Verdieping

Shamatha

Shamatha (Tibetaans: zhi-ne) is een verstilde, vredige staat van geest. Shamatha-meditatie is gericht op het verfijnen van aandacht, concentratie. Hierdoor ontstaat innerlijke (mentale en emotionele) balans en harmonie.

Met behulp van shamatha train je je geest zodat die niet onnodig is afgeleid. Hierdoor ben je beter in staat om gebruik te maken van de mogelijkheden van je geest. Het vergroot het vermogen van je geest om te observeren, te analyseren, te verdiepen. Door de innerlijke balans en harmonie die ontstaat, is het mogelijk negatieve emoties te reduceren en positieve kwaliteiten te ontwikkelen.

Shamatha is daarnaast ook een onmisbare basis voor het ontwikkelen van diep inzicht (Sanskrit: vipashana; Tibetaans: lhak-thong). Bovendien is deze training heel behulpzaam voor andere vormen van meditatie, zoals visualisatie en analytische mediatie.

De bijeenkomsten van deze doorlopende groep zijn gericht op het opbouwen van een (dagelijkse) beoefening, dan wel het toepassen en ontwikkelen ervan in een al bestaande meditatiepraktijk. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten is er veel aandacht voor het tot rust brengen van de geest, ontspanning en opbouwen van een stabiele basis en lichaamshouding.

Voor wie?
De bijeenkomsten vinden plaats binnen een boeddhistische context, maar zijn open voor iedereen die behoefte heeft aan een training in concentratie/shamatha, ongeacht spirituele of religieuze achtergrond. De groep kent vaste deelnemers, maar is ook geschikt voor hen die af en toe een avond mee willen doen. Enige ervaring met meditatie is sterk aanbevolen.

Laatste berichten ‘Verdieping’

Lamrim

De verschillende Lamrim-studiegroepen verdiepen zich in de transcripten van de 'Grote Lamrim' (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen. De avonden bestaan uit meditatie en het bespreken van de lesstof.

Lamrim-groepen zijn geschikt voor 'oudgedienden' die zich verder willen verdiepen in deze stof. Wanneer er cursussen Lamrim deel I van start gaan, kunnen degenen die de basistraining 'Odyssee naar vrijheid' hebben afgerond, daaraan deelnemen.

Lojong

In het transcript ‘Lojong: Training the mind in seven points’ geeft Gelek Rimpoche zijn commentaar op de klassieke tekst van Geshe Chekawa uit de twaalfde eeuw. Door kogels af te vuren op het ego, tonglen te oefenen (geven en nemen op de adem) en te kijken naar de ware aard van de werkelijkheid, maken we een transformatie van onze geest mogelijk.

Pad van bodhisattva

'All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself.
All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others'.
(Shantideva)

In deze studiepgroep wordt de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de bodhisattva) bestudeerd en bemediteerd. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie is er geen werk te vinden dat meer vereerd en beoefend wordt dan dit.

Samengesteld in de achtste eeuw door de Indiase bodhisattva Shantideva, werd het onmiddellijk een klassieker in het onderricht aan de boeddhistische universiteitskloosters in India en Tibet, en sindsdien is de waardering voor deze tekst alleen maar toegenomen. Inmiddels is het een inspiratiebron voor miljoenen mensen overal ter wereld.

De lessen van de Bodhisattvacharyavatara geven handvatten om liefde en compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen, en daardoor gelukkiger, vrijer en behulpzamer te worden. In het transcript ‘The Bodhisattva's Way of Life’ geeft Gelek Rimpoche stap voor stap mondeling uitleg over ieder vers van de Bodhisattvacharyavatara en geeft ons de sleutel om de verborgen schatten van deze tekst te leren zien. Hierdoor maken we kennis met de manier van leven van de grote bodhisattva's en hoe wij kunnen leren hetzelfde te doen. Zoals Rimpoche zegt: 'Compassie, liefde en bodhimind zijn sleutels tot een beter leven en het welzijn en geluk van alle wezens'.

Meesterschap over onze geest – Een verdiepingsgroep

In het voorjaar van 2017 hielden we met groot succes een retraite gebaseerd op een video’s van de lessen van Gelek Rimpoche. Deze gingen over de processen in onze geest die ten grondslag liggen aan onze ervaring van de werkelijkheid. Van deze lessen is ook een uitgebreider transcript: ‘How the Mind Works’.

