Woensdag 30 mei: Lezing in Tilburg door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Liefdevolle vriendelijkheid

De eerste Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte luidt in de traditionele teksten:
‘Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk’.

In feite gaat het hier om het verlangen alle wezens gelukkig te zien, inclusief jezelf. Het ontwikkelen en ervaren van geluk is nadrukkelijk verbonden met het opwekken van liefdevolle vriendelijkheid. Daarom wordt ook wel gezegd: ‘moge ik vervuld zijn van liefdevolle vriendelijkheid!’

De Boeddha onderwees dat onze geest van nature stralend, zuiver, open en vredig is. Deze gedachte is van belang op momenten dat we negatieve emoties ervaren. De liefdevolle geest – vervuld van genegenheid – kan het ene moment vreugde en vrede voelen en het volgende moment verdriet ervaren, maar raakt door die verandering niet van slag. Op die manier word je een ware vriend voor jezelf en voor je omgeving. Dat betekent niet dat je jezelf tekortdoet om het geluk van anderen in stand te houden. Boven alles betekent liefdevolle vriendelijkheid liefde voor jezelf en voor anderen, waarbij jij en de ander gelijkwaardig zijn.

Maar hoe ga ik in de huidige tijd van Twitter en Facebook om met liefdevolle vriendelijkheid? Hoe kan ik warmte en genegenheid ontwikkelen in een omgeving die meer nadruk lijkt te leggen op individuele gerichtheid? Is liefdevolle vriendelijkheid een soft ding voor losers? Wat helpt het mij eigenlijk? Hoe voorkom ik dat anderen misbruik maken van mijn goede bedoelingen?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis van liefde en liefdevolle vriendelijkheid in ons dagelijks leven: voor het ontwikkelen van een betere wereld voor onszelf en voor onze omgeving.

Locatie: Boerke Mutsaears, Restaurant, Party-& Congrescentrum, Vijverlaan2, 5042 PZ
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Geplaatst in Open activiteiten.