Foto hoofd van een boedha in meditatie

Meditatiedag 7 juli 2019

Foto hoofd van een boedha in meditatieDeze meditatiedag biedt je de gelegenheid even uit de maalstroom van je leven te stappen en je dagelijkse routine te doorbreken. Door een pas op de plaats te maken, schep je ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar zijn en stil worden. Open voor wat zich aandient. Na deze time-out kun je verfrist en met nieuwe energie de zomer tegemoet.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van onze adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Het programma heeft gedurende de dag een opbouw. We lunchen in stilte.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan 7 juli naar Jewel Heart. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Neem wel je eigenlunch mee.

Praktische gegevens
Tijd: zondag 7 juli 2019 van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Begeleiding: Paula Boon en Ine Albers
Aanmelden: niet nodig
Bijdrage in de kosten: donatie

Handen in meditatiehouding

Geen open meditatie avond op vrijdag 26 april

Vrijdag 26 april is er geen open meditatie avond in verband met het bezoek van Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche.

Rinpoche geeft donderdag en vrijdag les over de Grondslag van Vervolmaking. Vrijdagavond geeft hij Zegening van Je Tsong Khapa. Als je hieraan wilt meedoen, klik dan hier voor meer informatie en hoe je je kunt opgeven.

Demo Rinpoche terwijl hij lesgeeft

Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting door Demo Rinpoche 10-12 mei

Demo Rinpoche terwijl hij lesgeeftLive Webinar door Demo Rinpoche van 10 t/m 12 mei 2019
Het ontwikkelen van compassie, het verwerven van wijsheid en de drang naar bevrijding

Vaardigheden als mededogen en ethisch handelen zijn van essentieel belang om harmonieus te kunnen samenleven. Handreikingen voor het ontwikkelen van deze vaardigheden vinden we in een tekst van Lama Je Tsongkhapa: ‘Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting’. Deze tekst vormt de basis van de boeddhistische levensfilosofie en is kortweg te herleiden tot drie hoofdzaken:

  • Het opwekken van de vastberaden wil jezelf te bevrijden
  • Het ontwikkelen van mededogen voor jezelf en anderen
  • Het verwerven van een juist inzicht in de werkelijkheid

Demo Rinpoche zal dit weekend ingaan op vragen als: Wat betekenen deze drie hoofdzaken nu concreet? Waarvan zal ik me bevrijden? Waarom en hoe dan? Waarom zou ik een altruïstische houding van liefde en compassie ontwikkelen? Wat hangt hier allemaal mee samen? Wat is een juist en zuiver inzicht in de werkelijkheid? Welke werkelijkheid? Welke relatie hebben deze vragen tot elkaar? En waar leidt dit allemaal toe? In Jewel Heart wordt hiervoor een live verbinding met Demo Rinpoche in Ann Arbor (V.S.) gemaakt. Het weekend heeft het karakter van een studieretraite met lessen van Demo Rinpoche en meditatie en uitwisseling onder leiding van senior studenten. Op zaterdag en zondag zijn er vraag- en antwoordsessies met Demo Rinpoche.

Er wordt simultaan vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands.

Korte biografie
Demo Rinpoche (1982) ging op vijfjarige leeftijd naar het Drepung Loseling klooster in Mundgod, Zuid India, waar hij zo’n dertig jaar ononderbroken onderwijs genoot onder de directe supervisie van Z.H. Dalai Lama. Nadat hij zijn studies had afgerond, ontving hij in 2011 de graad van Geshe Lharampa; de hoogste aan de Gelugpa universiteit. Hij vervolgde zijn studie aan het Gyume Tantric College en kreeg - wederom onder supervisie van de Dalai Lama - les aan het Sera College of Higher Tibetan Studies in Dharamsala. Op verzoek van onze spirituele leider Gelek Rimpoche ging hij naar Amerika om daar in 2018 zijn Master te behalen in Inter-religious Engagement aan het Union Theological Seminary in New York. Op dit moment is Rinpoche Resident Spiritual Advisor van Jewel Heart Amerika.

