witte Tara door Marian v.d. Horst

Inschrijfformulier Witte Tara retraite dec. 2020

Hierbij meld ik me aan voor het Witte Tara retraite van 28 t/m 30 december 2020 in Jewel Heart, Nijmegen.

Ik stel me vooraf op de hoogte van het actuele Corona protocol op de website.

Je inschrijving is pas geldig als je betaling is ontvangen.

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Jewel Heart heeft een solidariteitsfonds voor mensen die graag de lessen willen bijwonen, maar dit financieel niet (volledig) kunnen opbrengen. Wil je een beroep doen op het solidariteitsfonds, neem dan vóóraf contact op met het secretariaat (info@jewelheart.nl). Als je aan dit solidariteitsfonds wilt bijdragen, kun je hierboven aangeven voor welk bedrag.
Het totaal bedrag (zelf even optellen) maak ik over op IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart Nijmegen, o.v.v. Witte Tara retraite december 2020.
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
S.v.p. aanvinken wat van toepassing is
Als je lid bent, hoef je adres, postcode, woonplaats en telefoon niet in te vullen!
Heb je opmerkingen? Je kunt deze hierboven kwijt. We proberen zo snel mogelijk te reageren.

Bericht over actie beademingsapparatuur India

Naar aanleiding van de inzamelingsactie voor Chungtsang Rinpoche voor het aanschaffen van beademingsapparatuur in India, ontvingen we deze week een mail van Ujjen (USA), die als contactpersoon fungeert tussen Chuntsang Rinpoche en ons. Hieronder lees je zijn volledige bericht plus een aantal foto’s vanuit zijn klooster in India.

Na het aankondigen van de actie hadden we al snel een aardig bedrag bij elkaar. Vooruitlopend op het definitieve resultaat hebben we toen meteen  € 5000 (INR 420,000.00) overgemaakt,  zodat Chuntsang Rinpoche alvast een paar apparaten kon aanschaffen. Dat heeft hij gedaan en inmiddels zijn deze beademingsapparaten ook in gebruik genomen.

Dat betekent dat het meeste geld dat we door de vrijgevigheid van velen van ons hebben ontvangen reeds is besteed. Maar zoals je in het bericht hieronder kunt lezen, is Chungtsang Rinpoche bezig met meerdere projecten en ideeën.

Een bijzonder gegeven is, dat Rinpoche maandag 26 oktober a.s. jarig is. Daarom zouden we hem heel graag als verjaardagscadeau nog meer geld willen geven, zodat hij zijn projecten kan voeren. Het is daarom nog steeds mogelijk om geld over te maken op het rekeningnummer van Jewel Heart  IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 onder vermelding van ‘Donatie India’.

Bericht van Ujjen
'Chungtsang Rinpoche received the Indian rupees 420,000.00 from Jewel Heart Netherlands. He bought 5 ventilator machines. On behalf of JH Netherlands he donated two ventilators to Drepung Loseling Monastery hospital, two for Tibetan Refugee camp hospital and one he gave to an orderly/senior retirement place. He also gave/offered Rs. 500.00 each to monks with traditional scarf, those working or volunteering during covid 19 time in the monastery. Next week he is going to organize dinner for those doctors, nurses, staff members and volunteer people in tibetan refugee camp hospital.

Coming Monday Oct 26th is Chungtsang Rinpoche's birthday and that day he will arrange Rice, Dal, and other dried food for around 200 homeless people. Just update you on what he did and he is planning to do the rest of the donation money. 

Once again Chungtsang Rinpoche is really appreciates and thanks to all of the donors!

With regards,
Ujjen'

Lessen van Gelek Rimpoche met aansluitend Lama Chöpa met tsoh

Zaterdag 7 november 2020

Vrijgevigheid en Ethiek
Een studie- en meditatiedag met lessen van Gelek Rimpoche

In het boeddhisme is het beoefenen van de zes paramita's of deugden een belangrijke pijler. In mei en september j.l. gaf Demo Rinpoche ons op zijn eigen, inspirerende wijze les over de eerste twee deugden: vrijgevigheid en ethiek. Om ons inzicht in deze thema's nog verder te verdiepen, bieden we op 7 november ook de lessen van onze geliefde leraar Gelek Rimpoche over deze onderwerpen aan. Rond 16.00 uur sluiten we af met een Lama Chopa ter ere van Lha Bab Dü Chen; de dag waarop een van de vier grootse daden van Boeddha wordt herdacht.

Foto Gelek RimpocheDagindeling
10.00-10.30 korte meditatie en Jewel Heart gebeden
10.30-11.30 videoles Gelek Rimpoche
11.30-11.45 pauze
11.45-12.45 begeleide meditatie en uitwisseling
12.45-13.30 lunchpauze
13.30-14.30 videoles Gelek Rimpoche
14.30-14.45 pauze
14.45-15.45 meditatie en uitwisseling
16.00-18.00 Lama Chöpa met tsoh

Praktische informatie
Datum: zaterdag 7 november 2020
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Aansluitend Lama Chöpa met tsoh 16.00 - 18.00 uur
Bijdrage in de kosten: Leden: € 37,50; niet-leden: € 50,00; stud./ kl. beurs: € 27,00
Je kunt het geld overmaken op NL95 INGB 0005 7122 89 o.v.v. lessen Gelek Rimpoche.
Aanmelden: t/m vrijdag 6 november 16.00 uur via het secretariaat.
Wil je simultaanvertaling? Geef dat s.v.p. aan bij je aanmelding.
Aan deze dag kun je alleen online deelnemen.

