Dinsdag 5 juni: Lezing in Deventer door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Je verheugen in de voorspoed van een ander

In de traditionele teksten luidt de derde Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte:
‘Mogen alle wezens de vreugde van de bevrijding ervaren’.

Deze Hartskwaliteit heeft betrekking op het scheppen van vreugde in het geluk en de voorspoed van anderen. Belangrijk is om je te richten op de ontwikkeling van je eigen geluk, maar tevens blij te zijn om de voorspoed en het geluk van anderen. Deze blijdschap werkt vervolgens naar twee kanten: zij versterkt het richten van de eigen geest op liefde en mededogen en bevordert het altruïstisch handelen ten opzichte van anderen. Het resultaat is dat het gemakkelijker wordt om afstand te doen van verlangens en gehechtheden en om haat en afkeer te vermijden of die op zijn minst beter te kunnen hanteren.

Maar hoe zit dat dan in het dagelijks leven? Hoe kan ik de uitdagingen hanteren van een sterk materialistische wereld, waarin hebzucht centraal lijkt te staan? Hoe voorkom ik dat mededogen en medevreugde het karakter krijgen van gedogen of onverschilligheid? Hoe kan ik mijn grenzen bewaken zonder in luiheid te vervallen? Of moet ik juist leren over mijn grenzen heen te stappen? Hoe ga ik om met teleurstellingen of misschien wel wanhoop, wanneer mededogen en medevreugde zonder resultaat lijken te blijven?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis mededogen en medevreugde in deze tijd. Elke dag worden we in ons persoonlijk leven en in de wereld geconfronteerd met problemen die juist vragen om het beoefenen van mededogen en medevreugde. Zijn onderricht kan ons helpen aan deze beide aspecten vorm en inhoud te geven.

Locatie: Het Pakhuis, Boeddhistisch Centrum Deventer, Raamstraat 59, 7411 CT
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Geplaatst in Open activiteiten.