Inhoudelijke informatie over de Vajrayogini initiatie en voorbereidende Yamantaka initiatie

Bovengenoemde initiaties zijn een bijzondere vorm van begeleide meditatie waarin een van de kwaliteiten van onze Boeddha-natuur centraal staat. Door deze vorm van meditatie krijg je een eerste ervaring met deze kwaliteit, die je vervolgens verdiept door hem dagelijkse te beoefenen.

Er bestaan vier verschillende klassen van tantrische meditatie met een oplopend niveau van intensiteit van beoefening. De voorbereidende Yamantaka initiatie en de Vajrayogini initiatie vallen onder de Maha Annutara Yoga Tantra (hoogste Yoga Tantra) en hebben de verplichting van een dagelijkse beoefening.

Wanneer je initiaties in de hoogste Yoga Tantra neemt, neem je daarin meteen ook de toevluchts-, Bodhisattva- en Vajrayana-geloften. Om het een en ander verder te verdiepen, kan je dagelijks een sadhana beoefenen, een reeks meditaties die je toegang geeft tot de kwaliteiten van Vajrayogini. Iedere meditatie boeddha heeft haar of zijn eigen, specifieke sadhana. In al deze meditaties is de band met de leraar en zijn belichaming van deze kwaliteit essentieel.

Alleen als je een initiatie in de hoogste Yoga Tantra hebt ontvangen, verbind je je om iedere dag de zes-zittingen-Guru-yoga te doen. In deze zes-zittingen beoefen en onderhoud je de tantrische geloften en de verbinding met de vijf Boeddha families. Omdat het in dit geval om een moeder-tantra (Vajrayogini) beoefening is, hoort hierbij ook dat je (minstens) tweemaal per jaar de verplichte Tsog doet, waarin de beoefening gezamenlijk in Jewel Heart wordt gedaan. De data vallen meestal in januari en februari en worden ruim van tevoren aangekondigd op onze website en in onze sanghamail.

De initiatie van Vajrayogini bouwt voort op de voorbereidende initiatie van de voorafgaande dag. Je kunt de korte Vajrayogini-initiatie namelijk alleen nemen als je eerst een volledige initiatie in de hoogste Yoga Tantra hebt ontvangen (bijv. Heruka, Yamantaka, enz).

De lange Vajrayogini-sadhana mag je alleen doen als je van Rinpoche ook de volledige commentaarlessen hebt ontvangen. De teksten van de verschillende (korte, middellange en lange) sadhana’s ontvang je via Jewel Heart.

Om je beoefening te ondersteunen kun je na de initiaties deelnemen aan de maandelijkse Vajrayana-zaterdagen en specifieke beoefeningsgroepen. Ook is het aan te bevelen op een gegeven moment een mantra-retraite te doen, die we regelmatig in ons centrum organiseren.

Kortom:

 • Een Vajrayogini-initiatie kun je alleen nemen als je in de dagen vooraf een hoogste Yoga Tantra-initiatie hebt ontvangen. Chungtsang Rinpoche heeft ervoor gekozen om de Yamantaka initiatie te geven.
 • Als je de voorbereidende initiatie hebt ontvangen, geldt het volgende:
 • Je verdiept je in en houdt je aan de dagelijkse gelofte van toevlucht nemen.
 • Je verdiept je in en houdt je aan de verschillende Bodhisattva-geloften.
 • Je reciteert dagelijks de zes zittingen Guru-yoga – je leven lang.
 • Je voert (tenminste) de verplichte Tsog uit op de twee daarvoor aangegeven data. Individueel, maar bij voorkeur gezamenlijk.

Voor de initiatie in Vajrayogini gelden de volgende verplichtingen:

 • Het dagelijks beoefenen van de zes zittingen Guru Yoga sadhana (de korte of middellange versie – je leven lang.
 • (Tenminste) op de twee daarvoor geldende data de verplichte tsog uitvoeren, individueel of bij voorkeur gezamenlijk in Jewel Heart.

Om een initiatie in de hoogste tantra yoga te ontvangen gelden de volgende voorwaarden:

 • Het hebben ontvangen van Lamrim-onderricht, zoals De Odyssee naar Vrijheid, De Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting).
 • Een goed begrip hebben van de hoofdpunten van de Lamrim en de intentie om deze in je dagelijks leven te willen toepassen, door:
  1. Het opwekken van liefde/ mededogen voor jezelf.
  2. Het opwekken van liefde/ mededogen voor anderen.
  3. Je te ontwikkelen in wijsheid, ofwel het verkrijgen van inzicht in de leegte.

  Verder wordt sterk aanbevolen dat je 100.000 Migtsema’s hebt voltooid. Of tijdens een retraite tenminste 10.000 Migtsema-mantra’s hebt gebeden met de intentie om vervolgens elke dag een aantal daarvan te reciteren totdat je de 100.0000 hebt voltooid.

Geplaatst in Achtergrondinformatie.