De Lama Chöpa en de studie- en meditatiedag kun je los van elkaar volgen.

Toezenden link
Alleen als je je tijdig hebt aangemeld en je betaling is ontvangen, ontvang je per mail een link om aan de dag deel te nemen.

Corona protocol oktober 2020

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Dit najaar gaat ons volledige cursusprogramma weer van start en daar zijn we blij mee. In dit bericht geven we een update van onze maatregelen tegen Corona.

Van overheidswege mogen we met groepen tot 30 personen bij elkaar komen. Om dit in ons centrum op een veilige manier te kunnen doen, moeten de voor dit moment geldende regels van het RIVM strikt worden opgevolgd. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben zowel groepsbegeleiders als cursisten een bepalende rol.

Dit betekent:

 • houd 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte.
 • nies en hoest in je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg.
 • desinfecteer je handen en was ze ook regelmatig met water en zeep.
 • schud geen handen; beperk een begroeting tot een knikje of gevouwen handen.

Blijf thuis:

 • als je last hebt van verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, hoofdpijn.
 • als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het Corona virus.
 • als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (38 graden of hoger), en/of benauwdheid.

Registratie
Alle deelnemers en begeleiders zijn door opgave vooraf geregistreerd of vullen bij binnenkomst een registratieformulier in. Daarop staan datum, tijdstip, je naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en daarna op passende wijze vernietigd.

Oproep met betrekking tot de hygiëne
Bij binnenkomst word je verzocht je handen te ontsmetten met hand-gel. Deze is bij de ingang aanwezig. Neem vervolgens je jas en tas mee naar de zaal. Je schoenen kun je buiten de zaal neerzetten. Laat deuren van zalen (en kantine) zo veel mogelijk openstaan, zodat mensen deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.

In de toiletten liggen desinfecterende doekjes zodat iedere gebruiker kraan, lichtknopje, deurklink, spoelknop en wc-bril kan desinfecteren voor en/of na gebruik. Let op: spoel deze doekjes niet door in het toilet, maar gooi ze in de afvalemmer in de WC.
Bij de wasbakken in de toiletruimte beneden staat een fles desinfecterend middel en keukenpapier om na elk gebruik de kraan te desinfecteren.

Looproutes
De looproutes in het centrum zijn aangepast en worden aangegeven en/of kenbaar gemaakt bij binnenkomst.

Gebruik kantine
In verband met het waarborgen van de hygiëne kan er alleen na overleg met het dagelijks bestuur gebruik worden gemaakt van de kantine.

Ventileren/luchten van de ruimtes
Het effect van ventileren is uitgebreid onderzocht en lijkt van groot belang te zijn om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De groepsbegeleider/gebruiker zorgt er daarom voor dat de ruimte voorafgaand, tijdens en na afloop van de bijeenkomst uitgebreid wordt geventileerd door middel van het open zetten/houden van ramen en deuren. Dit betekent dus dat er bij lagere temperaturen ook zoveel mogelijk wordt geventileerd. Trek daarom meer kleding aan als je naar het centrum komt.

Inrichten van de zalen op 1,5 meter
De zalen moeten voor elke bijeenkomst worden ingericht op basis van 1,5 meter afstand. Dit is een taak van de groepsbegeleider. In iedere zaal ligt een stok van 1,5 meter om deze indeling te maken. Per zaal is er een maximumaantal deelnemers toegestaan. Dit aantal staat op de buitenkant van de deur. Ook in de algemene ruimtes moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De aantallen per zaal zijn (inclusief begeleider).

Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Zingen en reciteren
Samen zingen en/of reciteren doen we niet. Wel kunnen mensen in stilte meezingen met een geluidsopname of voorzanger.

Gezamenlijk doornemen Corona richtlijnen
Na registratie ontvangen de deelnemers van de groepsbegeleider voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst het Corona protocol. De groepsbegeleider zal bij elke bijeenkomst samen met de deelnemers de Corona richtlijnen ter plekke doornemen.

Handhaving
De groepsbegeleider heeft als taak erop te letten dat alle deelnemers zich bij iedere bijeenkomst aan deze regels houden. Inclusief de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal mensen per ruimte. De groepsbegeleider zorgt er ook voor dat alle deelnemers vóór de eerste bijeenkomst over deze speciale maatregelen per mail worden geïnformeerd.

Het is van het grootste belang dat zowel groepsbegeleiders als deelnemers van de ernst van deze maatregelen zijn doordrongen en zich er strikt aan houden. Alleen dan kunnen we het centrum openstellen voor cursussen en overige bijeenkomsten en zorgen we samen voor de gezondheid van onszelf en anderen.

Bestuur Jewel Heart