Verdieping

Zelf en Zelfloosheid

Elke week op maandagavond vanaf 3 september 19.30 - 21.30 uur.

Foto van Hand met BelDeze verdiepingsgroep Zelf en Zelfloosheid gaat zich, na een jarenlange oriëntatie op het ontwikkelen van compassie en Bodhicitta, richten op het wijsheidsaspect van het boeddhistische pad.

De basis is het bestuderen, bediscussiëren en mediteren op Gelek Rimpoche's lessen over Zelf en Zelfloosheid. Deze lessen zijn een introductie in de wijsheid van de leegte.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Karin Wilbrink
Tijd: wekelijkse op maandag van 20.00 - 21.30 uur
Data: vanaf maandag 3 september, uitgezonderd schoolvakanties

Opgeven via het secretariaat o.v.v. 'Zelf en Zelfloosheid 2018'

Laatste berichten ‘Verdieping’

 • Afbeelding van VajrayanaMandalaIntroductie in Vajrayana
  Start donderdag 17 januari 19.30 uur 2019 In januari 2019 start er opnieuw een ‘Introductie in Vajrayana’. Deze maandelijkse groep is bedoeld […]
 • Foto Olga JansStart Cursus Analytische Meditatie
  Zaterdag 9 maart 10.00 – 12.00 uur Start Cursus Analytische Meditatie Analytische meditatie is een belangrijke meditatievorm in de traditie van […]
 • Geen Shamatha meditatie op 3 oktober
  3 oktober is er geen Shamatha meditatie bijeenkomst!   […]
 • Cursusprogramma Jewel Heart najaar 2018 uaCursusprogramma Jewel Heart najaar 2018
  Het najaarsprogramma is uit! De folder met open activiteiten en cursussen op kennismakings- en basisniveau kun je hier downloaden  Het aanbod aan […]
 • Afbeelding van VajrayanaMandalaVajrayana-oefenochtenden
  Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 1 september 2018. Eenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke […]

Lamrim

Vanaf september 2018 in Utrecht, Deventer, Arnhem

De verschillende Lamrim-studiegroepen verdiepen zich in de transcripten van de ‘Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen. De avonden bestaan uit meditatie en het bespreken van de lesstof.

Lamrim-groepen zijn geschikt voor iedereen die zich verder wil verdiepen in deze stof. Wanneer er cursussen Lamrim deel 1 van start gaan, kunnen degenen die de basistraining ‘Odyssee naar vrijheid’ hebben afgerond, daaraan deelnemen. In overleg met de groepsbegeleider kunnen nieuwe deelnemers ook in bestaande Lamrimgroepen 2 t/m 4 instappen.

Utrecht
Begeleiding: Naomi Schieman
Tijd: 1x 14 dagen op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur
Data: 6, 20 sept.; 4, 18 okt.; 1, 15, 29 nov.; 13 dec. 2018; 10, 24 jan.; 7, 21 feb.; 7, 21 mrt.; 4, 18 apr. 2, 16 mei; 6, 20, juni; 11 juli 2019

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Deventer
Vanaf september bestudeert deze groep Lamrim 3

Begeleiding: Ineke Vrolijk en Fred Vos
Tijd: elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur
Data: vanaf 4 september, uitgezonderd schoolvakanties

Arnhem
Vanaf september begint de groep aan Lamrim 4 over de Wijsheid. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: elke donderdag van 14.45 – 16.45 uur
Data: vanaf 6 september, uitgezonderd schoolvakanties

Online cursus ‘Meesterschap over onze geest’

Elke veertien dagen vanaf maandagavond 10 september 20.00 – 22.00 uur

Foto Voorkant boek How the Mind WorksIn het voorjaar van 2017 is er met groot succes een retraite geweest, die gebaseerd was op video’s van de lessen van Gelek Rimpoche. Deze gingen over de processen in onze geest die ten grondslag liggen aan onze ervaring van de werkelijkheid. Van deze lessen bestaat ook een uitgebreid transcript: ‘How the Mind Works’.

Aan de hand van dit transcript bestuderen we de mentale factoren en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Onlinecursus ‘How the mind works’
De cursusbijeenkomsten vinden via Skype plaats. Op deze manier kunnen ook mensen meedoen, die om praktische redenen niet naar een studiecentrum of bijeenkomst kunnen komen. Net als bij andere studiegroepen zullen we meditatie beoefenen en een discussie op gang brengen. Om dit in goede banen te leiden, heeft deze groep twee begeleiders die ernaar streven alle groepsleden actief te laten meedoen.

