Update Covid-19 maatregelen

Het kabinet heeft op  2 november jl. de Corona maatregelen weer aangescherpt. Dat betekent voor Jewel Heart Nederland dat we alle bezoekers van ons centrum met klem oproepen de geldende Corona maatregelen op te volgen. Hieronder zetten we ze nog een keer op een rij.

Leven met Corona
Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven en er samen voor moeten zorgen dat de pandemie beheersbaar wordt. Daarbij staat ieders eigen verantwoordelijkheid voor het geheel voorop.

Onze basisregels
De basisregels zoals: vaak je handen wassen en desinfecteren bij binnenkomst in het gebouw, hoesten en niezen in je elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden is noodzakelijk. Let daar dus op bij het betreden of verlaten van (een ruimte in) ons centrum. Maak ook gebruik van de bewegwijzering in het gebouw.

Samen zingen of reciteren
Samen zingen of reciteren is toegestaan op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over de opstelling (op dit moment ook 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien, enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventileren
Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen en zorg ervoor dat de ruimte in de pauzes én na de bijeenkomst ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg er dan voor dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Maak gebruik van de luchtverversingsapparaten die in elke ruimte aanwezig zijn.

Geen Coronapas
De Coronapas is niet verplicht voor samenkomsten in een boeddhistisch centrum. Het bestuur kiest er daarom voor de pas niet te gebruiken. We zien hem als een middel en geen doel. Het voordeel van de pas is weliswaar dat de privacy wordt beschermd, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest. Het nadeel is echter dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. En dat willen we niet. Vandaar dat we zorgvuldig met dit middel willen omgaan.

Wel 1,5 meter afstand houden
Omdat we de pas niet gebruiken, is het extra belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. We richten onze ruimtes zo in, dat iedereen veilig afstand kan houden. Dat betekent dat er nog steeds een beperkt aantal deelnemers in een zaal kunnen. Aantallen per zaal: Tsong Khapa zaal: 30; Atisha zaal: 8; Shantideva zaal: 7; Asanga zaal: 19 in rijen, 13 in een cirkel; Nagarjuna zaal: 6; Aryadeva zaal: 7. We gaan ervan uit, dat je thuis blijft of je laat testen als je je niet lekker voelt of bovengenoemde klachten hebt.

Als wij of onze huurders bijeenkomsten organiseren voor meer mensen dan we op grond van de 1,5 meter afstand voor een ruimte hebben aangegeven, kunnen we besluiten de Coronapas wél te gebruiken of pas toegang te verlenen na het tonen van een negatieve (zelf)test. Denk bijvoorbeeld aan retraites of bij het bezoek van een leraar. Voor activiteiten die Jewel Heart organiseert, besluit het Bestuur hierover.

Kwetsbaren beschermen
Al deze maatregelen zijn vooral bedoeld om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor. Deze maatregelen zijn in lijn met het advies van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), die hierover samen met andere, religieuze organisaties overleg heeft gehad met de overheid.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing, voorzitter

Geplaatst in Announcements.