Vooraankondiging bezoek Chungtsang Rinpoche mei 2020

Wij zijn zeer verheugd dat Chungtsang Rinpoche in mei 2020 weer naar Jewel Heart zal komen.

Hieronder vind je alvast het programma. Zodra alle tijden bekend zijn, melden we dit via website en Sanghamail.

Van donderdag 21 tot en met maandag 25 mei zal hij een Yamantaka initiatie met commentaarlessen geven.
Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei zal hij lesgeven over 'De twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan'.

Vrijdagavond 5 juni 19.30 uur geeft hij een lezing over 'De vier edele waarheden'.
Zaterdag 6 juni 10.00 - 17.00 uur geeft hij dag les over 'De vier edele waarheden'.

Zondag 7 juni geeft hij 's ochtends een Zegening van Avalokiteshvara.
Aansluitend een gezamenlijke lunch van Sangha en Chungtsang Rinpoche.

Nadere informatie over tijden en hoe je je kunt aanmelden volgt spoedig.

foto van lotusbloem

Meditatiedag 8 september 2019

foto van lotusbloemDe vakantie loopt op ten einde en langzaamaan schakelen we weer over op 'back to normal'. Een mooi moment om met een dag van stilte en meditatie een stevige basis te leggen onder je gewone leven met alle stress en uitdagingen die je mogelijk weer te wachten staan.

De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Je bent welkom zonder je te hoeven aanmelden. We lunchen in stilte. Neem zelf je lunch mee. Aan de kosten van deze dag kun je bijdragen met een vrijwillige bijdrage.

Dit is de eerste meditatiedag in het nieuwe cursusjaar. De overige data vind je hier.

Wees welkom!

 

Demo Rinpoche terwijl hij lesgeeft

Openbare lezing Demo Rinpoche over Upaya

Zaterdag 8 september 15.00 – 16.30 uur

In het kader van de lezingencyclus Boeddhisme.nu geeft Demo Rinpoche een openbare lezing over Upaya; de permanente evolutie van het boeddhisme.

Al in de tijd van de Boeddha speelde de vraag hoe zijn radicale inzichten toegankelijk te maken voor de mensen van zijn tijd. In dat kader ontwikkelde hij ‘Upaya’, vrij vertaald als de ‘didactische principes’ van het boeddhisme. Hierdoor zijn in de geschiedenis van het boeddhisme regelmatig grote veranderingen mogelijk geworden. Wat is Upaya en wat zijn deze principes?

De landing van het boeddhisme in het Westen wordt gezien als zo’n grote verandering. Hoe kijkt een in India opgeleide, jonge leraar aan tegen deze ontwikkeling? Wat vindt hij van de manier waarop het boeddhisme in het Westen vorm krijgt? En andersom: wat is het effect op de traditie van de grote toeloop van Westerse mensen?

Demo Rinpoche, behoort tot de nieuwe generatie leraren van het Tibetaans boeddhisme. Hij is in India opgeleid in de Tibetaanse kloostertraditie en verblijft sinds een paar jaar in het Westen. Hij zal zowel theoretisch als vanuit zijn persoonlijke ervaring over dit onderwerp vertellen en met ons in gesprek gaan.

Deze lezing is de eerste van het nieuwe seizoen in de lezingenreeks Boeddhisme.nu. Deze openbare lezingencyclus is vindt maandelijks plaats op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht. De lezingen zijn interactief en toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

Praktische informatie
Tijd: Zaterdagmiddag 8 september 15.00 tot 16.30 uur
Bijdrage in de kosten: € 5 (inclusief drankje)
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen

Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom!

Stupa voor relieken Gelek Rimpoche

Nu de 49 dagen voorbij zijn waarin we Gelek Rimpoche tijdens zijn overgang hebben herdacht, kunnen we verdergaan met bouwen aan de toekomst van onze sangha. Hoe mooi en goed is het dat te doen in aanwezigheid van een deel van de overblijfselen van Rimpoche in de vorm van zijn relieken.
Na de crematie op zaterdag 18 februari 2017 hebben de aanwezige monniken onder verantwoordelijkheid van Demo Rinpoche de overblijfselen (relieken) van Gelek Rimpoche verzameld. En sinds kort hebben we gehoord dat we een deel van deze relieken in Nederland mogen bijzetten.