Tijdschema Live Webinar
Vrijdag: 20.00 - 22.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur - Meditatie en uitwisseling
Zaterdag: 14.30 - 17.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad
Zondag: 10.00 - 13.00 uur - Meditatie en uitwisseling
Zondag: 14.30 - 17.00 uur - De Drie Hoofdzaken van het Pad

Praktische informatie
Locatie
: Jewel Heart, Hatertseveldweg284, 67532 XX Nijmegen
Data: vrijdagavond 10 t/m zondagmiddag 12 mei 2019
Tijden: Vrijdag 20.00 - 22.00 uur; zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur
Bijdrage in de kosten: leden € 95; studenten/kleine beurs € 70; niet-leden € 105
Bemiddeling bij vinden slaapplaats: aangeven op inschrijfformulier
Inschrijven: via dit inschrijfformulier

 

Foto Z.E.Tokden Rinpoche

Lessen en Zegening van Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche op 25 en 26 april 2019

The Foundation of All Perfections door Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche
De Grondslag voor Alle Vervolmaking

Foto Z.E.Tokden RinpocheIn de veertiende eeuw schreef Je Tsong Khapa – grondlegger van de Gelugpa traditie – ‘De Grondslag voor Alle Vervolmaking’. In slechts veertien verzen beschrijft hij het gehele spirituele pad naar Verlichting inclusief het ontwikkelen van de zgn. zes perfecties: vrijgevigheid, ethiek, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid.

Z.E. Tokden Rinpoche zal ons aan de hand van deze tekst vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen om dit doel te bereiken. Tevens geeft hij les in hoe we de mentale houding kunnen ontwikkelen die daarvoor nodig is. Hij sluit deze twee dagen af met een Zegening van Je Tsong Khapa. Mensen die zich overdag niet kunnen vrijmaken, maar toch de zegening willen ontvangen, kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier.

Er wordt vertaald vanuit het Tibetaans naar het Nederlands en niet van Engels naar Nederlands, zoals abusievelijk in de Sanghamail stond vermeld.

Korte biografie
Z.E. Tokden Rinpoche is een van de belangrijkste hedendaagse leraren in de Gelugpa traditie. Op zijn beurt is hij leerling van de twee belangrijkste leraren van Z.H Dalai Lama: Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche. Hij heeft alle belangrijke overleveringslijnen ontvangen en is kandidaat om de Ganden Tripa te worden; de hoogste waardigheidsbekleder binnen de Gelugpa.

Op dit moment is hij abt van Drepung Loseling, het klooster waar Dagyab Rinpoche en spiritueel leider van Jewel Heart Gelek Rinpoche hun opleiding hebben ontvangen. Ook was hij abt van het Rato klooster en het Gyüto tantrisch college. Hij heeft een aantal jaren in Londen en Georgia (VS.) gewoond en lesgegeven. Jonge leraren als Chungtsang Rinpoche, Demo Rinpoche en ook Zong Rinpoche krijgen nog steeds les van hem.

Z.E. Tokden Rinpoche is een zeer gewaardeerde en capabele leraar met veel ervaring. Het is dan ook een buitenkans lessen van hem te mogen ontvangen.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Data en tijden: Donderdag 25 april 14.00 – 17.00 en 19.30 – 21.30 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagmiddag 26 april: 14.00 – 16.00 uur (LET OP: begintijd gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur)
Vrijdagavond 19.00 uur: Zegening van Lama Je Tsong Khapa
Bijdrage lessen plus zegening: Leden: € 92,50; niet-leden: € 105; kleine beurs/studenten: € 68,50
Bijdrage voor alleen lessen: Leden: € 67,50; niet-leden: € 80; kleine beurs/ studenten: € 43,50
Bijdrage voor alleen zegening: Leden: € 25; niet-leden: € 30; kleine beurs/studenten: € 20
Inschrijven: graag vóór 23 april via dit inschrijfformulier.

