Vrijdag 1 juni : Lezing in Utrecht door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Geluk voorbij lijden

In de traditionele teksten luidt de tweede Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte:
‘Mogen alle wezens verlost worden van lijden en de oorzaken van lijden’.

Deze Hartskwaliteit omvat de wens ons vrij te maken van de kringloop van ons lijden. Er wordt ook wel gezegd: ‘moge ik veilig zijn voor innerlijke en uiterlijke gevaren’. Die veiligheid kunnen we bereiken door ons bewust te zijn van de voorbijgaande aard van onze gevoelens, gedachten en handelingen. Hier ligt ook een verbinding met begrippen als loslaten van gehechtheden, vrij worden van negatieve emoties en concentratie op de juiste intentie in onze geest. Deze hebben als oogmerk het ontwikkelen van mededogen met onszelf en met anderen.

Maar hoe werkt dat dan precies in ons dagelijks leven? Als ik me gelukkig voel op het ene moment, voel ik dan leegte op het andere moment wanneer dat geluksgevoel voorbij is? Wil ik een constant geluksgevoel nastreven zonder op- en neergaande emoties? Kan dat eigenlijk wel? Welk geluk is eigenlijk blijvend? Heb ik wel voldoende vertrouwen in het leven? Beschouw ik mezelf als een mislukkeling als ik geen constant geluksgevoel ervaar? Hoe zit dat in mijn relatie tot anderen in een steeds anoniemer wordende wereld?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op diverse aspecten van het omgaan met problemen in onze huidige tijd. Hij zal laten zien hoe de boeddhistische levensfilosofie niets aan actualiteit heeft ingeboet voor het hanteren van onze huidige problemen.

Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kostendekkende donatie: € 10,-

Geplaatst in Open activiteiten.