Herdenkingsdag Gelek Rimpoche Donderdag 15 Februari

Op 15 februari herdenken we het leven en werk van onze leraar Gelek Rimpoche, die op 15 februari 2017 overging.

15.00 uur zaal open: 
Het centrum zal open zijn van 15.00 tot later in de avond, zodat je op verschillende tijdstippen terecht kunt, of de hele tijd. De dag zal een open karakter hebben en de gelegenheid bieden om met elkaar herinneringen op te halen over Rimpoche, ervaringen te delen en gewoon samen te zijn. Het thema van de dag is ‘Jewel Heart-Sangha, de gemeenschap rond Gelek Rimpoche’.

15.30 uur Witte Tara-beoefening: 
Om 15.30 uur zal er een gezamenlijke beoefening van Witte Tara gehouden worden, een beoefening waarmee Gelek Rimpoche speciaal verbonden is en die staat voor heling en lang leven. De beoefening is voor iedereen toegankelijk – of je er meer of minder ervaren mee bent, speelt geen rol.

 

16.30 uur voorbereidingen voor de avond, of eigen beoefening:
Hierna, rond 16.30 uur, willen we gezamenlijk koffie en thee drinken en voorbereidingen treffen voor de Lama Chöpa-beoefening in de avond (tafels aankleden, offergaven klaarzetten, enz.) Als je dat liever doet, kun je ook je eigen beoefening doen in de zaal.

17.30/18.00 uur samen eten:
Rond 17.30 of 18.00 uur willen we gezamenlijk eten. Dat zal zijn met degenen die er ‘s middags al waren en hen die daarvoor eerder komen. Als iedereen iets te eten of drinken meeneemt, geeft het ons de kans om als Jewel Heart-Sangha samen te zijn en samen Gelek Rimpoche, zijn leven en zijn werken te herdenken.

19.30 uur Lama Chöpa met tsog:
Om 19.30 beoefenen we gezamenlijk de Lama Chöpa, de Offerande aan de Spirituele Meester. Hiermee zetten we Gelek Rimpoche nog eens speciaal neer als onze spirituele leraar en brengen wij offergaven om onze band met hem te versterken.

Meenemen:
Als je wat foto’s meeneemt, kunnen we aan de hand daarvan ervaringen uit te wisselen.
Neem ook je grijze beoefeningsboekje mee voor de middag- en avondbeoefening en ‘Het gebed voor een spoedige terugkeer’. Voor ‘s avonds kun je offergaven meenemen voor de tsog, of een financiële bijdrage leveren. Als je mee-eet, wordt het op prijs gesteld als je een bijdrage levert aan de maaltijd door iets te eten of drinken mee te nemen.

Op deze plek kun je de Nederlandse vertaling vinden van het gebed dat Demo Rinpoche heeft gemaakt voor een spoedige terugkeer van Gelek Rimpoche.

Namens het bestuur wordt iedereen die enige band heeft met Gelek Rimpoche of Jewel Heart, van ganser harte uitgenodigd!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met info@jewelheart.nl.

Geplaatst in Overlijden Gelek Rimpoche acties.