Aan de hand van dit transcript bestuderen we de mentale factoren en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer 'verlichte' ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Online cursus:
Het transcript willen, als experiment, bestuderen via een online cursus, d.w.z. met bijeenkomsten via Skype. Op deze manier willen we vooral ook mensen die om praktische redenen niet zo gemakkelijk naar een dharma-centrum of bijeenkomst kunnen komen een kans bieden om mee te doen. Net als bij andere studiegroepen willen we meditatie praktiseren en discussie op gang brengen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, heeft deze groep twee begeleiders, die ernaar zullen streven alle groepsleden actief mee te laten doen.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer en Skype-naam door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Tilburg:
Ook in Tilburg zal de verdiepingsgroep met elkaar dit transcript gaan bestuderen, maar dan op de voor hen gebruikelijke fysieke locatie.

Introductie in Vajrayana

Deze maandelijkse groep is bedoeld voor diegenen die overwegen in het Vajrayana in te stappen door middel van een initiatie, al met het Vajrayana begonnen zijn of die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiepen wij ons aan de hand van Lama Yeshe's boek 'Introductie in Tantra' (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe wordt er in Vajrayana met symboliek gewerkt en hoe moet ik dat begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? etc. etc.

Om ook iets van Vajrayana-beoefening te ervaren zullen we iedere bijeenkomst beginnen met een Witte Tara-beoefening en aandacht besteden aan het Tara-transcript van Gelek Rimpoche: 'Practice of the Triumphant Ma' (€ 16)

Vajrayana oefenochtenden

Eenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke beoefening. 

Momenteel staat in deze ochtenden de Zes-zittingen goeroe-yoga centraal, die stapsgewijs doorgewerkt wordt. Wanneer dat voltooid is, zal men weer terugkregen naar de oorspronkelijke opzet zoals uitgezet door Gelek Rimpoche: zich binnen het raamwerk van de Lama Chöpa te verdiepen in een sadhana naar keuze.

Varjayana-verdiepingsgroep in Waalwijk

Deze groep wisselt met elkaar uit over hun varjayana-beoefeningen, studeert samen op thema's en beoefenen iedere keer een specifieke, daarbij behorende meditatie.

De informatie over thema's wordt door de beoefenaren zelf uit de transcripten bij elkaar gezocht en vragen hierover worden aan elkaar gemaild. De avond is voor meditatie en uitwisseling.

Lees meer.....

Lama Chöpa-beoefening

Regelmatig vindt er op het Jewel Heart centrum een Lama Chöpa beoefening plaats.

Download voor meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de tsoh.

Voor de belangrijke data : zie Agenda

Witte Tara

Als vrouwelijke boeddha wordt Witte Tara speciaal geassocieerd met heling en zelfheling, lang leven en bescherming tegen angsten. Vanwege Gelek Rimpoche’s speciale connectie met haar, stellen zijn gedetailleerde lessen ons in staat een speciale verbinding te maken met deze verlichte kwaliteiten.

Dit jaar zijn er in Den Bosch twee Witte Tara-groepen: de maandelijkse beoefeningsgroep 'Heling en zelfheling door Witte Tara’ op maandagavonden en de wekelijkse studie- en meditatiegroep ‘Practice of the Triumphant Ma’ op woensdagen.

Als je je bij deze doorgaande beoefeningsgroep groep aan wilt sluiten, neem dan contact op met Henk Dolfing (06-33879876).

Burger van de wereld 

Na vorig jaar het boek ‘De Boeddha en ik’ van Ulrich Libbrecht te hebben doorgewerkt, gaat deze verdiepingsgroep verder met een tweede boek van dezelfde auteur: ‘Burger van de wereld’.

In dit boek wordt een vergelijking gemaakt tussen Oosters en Westers denken, en gezocht naar een manier deze filosofische culturen te integreren.

Werkplaats voor analytische meditatie 

Analytische meditatie is binnen de Tibetaans-boeddhistische traditie een onmisbaar onderdeel van de beoefening, Het is ook een bijzondere vorm van meditatie waardoor, meer dan door een stabiele geest alleen, het dieper inzicht in de werkelijkheid kan ontstaan. Dat vraagt wel enige oefening. Voor ons drukke Westerse mensen is het een fantastische manier om via meditatie tot realisatie te komen van thema’s uit de Lamrim, of andere onderwerpen zoals compassie, leegte/wijsheid, de wijze van functioneren van onze geest en waarneming, enz.