Verstild Boeddha hoofd

Meditatiedag zondag 7 juli

Verstild Boeddha hoofdDeze meditatiedag biedt je de gelegenheid uit de maalstroom van je leven te stappen en je dagelijkse routine te doorbreken. Door een pas op de plaats te maken, schep je ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar zijn en stil worden. Open voor wat zich aandient. Na deze time-out kun je verfrist en met nieuwe energie de zomer tegemoet.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van onze adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Het programma heeft gedurende de dag een opbouw. We lunchen in stilte.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan 7 juli naar Jewel Heart. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Neem wel je eigen lunch mee.

Praktische gegevens
Tijd: zondag 7 juli van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen
Begeleiding: Paula Boon en Ine Albers
Aanmelden: niet nodig
Vrijwillige bijdrage in de kosten

De volgende meditatiedagen zijn op zondag 8 sept. 2019; 5 jan.; 5 april en 5 juli 2020

 

Foto Marja de Lint

Toelaten: gemakkelijker gezegd dan gedaan

Zaterdag 26 januari 2019

Een interactieve lezing over het werken met boeddhistische principes in de gezondheidszorg

Foto Marja de LintEr is veel stress in de wereld waarin we leven. We moeten en willen veel. Maar soms zit het tegen en ervaren we pijn: zowel lichamelijk als geestelijk.
Dat was niet anders in de tijd van de Boeddha en dat was precies de motivatie voor zijn zoektocht naar bevrijding. Zijn conclusie over hoe om te gaan met problemen was een revolutie voor zijn tijd. Ook voor onze tijd zijn zijn opvattingen nogal radicaal.

Over welke revolutie hebben we het dan en hoe gaat die op dit moment in zijn werk in ons regulier zorgsysteem? Blijft mindfulness een aardig bijverschijnsel of is het een begin van een transformatie van onze kijk op gezondheid? Hoe werkt ‘toelaten’ in de praktijk van alledag en welke methodische precisie vraagt dat van ons in het begeleiden daarvan?

Marja de Lint is sinds 1991 verbonden aan Jewel Heart. Ze is senior leerling van Gelek Rimpoche en al jarenlang meditatiebegeleider. Ze volgde ook de opleiding ‘Unity and Duality’, de psychologie van het Tibetaans boeddhisme en geeft Mindfulnesstrainingen binnen verschillende settings in de gezondheidszorg. Als psychosomatisch oefentherapeut geeft ze leiding aan een praktijk binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Ze werkt al jarenlang met veel succes met cliënten met stress-gerelateerde klachten en chronische pijn.

Boeddhisme.nu is een reeks van lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal daarin de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.

De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en drankje.

Datum: zaterdag 26 januari 2019
Tijd: 15.00- 16.30 uur
Locatie: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, 6532 XX, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro (inclusief drankje)

Een bleekgezicht in Klein-Tibet

Zaterdag 19 januari 2019 om 20.00 uur
Lezing met beeld en geluid door Vincent Wuisman

Foto Klooster Niagre KhantsenSanghalid Vincent Wuisman is onlangs twee maanden in de Tibetaanse kolonie Lama- camp 2, in Karnataka, Zuid-India, geweest. Hij was daar om o.a. aan Chungtsang Rinpoche Engelse les te geven.

In Lama-camp 2 is het grote Drepung klooster gevestigd. Spiritueel leider van Jewel Heart, Gelek Rimpoche is opgeleid in het Drepung klooster in Tibet. Na zijn vlucht naar Zuid-India is het Drepung klooster daar opnieuw opgebouwd. Gelek Rimpoche (en Dagyab Rinpoche) was ook nauw verbonden met het kleine Niagre Khantsen. Dit klooster is van oudsher de thuisbasis voor monniken afkomstig uit de regio Dagyab in Tibet. Op dit moment heeft Chungtsang Rinpoche de leiding over dit klooster.

