Corona protocol per 26 juni 2021

Aan alle groepsbegeleiders, cursisten, externe huurders en gebruikers van Jewel Heart,

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni j.l. is door het kabinet het einde van de lockdown aangekondigd. Deze verruiming van maatregelen geldt vanaf zaterdag 26 juni. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen. Hiermee komt er ook voor ons een einde aan een periode die moeilijk is geweest. Hoewel in deze periode door velen ook de uitgebreide mogelijkheden van online-activiteiten zijn ontdekt.

Alles mag weer open, maar er zijn nog wel beperkende maatregelen, die misschien wel een blijvend karakter hebben. De vraag is n.l. of corona wel geheel zal verdwijnen of van tijd tot tijd weer zal oplaaien. Beleidsmatig is het daarom verstandig ervan uit te gaan dat corona niet meer verdwijnt en dat we onze organisatie zo inrichten, dat we hiermee leren omgaan. We houden het coronaprotocol daarom onder handbereik en schaffen het niet af.

‘WAT’ zijn de basismaatregelen die blijven!

  • Was je handen
  • Afstand houden (1,5 meter)
  • Testen en Thuisblijven bij klachten
  • Registratie bezoekers en gezondheidscheck blijven nog nodig.

Verder nieuws

  • Er mag binnen weer samen worden gezongen en gereciteerd (op 1,5 meter).
  • Er is geen beperking meer van het aantal bezoekers (wel moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden). Het aantal personen per ruimte wordt dus nog steeds bepaald door de 1,5 m afstand.
  • Mondkapjes hoeven niet meer (tenzij het te druk wordt).
  • Houd op plekken waar mensen geen zitplaats hebben de regel aan van 5 m² ruimte per persoon (denk hierbij aan doorstroomlocaties als gangen, trappen, toiletten).

Aandachtspunten

  • Gebruik zelftesten bij ‘evenementen’/ bijeenkomsten waar 1,5 m afstand niet kan worden aangehouden.
  • Ventileer de ruimte vóór, tijdens en na een bijeenkomst door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Gebruik daarvoor ook de luchtverversingsapparaten, die in elke ruimte aanwezig zijn.

Er is ons veel aan gelegen dat iedereen gezond blijft. Houd je daarom aan deze maatregelen. Voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter a.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie.