Bezoek Chungtsang Rinpoche mei – juni 2022

We zijn heel verheugd over het voorgenomen bezoek van Chungtsang Rinpoche aan Jewel Heart Nijmegen. Als alles meezit, zal hij ons centrum bezoeken van eind mei tot en met juni. Chungtsang Rinpoche wordt gezien als een belofte voor de toekomst van het Tibetaans boeddhisme en voor Jewel Heart.

In overleg met hem is het volgende programma samengesteld.
Lezing Compassie en geluk
Vrijdagavond 27 mei 20.00-21.30 uur

De Vier Edele Waarheden
Zaterdag en zondag 28 en 29 mei 10.00-17.00 uur

Initiatie Yamantaka (alleenstaande held)
Vrijdagavond 3 juni 18.30-21.30 (eindtijd bij benadering)
Zaterdagmiddag 4 juni 14.00-21.00 (eindtijd bij benadering)

Commentaarlessen Yamantaka
Zondag 5 t/m woensdag 8 juni 10.00-17.00 uur

De Twaalf Schakels van Afhankelijk Ontstaan
Zaterdag 11 en zondag 12 juni 10.00-17.00 uur

Zegening Witte Tara
Zondag 19 juni 13.00-15.00
Aansluitend informeel samenzijn Rinpoche en sangha

Praktische gegevens
De lessen zijn zowel live in Jewel Heart als via Zoom te volgen.
Aanmelden: via het secretariaat o.v.v. de activiteit waarvoor je je aanmeldt.
Opgeven voor simultaan vertaling Engels-Nederlands: uiterlijk zeven dagen voor aanvang activiteit.

Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is kostendekkend als volgt:
Lezing € 15
De Vier Edele Waarheden € 80
Yamantaka initiatie € 80
Yamantaka lessen: € 180:
De Twaalf Schakels: € 80
Zegening Witte Tara: € 25

Ook een donatie voor de leraar is heel welkom o.v.v. Donatie Chungtsang Rinpoche.
Bij voorbaat dank!

Rekeningnummer IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. de activiteit waarvoor je je aanmeldt.

Geplaatst in Lerarenbezoek.