Op deze maandagavonden willen we een platform bieden aan hen die regelmatig tijd willen nemen voor het beoefenen van analytische meditatie. Het is een zeer geschikte plek voor gevorderde boeddhisten die de lessen in hun geest willen bestendigen die zij van Gelek Rimpoche of andere grote meesters kregen. Maar ook wanneer je nieuwer bent of een andere achtergrond hebt, kan deze omgeving je helpen een eigen analytische meditatie-beoefening op te zetten.

De avond start met een gezamenlijke shamata-meditatie op lichaam en adem om de geest te kalmeren. Deze wordt beurtelings door verschillende deelnemers begeleid. Daarna volgt de individuele analytische meditatie-sessie. Naar behoefte kunnen er aan het eind in de groep ervaringen worden uitgewisseld. Er zijn begeleiders aanwezig die je kunnen helpen de voor jou juiste onderwerpen te kiezen, de juiste vragen te vinden, of zonodig wat meer begeleiding te bieden.

Samen met de shamatha-avonden op woensdag kan deze werkplaats een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening. Voor deelnemers van deze groep is er wel een zekere vrijheid in de frequentie waarop ze de avonden bijwonen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk de analytische meditatie af te wisselen met shamatha-meditatie. Het is ook mogelijk later in het jaar nog in te stromen.

Overzicht verdiepingscursussen met data

CursusnaamTijdDataPlaatsBegeleiding
ShamathaWoensdag
20.00-22.00
wekelijksNijmegenGertJan Eldering en Ine Albers
ShamathaWoensdag
19.30-21.30
wekelijks
t/m 20 juni
Centrum de Poort, Luijbenstraat 50 in ‘s-HertogenboschLeon van Houten en Erma Vlasblom
Lamrim IIDinsdag
19.30-21.30
wekelijks vanaf 5 septemberNijmegenCarel Weevers
Lamrim IIDinsdag
19.30-21.30
wekelijks vanaf 5 septemberDeventerIneke Vrolijk
Fred Vos
Lamrim IVDonderdag
14.45-16.45
wekelijks vanaf
7 september 2017
ArnhemIneke Vrolijk
Lamrim IV
Donderdag
20.00-22.00
31 augustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2017, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 juli 2018UtrechtNoami Schieman
Lamrim IVZaterdag
10.30-12.30
2, 16 en 30 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 2017, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart, 7 en 21 april, 19 en 26 mei, 9 en 23 juni 2018
UtrechtPeter van Wanrooij
Lojong: Training van de geest in 7 puntendonderdag
20.00-22.00
wekelijks
vanaf 21 september
NijmegenKarin Wilbrink
Pad van Bodhisattva
hoofdstuk 3
Dinsdag
19.30-21.30
2 wekelijks
vanaf 12 september.
NijmegenDirk Visser
Meesterschap over onze geestMaandag
20:00 - 22:00
2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2017
OnlineFrances Nijssen, Inge Eijkhout
Meesterschap over onze geestWoensdag
20:00 - 22:00
13 en 27 september; 11 oktober; 1, 15 en 29 november; 13 december 2017TilburgHans Opden Buijsch
Witte Tara Beoefeningsgroep ‘Heling en zelfheling door Witte Tara’Woensdag
19.30-21.30
Maandelijks
2e maandag van de maand.
Den Bosch, huiskamerHenk Dolfing
Witte Tara
Studie- en meditatiegroep ‘Practice of the Triumphant Ma’
Woensdag
19.30-21.30
wekelijks vanaf 6 septemberDe Poort, Luybenstraat 48, Den BoschErna Vlasblom en Leon van Houten
Introductie VajrayanaDonderdag
19.30-21.30 uur
21 sept; 19 okt; 16 nov; 21 dec, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni 2018
NijmegenIneke Vrolijk
Introductie Vajrayana IIDonderdag
19.30-21.30 uur
22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november (elke 4e donderdag van de maand)NijmegenIneke Vrolijk
Vajrayana oefenochtenden
(alleen met initiatie)
Zaterdag
10.00-13.00
maandelijks
eerste zaterdag
NijmegenIneke Vrolijk
Varjayana-verdiepingsgroepWoensdag6 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2017WaalwijkA. Melissen
Werkplaats voor analytische meditatie maandag
20.00-22.00 uur
wekelijks vanaf 4 september
NijmegenOlga Jans
Burger van de wereldDonderdag
20.00-22.00
wekelijks
vanaf 7 september
NijmegenJos van der Peet