Nieuwe mensen kunnen in september 2018 instromen in deze onlinegroep. De groep gaat de eerste vijf bijeenkomsten nogmaals door de teksten heen die in het eerste jaar zijn bestudeerd en via meditatie verdiept. Van mensen die dit jaar willen instappen wordt gevraagd de eerste vijf bijeenkomsten wat meer tekst te bestuderen.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer en Skype-naam door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Begeleiding: Frances Nijssen en Inge Eijkhout
Data: Maandagavond, 1x 14 dagen, 10 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 18 maart, 1 en 15 april, 13 en 27 mei, 17 juni.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

‘How The Mind Works’ -cursus Utrecht

Elke veertien dagen op zaterdagochtend vanaf 1 september 2018.

Foto voorkant transcript How the Mind WorksAan de hand van het transcript 'How The Mind Works' van Gelek Rimpoche bestuderen we de mentale factoren van onze geest en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer 'verlichte' ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Begeleiding: Peter van Wanrooij
Locatie: Zentrum, Oudegracht 84, 3511 AT Utrecht
Tijd: 1x 14 dagen op zaterdagochtend van 10.45 - 12.45 uur
Data: 1, 15, 29 sept, 6, 20 okt, 3, 17 nov, 1, 15 dec. 2018

Opgeven via het secretariaat o.v.v. 'How The Mind Works - Utrecht 2018'

‘How The Mind Works’ -cursus Tilburg

Elke veertien dagen op woensdag vanaf 12 september 2018.

Foto Voorkant boek How the Mind WorksIn ‘How the Mind Works’ ontrafelt Gelek Rimpoche de geest en zijn functies op basis van een hoofdtekst en een commentaar van Kachen Yeshe Gyeltsen. Op een toegankelijke manier laat Rimpoche ons zien hoe we deze principes kunnen gebruiken om onze eigen gedachten te leren beheersen. Hierdoor kunnen we in allerlei situaties realistischer, bekwamer en veerkrachtiger worden.

Begeleiding: Hans Op den Buijsch
Locatie: Yogacentrum Oost West, Zouavenlaan 8 Tilburg
Datum: Woensdag, 1x 14 dagen, 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Aanmelden per mail via het secretariaat o.v.v  'How the Mind Works -Tilburg 2018'
Het transcript kun je via de cursusbegeleider aanschaffen.

Pad van Bodhisattva Bodhisattvacharyavatara hfst 4

 Elke week op dinsdagavond vanaf 4 september 2018.

All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself.
All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others’.
(Shantideva)

Afbeelding ShantidevaIn deze verdiepingsgroep ‘Pad van Bodhisattva’ wordt de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de Bodhisattva) bestudeerd en door meditatie verdiept. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie is er geen werk te vinden dat meer wordt vereerd en beoefend.

Samengesteld in de achtste eeuw door de Indiase bodhisattva Shantideva, werd het onmiddellijk een klassieker in het onderricht aan de boeddhistische universiteitskloosters in India en Tibet en sindsdien is de waardering voor deze tekst alleen maar toegenomen. Inmiddels is het een inspiratiebron voor miljoenen mensen overal ter wereld.

De lessen van de Bodhisattvacharyavatara geven handvatten om liefde en compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen en daardoor gelukkiger, vrijer en behulpzamer te worden. In het transcript ‘The Bodhisattva’s Way of Life’ geeft Gelek Rimpoche stap voor stap mondeling uitleg over ieder vers van de Bodhisattvacharyavatara en geeft ons de sleutel om de verborgen schatten van deze tekst te leren zien. Hierdoor maken we kennis met de manier van leven van de grote bodhisattva’s en hoe en wat wij van hen kunnen leren. Zoals Gelek Rimpoche zegt: ‘Compassie, liefde en bodhimind zijn sleutels tot een beter leven en het welzijn en geluk van alle wezens’.

De groep start in september met Hoofdstuk 4. Nieuwe mensen kunnen instromen.

Contactpersoon: Dirk Visser
Tijd: wekelijks op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur
Data: vanaf 4 september 2018, uitgezonderd schoolvakanties

Werkplaats voor analytische meditatie

Wekelijks op maandagavond vanaf 3 september 2018 van 20.00 - 22.00 uur.

