Einde Covid-19 routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september jl. besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk weer te openen. De ingangsdatum was 25 september 2021.

Voor Jewel Heart Nederland verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. waren er alweer bijeenkomsten in het centrum mogelijk, mits dat op een verantwoorde manier gebeurde. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is, dat we een aantal zaken nog een keer op een rijtje zetten.

Leven met Corona
Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu af aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Onze basisregels
De basisregels als handhygiëne, hoesten en niezen in je elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig. Dat wil zeggen dat we de 1,5 meter afstand in het gebouw aanhouden. Let daar ook op bij het betreden of verlaten van (een ruimte in) het centrum. Maak daarbij gebruik van de bewegwijzering in het gebouw.

Samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is toegestaan op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over de opstelling (op dit moment ook 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte staan.

Geen Coronapas
De coronapas is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de pas niet te gebruiken. We zien hem als een middel en geen doel. Het voordeel van de pas is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest en dat daardoor de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we niet. Vandaar dat we zorgvuldig met dit middel omgaan.

Wel 1,5 meter afstand houden
Omdat we de pas niet gebruiken, kiezen we er wél voor om de 1,5 meter maatregel aan te houden en we richten onze ruimtes dan ook zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand hebben aangegeven, kan de coronapas wél worden gebruikt. Zo kan de pas bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren. Voor activiteiten van Jewel Heart besluit het Bestuur hierover.

Kwetsbaren beschermen
Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Deze maatregelen zijn in lijn met het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), die hierover samen met andere, religieuze organisaties overleg heeft gehad met de overheid.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

Geplaatst in Announcements.