Korte Tara beoefening

Witte Tara

Korte Tara beoefening

Ik neem toevlucht tot de Boeddha, Dharma, Sangha en Tara.
Moge ik de Verlichting bereiken voor het welzijn van allen. (3x)

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Mogen zij vrij zijn van lijden.
Mogen zij de vreugde vinden, die nooit lijden heeft gekend.
Mogen zij bevrijd zijn van gehechtheid en haat.

Uit het zuivere land van Potala,
Geboren uit een groene letter TAM,
Uw hoofd gesierd door Amithaba,
Daadkrachtige moeder van de Boeddha’s van de drie tijden,
Tara, kom alstublieft hier met uw gevolg!

Goden en Titanen buigen met hun kronen voor uw lotusvoeten.
Bevrijdster van alle problemen, Moeder Tara – eerbied aan u!

Ik buig neer met mijn lichaam, spraak en geest.
Ik offer het beste dat ik te geven heb,
Zowel echt als gevisualiseerd, om de ruimte tussen ons te vullen.

Ik heb spijt van en zuiver al het onheilzame.
Ik verheug me in alle deugden.
Ik verzoek U om bij ons te blijven tot aan de verlichting.
Ik vraag om wijze en meedogende begeleiding.
Ik wijd mijn verdienste toe aan het welzijn van alle wezens.

Schitterend licht straalt uit van het klankteken TAM in haar hart
En bereikt oneindige universa,
En het verzamelt de essentie van onuitputtelijke vitaliteit,
En de krachtige zegeningen van de wijsheidsgeest.

Deze energie stroomt voort uit Tara haar hart en lichaam,
En ik absorbeer deze nectar van licht volledig.
Het reinigt en hernieuwt mijn lichaam, spraak en geest.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Als ik tekenen voorzie van vroegtijdig sterven,
Moge ik dan, door het voortdurend beoefenen van het pad van Edele Tara,
Een vat worden dat waardig is om de krachtige zegeningen van onsterfelijkheid te ontvangen.

Mag ik door deze positieve kracht, snel de essentie van Edele Tara bereiken,
En elk wezen, zonder uitzondering, in deze staat veiligstellen.

(Samengesteld door Demo Rinpoche in 2019, met toestemming vertaald vanuit het Engels
door Jewel Heart Nederland op 10 maart 2020)

 


Short Tara Practice

I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha and Tara.
May I reach enlightenment for the benefit of all. (3x)

May all beings have happiness.
May they be free from suffering.
May they find the joy that has never known suffering.
May they be freed from attachment and hatred.

From the pure land of Potala,
one born from a green TAM letter,
your head adorned with Amithaba,
action mother of the three times’ Buddhas,
Tara, please come with your attendants!

Gods and titans with their crowns
bow down to your lotus feet.
Liberator from all problems,
Mother Tara – homage to you!

I bow down in body speech and mind.
I offer the best I have to give,
Both real and imagined to fill the space between us.
I regret and purify all transgressions.
I rejoice in all virtues.

I request you to remain until total enlightenment.
I request wise and compassionate guidance.
I dedicate my merit for the sake of all beings.

Brilliant light emanates from the syllable  TAM within her heart,
reaching infinite universes and collecting back the essence of inexhaustible vitality
and the powerful blessings of wisdom mind.

The energy streams forth from Tara’s heart and body
and I completely absorb this nectar of light,
cleansing and revitalizing my body speech and mind.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

If foreseeing signs of premature death, by consistently practicing the path of Noble Tara,
may I become a vessel worthy of receiving the powerful blessings of immortality.

By this virtue may I quickly attain the essence of Noble Tara
and secure every being without exception in that state.

(Compiled by Demo Rinpoche 2019)

Geplaatst in Overige activiteiten.