Zaterdagavond zal Vincent vertellen over hoe het dagelijkse leven er in het Lama-camp 2 en in het Niagre Khantsen uitziet. En over hoe het is om als blanke ‘civilian’ te leven in een dorp dat volledig door Tibetaanse monniken wordt bevolkt. Wat weten zij van ons? En wat kunnen wij van hen leren?

Vincent zal in beeld en geluid enkele impressies geven van de dagelijkse gang van zaken in het klooster. Ook zal hij vertellen over zijn ervaringen in Camp 2 in zijn rol als gast van Chungtsang Rinpoche en over zijn rol als leraar Engels.

Praktische informatie
Spreker: Vincent Wuisman
Tijd: 20.00 uur
Datum: zaterdag 19 januari 2019
Bijdrage in de kosten: vrijwillige bijdrage
Opgeven doe je tot uiterlijk vrijdag 18 januari 14.00 uur via: info@jewelheart.nl o.v.v. Lezing Vincent Wuisman.

Foto Z.E. Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche

Medicijn Boeddha zegening door Z.E. Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche 2 april 2019

Dinsdag 2 april 10.00 – 12.00 uur

Wij zijn zeer verheugd Z.E. Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche voor het eerst in Jewel Heart te mogen ontvangen. Voor zowel Gelek Rimpoche (oprichter en inspirator van Jewel Heart) als Dagyab Rinpoche was de vorige Ling Rinpoche een van hun belangrijkste leraren van wie zij vele lessen en initiaties hebben ontvangen.

De huidige Ling Rinpoche is een van de meest vooraanstaande Lama’s van de nieuwe generatie. Hij zal in Jewel Heart een Medicijn Boeddha jenang ofwel zegening geven. Deze is voor iedereen toegankelijk: boeddhisten en geïnteresseerde niet boeddhisten. Het is een krachtige zegening voor alle deelnemers, waaraan geen verplichtingen zijn verbonden.

Biografie
Zijne Eminentie de 7e Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche werd geboren in 1985 in McLeod Ganj, Dharamsala. In 1987 erkende Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama hem als de reïncarnatie van Zijne Heiligheid de 6e Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche (1903 – 1983), de voornaamste Senior Tutor van Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama.

De 6e Kyabje Yongdzin Ling Rinpoche was de belangrijkste leraar van Zijne Heiligheid en gedurende zijn hele leven zijn spiritueel adviseur. Hij vergezelde Zijne Heiligheid toen hij in 1959 vluchtte uit Tibet. Zijne Heiligheid verwijst naar hem als “mijn Root Guru”. Hij was ook de 97e Gaden-troonhouder, het opperste hoofd van de Gelugpa-traditie, de grootste traditie in het Tibetaans boeddhisme.

Beginnend met Charka, de Arhat Udayin in de tijd van Boeddha Shakyamoeni, zijn er twintig eerdere incarnaties van Z.H. de 6e Kyabje Yongdzin Ling Rinpochee geïdentificeerd, inclusief de Tutors van Zijne Heiligheid de 6e, 11e en 13e Dalai Lama’s, de 48e en 75e Gaden-troonhouders, evenals koningen, yogi’s, geleerden en lekenvrienden die prominent aanwezig zijn in de spirituele geschiedenis van India en Tibet.

Foto Z.E. Kyabje Ling RinpocheDe huidige Ling Rinpoche heeft alle vijf de Geshe studie-onderwerpen: pramana (betrouwbare cognitie en logica), prajnaparamita (de vervolmaking van wijsheid), madhyamika (de filosofie van de middenweg), abidharma (metafysica en fenomologie) en vinaya (ethiek en kloosterdiscipline) voltooid en dat werd in november 2016 bekroond met zijn Geshe-graad van de Drepung Loseling Monastic University in Zuid-India. Ling Rinpoche heeft onlangs ook een jaar verder gestudeerd aan het Gyüto Tantric College in Dharamsala. Zijne Heiligheid de Dalai Lama blijft hem nauw volgen.