Afbeelding Veld van ToevluchtBinnen de Tibetaans-boeddhistische traditie is analytische meditatie een onmisbaar onderdeel van je beoefening. Oorspronkelijk mediteerden kloosterlingen net zo lang op een bepaald thema tot ze er een directe realisatie van verkregen. Hoewel wij drukke Westerse mensen daar veelal moeilijk de tijd en concentratie voor kunnen opbrengen, kunnen ook wij veel leren door op thema’s van de Lamrim en andere boeddhistische teksten te mediteren.

Op deze maandagavonden willen we een platform bieden aan hen die regelmatig tijd willen nemen voor analytische meditatie. Voor gevorderde boeddhisten is deze werkplaats een zeer geschikte plek om de lessen, die zij van Gelek Rimpoche of andere grote meesters kregen, in hun geest te bestendigen. Maar ook wanneer je nieuwer bent, kan deze omgeving je helpen een eigen analytische meditatie-beoefening op te zetten.

Er zijn begeleiders die je kunnen helpen met het kiezen van bij jou passende onderwerpen, het vinden van de juiste vragen, of je zo nodig meer begeleiding kunnen bieden.

Samen met de structuur van de shamatha-avonden op woensdagavond, kan deze werkplaats een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening.

Begeleiding: Olga Jans
Tijd: wekelijks op maandag van 20.00 - 22.00 uur
Data: vanaf maandag 3 september, uitgezonderd schoolvakanties

Praktische, ervaringsgerichte cursus Analytische Meditatie

Zaterdag 9 maart 10.00 – 12.00 uur
Start Cursus Analytische Meditatie

Foto Olga JansAnalytische meditatie is een belangrijke meditatievorm in de traditie van Jewel Heart (Gelugpa-traditie). Het kan worden omschreven als een onderzoekende meditatie. Deze vorm van meditatie is door Gelek Rimpoche altijd aangemoedigd.

Analytische meditatie wordt vaak geassocieerd met wijsheid of (realisatie van) de leegte, maar je kunt op allerlei onderwerpen mediteren. Bijvoorbeeld op de outlines van Boeddhistische teksten (bv. Lamrim, Bodhisattvacharya, etc.) of specifieke onderwerpen als Compassie, De Zes Paramita’s of de Vier Edele Waarheden. Het doel hiervan is, je te verdiepen in een specifiek onderwerp en je dit eigen te maken (realiseren = tot werkelijkheid maken).

Analytische meditatie kennen we tot nu toe vooral van (be)geleide meditaties.
Maar hoe pak je het nu aan als die begeleide meditaties niet voorhanden zijn, of als je zelf aan de slag wilt? Deze korte cursus is een praktisch en ervaringsgericht met ondersteunende theorie. We werken toe naar zelfstandig kunnen mediteren op een onderwerp naar eigen keuze. Dit kun je vervolgens ook toepassen in je studie/meditatiegroep. Het is ook mogelijk na de cursus aan te sluiten bij de ‘Werkplaats analytische meditatie’ op de maandagavond.

De cursus is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of LamRim hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Begeleiding: Olga Jans
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: vier zaterdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur
Data: 9, 16, 23 en 30 maart 2019
Inschrijven: via het secretariaat.

‘The Power of Mindfulness’ en ‘Understanding your Mind’

Elke week vanaf donderdag 6 september 2018.

In deze studiegroep wordt er na een meditatie van een half uur gesproken over het onderwerp van de avond. Deze groep gaat zich het komende seizoen eerst bezighouden met ‘The Power of Mindfulness’ van Nyanaponika Thera en daarna met het filosofischer ‘Understanding your Mind’ van Thich Nhat Hanh (Vasubandu/ Yogacara).

Contactpersoon: Jos van der Peet
Tijd: wekelijks op donderdag van 20.00 – 22.00 uur
Data: vanaf 6 september, uitgezonderd schoolvakanties

Links:
http://www.buddhanet.net/pdf_file/powermindfulness.pdf,
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyanaponika_Thera,
https://www.bol.com/nl/p/understanding-our-mind/1001004002643447/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=ho97RuAaYE-tRDDp2TlPYw.1.3.ProductImage

Introductie Vajrayana

Elke vierde donderdagavond vanaf 27 september 2018.
Elke derde donderdagavond vanaf 17 januari 2019

Foto Ineke VrolijkDeze doorgaande introductiegroep in het Vajrayana bestudeert het boek 'Introductie in het Vajrayana boeddhisme' van Lama Thubten Yeshe en het boek: The Prac tice of the Triumphant Ma' van Gelek Rimpoche. Een deel van de avond wordt er een Witte Tara beoefening gedaan.
Instromen in de huidige groep is mogelijk na overleg met de groepsbegeleider.
In januari 2019 start er een nieuwe maandelijkse groep.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd najaarsgroep: elke 4e donderdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
Data: 27 september, 25 oktober, 22 november 2018, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni 2019

Tijd voorjaarsgroep: elke 3e donderdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
Data: 17 januari 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december 2019.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
 

Vajrayana oefenochtenden (alleen met initiatie)

Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 1 september 2018.