Vanuit het bestuur hebben we daar enthousiast op gereageerd. Het zegenrijke en heilzame effect van het in ons midden hebben van deze relieken is geweldig en kunnen we gebruiken om de sangha voort te zetten in de traditie van Gelek Rimpoche en op de manier zoals hij dat zou hebben gewenst.

Naast de niet te beschrijven grote en waardevolle geestelijke nalatenschap van liefde, compassie, wijsheid en vriendschap, nu en in de toekomst terug te vinden in de vele transcripten, boeken, op audio- en videomateriaal, hebben we straks ook een ‘fysieke’ aanwezigheid in de vorm van Rimpoche’s relieken. Iedereen kan dan op zijn/haar manier respect en eerbied betuigen aan de stichter, spirituele leraar en leider van onze sangha. Om dit op een mooie en eervolle manier te doen, willen we de relieken op traditionele wijze bijzetten in een stupa die we bij het altaar in de Tsongkhapa (grote) zaal plaatsen.

Het bestuur heeft besloten de stupa niet uit de algemene middelen te betalen maar iedereen, leden en geïnteresseerden, de gelegenheid te geven daaraan bij te dragen. We hebben daarvoor het Stupa-Fonds ingesteld. Er is een aardig bedrag nodig om in Nepal, op voordracht van Demo Rinpoche,  een mooie stupa te laten maken en die met de relieken op passende en traditionele wijze te (laten) zegenen. We schatten dat het geheel rond € 7.000,- aan kosten met zich meebrengt. Donaties in de vorm van grotere bedragen zijn dus meer dan welkom, maar ook de meer bescheiden bijdragen leiden tot het uiteindelijke doel en zijn dus net zo welkom.

In de hal zullen we een herkenbare schaal zetten waarin je kunt doneren. Maar je kunt je donatie natuurlijk ook overmaken op de bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

We hebben afgesproken de donaties die vanaf nu t/m 31 juli 2017 binnenkomen voor dit fonds te bestemmen, tenzij je bij het secretariaat aangeeft dat je je donatie aan een ander doel wilt geven. Jewel Heart heeft een ANBI status, wat betekent dat je donatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Laten we met velen deze actie tot een succes maken, zodat we de relieken van onze Guru, Leraar en Spiritueel leider, Gelek Rimpoche, een waardige en respectvolle plek kunnen geven in ons centrum.

Donaties:
Bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’

Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de stand van zaken van zowel het fonds als de vorderingen rond de aanschaf van de stupa.

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Henk Dolfing secretariaat@jewelheart.nl of 06-33879876.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Bereikbaarheid Jewel Heart periode 24 april tot en met 12 mei 2017

Vanaf maandag 24 april tot en met vrijdag 12 mei voert Heijmans voor de gemeente Nijmegen werkzaamheden uit voor onderhoud en vernieuwing van de Hatertseveldweg tussen de Paddepoelseweg en de Groenestraat. De belangrijkste wijziging is dat de bestaande klinkerverharding wordt vervangen door rood asfalt aangezien de Haterseveldweg een snelfietsroute is.

In deze periode is de Hatertseveldweg afgesloten voor verkeer en is het dus niet mogelijk voor of op het terrein van Jewel Heart te parkeren. Als alternatief wordt er voor de buurt een tijdelijke parkeerplaats aangelegd op het grasveld aan de Cavaljeweg. Aan de andere kant van de Haterseveldweg (ter hoogte van nummer 26) voorbij de Groenestraat is er op de parkeerplaats bij de nieuwbouw ook gelegenheid tot parkeren.

Jewel Heart is in deze periode alleen te voet en met de fiets aan de hand te bereiken. Houd er s.v.p. rekening mee dat je daar extra tijd voor nodig hebt.