Ling Rinpoche heeft veel gereisd om les te geven in vele landen, waaronder in Azië en Europa, Australië, Canada, de Verenigde Staten en Israël, evenals in vele Tibetaanse nederzettingen in India, Nepal en de Himalaya-regio’s. Tot nu toe bezocht hij Nederland eenmaal eerder. Dit was in 2005 op uitnodiging van Kadam Chöling en eerwaarde Dagpo Rinpoche. In Amsterdam gaf hij toen een lezing over De Drie Hoofdzaken van het Pad, een tekst van Je Tsong Khapa en gaf hij tevens een Lang Leven Initiatie van Boeddha Amitayus.

Praktische informatie en inschrijven
Lees hier verder
voor praktische informatie over bijdragen in de kosten en inschrijven.

Overig programma in Nederland
Woensdag 3 april Witte Tara lang leven initiatie bij Maitreya Instituut, Loenen
Donderdag 4 april Manjushri initiatie bij Kadam Chöling, Haarlem
Zaterdag 6 en zondag 7 april Weekendlezing Lamrim, Posthoornkerk Amsterdam

Programma in Europa
Voor de gehele tour van Ling Rinpoche in Europa klik hier.
Voor de website van Ling Rinpoche klik hier.

Verstild Boeddha hoofd

Meditatiedag zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 10.30 – 16.00 uur

Meditatiedag

Verstild Boeddha hoofdWil jij 2019 starten met een dag van bezinning, meditatie en stilte?

Geef jezelf dan deze meditatiedag cadeau en neem de ruimte om je aandacht naar binnen richten. Door je aandacht steeds opnieuw te focussen, oefen je je gewaar-zijn en kun je je openen voor wat zich elk moment aandient en aan je toont. Zo ontdek je wat belangrijk voor je is, wat jouw aandacht vraagt en wat je kunt loslaten.

Het contact maken met wat er is, doen we op een uitnodigende en respectvolle manier. Voor het richten van de aandacht gebruiken we verschillende meditatietechnieken zoals: bodyscan, yogaoefeningen en zit- en loopmeditatie. Ook zal er ruimte zijn voor stilte.

Kom op 6 januari naar Jewel Heart in Nijmegen en grijp deze kans om het nieuwe jaar meteen goed te beginnen!

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor het dekken van de kosten vragen we je een vrijwillige bijdrage in donatie box ter plekke. Neem ook je eigen lunch mee.

Praktische informatie
Tijd: zondag 6 januari 2019 van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Begeleiding: Roland Driebergen en Ine Albers
Bijdrage in de kosten: vrijwillige bijdrage.

Afbeelding Je Tsong Khapa

In deze donkere decemberdagen hebben we nóg een lichtfeest!

Zondag 2 december 15:00 uur – Je Tsong Khapa dag (Ganden Ngam Chu).

Afbeelding Je Tsong KhapaDeze dag, ook wel festival van licht genoemd, is vooral een feestelijke gelegenheid om stil te staan bij het leven (en de verlichte activiteiten) van Je Tsong Khapa, grondlegger van de Gelug traditie (de traditie waar Jewel Heart deel van uit maakt).

We nodigen hierbij iedereen van harte uit voor een Lama Chöpa met Tsoh vanaf 15.00 uur in Jewel Heart Nijmegen. We zullen extra veel kaarsjes en lichtjes laten branden.

Wil je de Tsoh mede opdragen aan iemand uit je omgeving, denk aan iemand die ziek is, maar ben je zelf niet in staat om te komen, dan kun je de naam van die persoon doorgeven aan het secretariaat.

Een donatie voor de al gekochte Tsoh is heel welkom. Daarnaast kun je ook eigen offergaven meenemen.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de Tsoh vind je hier.

Praktische info:
Begeleiding: Gerjan Eldering
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Tijd: 15.00 uur
Data: Zondag 2 december (Je Tsong Khapa dag)
Bijdrage in de kosten: donatie en/of offergaven voor Tshoh