Afbeelding van VajrayanaMandalaEenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke beoefening. Vanaf september 2018 bestudeert de groep de Lama Chöpa. Wanneer we daarmee klaar zijn, keren we weer terug naar de oorspronkelijke opzet zoals die door Gelek Rimpoche is gegeven en verdiepen we ons binnen het raamwerk van de Lama Chöpa in een sadhana (beoefening) naar keuze.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 13.00 uur

Lama Chöpa-beoefening

Regelmatig vindt er op het Jewel Heart centrum een Lama Chöpa beoefening plaats.

Download voor meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de tsoh.

Voor de belangrijke data : zie Agenda

Overzicht verdiepingscursussen met data

CursusnaamTijdDataPlaatsBegeleiding
Lamrim deel 4 Donderdag
14.45-16.45
wekelijks v.a. 6 sep, uitgezonderd school vakanties
ArnhemIneke Vrolijk
LamrimDonderdag
20.00-22.00
6, 20 sept.; 4, 18 okt.; 1, 15, 29 nov.; 13 dec. 2018; 10, 24 jan.; 7, 21 feb.; 7, 21 mrt.; 4, 18 apr. 2, 16 mei; 6, 20, juni; 11 juli 2019UtrechtNoami Schieman
Lamrim deel 3Dinsdag
19.30-21.30
wekelijks v.a. 4 sep, uitgezonderd school vakantiesDeventerIneke Vrolijk
Fred Vos
‘How The Mind Works’ Zaterdag
10.45-12.45
1, 15, 29 sept, 6, 20 okt, 3, 17 nov, 1, 15 dec. 2018
UtrechtPeter van Wanrooij
‘How The Mind Works’ Woensdag
19.30-21.30
12,26 sept; 10, 31 okt; 14, 28 nov; 12 dec 2018
TilburgHans Op den Buijsch
Online cursus
‘Meesterschap over onze geest’
Maandag
20:00-22.00
10 sept; 1,22 okt; 5,19 nov; 3,17 dec.2018; 14 en 28 jan; 11,25 febr; 18 mrt;1,15 apr; 13,27 mei; 17 jun 2019;on lineFrances Nijssen
Inge Eijkhout
Werkplaats voor
analytische meditatie
Maandag
20.00-22.00
wekelijks v.a.3 sept, uitgezonderd schoolvakantiesNijmegenOlga Jans
Praktische, ervaringsgerichte
cursus Analytische Meditatie
Zaterdag
10.00-12.00
9, 16, 23 en 30 maart 2019NijmegenOlga Jans
Zelf en ZelfloosheidMaandag
20:00-21.30
wekelijks v.a. 3 sep, uitgezonderd school vakantiesNijmegenKarin Wilbrink
‘The Power of Mindfulness’ en ‘Understanding your Mind’Donderdag
20.00-22.00
wekelijks v.a. 6 sep, uitgezonderd school vakanties
NijmegenJos van de Peet
Pad van Bodhisattva
Bodhisattvacharyavatara hfst 4
Dinsdag
19.30-21.30
vanaf 4 september 2018, uitgezonderd schoolvakantiesNijmegenDirk Visser
Introductie Vajrayana (4e donderdag)Donderdag
19.30-21.30
27 sept;25 okt; 22 nov; 2018, 24 jan; 28 febr;28 mrt; 25 apr;23 mei; 27 jun 2019NijmegenIneke Vrolijk
Introductie Vajrayana (3e donderdag vd maand)Donderdag
19.30-21.30
17 jan.; 21 feb,; 21 mrt.;18 april; 16 mei; 20 juni;19 sept.; 17 okt.; 21 nov.; 19 dec. 2019NijmegenIneke Vrolijk
Vajrayana oefenochtenden
(alleen met initiatie)
Zaterdag
10.00-13.00
1 sept; 6 okt; 3 nov; 1 dec. 2018NijmegenIneke Vrolijk